Changeset 18427


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2012, 11:32:45 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/bg_BG/plugin.lang.php

  r18228 r18427  
  5454$lang['Category'] = 'Категория';
  5555$lang['+ Add a category'] = '+Нова категория';
   56$lang['Each category is displayed as a distinct "service" on the contact form (example: "Technical", "Commercial", "General question"). Using categories is not mandatory.'] = 'Всяка категория се показва като отделна "услуга" в формата за контакт (например: "Техническа", "Търговска", "Общи въпроси"). Използването на категории не е задължително.';
   57$lang['Redirect after sending email (optional)'] = 'Препращане след изпращане на имейл (по желание)';
   58$lang['Tip'] = 'Съвет';
  5659?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.