Changeset 18429


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2012, 1:33:21 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r18388 r18429  
  5555$lang['Category'] = 'Kategorija';
  5656$lang['Redirect after sending email (optional)'] = 'Pāradresēt pēc e-pasta nosūtīšanas (izvēles)';
   57$lang['Each category is displayed as a distinct "service" on the contact form (example: "Technical", "Commercial", "General question"). Using categories is not mandatory.'] = 'Katra kategorija tiek rādīta kā atsevišķs "pakalpojums" kontaktformā (piemēram: "Tehniska rakstura", "Komerciāla rakstura", "Vispārējs jautājums"). Kategoriju izmantošana nav obligāta.';
   58$lang['Tip'] = 'Padoms';
  5759?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.