Changeset 18611


Ignore:
Timestamp:
Oct 12, 2012, 12:00:30 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r18493 r18611  
  5555$lang['%d new user'] = '%d nový uživatel';
  5656$lang['%d new users'] = '%d nových uživatelů';
  57 $lang['About'] = 'O galerii';
   57$lang['About'] = 'O ';
  5858$lang['All tags'] = 'Všechna klíčová slova';
  5959$lang['Any tag'] = 'Kterékoliv klíčové slovo';
   
  193193$lang['Identification'] = 'Identifikace';
  194194$lang['in this album'] = 'v tomto albu';
  195 $lang['in %d sub-album'] = 'v %d sub-albu';
  196 $lang['in %d sub-albums'] = 'v %d sub-albech';
   195$lang['in %d sub-album'] = 'v %d podalbu';
   196$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d podalbech';
  197197$lang['included'] = 'včetně';
  198198$lang['Invalid password!'] = 'Špatné heslo!';
   
  203203$lang['obligatory'] = 'povinné';
  204204$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
  205 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a sub-albech';
   205$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'zobrazit všechny prvky ve všech albech a podalbech';
  206206$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení';
  207207$lang['display a calendar by posted date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle data vložení';
   
  265265$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Neúplný dotaz. Nebyly zadány žádné podmínky pro vyhledávání.';
  266266$lang['Search results'] = 'Výsledky vyhledávání';
  267 $lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v sub-albech';
   267$lang['Search in sub-albums'] = 'Hledat v podalbech';
  268268$lang['searched words : %s'] = 'hledat slova : %s';
  269269$lang['Contact'] = 'Kontakt';
   
  276276$lang['SQL queries in'] = 'SQL dotazů během';
  277277$lang['display only recently posted photos'] = 'Zobrazí pouze nově vložené fotografie';
  278 $lang['return to the display of all photos'] = 'návrat ke zobrazení všech fotografií';
   278$lang['return to the display of all photos'] = 'Návrat ke zobrazení všech fotografií';
  279279$lang['the beginning'] = 'začátku';
  280280$lang['Interface theme'] = 'Šablona vzhledu';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.