Changeset 18616


Ignore:
Timestamp:
Oct 12, 2012, 12:01:38 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[charlie_s_content] Update da_DK, thanks to : Kaare

Location:
extensions/charlies_content/language/da_DK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/charlies_content/language/da_DK/description.txt

  r18453 r18616  
  1 Charlies indhold er en global løsning for ikke billed filer.
   1Charlies Content er en global løsning til indhold, som ikke er billedfiler.
 • extensions/charlies_content/language/da_DK/plugin.lang.php

  r18453 r18616  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323$lang['(Adobe Systems for streaming audio, video and data)'] = '(Adobe Systems til streaming af lyd, video og data)';
  24 $lang['(URL of a non progressive jpg)'] = '(URL af en ikke progressiv jpg)';
  25 $lang['(URL|x|y : where x,y are the offsets to place the picture)'] = '(URL|x|y: hvor x, y er den udligning der placere billedet)';
  26 $lang['.png without transparency are recommended. Maybe you can change a set of curtains by yours.'] = '. png uden gennemsigtighed anbefales. Måske kan du ændre en række gardiner ved din.';
  27 $lang['Active curtains'] = 'aktive gardiner';
   24$lang['(URL of a non progressive jpg)'] = '(URL pegende på ikke-progressiv jpg)';
   25$lang['(URL|x|y : where x,y are the offsets to place the picture)'] = '(URL|x|y: hvor x,y er de offset, der placere billedet)';
   26$lang['.png without transparency are recommended. Maybe you can change a set of curtains by yours.'] = '.png uden gennemsigtighed anbefales. Måske kan du ændre en række gardiner.';
   27$lang['Active curtains'] = 'Aktive gardiner';
  2828$lang['Always'] = 'Altid';
  29 $lang['Autohide'] = 'Auto skjul';
  30 $lang['Autohide delay ']['0-9999'] = 'Auto skjul forsinkelse [0-9999]';
  31 $lang['Autohide delay is out of range (Correct range: 0-9999)'] = 'Auto skjul forsinkelse er ude af skalaen (korrekt skala: 0-9999)';
  32 $lang['Autoload'] = 'Auto indlæs';
  33 $lang['Autoplay'] = 'Auto afspil';
  34 $lang['Background'] = 'baggrund';
  35 $lang['Bind your prefered extensions to a template file (player) from:'] = 'Hæft dine foretrukne udvidelser til en skabelon-fil (afspiller) fra:';
  36 $lang['Bottom border fading'] = 'Nederste kant falmning';
   29$lang['Autohide'] = 'Autoskjul';
   30$lang['Autohide delay ']['0-9999'] = 'Autoskjul-forsinkelse [0-9999]';
   31$lang['Autohide delay is out of range (Correct range: 0-9999)'] = 'Autoskjul-forsinkelse er uden for intervallet (korrekt interval: 0-9999)';
   32$lang['Autoload'] = 'Autoindlæs';
   33$lang['Autoplay'] = 'Autoafspil';
   34$lang['Background'] = 'Baggrund';
   35$lang['Bind your prefered extensions to a template file (player) from:'] = 'Hæft dine foretrukne udvidelser til en skabelonfil (afspiller) fra:';
   36$lang['Bottom border fading'] = 'Falmning ved nederste kant';
  3737$lang['Buffer'] = 'Buffer';
  38 $lang['Buffer background'] = 'Buffer baggrund';
   38$lang['Buffer background'] = 'Bufferbaggrund';
  3939$lang['Buffering'] = 'Buffering';
  40 $lang['Buffering _n_'] = 'Buffering_n_';
  41 $lang['Charlies player template-mimetype association'] = 'Charlies afspiller skabelon-mimetype associering';
  42 $lang['Charlies players configuration'] = 'Charlies afspiller konfiguration';
   40$lang['Buffering _n_'] = 'Buffering _n_';
   41$lang['Charlies player template-mimetype association'] = 'Charlies afspillerskabelon-mimetypetilknytning';
   42$lang['Charlies players configuration'] = 'Opsætning af Charlies afspiller';
   43$lang['_blank'] = '_blank';
   44$lang['_self'] = '_self';
   45$lang['or fullscreen or playpause or none'] = 'eller fuldskærm eller afspil-pause eller intet';
   46$lang['Top border fading'] = 'Udflydende topkant';
   47$lang['URL of .srt'] = 'URL til .srt';
   48$lang['Unknown file (Start image)'] = 'Ukendt fil (startbillede)';
   49$lang['Unknown file (skin)'] = 'Ukendt fil (skin)';
   50$lang['Unknown file or URL|x|y error (x and y must be numeric)'] = 'Ukendt fil eller URL|x|y fejl (x og y skal være numeriske)';
   51$lang['Use existing .txt to config'] = 'Benyt eksisterende .txt til opsætning';
   52$lang['Use existing .xml to config'] = 'Benyt eksisterende .xml til opsætning';
   53$lang['Use subtitles'] = 'Benyt undertekster';
   54$lang['Video buffer background'] = 'Videobuffers baggrund';
   55$lang['Video buffer percent message'] = 'Videobuffers procentmeddelelse';
   56$lang['Video buffer size in seconds'] = 'Videobuffers størrelse i sekunder';
   57$lang['Video default height'] = 'Videos standardhøjde';
   58$lang['Video default width'] = 'Videos standardbredde';
   59$lang['Volume ']['0-200'] = 'Lydstyrke [0-200]';
   60$lang['Volume is out of range (Correct range: 0-200)'] = 'Lydstyrke er uden for intervallet (korrekt interval: 0-200)';
   61$lang['Wrong filename or file not found (Subtitles file)'] = 'Forkert filnavn eller fil ikke fundet (undertekstfil)';
   62$lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'Du er Rådgiver og har ikke lov til at ændre denne opsætning.';
   63$lang['Your configuration is NOT saved due to above reasons.'] = 'Din opsætning blev IKKE gemt af følgende årsager.';
   64$lang['Your configuration is saved.'] = 'Din opsætning er gemt.';
   65$lang['Show subtitles switch'] = 'Vis omskifter til undertekster';
   66$lang['Show time'] = 'Vis tid';
   67$lang['Show volume'] = 'Vis lydstyrke';
   68$lang['Skin'] = 'Skin';
   69$lang['Skin image'] = 'Skinbillede';
   70$lang['Start image'] = 'Startbillede';
   71$lang['Stop stops loading'] = 'Stop stopper indlæsning';
   72$lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Skrifttypestørrelse på undertekst er uden for intervallet (korrekt interval 8-24)';
   73$lang['Subtitleling'] = 'Undertekstning';
   74$lang['Subtitles'] = 'Undertekster';
   75$lang['Subtitles background'] = 'Underteksters baggrund';
   76$lang['Subtitles file URL'] = 'Underteksters fil-URL';
   77$lang['Subtitles font size ']['8-24'] = 'Underteksters skrifttypestørrelse [8-24]';
   78$lang['Templates configuration'] = 'Skabelonopsætning';
   79$lang['Time left'] = 'Tid tilbage';
   80$lang['Title'] = 'Titel';
   81$lang['Title and start picture'] = 'Titel og stardbillede';
   82$lang['Title font size ']['12-72'] = 'Titels skrifttypestørrelse [12-72]';
   83$lang['Title font size is out of range (Correct range: 12-72)'] = 'Titels skrifttypestørrelse er uden for intervallet (korrekt interval: 12-72)';
   84$lang['Titleling'] = 'Titler';
   85$lang['Reset ALL Charlies\' configuration'] = 'Nulstil HELE Charlies\' opsætning';
   86$lang['Rightbar gradient fading'] = 'Udflydende hældning på højre bjælke';
   87$lang['Save Charlies\' configuration'] = 'Gem opsætning af Charlies\'';
   88$lang['Show loading'] = 'Vis indlæser';
   89$lang['Show mouse'] = 'Vis mus';
   90$lang['Show player'] = 'Vis afspiller';
   91$lang['Show stop button'] = 'Vis stopknap';
   92$lang['Play icon in middle'] = 'Afspilningsikon i midten';
   93$lang['Play icon transparency ']['0-100'] = 'Afspilningsikons gennemsigtighed [0-100]';
   94$lang['Play icon transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Afspilningsikons gennemsigtighed er uden for intervallet (korrekt interval: 0-100)';
   95$lang['Player'] = 'Afspiller';
   96$lang['Player and Buttons'] = 'Afspiller og knapper';
   97$lang['Player buttons'] = 'Afspillers knapper';
   98$lang['Player transparency ']['0-100'] = 'Afspillers gennemsigtighed [0-100]';
   99$lang['Player transparency is out of range (Correct range: 0-100)'] = 'Afspillers gennemsigtighed er uden for intervallet (korrekt interval: 0-100)';
   100$lang['Players colors'] = 'Afspillers farver';
   101$lang['Players colours selection'] = 'Valg af sfspillers farver';
   102$lang['Players options'] = 'Afspillervalgmuligheder';
   103$lang['RTMP server URL'] = 'RTMP-servers URL';
   104$lang['Reset ALL Confirmation'] = 'Bekræft nulstilling af det HELE';
   105$lang['General options'] = 'Generelle valgmuligheder';
   106$lang['Hover bar gradient'] = 'Hældning på hoverbjælke';
   107$lang['Hover player buttons'] = 'Knapper på hoverbjælke';
   108$lang['Invalid color code: 3 or 6 hexadecimal characters, preceded by "#"'] = 'Ugyldig farvekode: 3 eller 6 hexadecimale tegn, med foranstillet "#"';
   109$lang['Keyboard shortcuts'] = 'Tastaturgenveje';
   110$lang['Leftbar gradient fading'] = 'Udflydende hældning på venstre bjælke';
   111$lang['Load an image over video'] = 'Indlæs et billede oven video';
   112$lang['Loading bar'] = 'Indlæser bjælke';
   113$lang['Loop'] = 'Løkke';
   114$lang['Margin for skin'] = 'Skin-margen';
   115$lang['Margin is out of range (Correct range: 0-40)'] = 'Margen er uden for intervallet (korrekt interval: 0-40)';
   116$lang['Miscellaneous'] = 'Forskelligt';
   117$lang['Never'] = 'Aldrig';
   118$lang['Note: These options are available with the Maxi FLV Player. More details on all theses options on:'] = 'Bemærk: Disse valgmuligheder er tilgængelige med Maxi FLV Player. Flere oplysninger om alle disse valgmuligheder på:';
   119$lang['Off'] = 'Fra';
   120$lang['On'] = 'Til';
   121$lang['Onclick URL'] = 'Onclick-URL';
   122$lang['PHP streaming'] = 'PHP-streaming';
   123$lang['Play icon'] = 'Afspilningsikon';
   124$lang['Play icon background'] = 'Afspilningsikons baggrund';
   125$lang['Color usage might be just for information (Players could just ignore them or use them differently)'] = 'Farvebrug er måske kun til information (afspillere kan blot ignorere dem eller benytte dem på en anden måde)';
   126$lang['Config by element'] = 'Opsætning efter element';
   127$lang['Curtain selection'] = 'Gardinvalg';
   128$lang['Default 1500 milliseconds.'] = 'Standard 1500 millisekunder.';
   129$lang['Default 5 seconds'] = 'Standard 5 sekunder.';
   130$lang['Default height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Standardhøjde er uden for intervallet (korrekt interval: 90-1024)';
   131$lang['Default size might be 11.'] = 'Standardstørrelse kan være 11.';
   132$lang['Default size might be 20.'] = 'Standardstørrelse kan være 20.';
   133$lang['Default width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Standardbredde er uden for intervallet (korrekt interval: 90-1024)';
   134$lang['Display first picture'] = 'Vis første billede';
   135$lang['FYI: all these options might be used or NOT by the inbound player (template).'] = 'Til information: Alle disse valgmuligheder vil måske eller måske ikke blive anvendt af den integrerede afspiller (skabelon).';
   136$lang['Filename.srt might be use for captioning'] = 'Filename.srt kan benyttes til undertekster';
   137$lang['Filename.txt might be use as config.txt file'] = 'Filename.ext kan benyttes som config.txt-fil';
   138$lang['Filename.xml might be use as config.xml file'] = 'Filename.xml kan benyttes som config.xml-fil';
   139$lang['Flash Player 9.0.16.60 or above is required.'] = 'Flash Player 9.0.16.60 eller nyere er krævet.';
   140$lang['Forced height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Tvungen højde er uden for intervallet (korrekt interval: 90-1024)';
   141$lang['Forced video height'] = 'Tvungen videohøjde';
   142$lang['Forced video width'] = 'Tvungen videobredde';
   143$lang['Forced width is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Tvungen bredde er uden for intervallet (korrekt interval: 90-1024)';
   144$lang['Fullscreen'] = 'Fuldskærm';
  43145?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.