Changeset 18831


Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2012, 10:37:44 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language update language/lt_LT Lithuanian - Lietuviu Thanks to Giedrelis

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/common.lang.php

  r18827 r18831  
  2929*/
  3030
  31 $lang_info['language_name'] = 'Lietuviu';
   31$lang_info['language_name'] = 'Lietuvių';
  3232$lang_info['country'] = 'Lietuva';
  3333$lang_info['direction'] = 'ltr';
   
  3838$lang['%d album updated'] = '%d albumas atnaujintas';
  3939$lang['%d albums updated'] = '%d albumai atnaujinti';
  40 $lang['%d comment to validate'] = '%d patvirtinti komentara ';
   40$lang['%d comment to validate'] = '%d patvirtinti komentarà ';
  4141$lang['%d comment'] = '%d komentuoti';
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d patvirtinti komentarus';
  43 $lang['%d comments'] = '%d komentarai';
   43$lang['%d comments'] = '%d komentarai(-ų)';
  4444$lang['%d hit'] = '%d paspaudimas';
  4545$lang['%d hits'] = '%d paspaudimai';
   
  5151$lang['%d new user'] = '%d naujas narys';
  5252$lang['%d new users'] = '%d nauji nariai';
  53 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d nuotrauka taip pat yra susijusi su dabartinemis žymomis';
   53$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d nuotrauka taip pat yra susijusi su dabartinėmis žymomis';
  5454$lang['%d photo'] = '%d nuotrauka';
  55 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d nuotraukos taip pat siejamos su dabartinemis žymomis';
  56 $lang['%d photos'] = '%d nuotraukos';
   55$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d nuotraukos taip pat siejamos su dabartinėmis žymomis';
   56$lang['%d photos'] = '%d nuotraukos(-ų)';
  5757$lang['%d rates'] = '%d reitingai';
  5858$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Reikalingas komentro patvirtinimas';
  59 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieškokite tušcios jusu galerijos';
  60 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba išjungti ši pranešima, aš rasiu pats ';
  61 $lang['A comment on your site'] = 'Komentaras tavo internetineje svetaineje';
   59$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieŠkokite tuŠčios jūsų galerijos';
   60$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba iŠjungti Šį praneŠimĄ, aŠ rasiu pats ';
   61$lang['A comment on your site'] = 'Komentaras tavo internetinėje svetainėje';
  6262$lang['About Piwigo'] = 'Apie Piwigo';
  6363$lang['About'] = 'Apie';
   64$lang['All tags'] = "Visos žymos";
   65$lang['Any tag'] = "Betkokia žyma";
   66$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = "Bent vienas iŠ iŠvardytų kriterijų, turi būti patenkintas.";
   67$lang['At least one tag must match'] = "Turi atitikti bent vienĄ žymę";
   68$lang['Author'] = "Autorius";
   69$lang['Average rate'] = "Reitingų vidurkis";
   70$lang['Categories'] = "Kategorijos";
   71$lang['Category'] = "Kategorija";
   72$lang['Close this window'] = "Uždaryti ŠitĄ langĄ";
   73$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = "Baigta RSS feed (nuotraukos, komentarai)";
   74$lang['Confirm Password'] = "Pakartokite slaptažodį";
   75$lang['Connection settings'] = "Prisijungimo nustatymai";
   76$lang['Login'] = "Prisijungti";
   77$lang['Contact webmaster'] = "Susisiekti su administratoriumi";
   78$lang['Create a new account'] = "Sukurti naują paskyrą";
   79$lang['Created on'] = "Sukurta";
   80$lang['Creation date'] = "Sukurimo data";
   81$lang['Current password is wrong'] = "Blogas slaptažodis";
   82$lang['Dimensions'] = "Matmenys";
   83$lang['Display'] = "Parodyti";
   84$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = "Kiekvienas pateiktas kriterijus turi būti patenkintas.";
   85$lang['Email address'] = "Elektroninio pašto adresas";
   86$lang['Enter your personnal informations'] = "Įveskite savo asmeninius duomenis";
   87$lang['Error sending email'] = "Klaida siunčiant laišką nurodytu elektroninio pašto adresu";
   88$lang['File name'] = "Failo vardas";
   89$lang['File'] = "Failas";
   90$lang['Filesize'] = "Failo dydis";
   91$lang['Filter and display'] = "Filtras ir ekranas";
   92$lang['Filter'] = "Filtras";
   93$lang['Forgot your password?'] = "Blogas slaptažodis?";
   94$lang['Go through the gallery as a visitor'] = "Naršyti galerijoje kaip svečias";
   95$lang['Help'] = "Pagalba";
   96$lang['Identification'] = "Identifikacija";
   97$lang['Image only RSS feed'] = "Nuotraukos tik RSS feed";
   98$lang['Keyword'] = "Raktažodis";
   99$lang['Links'] = "Nuorodos";
   100$lang['Mail address'] = "Elektroninio paŠto adresas";
   101$lang['N/A'] = "N/A";
   102$lang['New on %s'] = "Naujas %s";
   103$lang['New password confirmation does not correspond'] = "Naujo slaptažodžio patvirtinimas nesutampa";
   104$lang['New password sent by email'] = "Naujas spaltažodis išsiųstas į elektroninį paštą";
   105$lang['No email address'] = "Nėra elektroninio pašto adreso";
   106$lang['No classic user matches this email address'] = "Netinkamas elektroninio paŠto adresas";
   107$lang['Notification'] = "Pranešimas";
   108$lang['Number of items'] = "Vienetų skaičius";
   109$lang['Original dimensions'] = "Orginalūs matmenys";
   110$lang['Password forgotten'] = "PamirŠote slaptažodį";
   111$lang['Password'] = "Slaptažodis";
   112$lang['Post date'] = "Publikavimo data";
   113$lang['Posted on'] = "Paskelbta";
   114$lang['Profile'] = "Prifilis";
   115$lang['Quick connect'] = "Greitas prisijungimas";
   116$lang['RSS feed'] = "RSS feed";
   117$lang['Rate'] = "įvertinti";
   118$lang['Register'] = "Registruotis";
   119$lang['Registration'] = "Registracija";
   120$lang['Related tags'] = "Susijusios žymos";
   121$lang['Reset'] = "Perkrauti";
   122$lang['Retrieve password'] = "Atkurti slaptažodį";
   123$lang['Search rules'] = "Ieškoti kriterijų";
   124$lang['Search tags'] = "Ieškoti žymų";
   125$lang['Search'] = "Ieškoti";
   126$lang['See available tags'] = "žiūrėti naujas žymas";
   127$lang['Send new password'] = "Siųsti nauja slaptažodį";
   128$lang['Since'] = "Nuo";
   129$lang['Sort by'] = "Rūšiavimas pagal";
   130$lang['Sort order'] = "Rūšiavimo tvarka";
   131$lang['Tag'] = "Žyma";
   132$lang['Tags'] = "Žymos";
   133$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = "The RSS feed teikia praneŠimus apie naujus ivykius iŠ Šios svetaines: naujas nuotraukos, atnaujintas kategorijas, naujus komentarus. Turi buti naudojami su RSS skaitytuvu.";
   134$lang['Unknown feed identifier'] = "Nežinomas identifikatorius";
   135$lang['User comments'] = "Nario komentarai";
   136$lang['Username'] = "Prisijungimo vardas";
   137$lang['Visits'] = "Apsilankym&#371";
   138$lang['Webmaster'] = "Moderatorius";
   139$lang['Week %d'] = "Savaičių %d";
   140$lang['About Piwigo'] = "Apie Piwigo";
   141$lang['You are not authorized to access the requested page'] = "Jūs neturite leidomo pasiekti norimĄ puslapį";
   142$lang['add to caddie'] = "Dėti į krepŠelį";
   143$lang['add this image to your favorites'] = "įtraukti ŠiĄ nuotraukĄ į mėgstamiausias";
   144$lang['Administration'] = "Administracija";
   145$lang['Adviser mode enabled'] = "Patarėjo režimas įjungtas";
   146$lang['all'] = "visi";
   147$lang['ascending'] = "didėjimo tvarka";
   148$lang['author(s) : %s'] = "autorius : %s";
   149$lang['Expand all categories'] = "IŠplėsti visas kategorijas";
   150$lang['posted after %s (%s)'] = "paskelbta po %s (%s)";
   151$lang['posted before %s (%s)'] = "paskelbta prieŠ %s (%s)";
   152$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = "paskelbta tarp %s (%s) ir %s (%s)";
   153$lang['posted on %s'] = "paskelbta %s";
   154$lang['Best rated'] = "Geriausia įvertintos";
   155$lang['display best rated items'] = "rodyti geriausia įvertintas nuotraukas";
   156$lang['caddie'] = "KrepŠelis";
   157$lang['Calendar'] = "Kalendorius";
   158$lang['All'] = "Visos";
   159$lang['display each day with pictures, month per month'] = "rodyti kiekviena diena su nuotraukomis, menesio per menesį";
   160$lang['View'] = "Rodyti";
   161$lang['chronology_monthly_calendar'] = "Menesio kalendorius";
   162$lang['chronology_monthly_list'] = "Mėnesio sĄraŠas";
   163$lang['chronology_weekly_list'] = "Savaitės sĄraŠas";
   164$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = "Spauskite čia, jei jūsų narŠyklė neužkrovė automatiŠkai";
   165$lang['comment date'] = "pakomentavo";
   166$lang['Comment'] = "Komentuoti";
   167$lang['Your comment has been registered'] = "Tavo komentaras užregistruotas";
   168$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = "Anti-flood sistema: praŠome šŠiek tiek palaukti prieŠ bandant raŠyti kitĄ komentarĄ";
   169$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = "Jūsų komentaras nebuvo užregistruotas, nes neatitiko komentavimo taisyklių";
   170$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = "Administratorius privalo patvirtinti tavo komentarĄ, kol jis tampa matomas.";
   171$lang['This login is already used by another user'] = "Šis prisijungimo vardas jau naudojamas";
   172$lang['Comments'] = "Komentarai";
   173$lang['Add a comment'] = "Rašyti komentarą";
   174$lang['created after %s (%s)'] = "sukurtas po %s (%s)";
   175$lang['created before %s (%s)'] = "sukurtas prieš %s (%s)";
   176$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = "sukurta tarp %s (%s) ir %s (%s)";
   177$lang['created on %s'] = "sukurta %s";
   178$lang['Customize'] = "Nustatymai";
   179$lang['Your Gallery Customization'] = "Jūsų galerijos nustatymai";
   180$lang['day'][0] = "Sekmadienis";
   181$lang['day'][1] = "Pirmadienis";
   182$lang['day'][2] = "Antradienis";
   183$lang['day'][3] = "Trečiadienis";
   184$lang['day'][4] = "Ketvirtadienis";
   185$lang['day'][5] = "Penktadienis";
   186$lang['day'][6] = "Šeštadienis";
   187$lang['Default'] = "Numatyta";
   188$lang['delete this image from your favorites'] = "ištrinti šią nuotrauką iš megstamiausių sąrašo";
   189$lang['Delete'] = "Ištrinti";
   190$lang['descending'] = "mažėjančia";
   191$lang['download'] = "siųstis";
   192$lang['download this file'] = "siųsti šį failą";
   193$lang['edit'] = "redaguoti";
   194$lang['wrong date'] = "bloga data";
   195$lang['excluded'] = "atmesti";
   196$lang['My favorites'] = "Mano mėgstamiausi";
   197$lang['display my favorites pictures'] = "rodyti mano mėgstamiausias nuotraukas";
   198$lang['Favorites'] = "Mėgstamiausios";
   199$lang['First'] = "Pirmas";
   200$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = "Galerija yra uždaryta profilaktikai. PraŠome pabandyti vėliau.";
   201$lang['Page generated in'] = "Puslapis atidarytas per";
   202$lang['guest'] = "svečias";
   203$lang['Hello'] = "Sveiki";
   204$lang['available for administrators only'] = "tik administracijai";
   205$lang['shows images at the root of this category'] = "Rodyti nuotraukas virŠuje";
   206$lang['See last users comments'] = "Rodyti paskutinius komentarus";
   207$lang['customize the appareance of the gallery'] = "redaguoti galerijos iŠvaizdą";
   208$lang['search'] = "ieŠkoti";
   209$lang['Home'] = "Namai";
   210$lang['Identification'] = "Identifikacija";
   211$lang['in this category'] = "Šioje kategorijoje";
   212$lang['in %d sub-category'] = "Šioje %d sub-kategorijoje";
   213$lang['in %d sub-categories'] = "Šiose %d sub-kategorijose";
   214$lang['included'] = "įskaitant";
   215$lang['Invalid password!'] = "Blogas slaptažodis!";
   216$lang['Language'] = "Kalba";
   217$lang['last %d days'] = "paskutines %d dienas";
   218$lang['Last'] = "Paskutinis";
   219$lang['Logout'] = "Atsijungti";
   220$lang['E-mail address'] = "Elektroninio paŠto adresas";
   221$lang['obligatory'] = "privalomas";
   222$lang['Maximum height of the pictures'] = "Maksimalus nuoraukos aukŠtis";
   223$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = "Maksimalus aukŠtis, skaičius turi būti didesnis nei 50";
   224$lang['Maximum width of the pictures'] = "Maksimalus nuoraukos plotis";
   225$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = "Maksimalus plotis, skaičius turi būti didesnis nei 50";
   226$lang['display a calendar by creation date'] = "rodyti kalendoriu pagal sukurimo datą";
   227$lang['display all elements in all sub-categories'] = "rodyti visas nuotraukas iŠ visų kategorijų";
   228$lang['return to normal view mode'] = "grįžti į normalų peržiūros režimą";
   229$lang['display a calendar by posted date'] = "rodyti kalendorių patalpinimo datą";
   230$lang['month'][10] = "Spalis";
   231$lang['month'][11] = "Lapkritis";
   232$lang['month'][12] = "Gruodis";
   233$lang['month'][1] = "Sausis";
   234$lang['month'][2] = "Vasaris";
   235$lang['month'][3] = "Kovas";
   236$lang['month'][4] = "Balandis";
   237$lang['month'][5] = "Gegužė";
   238$lang['month'][6] = "Birželis";
   239$lang['month'][7] = "Liepa";
   240$lang['month'][8] = "Rugpjūtis";
   241$lang['month'][9] = "Rugsėjis";
   242$lang['Most visited'] = "Daugiausia žiūrimos";
   243$lang['display most visited pictures'] = "display most visited pictures";
   244$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = "Nuotraukų eilučių skaičius neturiu būti nulis";
   245$lang['Number of images per row'] = "Nuotraukų eiliučių skaičius";
   246$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = "Nuotraukų skaičius puslapyje neturi būti lygus nuliui";
   247$lang['Number of rows per page'] = "Eilučiu skaičius puslapyje";
   248$lang['Unknown identifier'] = "Nežinomas ifentifikatorius";
   249$lang['New password'] = "Naujas slaptažodis";
   250$lang['Rate this picture'] = "įvertinti Šią nuotrauką";
   251$lang['Next'] = "Kita";
   252$lang['no rate'] = "nėra įvertinimų";
   253$lang['Elements posted within the last %d day.'] = "Paskelbti per paskutnę %d dieną.";
   254$lang['Elements posted within the last %d days.'] = "Paskelbti per paskutnes %d dienas.";
   255$lang['password updated'] = "slaptažodis atnaujintas";
   256$lang['Recent period must be a positive integer value'] = "Naujausias laikotarpis turi buti teigiamas sveikasis skaicius";
   257$lang['picture'] = "nuotrauka";
   258$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = "Spauskite ant nuotraukos, norėdami ją pamatyti didžiausia raiŠka";
   259$lang['Show file metadata'] = "Rodyti failo duomenis";
   260$lang['Powered by'] = "Sukurta";
   261$lang['Preferences'] = "Nustatymai";
   262$lang['Previous'] = "Atgal";
   263$lang['Random pictures'] = "Atsitiktinės nuotraukos";
   264$lang['display a set of random pictures'] = "Rodyti atsitiktinių nuotraukų rinkinį";
   265$lang['Recent categories'] = "Naujausios kategorijos";
   266$lang['display recently updated categories'] = "Rodyti neseniai atnaujintas kategorijas";
   267$lang['Recent period'] = "Paskutinis laikotarpis";
   268$lang['Recent pictures'] = "Naujausios nuotraukos";
   269$lang['display most recent pictures'] = "rodyti naujausias nuotraukas";
   270$lang['Redirection...'] = "Nukreipiama...";
   271$lang['Please, enter a login'] = "įraŠykite prisijungimo vardą";
   272$lang['login mustn\'t end with a space character'] = "Prisijungimo vardas negali baigtis tarpu";
   273$lang['login mustn\'t start with a space character'] = "Prisijungimo vardas negali prasideti tarpu";
   274$lang['this login is already used'] = "Šis prisijungimo vardas jau naudojamas";
   275$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = "Elektroninio paŠto adresas turi būti toks: xxx@yyy.eee (pavyzdys : jack@altern.org)";
   276$lang['please enter your password again'] = "Pakartokite savo slaptažodį";
   277$lang['Auto login'] = "Automatinis prisijungimas";
   278$lang['remove this tag from the list'] = "iŠtrinti Šią žymą iŠ Šio sąraŠo";
   279$lang['representative'] = "atstovauti";
   280$lang['return to homepage'] = "Grižti į pradinį puslapį";
   281$lang['Search for Author'] = "IeŠkoti pagal autorių";
   282$lang['Search in Categories'] = "IeŠkoti kategorijose";
   283$lang['Search by Date'] = "IeŠkoti pagal data";
   284$lang['Date'] = "Data";
   285$lang['End-Date'] = "Pabaigos data";
   286$lang['Kind of date'] = "RuŠies data";
   287$lang['Search for words'] = "IeŠkoti žodžių";
   288$lang['Search for all terms'] = "IeŠkoti visu žodžių";
   289$lang['Search for any terms'] = "IeŠkoti betkokių žodžių";
   290$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = "Tušcia užklausa. Nėra kriterijų";
   291$lang['Search Options'] = "PaieŠkos nustatymai";
   292$lang['Search results'] = "PaieŠkos rezultatai";
   293$lang['Search in subcategories'] = "IeŠkoti sub-ketegorijose";
   294$lang['searched words : %s'] = "ieŠkoti žodžiai : %s";
   295$lang['Contact'] = "Kontaktai";
   296$lang['set as category representative'] = "nustatyti kategoriją";
   297$lang['Show number of comments'] = "Rodyti kiek yra komentarų";
   298$lang['Show number of hits'] = "Rodyti paspaudimus";
   299$lang['slideshow'] = "skaidrių žiūrėjimas";
   300$lang['stop the slideshow'] = "stop the slideshow";
   301$lang['Specials'] = "Specials";
   302$lang['SQL queries in'] = "SQL queries in";
   303$lang['display only recently posted images'] = "rodyti tik neseniai paskelbtas vaizdus";
   304$lang['return to the display of all images'] = "grįžti prie visų nuotraukų";
   305$lang['the beginning'] = "pradžia";
   306$lang['Interface theme'] = "Dizainas";
   307$lang['Thumbnails'] = "Nuotraukytes";
   308$lang['Menu'] = "Meniu";
   309$lang['A comment on your site'] = "Komenentaras svetainėje";
   310$lang['today'] = "Šiandien";
   311$lang['Update your rating'] = "Atnaujinti savo ivertinimus";
   312$lang['wrong filename'] = "blogas failo vardas";
   313$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = "Nuotraokos dydis neturi virŠyti :";
   314$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = "nuotraukos formatas privalo būti: jpg, gif arba png";
   315$lang['the height of the picture must not exceed :'] = "nuotraukos aukŠtis neturi virŠyti :";
   316$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = "Neprivaloma, bet rekomenduojama pasirinktą miniatiurą susieti";
   317$lang['the width of the picture must not exceed :'] = "nuotraukos plotis neturi virŠyti :";
   318$lang['can\'t upload the picture on the server'] = "nuotrauka negali būti įkelta";
   319$lang['the username must be given'] = "reikalingas slapyvardis";
   320$lang['A picture\'s name already used'] = "Šis nuotraukos pavadinimas jau naudojamas";
   321$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = "turite pasirinkti nuotraukos formatą iŠšpaveikslelio";
   322$lang['Name of the picture'] = "Nuotraukos pavadinimas";
   323$lang['Upload a picture'] = "įkelti nuotrauka";
   324$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = "Nuotrauka įkelta sėkmingai, administratorius kuo greiciau ją patvirtins.";
   325$lang['Upload a picture'] = "įkelti nuotrauka";
   326$lang['useful when password forgotten'] = "naudinga tuo atveju, jei slaptažodi pamirŠote";
   327$lang['Quick search'] = "Greita paieska";
   328$lang['Connected user: %s'] = "Prisijungę vartotojai: %s";
   329$lang['IP: %s'] = "IP: %s";
   330$lang['Browser: %s'] = "NarŠyklė: %s";
   331$lang['Author: %s'] = "Autorius: %s";
   332$lang['Comment: %s'] = "Komentaras: %s";
   333$lang['Comment by %s'] = "Komentavo %s";
   334$lang['User: %s'] = "Slapyvardis: %s";
   335$lang['Email: %s'] = "Email: %s";
   336$lang['Admin: %s'] = "Administratorius: %s";
   337$lang['Registration of %s'] = "Registracija %s";
   338$lang['Category: %s'] = "Kategorija: %s";
   339$lang['Picture name: %s'] = "Nuotraukos pavadinimas: %s";
   340$lang['Creation date: %s'] = "Sukūrimo data: %s";
   341$lang['Waiting page: %s'] = "Laukia puslapio: %s";
   342$lang['Picture uploaded by %s'] = "Nuotrauką ikėlė %s";
   343$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = "Blogas vartotojo statusas \"guest\", numatytoji busena bus naudojama. PraŠome praneŠti apie tai administratoriui.";
   344$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = "Tik administratorius, moderatorius ir specialus vartotojai gali naudoti Šį metodą";
   345$lang['a user use already this mail address'] = "Kitas narys jau vartoja Šį elektroninį paŠto adresą";
   346$lang['Category results for'] = "Kategorijų rezultatai";
   347$lang['Tag results for'] = "žymų rezultatai";
   348$lang['from %s to %s'] = "nuo %s iki %s";
   349$lang['Play of slideshow'] = "Rodyti skaidres";
   350$lang['Pause of slideshow'] = "Sustabdyti";
   351$lang['Repeat the slideshow'] = "Kartoti skaidres";
   352$lang['Not repeat the slideshow'] = "Nekartoti nuotraukų";
   353$lang['Reduce diaporama speed'] = "Sulėtinti perjungimą";
   354$lang['Accelerate diaporama speed'] = "Pagreitinti perjungimą";
   355$lang['Submit'] = "Patvirtinti";
   356$lang['Yes'] = "Taip";
   357$lang['No'] = "Ne";
   358$lang['%d image'] = "%d nuotrauka";
   359$lang['%d images'] = "%d nuotraukos";
   360$lang['%d image is also linked to current tags'] = "%d nuotrauka yra taip pat susijusi su Šiomis žymomis";
   361$lang['%d images are also linked to current tags'] = "%d nuotraukos yra taip pat susije su Šiomis žymomis";
   362$lang['See images linked to this tag only'] = "žiūreti nuotraukas susijusias su Šia žyma";
   363$lang['images posted during the last %d days'] = "nuotraukos įkeltos per paskutines %d dienas";
   364$lang['Choose an image'] = "Pasirinkti nuotrauką";
   365$lang['Piwigo Help'] = "Piwigo pagalba";
   366$lang['Rank'] = "įvertinimas";
   367$lang['group by letters'] = "grupuoti pagal abecelę";
   368$lang['letters'] = "raidės";
   369$lang['show tag cloud'] = "rodyti žymų debesį";
   370$lang['cloud'] = "debesis";
   371$lang['Reset to default values'] = "Nustatyti numatytuosius nustatymus";
   372$lang['delete all images from your favorites'] = "iŠtrinti visas nuotraukas iŠ mėgstamiausių";
   373$lang['Sent by'] = "IŠsiūsta";
   374$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = "Slapukai yra blokuojami arba nepalaikomi jūsų narŠyklėje. Jūs turite įgalinti slapukus prisijungdami";
   375
   376$lang['Some info about this picture'] = "Informacija apie Šią nuotrauką";
   377$lang['Some more (technical) info about this picture'] = "Daugiau informacijos apie Šią nuotrauką";
   378$lang['edit this comment'] = "Redaguoti Šį komentarą";
   379$lang['Edit a comment'] = "Redaguoti komentarą";
   380$lang['Are you sure?'] = "Ar esi tikras?";
   381$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Šiam komentarui reikia patvirtinimo';
   382$lang['Welcome'] = 'Sveiki';
   383$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Sveiki atvykę į Piwigo nuotraukų galeriją!';
   384$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieŠkoti tuŠčios galerijos';
   385$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba prašome išjungti ššį pranešimą, aš rasiu pats';
   386$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Sveika(-as) %s, Tavo Piwigo galerija yra tuŠčia!';
   387$lang['I want to add photos'] = 'Patalpinti nuotraukas';
   388$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Redaguoti Šio žmogaus komentarą: %s';
   389$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = "NeįraŠytas elekroninio paŠto adresas. PraŠome jį nurodyti.";
   390$lang['This author modified following comment:'] = 'Autorius pakeitė Šį komentarą:';
   391$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'šis autorius ištrinė komentarą, kurio id yra %d';
   392$lang['delete this comment'] = "ištrinti komentarą";
   393$lang['validate this comment'] = 'patvirtinti komentarą';
  64394?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.