Changeset 18839


Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2012, 11:05:58 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update lt_LT, thanks to : ddtddt

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/common.lang.php

  r18831 r18839  
  4141$lang['%d comment'] = '%d komentuoti';
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d patvirtinti komentarus';
  43 $lang['%d comments'] = '%d komentarai(-ų)';
   43$lang['%d comments'] = '%d komentarai(-ų)';
  4444$lang['%d hit'] = '%d paspaudimas';
  4545$lang['%d hits'] = '%d paspaudimai';
   
  5151$lang['%d new user'] = '%d naujas narys';
  5252$lang['%d new users'] = '%d nauji nariai';
  53 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d nuotrauka taip pat yra susijusi su dabartinėmis žymomis';
   53$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d nuotrauka taip pat yra susijusi su dabartinėmis žymomis';
  5454$lang['%d photo'] = '%d nuotrauka';
  55 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d nuotraukos taip pat siejamos su dabartinėmis žymomis';
  56 $lang['%d photos'] = '%d nuotraukos(-ų)';
   55$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d nuotraukos taip pat siejamos su dabartinėmis žymomis';
   56$lang['%d photos'] = '%d nuotraukos(-ų)';
  5757$lang['%d rates'] = '%d reitingai';
  58 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Reikalingas komentro patvirtinimas';
  59 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieŠkokite tuŠčios jūsų galerijos';
  60 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba iŠjungti Šį praneŠimĄ, aŠ rasiu pats ';
  61 $lang['A comment on your site'] = 'Komentaras tavo internetinėje svetainėje';
   58$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Šiam komentarui reikia patvirtinimo';
   59$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieŠkoti tuŠčios galerijos';
   60$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba prašome išjungti ššį pranešimą, aš rasiu pats';
   61$lang['A comment on your site'] = 'Komenentaras svetainėje';
  6262$lang['About Piwigo'] = 'Apie Piwigo';
  6363$lang['About'] = 'Apie';
  64 $lang['All tags'] = "Visos žymos";
  65 $lang['Any tag'] = "Betkokia žyma";
  66 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = "Bent vienas iŠ iŠvardytų kriterijų, turi būti patenkintas.";
   64$lang['All tags'] = 'Visos žymos';
   65$lang['Any tag'] = 'Betkokia žyma';
   66$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Bent vienas iŠ iŠvardytų kriterijų, turi būti patenkintas.';
  6767$lang['At least one tag must match'] = "Turi atitikti bent vienĄ žymę";
  6868$lang['Author'] = "Autorius";
   
  7070$lang['Categories'] = "Kategorijos";
  7171$lang['Category'] = "Kategorija";
  72 $lang['Close this window'] = "Uždaryti ŠitĄ langĄ";
   72$lang['Close this window'] = 'Uždaryti ŠitĄ langĄ';
  7373$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = "Baigta RSS feed (nuotraukos, komentarai)";
  74 $lang['Confirm Password'] = "Pakartokite slaptažodį";
   74$lang['Confirm Password'] = 'Pakartokite slaptažodį';
  7575$lang['Connection settings'] = "Prisijungimo nustatymai";
  7676$lang['Login'] = "Prisijungti";
  7777$lang['Contact webmaster'] = "Susisiekti su administratoriumi";
  78 $lang['Create a new account'] = "Sukurti naują paskyrą";
   78$lang['Create a new account'] = 'Sukurti naują paskyrą';
  7979$lang['Created on'] = "Sukurta";
  8080$lang['Creation date'] = "Sukurimo data";
  81 $lang['Current password is wrong'] = "Blogas slaptažodis";
   81$lang['Current password is wrong'] = 'Blogas slaptažodis';
  8282$lang['Dimensions'] = "Matmenys";
  8383$lang['Display'] = "Parodyti";
   
  152152$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = "paskelbta tarp %s (%s) ir %s (%s)";
  153153$lang['posted on %s'] = "paskelbta %s";
  154 $lang['Best rated'] = "Geriausia įvertintos";
   154$lang['Best rated'] = 'Geriausia įvertintos';
  155155$lang['display best rated items'] = "rodyti geriausia įvertintas nuotraukas";
  156156$lang['caddie'] = "KrepŠelis";
   
  162162$lang['chronology_monthly_list'] = "Mėnesio sĄraŠas";
  163163$lang['chronology_weekly_list'] = "Savaitės sĄraŠas";
  164 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = "Spauskite čia, jei jūsų narŠyklė neužkrovė automatiŠkai";
   164$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Spauskite čia, jei jūsų narŠyklė neužkrovė automatiŠkai';
  165165$lang['comment date'] = "pakomentavo";
  166166$lang['Comment'] = "Komentuoti";
  167167$lang['Your comment has been registered'] = "Tavo komentaras užregistruotas";
  168 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = "Anti-flood sistema: praŠome šŠiek tiek palaukti prieŠ bandant raŠyti kitĄ komentarĄ";
   168$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood sistema: praŠome šŠiek tiek palaukti prieŠ bandant raŠyti kitĄ komentarĄ';
  169169$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = "Jūsų komentaras nebuvo užregistruotas, nes neatitiko komentavimo taisyklių";
  170 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = "Administratorius privalo patvirtinti tavo komentarĄ, kol jis tampa matomas.";
   170$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Administratorius privalo patvirtinti tavo komentarĄ, kol jis tampa matomas.';
  171171$lang['This login is already used by another user'] = "Šis prisijungimo vardas jau naudojamas";
  172172$lang['Comments'] = "Komentarai";
  173 $lang['Add a comment'] = "Rašyti komentarą";
   173$lang['Add a comment'] = 'Rašyti komentarą';
  174174$lang['created after %s (%s)'] = "sukurtas po %s (%s)";
  175175$lang['created before %s (%s)'] = "sukurtas prieš %s (%s)";
   
  187187$lang['Default'] = "Numatyta";
  188188$lang['delete this image from your favorites'] = "ištrinti šią nuotrauką iš megstamiausių sąrašo";
  189 $lang['Delete'] = "Ištrinti";
   189$lang['Delete'] = 'Ištrinti';
  190190$lang['descending'] = "mažėjančia";
  191191$lang['download'] = "siųstis";
   
  326326$lang['useful when password forgotten'] = "naudinga tuo atveju, jei slaptažodi pamirŠote";
  327327$lang['Quick search'] = "Greita paieska";
  328 $lang['Connected user: %s'] = "Prisijungę vartotojai: %s";
   328$lang['Connected user: %s'] = 'Prisijungę vartotojai: %s';
  329329$lang['IP: %s'] = "IP: %s";
  330 $lang['Browser: %s'] = "NarŠyklė: %s";
   330$lang['Browser: %s'] = 'NarŠyklė: %s';
  331331$lang['Author: %s'] = "Autorius: %s";
  332332$lang['Comment: %s'] = "Komentaras: %s";
   
  341341$lang['Waiting page: %s'] = "Laukia puslapio: %s";
  342342$lang['Picture uploaded by %s'] = "Nuotrauką ikėlė %s";
  343 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = "Blogas vartotojo statusas \"guest\", numatytoji busena bus naudojama. PraŠome praneŠti apie tai administratoriui.";
   343$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Blogas vartotojo statusas "guest", numatytoji busena bus naudojama. PraŠome praneŠti apie tai administratoriui.';
  344344$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = "Tik administratorius, moderatorius ir specialus vartotojai gali naudoti Šį metodą";
  345345$lang['a user use already this mail address'] = "Kitas narys jau vartoja Šį elektroninį paŠto adresą";
   
  352352$lang['Not repeat the slideshow'] = "Nekartoti nuotraukų";
  353353$lang['Reduce diaporama speed'] = "Sulėtinti perjungimą";
  354 $lang['Accelerate diaporama speed'] = "Pagreitinti perjungimą";
   354$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Pagreitinti perjungimą';
  355355$lang['Submit'] = "Patvirtinti";
  356356$lang['Yes'] = "Taip";
   
  372372$lang['delete all images from your favorites'] = "iŠtrinti visas nuotraukas iŠ mėgstamiausių";
  373373$lang['Sent by'] = "IŠsiūsta";
  374 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = "Slapukai yra blokuojami arba nepalaikomi jūsų narŠyklėje. Jūs turite įgalinti slapukus prisijungdami";
   374$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Slapukai yra blokuojami arba nepalaikomi jūsų narŠyklėje. Jūs turite įgalinti slapukus prisijungdami';
  375375
  376376$lang['Some info about this picture'] = "Informacija apie Šią nuotrauką";
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.