Changeset 19034


Ignore:
Timestamp:
Nov 15, 2012, 8:14:03 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[localfileseditor] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14362 r19034  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Cal que desis l\'arxiu per tal de poder-lo restaurar.';
  24 $lang['locfiledit_edit'] = 'Editar';
   23$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Cal que deseu l\'arxiu per tal de poder-lo restaurar.';
   24$lang['locfiledit_edit'] = 'Edita';
  2525$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Aquest arxiu ja existeix.';
  2626$lang['locfiledit_model'] = 'Model';
  27 $lang['locfiledit_new_filename'] = 'Nom d\'arxiu';
  28 $lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Crear un nou arxiu';
   27$lang['locfiledit_new_filename'] = 'Nom de l\'arxiu';
   28$lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Crea un nou arxiu';
  2929$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS';
  3030$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Idiomes';
  3131$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Configuració local';
  32 $lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Complement personal';
   32$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Connector personal';
  3333$lang['locfiledit_onglet_tpl'] = 'Plantilles';
  3434$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Arxiu de còpia de seguretat carregat.';
  35 $lang['locfiledit_cant_save'] = 'L\'arxiu actual no té permís d\'escriptura. Comprova si el directori "local/" disposa d\'aquest permís (chmod).';
  36 $lang['locfiledit_choose_file'] = 'Tria l\'arxiu a editar';
  37 $lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Has d\'escriure el nom del fitxer.';
   35$lang['locfiledit_cant_save'] = 'L\'arxiu actual no té permís d\'escriptura. Comproveu si el directori "local/" disposa d\'aquest permís (chmod).';
   36$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Esculliu l\'arxiu a editar';
   37$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Heu d\'escriure el nom del fitxer.';
  3838$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Pàgina en blanc';
  39 $lang['locfiledit_filename_error'] = 'Caracters prohibits en el nom del fitxer.';
  40 $lang['locfiledit_model_error'] = 'Has de triar un model.';
   39$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Caràcters prohibits en el nom del fitxer.';
   40$lang['locfiledit_model_error'] = 'Heu de triar un model.';
  4141$lang['locfiledit_newfile'] = 'El fitxer no existeix i serà creat per LocalFiles Editor';
  4242$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Directori pare';
  43 $lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Si us plau, confirma-ho?
  44 La restauració no serà efectiva fins que sigui desat.';
   43$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Esteu segurs?
   44La restauració no serà efectiva fins a finalitzar.';
  4545$lang['locfiledit_restore'] = 'Restaura l\'arxiu de còpia de seguretat';
  46 $lang['locfiledit_save_bak'] = 'Es crearà una còpia de seguretat en el moment en què sigui desat.';
  47 $lang['locfiledit_save_config'] = 'L\'arxiu ha estat escrit correctament.';
   46$lang['locfiledit_save_bak'] = 'La còpia de seguretat es crearà en desar.';
   47$lang['locfiledit_save_config'] = 'L\'arxiu s\'ha escrit correctament';
  4848$lang['locfiledit_save_file'] = 'Desa el fitxer';
  49 $lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Arxiu de còpia de seguretat creat (%s)';
  50 $lang['locfiledit_show_default'] = 'Mostra el fitxer de referència:';
  51 $lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Error de sintaxi! L\'arxiu no es pot desar.';
   49$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Arxiu de còpia de seguretat creat el (%s)';
   50$lang['locfiledit_show_default'] = 'Visualitza el fitxer de referència:';
   51$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Error de sintaxi! L\'arxiu s\'ha pogut desar.';
  5252$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Només els administradors web poden crear o modificar arxius locals.';
  5353?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.