Changeset 19152


Ignore:
Timestamp:
Nov 24, 2012, 12:57:42 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : picsvet

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r17718 r19152  
  594594$lang['This site already exists'] = 'Сайта вече съществува';
  595595$lang['leave'] = 'оставяне';
   596$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo за Android</em> приложение ви позволява да свържете вашия Android телефон или таблица, с вашата галерия Piwigo,и да създавате няколко албума или да качване няколко снимки наведнъж.';
   597$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo за IOS </ EM> приложението, което дава възможност да се свържете към вашата галерия Piwigo от вашия iPhone, IPAD или IPod Touch,и да създаване няколко албума или да качване няколко снимки наведнъж.';
   598$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom е фотографски софтуер, предназначени за управление на големи количества цифрови изображения и публикуването им след редактирането.';
   599$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Възникнала е грешка по време на извличането.Моля,проверете файловите разрешения на вашата Piwigo инсталация.<br><a href="%s">Кликнете тук за да видите грешката</a>.';
   600$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Възникнала е грешка по време на ъпгрейд.';
   601$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Възникнала е грешка по време на файловата(%s)екстракция.';
   602$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Информационен имейл, изпратен към групата"%s"';
   603$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Както и да е само уебмастъри могат да видят този раздел, не администраторите.';
   604$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture е мощен инструмент за обработка на изображения и управление на огромни библиотеки на Mac.';
   605$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture е предназначена за професионални фотографи с iPhoto.';
   606$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Приблизително максимална резолюция: %dM пиксела (това  %dx%d пиксела).';
   607$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Сигурен ли сте, че искате да инсталирате този ъпгрейд?Трябва да се провери дали тази версия не се нуждае от предварително деинсталиране.';
   608$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Сигурен ли сте, че искате да изтриете този плъгин?';
   609$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Сигурен ли сте, че искате да инсталирате този плъгин?';
   610$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Разрешаване на потребителите да добавят коментари в избрани албуми';
   611$lang['Automatic sort order'] = 'Автоматично подреждане';
   612$lang['Bound Theme'] = 'Bound Тема';
   613$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'По подразбиране, Piwigo ще създаде нов уебразмер от HD (висока разделителна способност) версия на снимката.';
   614$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'По подразбиране,центъра на интерес се поставя в средата на снимката.';
   615$lang['Caddie'] = 'Caddie';
  596616?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.