Changeset 19239


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2012, 11:07:06 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cumulus_tags_cloud] Update pl_PL, thanks to : kuba

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pwgCumulus/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r16537 r19239  
  5252$lang['cumulus cloud'] = 'chmura cumulus';
  5353$lang['show tag cloud'] = 'pokaż tag chmury';
   54$lang['Add tags cloud in main menu'] = 'Dodaj chmurę tagów do głównego menu';
   55$lang['Check the checkbox to add tags cloud in main menu'] = 'Zaznacz pole wyboru żeby dodać chmurę tagów do głównego menu ';
   56$lang['Check the checkbox to use transparent mode for background'] = 'Zaznacz pole wyboru żeby użyć trybu przezroczystości dla tła';
   57$lang['Position in main menu has been updated'] = 'Pozycja w głównym menu została zaktualizowana';
   58$lang['Tags cloud added in main menu'] = 'Chmura tagów dodana do głównego menu';
   59$lang['Tags cloud in main menu?'] = 'Chmura tagów w głównym menu?';
   60$lang['Tags cloud removed from main menu'] = 'Chmura tagów usunięta z głównego menu';
   61$lang['Tags page'] = 'Strona tagów';
   62$lang['Transparent mode for background'] = 'Trybu przezroczystości dla tła';
   63$lang['You can choose to add cumulus tag cloud in menu. You can define tags cloud position in the main menu by choosing its position related to another block'] = 'Możesz dodać chmurę tagów cumulus do menu. Możesz definiować jej położenie w menu wybierając jej położenie względem innych bloków.';
  5464?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.