Changeset 19339


Ignore:
Timestamp:
Dec 8, 2012, 10:06:45 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r19036 r19339  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació';
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions';
  26 $lang['%d album including'] = '%d àlbum incloent ';
  27 $lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos, ';
   26$lang['%d album including'] = 'Inclou %d àlbums ';
   27$lang['%d albums including'] = 'Inclou %d àlbums';
  2828$lang['%d physical'] = '%d física';
  2929$lang['%d physicals'] = '%d físics';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual';
  3131$lang[' and %d virtuals'] = ' i %d virtuals';
  32 $lang['%d album moved'] = '%d àlbum mogut';
  33 $lang['%d albums moved'] = '%d àlbums moguts';
   32$lang['%d album moved'] = 'S\'ha mogut %d àlbum';
   33$lang['%d albums moved'] = 'S\'han mogut %d àlbums';
  3434$lang['%d member'] = '%d membre';
  3535$lang['%d members'] = '%d membres';
  3636$lang['%d tag'] = '%d etiqueta';
  3737$lang['%d tags'] = '%d etiquetes';
  38 $lang['%d user comment rejected'] = '%d comentari d\'usuari rebutjat';
  39 $lang['%d user comments rejected'] = '%d comentaris d\'usuari rebutjats';
  40 $lang['%d user comment validated'] = '%d comentari d\'usuari validat';
  41 $lang['%d user comments validated'] = '%d comentaris d\'usuari validats';
  42 $lang['%d user deleted'] = '%d usuari eliminat';
   38$lang['%d user comment rejected'] = 'S\'ha rebutjat %d comentari d\'usuari';
   39$lang['%d user comments rejected'] = 'S\'han rebutjat %d comentaris d\'usuari';
   40$lang['%d user comment validated'] = 'S\'ha validat %d comentari d\'usuari';
   41$lang['%d user comments validated'] = 'S\'han validat %d comentaris d\'usuari';
   42$lang['%d user deleted'] = 'S\'ha eliminat %d usuari';
  4343$lang['%d users deleted'] = '%d usuaris eliminats';
  4444$lang['%d user'] = '%d usuari';
   
  4646$lang['%d waiting for validation'] = '%d pendents de validar';
  4747$lang['Actions'] = 'Accions';
  48 $lang['Activate'] = 'Habilitar';
  49 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegir/Eliminar un enllaç permanent';
  50 $lang['Add a tag'] = 'Afegir etiqueta';
  51 $lang['Add a user'] = 'Afegir usuari';
  52 $lang['Add'] = 'Afegir';
   48$lang['Activate'] = 'Activa';
   49$lang['Add/delete a permalink'] = 'Afegeix/Elimina un enllaç permanent';
   50$lang['Add a tag'] = 'Afegeix una etiqueta';
   51$lang['Add a user'] = 'Afegeix un usuari';
   52$lang['Add'] = 'Afegeix';
  5353$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris';
  54 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicar als sub-àlbums';
  55 $lang['Associated'] = 'Associat';
  56 $lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret';
   54$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als sub-àlbums';
   55$lang['Associated'] = 'S\'ha associat';
   56$lang['Caddie management'] = 'Gestiona el carret';
  5757$lang['Caddie'] = 'Carret';
  58 $lang['Album manual order was saved'] = 'L\'orde personalitzat de l\'àlbum s\'ha desat correctament';
   58$lang['Album manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'orde manual de l\'àlbum.';
  5959$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Per causes desconegudes no s\'ha pogut comprovar si existeix una nova versió.';
  60 $lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si hi ha una nova versió disponible';
   60$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha una nova versió disponible';
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual';
  6262$lang['Database'] = 'Base de dades';
  63 $lang['Deactivate'] = 'Deshabilitar';
   63$lang['Deactivate'] = 'Desactiva';
  6464$lang['Deletions'] = 'Eliminacions';
  6565$lang['Deny selected users'] = 'Denega els ususaris seleccionats';
  6666$lang['Description'] = 'Descripció';
  67 $lang['Display options'] = 'Visualitzar opcions';
  68 $lang['Dissociated'] = 'Disassociats';
  69 $lang['Does not represent'] = 'No representar';
  70 $lang['Edit selected tags'] = 'Editar';
  71 $lang['Edit tags'] = 'Editar etiquetes';
  72 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notificar per correu electrònic als administradors quan s\'inscrigui un nou usuari';
  73 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'afegeixi un comentari vàlid';
  74 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació';
   67$lang['Display options'] = 'Visualitza les opcions';
   68$lang['Dissociated'] = 'Dissociats';
   69$lang['Does not represent'] = 'No és miniatura per';
   70$lang['Edit selected tags'] = 'Edita les etiquetes seleccionades';
   71$lang['Edit tags'] = 'Edita etiquetes';
   72$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'inscrigui un nou usuari';
   73$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'afegeixi un comentari vàlid';
   74$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació';
  7575$lang['Environment'] = 'Entorn';
  7676$lang['Form'] = 'Formulari';
  7777$lang['Gallery title'] = 'Títol de la galeria';
  78 $lang['Grant selected users'] = 'Autoritzar als usuaris seleccionats';
   78$lang['Grant selected users'] = 'Atorgar els usuaris seleccionats';
  7979$lang['Group name'] = 'Nom del grup';
  8080$lang['Groups'] = 'Grups';
   
  8282$lang['History'] = 'Història';
  8383$lang['Informations'] = 'Informació';
  84 $lang['Install'] = 'Instal·lar';
  85 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaçar tots els àlbums de fotos al nou àlbum';
  86 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaçar tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents';
   84$lang['Install'] = 'Instal·la';
   85$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos al nou àlbum';
   86$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Enllaça tots els àlbums de fotos a alguns àlbums existents';
  8787$lang['Linked albums'] = 'Àlbums enllaçats';
  88 $lang['Lock gallery'] = 'Tancar galeria';
   88$lang['Lock gallery'] = 'Bloqueja la galeria';
  8989$lang['Maintenance'] = 'Manteniment';
  90 $lang['Edit album permissions'] = 'Editar permisos de l\'àlbum';
   90$lang['Edit album permissions'] = 'Edita els permisos de l\'àlbum';
  9191$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestionar els permisos de l\'usuari "%s"';
  92 $lang['Manage tags'] = 'Gestinar etiquetes';
   92$lang['Manage tags'] = 'Gestiona les etiquetes';
  9393$lang['Members'] = 'Membres';
  94 $lang['Move albums'] = 'Moure àlbums';
  95 $lang['Move'] = 'Moure';
   94$lang['Move albums'] = 'Mou àlbums';
   95$lang['Move'] = 'Mou';
  9696$lang['Name'] = 'Nom';
  9797$lang['New name'] = 'Nou nom';
   
  105105$lang['Options'] = 'Opcions';
  106106$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privats';
  107 $lang['Page banner'] = 'Informació de la capçalera del lloc web';
   107$lang['Page banner'] = 'Banner de la pàgina';
  108108$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare';
  109109$lang['Path'] = 'Camí';
   
  124124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants';
  125125$lang['Rating'] = 'Valoracions';
  126 $lang['Reject'] = 'Rebutjar';
  127 $lang['Representant'] = 'Representar';
  128 $lang['Representation of albums'] = 'Representació d\'àlbums';
  129 $lang['Representative'] = 'Representar';
  130 $lang['Represents'] = 'Representar';
  131 $lang['Save order'] = 'Desar ordre';
   126$lang['Reject'] = 'Rebutja';
   127$lang['Representant'] = 'Miniatura de l\'àlbum';
   128$lang['Representation of albums'] = 'Miniatura de l\'àlbum';
   129$lang['Representative'] = 'Miniatura de l\'àlbum';
   130$lang['Represents'] = 'Miniatura per a';
   131$lang['Save order'] = 'Desa l\'ordre';
  132132$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents';
  133 $lang['Select at least one album'] = 'Seleccioni almenys un àlbum';
  134 $lang['Select at least one photo'] = 'Seleccioni almenys una foto';
  135 $lang['Select at least one user'] = 'Seleccioni almenys un usuari';
  136 $lang['Show info'] = 'Veure informació';
  137 $lang['Site manager'] = 'Gestionar llocs remots';
   133$lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys un àlbum';
   134$lang['Select at least one photo'] = 'Seleccioneu almenys una foto';
   135$lang['Select at least one user'] = 'Seleccioneu almenys un usuari';
   136$lang['Show info'] = 'Visualitza la informació';
   137$lang['Site manager'] = 'Gestió del lloc';
  138138$lang['Status'] = 'Estat';
  139139$lang['Statistics'] = 'Estadístiques';
   
  141141$lang['Sum of rates'] = 'Suma de valoracions';
  142142$lang['Tag "%s" already exists'] = 'L\'etiqueta "%s" ja existeix';
  143 $lang['Tag "%s" was added'] = 'L\'etiqueta "%s" estaba afegida';
   143$lang['Tag "%s" was added'] = 'S\'ha afegit l\'etiqueta "%s".';
  144144$lang['Tag selection'] = 'Selecció d\'etiquetes';
  145 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Les etiquetes següents %d estaven eliminades';
  146 $lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.';
  147 $lang['Uninstall'] = 'Desinstal·lar';
   145$lang['The %d following tags were deleted'] = 'S\'han eliminat les següents %d etiquetes ';
   146$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No ha estat possible comprovar si existeixen actualitzacions.';
   147$lang['Uninstall'] = 'Desinstal·la';
  148148$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Aplicar l\'ordre predeterminat (definit a l\'arxiu de configuració)';
  149149$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari';
  150150$lang['Users'] = 'Usuaris';
  151 $lang['Validate'] = 'Validar';
   151$lang['Validate'] = 'Valida';
  152152$lang['Validation'] = 'Validació';
  153153$lang['Version'] = 'Versió';
  154154$lang['Virtual albums to move'] = 'Àlbums virtuals per a moure';
  155155$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual';
  156 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El Webmaster no es pot eliminar';
  157 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Estàs treballant sobre una font en desenvolupament. Sense verificació possible.
  158 You are running on development sources, no check possible.';
  159 $lang['You cannot delete your account'] = "No pots eliminar el teu compte.";
  160 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No pots moure un àlbum dins del seu propi sub-àlbum';
   156$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'L\'usuari Webmaster no es pot eliminar';
   157$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Esteu treballant sobre un codi en desenvolupament. No hi ha comprovacions possible.
   158';
   159$lang['You cannot delete your account'] = 'No podeu eliminar el vostre compte.';
   160$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi sub-àlbum';
  161161$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació';
  162162$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum';
  163 $lang['Authorized'] = 'Autoritzat';
  164 $lang['Add a virtual album'] = 'Afegir àlbum virtual';
  165 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritzar als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats';
  166 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot estar buit';
  167 $lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums';
   163$lang['Authorized'] = 'S\'ha autoritzat';
   164$lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual';
   165$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats';
   166$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom d\'un àlbum no pot estar buit';
   167$lang['Lock albums'] = 'Bloqueja d\'àlbums';
  168168$lang['Private'] = 'Privat';
  169169$lang['Public'] = 'Públic';
  170 $lang['Find a new representant by random'] = 'Establir aleatòriament una nova diapositiva de l\'àlbum';
   170$lang['Find a new representant by random'] = 'Estableix de forma aleatòria una nova miniatura de l\'àlbum';
  171171$lang['Public / Private'] = 'Nivell de visibilitat';
  172172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona el nivell de visibilitat dels àlbums';
  173 $lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit';
  174 $lang['Virtual album deleted'] = 'L\'àlbum virtual s\'ha eliminat correctament';
   173$lang['Virtual album added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum virtual';
   174$lang['Virtual album deleted'] = 'S\'ha eliminat l\'àlbum virtual';
  175175$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès';
  176 $lang['Information data registered in database'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades';
   176$lang['Information data registered in database'] = 'S\'ha registrat la informació de les dades a la base de dades';
  177177$lang['Default display'] = 'Visualització predeterminada';
  178178$lang['History'] = 'Historial';
   
  181181$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.';
  182182$lang['Configuration'] = 'Configuració';
  183 $lang['confirm'] = 'confirmar';
   183$lang['confirm'] = 'confirma';
  184184$lang['Date'] = 'Data';
  185 $lang['delete album'] = 'Eliminar àlbum';
  186 $lang['Dissociate from album'] = 'Dissociar de l\'àlbum';
  187 $lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.';
   185$lang['delete album'] = 'Elimina l\'àlbum';
   186$lang['Dissociate from album'] = 'Dissocia de l\'àlbum';
   187$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum s\'ha actualitzat correctament';
  188188$lang['photos per page'] = 'fotos per pàgina';
  189 $lang['High definition enabled'] = 'Alta qualitat habilitada (HD)';
   189$lang['High definition enabled'] = 'Alta definició habilitada';
  190190$lang['File'] = 'Arxiu';
  191191$lang['first photo added on %s'] = 'primera foto afegida el %s';
  192192$lang['Forbidden'] = 'Prohibit';
  193 $lang['global mode'] = 'Mode global';
  194 $lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat';
   193$lang['global mode'] = 'mode global';
   194$lang['group "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat el grup "%s"';
  195195$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o estar buit.';
  196196$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
  197 $lang['High definition'] = 'Alta qualitat';
  198 $lang['jump to album'] = 'Tornar a l\'àlbum';
   197$lang['High definition'] = 'Alta definició';
   198$lang['jump to album'] = 'Salta a l\'àlbum';
  199199$lang['jump to photo'] = 'Salta a la foto';
  200 $lang['leave'] = 'Ometre';
   200$lang['leave'] = 'Deixa';
  201201$lang['Lock'] = 'Bloquejos';
  202202$lang['Locked'] = 'Bloquejat';
  203 $lang['manage album photos'] = 'Gestionar les fotos de l\'àlbum';
  204 $lang['manage sub-albums'] = 'Gestionar sub-àlbums';
  205 $lang['Manage'] = 'Gestionar';
   203$lang['manage album photos'] = 'Gestiona les fotos de l\'àlbum';
   204$lang['manage sub-albums'] = 'Gestiona els sub-àlbums';
   205$lang['Manage'] = 'Gestiona';
  206206$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat. El tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
  207 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'S\'ha superat el temps d\'execució. El tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
   207$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha excedit. El processament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
  208208$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.';
  209209$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.';
   
  213213$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu electrònic';
  214214$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,';
  215 $lang['Go to'] = 'Vés a';
   215$lang['Go to'] = 'Ves a';
  216216$lang['Hello'] = 'Hola';
  217 $lang['New photos were added'] = 'S\'han afegit noves fotos';
   217$lang['New photos were added'] = 'S\'han afegit fotos noves';
  218218$lang['on'] = 'sobre';
  219219$lang['between'] = 'entre';
  220220$lang['and'] = 'i';
  221 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.';
  222 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.';
  223 $lang['To subscribe'] = 'Inscriure\'s';
   221$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacions per correu electrònic.';
   222$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacions per correu electrònic.';
   223$lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s';
  224224$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a';
  225225$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemes o preguntes';
  226226$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.';
  227227$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.';
  228 $lang[', click on'] = ', clicar a sobre';
  229 $lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa';
  230 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc';
   228$lang[', click on'] = ', cliqueu a sobre';
   229$lang['To unsubscribe'] = 'Dona de baixa';
   230$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Si es deixa en blanc, s\'utilitzarà el títol de la galeria';
  231231$lang['Notification'] = 'Notificacions';
  232 $lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].';
   232$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar un correu electrònic a %s [%s].';
  233233$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].';
  234 $lang['%d mail was sent.'] = '%d correu(s) electrònic(s) han sigut enviats.';
   234$lang['%d mail was sent.'] = 'S\'ha pogut enviar %d correu electrònic.';
  235235$lang['%d mails were sent.'] = 's\'han enviat %d correus electrònics.';
  236 $lang['%d mail was not sent.'] = 'El correu electrònic %d no s\'ha pogut enviar.';
  237 $lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.';
   236$lang['%d mail was not sent.'] = 'No s\'ha pogut enviar %d correu electrònic.';
   237$lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han pogut enviar %d correus electrònics.';
  238238$lang['No mail to send.'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.';
  239 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi han usuaris inscrits per enviar notificacions per correu electrònic.';
   239$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi ha usuaris subscrits per enviar notificacions per correu electrònic.';
  240240$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Els usuaris inscrits només es llistaran (si la opció està habilitada) sempre que hi hagi nous elements a notificar.';
  241 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De tota manera, només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.';
   241$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya, no els administradors.';
  242242$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hi ha usuaris a qui enviar notificacions per correu electrònic';
  243 $lang['New photos added'] = 'Noves fotos afegides';
  244 $lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Inscriure\'s per notificar per correu electrònic';
   243$lang['New photos added'] = 'Fotos noves afegides';
   244$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Subscriviu-vos per notificacions per correu electrònic';
  245245$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu';
  246 $lang['Parameter'] = 'Paràmetre';
  247 $lang['Continue processing treatment'] = 'Continuar el tractament en curs';
   246$lang['Parameter'] = 'Configuració';
   247$lang['Continue processing treatment'] = 'Continua el tractament en curs';
  248248$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari';
  249 $lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat';
  250 $lang['Send mail as'] = 'Enviar correu com';
  251 $lang['Send mail to users'] = 'Notificacions';
  252 $lang['Send'] = 'Enviar';
   249$lang['Add detailed content'] = 'Afegeix algun contingut detallat';
   250$lang['Send mail as'] = 'Envia un correu electrònic com';
   251$lang['Send mail to users'] = 'Envia un correu electrònic als usuaris';
   252$lang['Send'] = 'Envia';
  253253$lang['Options'] = 'Opcions';
  254254$lang['Subscribed'] = 'Subscrit';
  255 $lang['Subscribe'] = 'Inscriu-te';
   255$lang['Subscribe'] = 'Subscriviu-vos';
  256256$lang['Parameters'] = 'Paràmetres';
  257 $lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu destinataris';
  258 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Incriure/Desinscriure usuaris';
   257$lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu els destinataris';
   258$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Subscriu/Dona de baixa usuaris';
  259259$lang['Unsubscribed'] = 'Dóna de baixa';
  260 $lang['%d parameter was updated.'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.';
  261 $lang['%d parameters were updated.'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.';
  262 $lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari(s) no actualitzat(s).';
  263 $lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.';
   260$lang['%d parameter was updated.'] = 'S\'ha actualitzat %d paràmetre.';
   261$lang['%d parameters were updated.'] = 'S\'ha actualitzat %d paràmetres.';
   262$lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari no actualitzat.';
   263$lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no actualitzats.';
  264264$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
  265 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista d\'inscripcions.';
  266 $lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha sigut actualitzat.';
  267 $lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris han estat actualitzats.';
   265$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.';
   266$lang['%d user was updated.'] = '%d usuari actualitzat.';
   267$lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris actualitzats.';
  268268$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
  269 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista d\'inscripcions.';
   269$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció';
  270270$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].';
  271271$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.';
  272 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar correu en format HTML';
   272$lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia un correu electrònic en format HTML';
  273273$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les fotos recents agrupades per dates';
  274274$lang['Available only with HTML format'] = 'Només disponible en format HTML';
   
  278278$lang['Properties'] = 'Propietats';
  279279$lang['public'] = 'públic';
  280 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'La depuració mai utilitza canals de notificació'; // pendent de revisar
  281 $lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions';
  282 $lang['randomly represented'] = 'Representació aleatòria';
  283 $lang['registration date'] = 'Data de registre';
  284 $lang['clean'] = 'netejar';
   280$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Elimina els feeds de notificació que no s\'han utilitzat mai';
   281$lang['Purge sessions'] = 'Elimina les sessions';
   282$lang['randomly represented'] = 'miniatura de l\'àlbum aleatòria';
   283$lang['registration date'] = 'data de registre';
   284$lang['clean'] = 'neteja';
  285285$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc';
  286286$lang['test'] = 'test';
  287287$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot';
  288 $lang['remove tags'] = 'Eliminar etiquetes';
   288$lang['remove tags'] = 'elimina les etiquetes';
  289289$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades';
  290 $lang['selection'] = 'Seleccionades';
  291 $lang['set to'] = 'Establir a';
  292 $lang['singly represented'] = 'Representa per separat';
   290$lang['selection'] = 'selecció';
   291$lang['set to'] = 'establir a';
   292$lang['singly represented'] = 'miniatura de l\'àlbum fixa';
  293293$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix';
  294294$lang['created'] = 'creat';
  295 $lang['delete'] = 'eliminar';
  296 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Eliminar aquest lloc i tots els elements adjunts';
   295$lang['delete'] = 'elimina';
   296$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Elimina aquest lloc i tota la informació relacionada';
  297297$lang['deleted'] = 'eliminat';
  298298$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error';
  299299$lang['Local'] = 'Local';
  300300$lang['Remote'] = 'Remot';
  301 $lang['update the database from files'] = 'Actualitzar la base de dades amb els arxius.';
  302 $lang['status'] = 'Estat';
   301$lang['update the database from files'] = 'Actualitza la base de dades amb els arxius.';
   302$lang['status'] = 'estat';
  303303$lang['Directory'] = 'Directori';
  304304$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums';
  305 $lang['target'] = 'Aplicar a';
   305$lang['target'] = 'aplicar a';
  306306$lang['Thumbnail'] = 'Diapositiva';
  307307$lang['Title'] = 'Títol';
  308308$lang['Album list management'] = 'Gestió de la llista d\'àlbums';
  309309$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo';
  310 $lang['Edit album'] = 'Editar àlbum';
   310$lang['Edit album'] = 'Edita l\'àlbum';
  311311$lang['Group management'] = 'Gestió de grups';
  312312$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris';
  313 $lang['Edit photo information'] = 'Edita informació de la foto';
   313$lang['Edit photo information'] = 'Edita la informació de la foto';
  314314$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització d\'arxius amb la la base de dades';
  315315$lang['all'] = 'Totes';
   
  318318$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer';
  319319$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Foto inaccessible o format no suportat';
  320 $lang['GD version'] = 'versió GD';
   320$lang['GD version'] = 'versió de GD';
  321321$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals';
  322 $lang['average time'] = 'Temps promig';
  323 $lang['number of miniaturized photos'] = 'Nombre de diapositives creades';
   322$lang['average time'] = 'Temps mitjà';
   323$lang['number of miniaturized photos'] = 'nombre de miniatures creades';
  324324$lang['total time'] = 'temps total';
  325325$lang['for this file format'] = 'per aquest format de fitxer';
  326 $lang['unit mode'] = 'Mode unitari';
  327 $lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat';
  328 $lang['unset'] = 'Ometre';
   326$lang['unit mode'] = 'mode unitari';
   327$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejada';
   328$lang['unset'] = 'no configurar';
  329329$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació dels àlbums';
  330330$lang['Update photos information'] = 'Actualitza la informació de les fotos';
  331 $lang['Synchronize'] = 'Sincronitzar';
   331$lang['Synchronize'] = 'Sincronitza';
  332332$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents';
  333 $lang['Choose an option'] = 'Escollir una opció';
  334 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
   333$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció';
   334$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Visualitza la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
  335335$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors';
  336 $lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error';
  337 $lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada';
   336$lang['Errors caption'] = 'Llegenda dels errors';
   337$lang['Detailed informations'] = 'Informacions detallades';
  338338$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura de l\'arxiu/directori';
  339 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir o a l\'arxiu o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
   339$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir a l\'arxiu o al directori (potser no existeix o l\'accés està denegat)';
  340340$lang['albums deleted in the database'] = 'àlbums eliminats de la base de dades';
  341341$lang['photos deleted from the database'] = 'fotos eliminades de la base de dades';
  342342$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotos candidates per la sincronització de metadades';
  343 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Informació de les fotos sincronitzades amb els arxius de metadades';
   343$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informació de les fotos sincronitzades amb els arxius de metadades';
  344344$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització';
  345345$lang['albums added in the database'] = 'Àlbums afegits a la base de dades';
  346346$lang['photos added in the database'] = 'fotos afegides a la base de dades';
  347 $lang['photos updated in the database'] = 'fotos actualitzades de la base de dades';
  348 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Cercar noves fotos en els directoris';
   347$lang['photos updated in the database'] = 'fotos actualitzades a la base de dades';
   348$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves fotos en els directoris';
  349349$lang['added'] = 'afegit';
  350350$lang['deleted'] = 'eliminades';
  351351$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades';
  352 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'Realitzar només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
   352$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitzar només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
  353353$lang['Simulation'] = 'Simulació';
  354354$lang['directories + files'] = 'Directoris i arxius';
  355 $lang['only directories'] = 'Només directoris';
  356 $lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitzar l\'estructura d\'arxius amb la base de dades';
  357 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Sincronitzar les fotos de la base de dades amb els arxius de metadades';
  358 $lang['even already synchronized photos'] = 'També les fotos ja sincronitzades';
   355$lang['only directories'] = 'només directoris';
   356$lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitza l\'estructura d\'arxius amb la base de dades';
   357$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sincronitza les fotos de la base de dades amb els arxius de metadades';
   358$lang['even already synchronized photos'] = 'també les fotos ja sincronitzades';
  359359$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades';
  360360$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."';
  361361$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni';
  362362$lang['Upload'] = 'Carregar';
  363 $lang['user "%s" added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari "%s"';
   363$lang['user "%s" added'] = 's\'ha afegit l\'usuari "%s"';
  364364$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari';
  365365$lang['user_status_admin'] = 'Administrador';
   
  371371$lang['Virtual album'] = 'Àlbum virtual';
  372372$lang['Waiting'] = 'Pendent';
  373 $lang['default'] = 'predeterminat';
  374 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Establir com a grup predeterminat';
   373$lang['default'] = 'Per defecte';
   374$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Revertir la propietat \'grup per defecte\'';
  375375$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades';
  376376$lang['Overall'] = 'Informació general';
   
  385385$lang['Section'] = 'Secció';
  386386$lang['Properties'] = 'Propietats';
  387 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu';
  388 $lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar una notificació per correu electrònic als membres d\'un grup';
   387$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat un correu electrònic informatiu al grup "%s" ';
   388$lang['Send an information email to group members'] = 'Envia una notificació per correu electrònic als membres del grup';
  389389$lang['Group'] = 'Grup';
  390 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar l\'àlbum %s';
   390$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visiteu l\'àlbum %s';
  391391$lang['Hello,'] = 'Hola,';
  392392$lang['See you soon.'] = 'Fins aviat.';
   
  395395$lang['none'] = 'cap';
  396396$lang['high'] = 'alt';
  397 $lang['other'] = 'altre';
   397$lang['other'] = 'altres';
  398398$lang['Element type'] = 'Tipus d\'element';
  399399$lang['User'] = 'Usuari';
   
  406406$lang['Hour'] = 'Hora';
  407407$lang['guest'] = 'visitant';
  408 $lang['default values'] = 'valors predeterminats';
  409 $lang['Guest cannot be deleted'] = '\'Visitant\' no pot ser eliminat';
  410 $lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar';
  411 $lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall';
  412 $lang['Purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum';
  413 $lang['Check integrity'] = 'Comprovar integritat';
   408$lang['default values'] = 'valors per defecte';
   409$lang['Guest cannot be deleted'] = 'L\'usuari visitant no es pot eliminar';
   410$lang['Default user cannot be deleted'] = 'L\'usuari predeterminat no es pot eliminar';
   411$lang['Purge history detail'] = 'Elimina l\'historial dels detalls';
   412$lang['Purge history summary'] = 'Elimina l\'historial del resum';
   413$lang['Check integrity'] = 'Comprova la integritat';
  414414$lang['Anomaly'] = 'Anomalia';
  415415$lang['Correction'] = 'Correcció';
  416416$lang['Automatic correction'] = 'Correció automàtica';
  417 $lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible la correcció automàtica';
   417$lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible aplicar la correcció automàtica';
  418418$lang['Correction applied with success'] = 'Correcció aplicada amb èxit';
  419419$lang['Correction applied with error'] = 'Correcció aplicada amb errors';
   
  421421$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.';
  422422$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.';
  423 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies detectades.';
  424 $lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'L\'anomalia %d no s\'ha corregit.
   423$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han detectat i corregit %d anomalies.';
   424$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalia no s\'ha pogut corregit.
  425425';
  426 $lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.';
   426';
   427$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han pogut corregit %d anomalies.';
  427428$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació';
  428429$lang['the forum'] = 'el fòrum';
  429430$lang['the wiki'] = 'la wiki';
  430431$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor de l\'arxiu incorrecte perquè Exif no és suportat';
  431 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php';
  432 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"';
   432$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals en el fitxer local/config/config.inc.php';
   433$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest" ';
  433434$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "guest" és incorrecte';
  434435$lang['Default user does not exist'] = 'L\'usuari predeterminat no existeix';
   
  437438$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"';
  438439$lang['Status of user "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"';
  439 $lang['add new photos to caddie'] = 'Afegir noves fotos al carret';
   440$lang['add new photos to caddie'] = 'Afegeix noves fotos al carret';
  440441$lang['No display'] = 'Sense visualització';
  441442$lang['Classic display'] = 'Visualització clàssica';
   
  445446$lang['Privacy level'] = 'Nivell de privacitat';
  446447$lang['Level 0'] = '---';
  447 $lang['Level 1'] = 'Visitants';
   448$lang['Level 1'] = 'Contactes';
  448449$lang['Level 2'] = 'Amics';
  449450$lang['Level 4'] = 'Família';
  450451$lang['Level 8'] = 'Administradors';
  451 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reiniciar la comprovació de la integritat';
   452$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat';
  452453$lang['Check all'] = 'Marcar-ho tot';
  453454$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot';
  454 $lang['Check automatic corrections'] = 'Comprovar les correccions automàtiques';
  455 $lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicar les correccions seleccionades';
  456 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorar les anomalies seleccionades';
  457 $lang['Refresh'] = 'Actualitzar';
   455$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprova les correccions automàtiques';
   456$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades';
   457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignora les anomalies seleccionades';
   458$lang['Refresh'] = 'Actualitza';
  458459$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació';
  459460$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'L\'anomalia no pot ser ignorada per a la seva correcció';
  460 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.';
  461 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.';
   461$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat  %d anomalia.';
   462$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat %d anomalies.';
  462463$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se';
  463464$lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors';
  464 $lang['Check for updates'] = 'Comprovar actualitzacions';
  465 $lang['Other plugins'] = 'Altres connectors';
   465$lang['Check for updates'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions';
   466$lang['Other plugins'] = 'Altres connectors disponibles';
  466467$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions';
  467468$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segurs que vol eliminar aquest connector?';
  468469$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segurs que voleu instal·lar aquest connector?';
  469 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'És important verificar abans d\'actualitzar si aquesta versió no necessita desinstal·lació prèvia. Està segur que vol instal·lar aquesta actualització? ';
   470$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Està segur que vol instal·lar aquesta actualització? És important verificar abans d\'actualitzar si aquesta versió no necessita una desinstal·lació prèvia.';
  470471$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament';
  471472$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.';
  472 $lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.';
  473 $lang['Can\'t download archive.'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.';
  474 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.';
  475 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).';
   473$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No s\'ha pogut crear el fitxer temporal.';
   474$lang['Can\'t download archive.'] = 'No s\'ha pogut descarregar l\'arxiu.';
   475$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No s\'ha pogut llegir o extreure l\'arxiu.';
   476$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'S\'ha produït un error durant l\'extracció dels fitxers (%s).';
  476477$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta dels connectors "plugins", així com a les seves subcarpetes (CHMOD).';
  477 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.';
  478 $lang['Purge compiled templates'] = 'Eliminar plantilles compilades';
   478$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No s\'ha pogut establir la connexió al servidor ';
   479$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades';
  479480$lang['Upload'] = 'Penja';
  480 $lang['ACCESS_0'] = 'Lliure accés';
   481$lang['ACCESS_0'] = 'Accés lliure';
  481482$lang['ACCESS_1'] = 'Accés a tothom';
  482 $lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan inscrits';
   483$lang['ACCESS_2'] = 'Accés als usuaris registrats';
  483484$lang['ACCESS_3'] = 'Accés als administradors';
  484485$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters';
   
  489490$lang['Piwigo Administration'] = 'Administració de Piwigo';
  490491$lang['Piwigo version'] = 'Versió de Piwigo';
  491 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ja s\'està executant l\'última versió de Piwigo.';
   492$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Ja esteu executant l\'última versió de Piwigo.';
  492493$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]';
  493 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Cal actualitzar el sistema per treure profit de totes les funcionalitats de l\'aplicació. Fins que no s\'actualitzi, és possible que l\'aplicació no funioni correctament.';
   494$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Cal actualitzar el sistema per treure profit de totes les funcionalitats de l\'aplicació. Fins que no s\'actualitzi, és possible que l\'aplicació no funcioni correctament.';
  494495$lang['Deleted on'] = 'Eliminada el';
  495 $lang['Last hit'] =  'Última visualització';
   496$lang['Last hit'] = 'Última visita';
  496497$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD';
  497498$lang['Templates'] = 'Plantilles';
  498499$lang['Extend for templates'] = 'Extensió de plantilles';
  499 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substituir les plantilles originals per plantilles personalitzades des de la subcarpeta template-extension';
  500 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substitucions (plantilles modificades)';
   500$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substitueix les plantilles originals per plantilles fetes a mida des de la subcarpeta template-extension';
   501$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substitueix (plantilles fetes a mida)';
  501502$lang['Original templates'] = 'Plantilla original';
  502503$lang['Optional URL keyword'] = 'Paraula clau opcional a la URL';
  503 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuració de les plantilles ha estat registrada.';
   504$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'S\'ha registrat la configuració de les plantilles';
  504505$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Totes les optimitzacions s\'han realizat correctament.';
  505506$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.';
  506 $lang['Modify information'] = 'Modificar la informació';
  507 $lang['nothing'] = 'Res';
  508 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.';
  509 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrar ordre d\'aparició';
  510 $lang['Edit ranks'] = 'Editar valoracions';
   507$lang['Modify information'] = 'Modifica la informació';
   508$lang['nothing'] = 'res';
   509$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'buida els valors existents';
   510$lang['Manage photo ranks'] = 'Administra les classificacions de les fotos';
   511$lang['Edit ranks'] = 'Edita les valoracions';
  511512$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté fotos';
  512 $lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre personalitzat de les imatges s\'ha desat correctament.';
  513 $lang['ranks'] = 'Valoracions';
   513$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.';
   514$lang['ranks'] = 'valoracions';
  514515$lang['Drag to re-order'] = 'Clicar i arrossegar per a reordenar';
  515 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronització ràpida';
   516$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronització local ràpida';
  516517$lang['No photo can be deleted'] = 'No es pot seleccionar cap foto';
  517518$lang['Delete selected photos'] = 'Elimina les fotos seleccionades';
  518 $lang['%d photo was deleted'] = '%d foto eliminada';
  519 $lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos eliminades';
   519$lang['%d photo was deleted'] = 'S\'ha eliminat %d foto';
   520$lang['%d photos were deleted'] = 'S\'han eliminat %d fotos';
  520521$lang['Released on'] = 'Llançat el';
  521522$lang['Number of downloads'] = 'Nombre de descàrregues';
  522523$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Butlletí informatiu de Piwigo';
  523 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantingue\'t informat quant al projecte Piwigo. Inscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seràn alguns missatges durant l\'any.';
  524 $lang['Subscribe %s'] = 'Inscriure %s';
  525 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies <i>Piwigo Newsletter</i>';
  526 $lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad';
  527 $lang['Hide'] = 'Ocultar';
   524$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantingue\'t informat quant al projecte Piwigo. Subscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seran alguns missatges durant l\'any.';
   525$lang['Subscribe %s'] = 'Subscriviu-vos %s';
   526$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscriviu-vos %s al butlletí de notícies <i>Piwigo Newsletter</i>';
   527$lang['Purge search history'] = 'Elimina l\'historial de cerques';
   528$lang['Hide'] = 'Oculta';
  528529$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
  529 $lang['Operation in progress'] = 'Operació en progrés...';
   530$lang['Operation in progress'] = 'Tractament en progrés.';
  530531$lang['Please wait...'] = 'Si us plau, esperi...';
  531532$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la clau d\'accès. Si us plau, introdueix-la.';
  532 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.';
  533 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris a editar els seus propis comentaris';
  534 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris a eliminar els seus propis comentaris';
  535 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari';
  536 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'elimini un comentari';
  537 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Impossible eliminar aquest enllaç permanent!';
  538 $lang['Hit'] = 'Accès';
   533$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta confirmar la contrasenya. Si us plau, confirmeu la contrasenya escollida.';
   534$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Permet que els usuaris puguin editar els seus propis comentaris';
   535$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Permet que els usuaris puguin eliminar els seus propis comentaris';
   536$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari';
   537$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'elimini un comentari';
   538$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'No s\'ha pogut eliminar l\'antic enllaç permanent!';
   539$lang['Hit'] = 'Accés';
  539540$lang['Tools'] = 'Eines';
  540541$lang['Photos'] = 'Fotos';
  541542$lang['Themes'] = 'Temes';
  542543$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruccions d\'ús de Piwigo';
  543 $lang['Installed Themes'] = 'Gestionar temes';
  544 $lang['Add New Theme'] = 'Afegir un nou tema';
  545 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris';
  546 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Establir com a tema predeterminat pels visitants no registrats i pels nous usuaris';
   544$lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats';
   545$lang['Add New Theme'] = 'Afegeix un nou tema';
   546$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibeix aquest tema als usuaris';
   547$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Estableix com a tema predeterminat per als nous usuaris i usuaris no registrats';
  547548$lang['unknown'] = 'desconegut';
  548 $lang['Upload Photos'] = 'Carregar fotos';
  549 $lang['Drop into album'] = 'Seleccionar àlbum';
   549$lang['Upload Photos'] = 'Penja fotos';
   550$lang['Drop into album'] = 'Seleccioneu un àlbum';
  550551$lang['+ Add an upload box'] = '<i>Afegir</i>';
  551 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo';
   552$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crea el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo';
  552553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cal concedir permisos d\'escriptura (chmod 777) al directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació de Piwigo';
  553 $lang['existing album'] = 'Àlbum existent';
  554 $lang['create a new album'] = 'Afegir un nou àlbum';
  555 $lang['Album name'] = 'Nombre del álbum';
   554$lang['existing album'] = 'àlbum existent';
   555$lang['create a new album'] = 'Afegeix un nou àlbum';
   556$lang['Album name'] = 'Nom de l\'àlbum';
  556557$lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"';
  557 $lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas';
  558 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos afegides';
  559 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"';
  560 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'L\'àlbum "%s" ara conté %d fotos';
  561 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest lot de %d fotos';
  562 $lang['Select files'] = 'Seleccionar arxius';
   558$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos penjades';
   559$lang['%d photos uploaded'] = 'S\'han penjat %d fotos';
   560$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivell de confidencialitat "%s"';
   561$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'En aquests moments l\'àlbum "%s" conté %d fotos';
   562$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest conjunt de %d fotos';
   563$lang['Select files'] = 'Seleccioneu els arxius';
  563564$lang['Everybody'] = 'Tothom';
  564 $lang['Who can see these photos?'] = 'Compartir';
   565$lang['Who can see these photos?'] = 'Qui pot veure aquestes fotos?';
  565566$lang['Settings'] = 'Configuració';
  566 $lang['Resize'] = 'Redimensionar';
   567$lang['Resize'] = 'Redimensiona';
  567568$lang['Maximum width'] = 'Amplada màxima';
  568569$lang['pixels'] = 'píxels';
   
  570571$lang['Image Quality'] = 'Qualitat d\'imatge';
  571572$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
  572 $lang['Save Settings'] = 'Desar ajustos';
   573$lang['Save Settings'] = 'Desa els ajustos';
  573574$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Les modificacions s\'han desat correctament';
  574 $lang['Active Themes'] = 'Temes habilitats';
  575 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"';
   575$lang['Active Themes'] = 'Temes actius';
   576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Afegeix l\'accés l\'escriptura al directori "%s"';
  576577$lang['Administration Home'] = 'Taulell de control';
  577 $lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar colors';
  578 $lang['Delete this theme'] = 'Eliminar aquest tema';
   578$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercanvia els colors d\'administració';
   579$lang['Delete this theme'] = 'Elimina aquest tema';
  579580$lang['Directory does not exist'] = 'Aquest directori no existeix';
  580581$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització';
  581 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de Piwigo';
  582 $lang['Help Me'] = 'Ajuda';
  583 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Impossible habilitar aquest tema mentre no es trobi l\'arxiu %s';
   582$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obteniu suport al fòrum de Piwigo';
   583$lang['Help Me'] = 'Ajuda\'m';
   584$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Aquest tema no s\'ha pogut activar, degut a que falta el tema pare: %s';
  584585$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Aquest tema no pot ser eliminat perquè n\'hi ha d\'altres que en depenen d\'ell: %s';
  585 $lang['Inactive Themes'] = 'Temes deshabilitats';
  586 $lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,';
  587 $lang['Make this theme available to users'] = 'Permetre aquest tema als usuaris';
  588 $lang['Page end'] = 'Pàgina final';
   586$lang['Inactive Themes'] = 'Temes inactius';
   587$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·la al vostre ordinador,';
   588$lang['Make this theme available to users'] = 'Permet aquest tema als usuaris';
   589$lang['Page end'] = 'Final de pàgina';
  589590$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
  590 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Visitar la secció web de la documentació de Piwigo';
  591 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Engega pLoader i penja les teves fotos.';
  592 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Contrasta escollint colors clars o foscos per a l\'espai d\'administració';
   591$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Llegiu la documentació de Piwigo';
   592$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegiu les vostres fotos.';
   593$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Canvi de colors clars a foscos per als administradors';
  593594$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.';
  594 $lang['Visit Gallery'] = 'Tornar a la galeria';
  595 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el web del projecte Piwigo';
   595$lang['Visit Gallery'] = 'Visiteu la galeria';
   596$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visiteu el web del projecte Piwigo';
  596597$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del seu ordinador pLoader prepara les seves fotos i les trasllada a la seva galeria Piwigo.';
  597 $lang['Guest Settings'] = 'Ajustos del visitant';
   598$lang['Guest Settings'] = 'Ajustos de l\'usuari visitant';
  598599$lang['Main Page'] = 'Pàgina principal';
  599600$lang['Photo Page'] = 'Pàgina de la foto';
  600 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Habilitar barra de navegació';
  601 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Habilitar diapositives de navegació';
  602 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Habilitar icona "%s"';
  603 $lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto';
  604 $lang['Allow user customization'] = 'Permetre la personalització de l\'usuari';
   601$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activa la barra de navegació';
   602$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activa les miniatures de navegació';
   603$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activa la icona "%s"';
   604$lang['Photo Properties'] = 'Propietats de la foto';
   605$lang['Allow user customization'] = 'Permet la personalització de l\'usuari';
  605606$lang['Languages'] = 'Idiomes';
  606 $lang['Installed Languages'] = 'Gestionar idiomes';
  607 $lang['Add New Language'] = 'Afegir un nou idioma';
   607$lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats';
   608$lang['Add New Language'] = 'Afegeix un nou idioma';
  608609$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament';
  609 $lang['Select:'] = 'Seleccionar:';
   610$lang['Select:'] = 'Selecciona:';
  610611$lang['None'] = 'Cap';
  611 $lang['Invert'] = 'Invertir selecció';
  612 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Aquest és l\'únic tema disponible de la galeria. Per a poder-lo deshabilitar cal abans habilitar-ne un altre.';
   612$lang['Invert'] = 'Invertir';
   613$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Aquest és l\'únic tema disponible de la galeria. Per a poder-lo desactivar cal tenir-ne un altre.';
  613614$lang['Webmaster status is required.'] = 'Aquesta acció només la pot dur a terme un webmaster';
  614 $lang['Bound Theme'] = 'Tema personalitzat';
  615 $lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions';
  616 $lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari';
   615$lang['Bound Theme'] = 'Tema limitat';
   616$lang['Allow rating'] = 'Permet valoracions';
   617$lang['Select at least one comment'] = 'Seleccioneu al menys un comentari';
  617618$lang['Active Plugins'] = 'Connectors actius';
  618619$lang['Inactive Plugins'] = 'Connectors inactius';
  619620$lang['Missing Plugins'] = 'Connectors que falten';
  620621$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Connectors desinstal·lats';
  621 $lang['By %s'] = 'Desenvolupat per %s';
  622 $lang['Visit plugin site'] = 'Visita el lloc web del connector';
  623 $lang['Active Languages'] = 'Idiomes habilitats';
  624 $lang['Delete this language'] = 'Suprimir aquest idioma';
  625 $lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibir aquest idioma als usuaris';
  626 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Per a poder deshabilitar aquest idioma cal abans definir-ne un altre per defecte';
  627 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Aquest és l\'únic idioma disponible de la galeria. Per a poder-lo deshabilitar cal abans habilitar-ne un altre.';
  628 $lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes deshabilitats';
  629 $lang['Make this language available to users'] = 'Permetre aquest idioma als usuaris';
  630 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma predeterminat pels visitants i els nous usuaris';
  631 $lang['Miscellaneous'] = 'Més informació';
   622$lang['By %s'] = 'Per %s';
   623$lang['Visit plugin site'] = 'Visiteu el lloc web del connector';
   624$lang['Active Languages'] = 'Idiomes actius';
   625$lang['Delete this language'] = 'Elimina aquest idioma';
   626$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris';
   627$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'No es pot desactivar aquest idioma, primer definiu un altre idioma per defecte.';
   628$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Aquest és l\'únic idioma disponible de la galeria. Per a poder-lo desactivar cal que tenir-ne un altre.';
   629$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes inactius';
   630$lang['Make this language available to users'] = 'Permet aquest idioma als usuaris';
   631$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Estableix com a idioma predeterminat per als nous usuaris i usuaris no registrats';
   632$lang['Miscellaneous'] = 'Miscel·lània ';
  632633$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals';
  633634$lang['Add Photos'] = 'Afegeix fotos';
  634 $lang['The following tag was deleted'] = 'La següent etiqueta ha estat eliminada';
   635$lang['The following tag was deleted'] = 'S\'ha eliminat la següent etiqueta';
  635636$lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha més idiomes disponibles';
  636637$lang['There is no other plugin available.'] = 'No hi ha cap connector disponible.';
  637638$lang['There is no other theme available.'] = 'No hi ha un altre tema disponible';
  638639$lang['By rank'] = 'Per valoració';
  639 $lang['Manual order'] = 'Ordre personalitzat';
   640$lang['Manual order'] = 'Ordre manual';
  640641$lang['Add another set of photos'] = 'Afegeix un altre conjunt de fotos';
  641642$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.';
  642 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente';
  643 $lang['Who can see this photo?'] = 'Compartir';
   643$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Aquest tema no va ser dissenyat per ser directament activat';
   644$lang['Who can see this photo?'] = 'Qui pot veure aquesta foto?';
  644645$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents de validar';
  645 $lang['Menu Management'] = 'Gestionar menús';
  646 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (%s) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.';
  647 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.';
  648 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'La mida de l\'arxiu pujat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: sB%';
  649 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'La mida total dels arxius que estàs pujant excedeix el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: sB%';
  650 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'La mida de l\'arxiu pujat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulario HTML';
   646$lang['Menu Management'] = 'Gestiona els menús';
   647$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el vostre arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (%sB) es major que post_max_size (%sB), Hauríeu de canviar aquesta configuració.';
   648$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. L\'administrador hauria de deshabilitar l\'ús de metadades Exif.';
   649$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'La mida de l\'arxiu penjat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: %sB';
   650$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'La mida total dels arxius que esteu penjant excedeix el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: %sB';
   651$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'La mida de l\'arxiu penjat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulari HTML';
  651652$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'L\'arxiu s\'ha pujat només parcialment.';
  652 $lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha pujat cap arxiu';
   653$lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha penjat cap arxiu';
  653654$lang['Missing a temporary folder'] = 'No es troba el directori temporal';
  654 $lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc del servidor';
  655 $lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferència d\'arxius s\'ha detingut por una extensió';
  656 $lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut en pujar les fotos';
   655$lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc';
   656$lang['File upload stopped by extension'] = 'La càrrega d\'arxius s\'ha aturat per extensió';
   657$lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut en penjar les fotos';
  657658$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error a l\'arxiu "%s": %s';
  658659$lang['automatic order'] = 'Ordre automàtic';
  659 $lang['manual order'] = 'Ordre personalitzat';
  660 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament';
  661 $lang['Batch Manager'] = 'Gestionar lots';
   660$lang['manual order'] = 'Ordre manual';
   661$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums ordenats automàticament';
   662$lang['Batch Manager'] = 'Gestor per lots';
  662663$lang['include child albums'] = 'Incloure els sub-àlbums';
  663664$lang['Selection'] = 'Selecció';
  664665$lang['Action'] = 'Acció';
  665 $lang['Set author'] = 'Establir autor';
  666 $lang['Set title'] = 'Establir el títol';
  667 $lang['Set creation date'] = 'Establir la data de creació';
  668 $lang['Apply action'] = 'Aplicar acció';
   666$lang['Set author'] = 'Estableix autor';
   667$lang['Set title'] = 'Estableix el títol';
   668$lang['Set creation date'] = 'Estableix la data de creació';
   669$lang['Apply action'] = 'Aplica acció';
  669670$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d fotos seleccionades';
  670671$lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades';
  671 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No hi ha cap foto seleccionada entre les %d fotos del lot';
  672 $lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d fotos han estat seleccionades';
   672$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No hi ha cap foto seleccionada entre les %d fotos l\'actual conjunt';
   673$lang['All %d photos are selected'] = 'S\'han seleccionat totes les %d fotos';
  673674$lang['remove this filter'] = 'elimina aquest filtre';
  674 $lang['Add a filter'] = 'Afegir filtre';
  675 $lang['Remove all filters'] = 'Eliminar tots els filtres';
  676 $lang['Refresh photo set'] = 'Actualitzar el lot de fotos';
  677 $lang['The whole page'] = 'Pàgina sencera';
   675$lang['Add a filter'] = 'Afegeix filtre';
   676$lang['Remove all filters'] = 'Elimina tots els filtres';
   677$lang['Refresh photo set'] = 'Actualitza el conjunt de fotos';
   678$lang['The whole page'] = 'La pàgina sencera';
  678679$lang['The whole set'] = 'Tot el conjunt';
  679 $lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha fotos en aquest lot.';
  680 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Seleccioni almenys una foto per a executar qualsevol acció.';
  681 $lang['Choose an action'] = 'Seleccionar una acció';
  682 $lang['remove author'] = 'eliminar l\'autor';
  683 $lang['Type here the author name'] = 'Escriu aquí el nom de l\'autor';
  684 $lang['remove title'] = 'Eliminar el títol';
  685 $lang['Type here the title'] = 'Escriure aquí el títol';
  686 $lang['remove creation date'] = 'eliminar la data de creació';
  687 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Les fotos de l\'àlbum ha estat associades amb els àlbums següents: %s';
  688 $lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar etiquetes orfes';
  689 $lang['delete photo'] = 'Eliminar foto';
  690 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetes orfes eliminades';
   680$lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha fotos en aquest conjunt.';
   681$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No es pot realitzar cap acció ja que no hi ha cap foto seleccionada.';
   682$lang['Choose an action'] = 'Seleccioneu una acció';
   683$lang['remove author'] = 'elimina l\'autor';
   684$lang['Type here the author name'] = 'Escriviu aquí el nom de l\'autor';
   685$lang['remove title'] = 'eliminar el títol';
   686$lang['Type here the title'] = 'Escriviu aquí el títol';
   687$lang['remove creation date'] = 'elimina la data de creació';
   688$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Àlbums de fotos associats als següents àlbums: %s';
   689$lang['Delete orphan tags'] = 'Elimina les etiquetes orfes';
   690$lang['delete photo'] = 'Elimina la foto';
   691$lang['Orphan tags deleted'] = 'S\'han eliminat les etiquetes orfes';
  691692$lang['Week starts on'] = 'La setmana comença el';
  692 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Té %d etiquetes orfes: %s.';
  693 $lang['Remove from caddie'] = 'Treu-lo del carret';
   693$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Teniu %d etiquetes orfes: %s.';
   694$lang['Remove from caddie'] = 'Treu del carret';
  694695$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes per actualitzar';
  695696$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes per actualitzar';
   
  697698$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els connectors estan actualizats.';
  698699$lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estan actualitzats.';
  699 $lang['Visit theme site'] = 'Visitar el web del tema';
  700 $lang['Visit language site'] = 'Visitar el web de l\'idioma';
   700$lang['Visit theme site'] = 'Visiteu el web del tema';
   701$lang['Visit language site'] = 'Visiteu el web de l\'idioma';
  701702$lang['New Version'] = 'Nova versió';
  702703$lang['Obsolete Plugins'] = 'Connectors obsolets';
  703704$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTÈNCIA! Aquest connector sembla no ser compatible amb la vostra versió de Piwigo.';
  704 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vols habilitar-ho de totes maneres?';
  705 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST CONNECTOR ÉS ARA PART DEL CORE DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! ';
   705$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Voleu activar-ho de totes maneres?';
   706$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST CONNECTOR ARA ÉS PART DEL NUCLI DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! ';
  706707$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: FALTA AQUEST CONNECTOR TOT I QUE ESTÀ INSTAL·LAT. DESINSTAL·LA\'L ARA!';
  707 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de diapositives en curs...';
   708$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de miniatures en curs...';
  708709$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generació de fotos en curs...';
  709710$lang['%s photos have been regenerated'] = 's\'han regenerat %s fotos';
  710 $lang['%s photos can not be regenerated'] = 'no es poden regenerar %s fotos';
  711 $lang['display'] = 'Visualitzar';
  712 $lang['Type in a search term'] = 'Escriu un terme de cerca';
   711$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no es poden regenerar';
   712$lang['display'] = 'Visualitza';
   713$lang['Type in a search term'] = 'Escriviu un terme de cerca';
  713714$lang['new'] = 'nou';
  714715$lang['No results'] = 'Sense resultats.';
  715716$lang['Searching...'] = 'Buscant...';
  716 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar la icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges';
  717 $lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri';
  718 $lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar tot';
   717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activa la icona "nou" al costat dels àlbums i de les imatges';
   718$lang['Add a criteria'] = 'Afegeix criteris';
   719$lang['Deactivate all'] = 'Desactiva-ho tot';
  719720$lang['Default photos order'] = 'Ordre per defecte de les fotos';
  720 $lang['Restore'] = 'Restaurar';
  721 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restablir els valors de configuració predeterminats. Es perdran tots els ajustos personalitzats.';
  722 $lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú';
  723 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No es pot definir un ordre predeterminat de les fotos perquè hi ha establerta una configuració personalitzada a la configuració local de l\'aplicació.';
  724 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Has especificat <i>$conf[\'order_by\']</ i> en el teu arxiu de configuració local. Aquest paràmetre està obsolet. Elimina\'l o canvia-li en nom a <i>$conf[\'order_by_custom\']</ i>!';
   721$lang['Restore'] = 'Restaura';
   722$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restableix els valors de configuració predeterminats. Es perdran tots els ajustos personalitzats.';
   723$lang['Show menubar'] = 'Visualitza la barra de menú';
   724$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No es pot definir un ordre predeterminat de les fotos perquè hi ha establerta una configuració fet a mida a la configuració local de l\'aplicació.';
   725$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Heu especificat <i>$conf[\'order_by\']</ i> en l\'arxiu de configuració local. Aquest paràmetre està obsolet. Elimineu-lo o canvieu-li el nom a <i>$conf[\'order_by_custom\']</ i>!';
  725726$lang['Updates'] = 'Actualizaciones';
  726 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, esperi.';
  727 $lang['Ignore this update'] = 'Ignorar aquesta actualització';
  728 $lang['Reset ignored updates'] = 'Restablieix les actualitzacions que han estat omeses';
  729 $lang['Update All'] = 'actualizar tot';
   727$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, espereu.';
   728$lang['Ignore this update'] = 'Ignora aquesta actualització';
   729$lang['Reset ignored updates'] = 'Restableix les actualitzacions que han estat omeses';
   730$lang['Update All'] = 'Actualitza-ho tot';
  730731$lang['ERROR'] = 'ERROR';
  731 $lang['Update Complete'] = 'Actualització completada';
   732$lang['Update Complete'] = 'Actualització realitzada';
  732733$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update';
  733 $lang['Extensions Update'] = 'Actualitzar extensions';
   734$lang['Extensions Update'] = 'Actualitza les extensions';
  734735$lang['All extensions are up to date.'] = 'Totes les extensions estàn actualitzades.';
  735736$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents connectors poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:';
  736737$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents temes poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:';
  737738$lang['I decide to update anyway'] = 'Vull actualitzar de totes maneres';
  738 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s';
   739$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitza a Piwigo %s';
  739740$lang['Two updates are available'] = 'Hi ha dues actualitzacions disponibles';
  740741$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta actualització és menor. Només conté correccions d\'errors.';
  741 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.';
   742$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Aquesta es una actualització major, amb <a href="%s"> noves i entusiasmadores funcions</a>.';
  742743$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns temes i connectors poden no estar disponibles.';
  743 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Pots actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualizar a Piwigo %s (recomanat).';
  744 $lang['Save Template Directory'] = 'Desar directori de plantilles';
   744$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Podeu actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualitzar a Piwigo %s (recomanat).';
   745$lang['Save Template Directory'] = 'Desa el directori de plantilles';
  745746$lang['Dump Database'] = 'Abocar la base de dades';
  746 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incloure la informació de l\'historial. (Advertència: el límit de memòria del servidor pot ser superat)';
   747$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inclou la informació de l\'historial. (Advertència: es pot superar el limit de memòria del servidor)';
  747748$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible abocar la base de dades.';
  748749$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Hi ha actualitzacions disponibles per a algunes extensions';
  749 $lang['Ignore All'] = 'Ignorar tot';
  750 $lang['Crop'] = 'Redimensionar ';
   750$lang['Ignore All'] = 'Ignora tot';
   751$lang['Crop'] = 'Retalla';
  751752$lang['Width'] = 'Amplada';
  752753$lang['Height'] = 'Altura';
  753 $lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació';
   754$lang['Follow Orientation'] = 'Segueix la orientació';
  754755$lang['Graphics Library'] = 'Llibreria gràfica';
  755756$lang['Learn more'] = 'Més informació';
  756757$lang['Rate'] = 'Valoració';
  757 $lang['Average rate'] = 'Valoració promig';
   758$lang['Average rate'] = 'Valoració mitjana';
  758759$lang['... or '] = '... o ';
  759 $lang['Create'] = 'Crear';
  760 $lang['Start Upload'] = 'Iniciar transferència';
  761 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari HTML</a> per a carregar les fptps al servidor.';
  762 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari FLASH</a> per a carregar les fotos al servidor.';
   760$lang['Create'] = 'Crea';
   761$lang['Start Upload'] = 'Inicia la càrrega';
   762$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Esteu utilitzant el carregador Flash. Problemes? Proveu el <a href="%s"> carregador del navegador.';
   763$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Esteu utilitzant el carregador del navegador. Podeu provar el <a href="%s">Carregador Flash</a> ';
  763764$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Mida màxima dels arxius: %sB.';
  764 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Extensions permeses: %s.';
  765 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).';
  766 $lang['Manage Permissions'] = 'Gestionar permisos';
   765$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipus de fitxers permesos: %s.';
   766$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada: %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).';
   767$lang['Manage Permissions'] = 'Gestiona els permisos';
  767768$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s de %s';
  768 $lang['show details'] = 'Mostrar detalls';
  769 $lang['hide details'] = 'Ocultar detalls';
  770 $lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes';
  771 $lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona l\'etiqueta de destí';
   769$lang['show details'] = 'mostrar detalls';
   770$lang['hide details'] = 'Oculta detalls';
   771$lang['Merge tags'] = 'Fusiona les etiquetes';
   772$lang['Select the destination tag'] = 'Seleccioneu l\'etiqueta de destí';
  772773$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta serà eliminada)';
  773 $lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusió';
  774 $lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar';
   774$lang['Confirm merge'] = 'Confirmeu la fusió';
   775$lang['Merge selected tags'] = 'Fusiona';
  775776$lang['No destination tag selected'] = 'No ha seleccionat cap etiqueta de destí';
  776 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> han estat fusionades amb l\'etiqueta <em>%s</em>';
  777 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccionar al menys dues etiquetes per a la fusió';
  778 $lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum';
  779 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida del web procedent de les fotos en mode d\'alta qualitat';
  780 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta qualitat i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta qualitat\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.';
  781 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durant el procés d\'actualització.';
  782 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Impossible extreure els arxius. Si us plau, verifiqui els permisos dels arxius d\'instal·lació.<br><a href="%s">Faci clic aquí per veure el registre d\'errors</a>.';
   777$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> s\'han fusionat creant l\'etiqueta <em>%s</em>';
   778$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccioneu al menys dues etiquetes per a la fusió';
   779$lang['Select an album'] = 'Seleccioneu un àlbum';
   780$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida per a la web a partir de les vostres fotos en versió HD (high definition) ';
   781$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta definició i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta definició\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.';
   782$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'S\'ha produït un error durant el procés d\'actualització.';
   783$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'S\'ha produït un error mentre l\'extracció. Reviseu els permisos dels fitxers de la instal·lació de piwigo. <br><a href="%s"> Cliqueu aquí per mostrar el registre de l\'error</a>.';
  783784$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor';
  784785$lang['Updates'] = 'Actualitzacions';
  785786$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s s\'ha actualitzat correctament.';
  786 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria blocada només és visible per als administradors';
  787 $lang['Activate comments'] = 'Habilitar comentaris';
  788 $lang['Add tags'] = 'Afegir etiquetes';
  789 $lang['Add to caddie'] = 'Afegir al carret';
   787$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria bloquejada només és visible als administradors';
   788$lang['Activate comments'] = 'Activa els comentaris';
   789$lang['Add tags'] = 'Afegeix etiquetes';
   790$lang['Add to caddie'] = 'Afegeix al carret';
  790791$lang['Applications'] = 'Aplicacions';
  791 $lang['Automatic sort order'] = 'Ordre automàtic';
   792$lang['Automatic sort order'] = 'Ordena de forma automàtica';
  792793$lang['Available on'] = 'Disponible en';
  793794$lang['Available versions for'] = 'Versions disponibles per';
  794 $lang['Cancel'] = 'Cancel·lar';
   795$lang['Cancel'] = 'Cancel·la';
  795796$lang['Center of interest'] = 'Punt d\'interès';
  796797$lang['Default comments order'] = 'Ordre dels comentaris per defecte';
  797 $lang['Delete multiple size images'] = 'Eliminar imatges de múltiples mides';
  798 $lang['Duplicates'] = 'Duplicats';
  799 $lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria desblocada';
  800 $lang['Generate multiple size images'] = 'Generar imatges de múltiples mides';
   798$lang['Delete multiple size images'] = 'Elimina les imatges de múltiples mides';
   799$lang['Duplicates'] = 'Duplicades';
   800$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria desbloquejada';
   801$lang['Generate multiple size images'] = 'Genera múltiples mides d\'imatge';
  801802$lang['Groups and users'] = 'Grups i usuaris';
  802 $lang['Last import'] = 'Últim importat';
   803$lang['Last import'] = 'Última importació';
  803804$lang['List'] = 'Llista';
  804 $lang['Move to album'] = 'Moure a l\'àlbum';
   805$lang['Move to album'] = 'Mou a l\'àlbum';
  805806$lang['Multiple Size'] = 'Mida múltiple';
  806 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar als administradors quan un comentari sigui';
   807$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notifica als administradors quan un comentari sigui';
  807808$lang['Original Size'] = 'Mida original';
  808 $lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos concedits per a grups';
  809 $lang['Permission granted for users'] = 'Es concedeix permís als usuaris';
   809$lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos atorgats a grups';
   810$lang['Permission granted for users'] = 'Permís atorgat a usuaris';
  810811$lang['Photo name'] = 'Nom de la foto';
  811812$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo per Android';
  812813$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo per iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  813814$lang['Predefined filter'] = 'Filtre predeterminat';
  814 $lang['Resize after upload'] = 'Redimensionar després de carregar la foto al servidor';
  815 $lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual';
  816 $lang['Save visits in history for'] = 'Desar les visites a l\'historial pels';
  817 $lang['Select a file'] = 'Seleccionar arxiu';
  818 $lang['Select groups...'] = 'Seleccionar grups...';
  819 $lang['Select users...'] = 'Seleccionar usuaris...';
  820 $lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar credencials per correu electrònic';
  821 $lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitzar metadades';
   815$lang['Resize after upload'] = 'Redimensiona després de penjar la foto al servidor';
   816$lang['Save manual order'] = 'Desa l\'ordre manual';
   817$lang['Save visits in history for'] = 'Desa les visites a l\'historial pels';
   818$lang['Select a file'] = 'Seleccioneu un arxiu';
   819$lang['Select groups...'] = 'Seleccioneu els grups...';
   820$lang['Select users...'] = 'Seleccioneu els usuaris...';
   821$lang['Send connection settings by email'] = 'Envia la configuració de la connexió per correu electrònic';
   822$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitza les metadades';
  822823$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'La qualitat de la foto original ha de ser un número comprès entre %d i %d.';
  823824$lang['There is no group in this gallery.'] = 'No hi ha cap grup en aquesta galeria.';
  824 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d fotos, afegides entre %s i $s.';
   825$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d fotos, afegides entre %s i %s.';
  825826$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d fotos, afegides el %s.';
  826827$lang['This album contains no photo.'] = 'Aquest àlbum no conté fotos.';
  827 $lang['Unlock gallery'] = 'Desblocar galeria';
   828$lang['Unlock gallery'] = 'Desbloqueja la galeria';
  828829$lang['With no album'] = 'Sense àlbums';
  829830$lang['With no tag'] = 'Sense etiquetes';
  830831$lang['With no virtual album'] = 'Sense àlbum virtual';
  831 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només habilitar-se un tema pel dispositiu mòbil.';
  832 $lang['Zoom'] = 'Ampliar';
   832$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Nomes podeu activar un tema mòbil. ';
   833$lang['Zoom'] = 'Zoom';
  833834$lang['add a new watermark'] = 'afegeix una nova marca d\'aigua';
  834835$lang['administrators'] = 'administradors';
  835 $lang['apply automatic sort order'] = 'Ordenar automàticament';
  836 $lang['cancel manual order'] = 'Cancel·lar l\'ordre manual';
  837 $lang['custom'] = 'Personalitzar';
   836$lang['apply automatic sort order'] = 'Aplica l\'ordenació automàtica';
   837$lang['cancel manual order'] = 'Cancel·la l\'ordre manual';
   838$lang['custom'] = 'Fet a mida';
  838839$lang['modified'] = 'modificat';
  839 $lang['pending validation'] = 'pendent de validació';
   840$lang['pending validation'] = 'pendent de validar';
  840841$lang['registered users'] = 'usuaris registrats';
  841842$lang['%d group'] = '%d grup';
  842843$lang['%d groups'] = '%d grups';
  843 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuaris han obtingut permisos automàticament perquè pertanyen a un grup que ha estat autoritzat.';
  844 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per Android</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu dispositiu Android, crear nous àlbums així com pujar les fotos que vulguis allà on estiguis.';
  845 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per iOS</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu iPhone, iPad o iPod Touch, crear nous àlbums així com pujar les fotos que vulguis allà on estiguis.';
  846 $lang['Add group'] = 'Afegir grup';
  847 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom és un programari de fotografia dissenyat per a l\'administració de grans quantitats d\'imatges digitals i realitzar tasques de postproducció.';
   844$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuaris han obtingut permisos automàticament perquè pertanyen a un grup que li han atorgat el permís.';
   845$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per Android</em> Aquesta aplicació us permet connectar a la vostra galeria Piwigo des d\'un dispositiu Android, crear nous àlbums i penjar vàries fotos a la vegada.';
   846$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per iOS</em> Aquesta aplicació us permet connectar a la vostra galeria Piwigo des d\'un iPhone, iPad o iPod Touch, crear àlbums i penjar vàries fotos a la vegada.';
   847$lang['Add group'] = 'Afegeix grup';
   848$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom és un programari de fotografia dissenyat per a gestionar grans quantitats d\'imatges digitals i realitzar tasques de postproducció.';
  848849$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Àlbums autoritzats gràcies a les associacions de grups';
  849850$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture és una poderosa eina per perfeccionar les imatges i gestionar grans biblioteques per a Mac';
  850851$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture s\'ha dissenyat per als fotògrafs professionals amb la senzillesa de iPhoto.';
  851 $lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'altura és major que';
  852 $lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'ample és més gran que';
   852$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplica la marca d\'aigua si l\'altura és major de';
   853$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplica la marca d\'aigua si l\'ample és més gran de';
  853854$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Per defecte, el punt d\'interès es col·loca al centre de la foto.';
  854855$lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots';
  855 $lang['Delete Representant'] = 'Eliminar diapositiva de l\'àlbum';
  856 $lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar';
  857 $lang['Delete selected users'] = 'Eliminar usuaris seleccionats';
  858 $lang['Deny selected groups'] = 'Denegar als grups seleccionats';
   856$lang['Delete Representant'] = 'Elimina la miniatura de l\'àlbum';
   857$lang['Delete selected tags'] = 'Elimina';
   858$lang['Delete selected users'] = 'Elimina els usuaris seleccionats';
   859$lang['Deny selected groups'] = 'Denega els grups seleccionats';
  859860$lang['Download,'] = 'Descarregar,';
  860861$lang['Downloads'] = 'Descàrregues';
  861 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les característiques inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbum penjar imatges.';
  862 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les fotos amb mides sesgades, per exemple les quadrades, Piwigo farà tot el possible per a ressaltar-ne el seu punt d\'interès.';
  863 $lang['Grant selected groups'] = 'Permetre als grups seleccionats';
  864 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestió de permisos per al grup "%s"';
  865 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadades sincronitzades de l\'arxiu';
   862$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les funcions inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbums i la càrrega de fotos.';
   863$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les fotos amb mides retallades, per exemple les quadrades, Piwigo farà tot el possible per a ressaltar-ne el seu punt d\'interès.';
   864$lang['Grant selected groups'] = 'Atorgar els grups seleccionats';
   865$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gestiona els permisos del grup "%s"';
   866$lang['Metadata synchronized from file'] = 'S\'ha sincronitzat les metadades de l\'arxiu';
  866867$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Aquest àlbum és privat, per tant, cap grup el pot visualitzar.';
  867868$lang['Not cropped correctly?'] = 'No s\'ha retallat correctament?';
  868869$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Per a Linux, només cal instal·lar Shotwell amb el seu gestor de paquets i permetre la publicació de Piwigo.';
  869870$lang['Opacity'] = 'Opacitat';
  870 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s s\'ha utilitzat anteriorment per l\'àlbum %s. Esborra\'l primer del historial de permalinks';
  871 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permís concedit gràcies a un grup';
   871$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s s\'ha utilitzat anteriorment per l\'àlbum %s. Esborra\'l primer de l\'historial d\'enllaços permanents';
   872$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permís atorgat gràcies a un grup';
  872873$lang['Permission management'] = 'Gestió de permisos';
  873 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotos amb mides sesgades';
   874$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotos amb mides retallades';
  874875$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Connector de publicació Piwigo per a Lightroom';
  875876$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Connector d\'exportació Piwigo per a Aperture';
   
  878879$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Connector de publicació Piwigo per digiKam';
  879880$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (client RemoteGallery per Android) és un client de Piwigo per a la plataforma Android de codi lliure (GPL v3)';
  880 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccionar una zona amb el ratolí per definir un nou punt d\'interès.';
   881$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccioneu una zona amb el ratolí per definir un nou punt d\'interès.';
  881882$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell és un organitzador de codi obert digital que s\'executa a Linux. És el gestor de fotos per defecte en Ubuntu i Fedora.';
  882883$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El connector Piwigo Export li permet crear àlbums i exportar fotos.';
  883884$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'El connector Piwigo Publish us permet exportar i sincronitzar fotos des de Lightroom directament a la vostra galeria de fotos Piwigo.';
  884 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El centre d\'interès és la zona més significativa d\'una foto.';
   885$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El punt d\'interès és la zona més significativa d\'una foto.';
  885886$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'L\'alçada màxima original ha de ser un número entre %d i %d';
  886887$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'L\'amplada màxima original ha de ser un número entre %d i %d';
   
  891892$lang['Y Position'] = 'Posició Y';
  892893$lang['any visitor can see this album'] = 'cap visitant pot veure aquest àlbum';
  893 $lang['associate to group'] = 'Associar al grup';
  894 $lang['bottom left corner'] = 'Cantonada inferior esquerra';
  895 $lang['bottom right corner'] = 'Cantonada inferior dreta';
   894$lang['associate to group'] = 'Associa-ho al grup';
   895$lang['bottom left corner'] = 'Costat inferior esquerre';
   896$lang['bottom right corner'] = 'Costat inferior dret';
  896897$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam és un avançat software de gestió de fotografies digitals lliure per a Linux, Windows i MacOSX.';
  897898$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam està dissenyat per als fotògrafs que volen veure, administrar, editar, millorar, organitzar, etiquetar i compartir fotografies.';
   
  899900$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El connector d\'exportació Piwigo li permet crear nous àlbums i exportar les seves fotos directament des de iPhoto a la seva galeria Piwigo.';
  900901$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incloure fotos amb el mínim nivell de privacitat';
  901 $lang['middle'] = 'Centre';
  902 $lang['simple visitors'] = 'visitants';
  903 $lang['top left corner'] = 'Cantonada superior esquerra';
  904 $lang['top right corner'] = 'Cantonada superior dreta';
   902$lang['middle'] = 'al centre';
   903$lang['simple visitors'] = 'visitants únics';
   904$lang['top left corner'] = 'costat superior esquerre';
   905$lang['top right corner'] = 'costat superior dret';
  905906$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Els visitants han d\'autenticar-se i disposar dels permisos adequats per veure aquest àlbum';
  906907$lang['Last send'] = 'Últim enviament';
  907 $lang['group "%s" added'] = 'Grups "%s" afegits';
  908 $lang['group "%s" deleted'] = 'grups "%s" eliminats';
   908$lang['group "%s" added'] = 'S\'ha afegit el grup "%s"';
   909$lang['group "%s" deleted'] = 'S\'ha eliminat el grup "%s"';
  909910$lang['%d day'] = '%d dia';
  910911$lang['%d days'] = '$d dies';
   
  926927$lang['Posted %s on %s'] = 'Publicada %s, el %s';
  927928$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Valorada %d vegades. Resultat: %.2f';
  928 $lang['Sharpen'] = 'Enfocament';
   929$lang['Sharpen'] = 'Sharpen (aguditzar)';
  929930$lang['Visited %d times'] = 'Visitada %d vegades';
  930931$lang['Watermark'] = 'Marca d\'aigua';
  931932$lang['%d week'] = '%d setmana';
  932933$lang['%d weeks'] = '%d setmanes';
  933 $lang['Edit photo'] = 'Editafoto';
  934 $lang['create a new site'] = 'Crear un lloc nou';
  935 $lang['No order field selected'] = 'Ordre no seleccionat';
  936 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplicar etiquetes seleccionades';
   934$lang['Edit photo'] = 'Edita la foto';
   935$lang['create a new site'] = 'Crea un lloc nou';
   936$lang['No order field selected'] = 'No s\'ha seleccionat cap camp per a ordenar';
   937$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplica les etiquetes seleccionades';
  937938$lang['Name of the duplicate'] = 'Nom del duplicat';
  938 $lang['Source tag'] = 'Font d\'etiqueta';
   939$lang['Source tag'] = 'Etiqueta font';
  939940$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'L\'etiqueta "%s" és ara un duplicat de "%s"';
  940941$lang['Format'] = 'Format';
  941942$lang['Invalid dimension'] = 'Dimensió no vàlida';
  942 $lang['Landscape'] = 'Paissatge';
  943 $lang['Manage photos'] = 'Administrar fotos';
   943$lang['Landscape'] = 'Paisatge';
   944$lang['Manage photos'] = 'Administra les fotos';
  944945$lang['Minimum height'] = 'Alçada mínima';
  945946$lang['Minimum width'] = 'Amplada mínima';
   
  953954$lang['between %.2f and %.2f'] = 'entre %.2f i %.2f';
  954955$lang['between %d and %d pixels'] = 'entre %d i %d píxels';
   956$lang['Duplicate'] = 'Duplica';
   957$lang['Merge selected groups'] = 'Fusiona els grups seleccionats';
   958$lang['No group selected, no action possible.'] = 'No hi ha cap grup seleccionat, l\'acció no s\'ha pogut dur a terme.';
   959$lang['No members to manage'] = 'No existeixen membres per a gestionar';
   960$lang['Please select at least two groups'] = 'Heu de selecciona almenys dos grups';
   961$lang['Rename'] = 'Canvia de nom';
   962$lang['This group will be set to default'] = 'Estableix aquest grup com a predeterminat';
   963$lang['This group will be unset to default'] = 'Aquest grup deixarà de ser el predeterminat';
   964$lang['Type here the name of the new group'] = 'Escriviu aquí el nom del nou grup';
   965$lang['Manage the members'] = 'Gestiona els membres';
  955966?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.