Changeset 19565


Ignore:
Timestamp:
Dec 25, 2012, 7:23:35 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : picsvet

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r19458 r19565  
  688688$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на електронна поща %s [%s].';
  689689$lang['Errors caption'] = 'Грешки легенди';
   690$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа%d снимки, добавен между%sand%s.';
   691$lang['There is no other language available.'] = 'Няма друг език.';
   692$lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друг плъгин.';
   693$lang['There is no other theme available.'] = 'TherНяма друга тема.';
   694$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не трябва да са празни';
   695$lang['Representative'] = 'Албум малки снимки';
   696$lang['Representation of albums'] = 'Албум малки снимки';
   697$lang['Representant'] = 'Албум Малки снимки';
   698$lang['Please select at least two groups'] = 'Моля,селектирайте последните две групи';
   699$lang['Portrait'] = 'Портрет';
   700$lang['Other private albums'] = 'Други частни албуми';
   701$lang['Panorama'] = 'Панорама';
   702$lang['Manage the members'] = 'Управление на регистрираните потребители';
   703$lang['Manage tags'] = 'Управление на тагавете';
   704$lang['Manage photos'] = 'Управление на снимките';
   705$lang['Manage photo ranks'] = 'Управление на рейтинга на снимките';
   706$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление правата на потребителите "%s"';
   707$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление на правата на групите "%s"';
   708$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление на разрешения за избрани албуми';
   709$lang['Manage'] = 'Управление';
   710$lang['Make this theme available to users'] = 'Направи тази тема достъпна за потребителите';
   711$lang['Make this language available to users'] = 'Направи този език достъпен за потребителите';
   712$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включване на данни от историята (Внимание:паметта на сървъра,може да бъде надвишена)';
   713$lang['Last send'] = 'Последно изпратено';
   714$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Емейла е изпратен към %s [%s].';
   715$lang['Maintenance'] = 'Поддръжка';
   716$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = '
   717Включва показване на последните снимки, групирани по дати';
   718$lang['Information data registered in database'] = 'Информацията е записана в базата данни';
   719$lang['Last hit'] = 'Последни посещения';
   720$lang['Last import'] = 'Последно внесено';
   721$lang['Last revisions'] = 'Последно посещение';
   722$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Тази тема не може да бъде изтрита, защото други теми зависят от нея:% S';
   723$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Невъзможно е да деактивирате тази тема, трябва има най-малко една тема.';
   724$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език, трябва има най-малко един език.';
   725$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език,преди това изберете език по подразбиране.';
   726$lang['Impossible automatic correction'] = 'Автоматичната корекция е невъзможна';
   727$lang['Hit'] = 'Показвания';
   728$lang['Group management'] = 'Управление на групите';
   729$lang['Grant selected users'] = 'Избрани потребители';
  690730?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.