Changeset 19591


Ignore:
Timestamp:
Dec 28, 2012, 11:47:25 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update nl_NL, thanks to : yjb

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r19149 r19591  
  942942$lang['between %.2f and %.2f'] = 'tussen %.2f en %.2f';
  943943$lang['between %d and %d pixels'] = 'tussen %d en %d pixels';
   944$lang['Duplicate'] = 'Kopieer';
   945$lang['Manage the members'] = 'Beheer de gebruikers';
   946$lang['Merge selected groups'] = 'Voeg de geselecteerde groepen samen';
   947$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Geen groep geselecteerd, handeling niet mogelijk';
   948$lang['No members to manage'] = 'Geen gebruikers te beheren';
   949$lang['Please select at least two groups'] = 'Selecteer tenminste 2 groepen';
   950$lang['Rename'] = 'Hernoem';
   951$lang['This group will be set to default'] = 'Deze groep zal standaard worden gebruikt';
   952$lang['This group will be unset to default'] = 'Deze groep zal niet langer als standaard worden gebruikt';
   953$lang['Type here the name of the new group'] = 'Voer de naam in van de nieuwe groep';
  944954?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.