Changeset 19640


Ignore:
Timestamp:
Dec 29, 2012, 3:25:46 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : lanius

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r19158 r19640  
  946946$lang['between %.2f and %.2f'] = 'mezi %.2f a %.2f';
  947947$lang['between %d and %d pixels'] = 'mezi %d a %d pixely';
   948$lang['Duplicate'] = 'Duplikovat';
   949$lang['Manage the members'] = 'Organizovat členy';
   950$lang['Merge selected groups'] = 'Spojit vybrané skupiny';
   951$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Není vybrána žádná skupina, není možná řádná akce';
   952$lang['No members to manage'] = 'Žádní členové k organizování';
   953$lang['Please select at least two groups'] = 'Prosím vyberte nejméně dvě skupiny';
   954$lang['Rename'] = 'Přejmenovat';
   955$lang['This group will be set to default'] = 'Tato skupina bude použita jako defaultní';
   956$lang['This group will be unset to default'] = 'Tato skupina nebude dále použita jako defaultní';
   957$lang['Type here the name of the new group'] = 'Napište sem jméno nové skupiny';
  948958?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.