Changeset 19917 for trunk


Ignore:
Timestamp:
Jan 6, 2013, 6:04:23 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r19883 r19917  
  7777$lang['Edit selected tags'] = 'Bewerk de geselecteerde labels';
  7878$lang['Edit tags'] = 'Bewerk labels';
  79 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een nieuwe gebruiker zich heeft geregistreerd';
  80 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Stuur email naar beheerders wannneer een geldig commentaar is ingevuld';
  81 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een commantaar validatie nodig heeft';
   79$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Stuur email naar administrators wanneer een nieuwe gebruiker zich heeft geregistreerd';
   80$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Stuur email naar administrators wannneer een geldig commentaar is ingevuld';
   81$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Stuur email naar administrators wanneer een commantaar gevavalideerd dient te worden';
  8282$lang['Environment'] = 'Omgeving';
  8383$lang['Form'] = 'Formulier';
   
  199199$lang['Album updated successfully'] = 'Album succesvol bijgewerkt';
  200200$lang['photos per page'] = 'Afbeeldingen per pagina';
  201 $lang['High definition enabled'] = 'Hoge kwaliteit ingeschakeld';
   201$lang['High definition enabled'] = 'Hoge kwaliteit (origineel) ingeschakeld';
  202202$lang['File'] = 'Bestand';
  203203$lang['first photo added on %s'] = 'eerste afbeelding toegevoegd op %s';
   
  209209$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'De naam van de groep mag geen spatie bevatten of leeg zijn.';
  210210$lang['This name is already used by another group.'] = 'Deze naam is al in gebruik door een andere groep.';
  211 $lang['High definition'] = 'Hoge kwaliteit';
   211$lang['High definition'] = 'Hoge kwaliteit (origineel)';
  212212$lang['jump to album'] = 'Ga naar album';
  213213$lang['jump to photo'] = 'Ga naar afbeelding';
   
  252252$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Geen gebruikers om email te sturen.';
  253253$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Een gebruiker is beschikbaar, er zijn nieuwe afbeeldingen te melden.';
  254 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Het is mogelijk dat er geen ingeschreven gebruikers zijn (alleen de webbeheerder kan deze tab zien).';
   254$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Hoe dan ook, alleen webbeheerders kunnen dit tabblad zien, de administrators niet.';
  255255$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Geen gebruikers om meldingen te ontvangen per email.';
  256256$lang['New photos added'] = 'Nieuwe afbeeldingen toegevoegd';
   
  358358$lang['photos updated in the database'] = 'afbeeldingen bijgewerkt in de database';
  359359$lang['Search for new images in the directories'] = 'Zoek naar nieuwe afbeeldingen in mappen';
  360 $lang['added'] = 'toegevoegd';
   360$lang['added'] = 'wordt toegevoegd';
  361361$lang['deleted'] = 'verwijderd';
  362362$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata synchronisatie resultaten';
   
  374374$lang['user "%s" added'] = 'gebruiker "%s" toegevoegd';
  375375$lang['User status'] = 'Gebruikersstatus';
  376 $lang['user_status_admin'] = 'Beheerder';
   376$lang['user_status_admin'] = 'Administrator';
  377377$lang['user_status_generic'] = 'Algemeen';
  378378$lang['user_status_guest'] = 'Gast';
   
  439439$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Hoofd "gast" gebruikersstatus is niet correct';
  440440$lang['Default user does not exist'] = 'Standaard gebruiker bestaat niet meer';
  441 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hoofd "webbeheerder" bestaat niet meer';
  442 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Hoofd "webbeheerder" status is niet correct';
   441$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'De Hoofd "webbeheerder" bestaat niet';
   442$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'De status van de Hoofd "webbeheerder" is niet correct';
  443443$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Gebruiker "%s" gemaakt met wachtwoord "%s" ';
  444444$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status van de gebruiker "%s" is bijgewerkt';
   
  487487$lang['ACCESS_1'] = 'Toegang tot alles';
  488488$lang['ACCESS_2'] = 'Toegang tot geabonneerde';
  489 $lang['ACCESS_3'] = 'Toegang voor beheerders';
   489$lang['ACCESS_3'] = 'Toegang voor administrators';
  490490$lang['ACCESS_4'] = 'Toegang voor webbeheerders';
  491491$lang['ACCESS_5'] = 'Geen toegang';
  492492$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Een nieuwere versie van Piwigo is beschikbaar.';
  493 $lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Beheer';
   493$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Administratie';
  494494$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo versie';
  495495$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'U heeft de laatste versie van Piwigo.';
   
  538538$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub uw gekozen wachtwoord.';
  539539$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen commentaar kunnen bewerken';
  540 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen comentaar kunnen verwijderen';
   540$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen commentaar kunnen verwijderen';
  541541$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is gewijzigd';
  542542$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is verwijderd';
   
  791791$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Selecteer ten minste twee labels om samen te voegen';
  792792$lang['Select an album'] = 'Kies een album';
  793 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Standaard zal Piwigo een nieuwe web formaat foto aanmaken van de HD (high definition) versie van je foto.';
   793$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Standaard zal Piwigo een nieuwe web formaat foto aanmaken van de HD (high definition / originele) versie van je foto.';
  794794$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Als geen HD beschikbaar is en de huidige web formaat foto is groter dan de nieuwe afmetingen, dan zal Piwigo het als HD gebruiken en daar een web formaat foto van maken.';
  795795$lang['Zoom'] = 'Zoom';
   
  811811$lang['Resize after upload'] = 'Wijzig het formaat na uploaden';
  812812$lang['Original Size'] = 'Originele formaat';
  813 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Een gesloten galerij is alleen zichtbaar voor administratoren';
  814 $lang['Unlock gallery'] = 'Open gallerij';
  815 $lang['Gallery unlocked'] = 'Gallerij geopend';
  816 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Houdt administratoren op de hoogte indien een commentaar is';
   813$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Een gesloten galerie is alleen zichtbaar voor administrators';
   814$lang['Unlock gallery'] = 'Open galerie';
   815$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie geopend';
   816$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Informeer administrators indien een commentaar';
  817817$lang['modified'] = 'gewijzigd is';
  818818$lang['pending validation'] = 'wacht op validatie';
   
  820820$lang['simple visitors'] = 'gewone bezoekers';
  821821$lang['registered users'] = 'geregistreerde gebruikers';
  822 $lang['administrators'] = 'administratoren';
   822$lang['administrators'] = 'Administrators';
  823823$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dit album bevat %d foto\'s, toegevoegd op %s.';
  824824$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dit album bevat %d foto\'s, toegevoegd tussen %s en %s.';
   
  828828$lang['Move to album'] = 'Verplaats naar album';
  829829$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'U kunt slechts een mobiel thema activeren.';
  830 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo voor Android</ em> applicatie stelt u in staat uw Piwigo galerie te openen vanaf uw Android-telefoon, een aantal albums aan te maken en meerdere foto\'s tegelijk te uploaden.';
   830$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'De <em>Piwigo voor Android</ em> applicatie stelt u in staat uw Piwigo galerie te openen vanaf uw Android-telefoon, een aantal albums aan te maken en meerdere foto\'s tegelijk te uploaden.';
  831831$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo voor IOS</ em> applicatie stelt u in staat uw Piwigo galerie te openen vanaf uw iPhone, iPad of iPod Touch, een aantal albums aan te maken en meerdere foto\'s tegelijk te uploaden.';
  832832$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom is fotografie-software ontworpen om grote hoeveelheden digitale foto\'s te verwerken en voor het verrichten van post-productie werk.';
   
  876876$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'De Piwigo export plugin, maakt het mogelijk om albums te maken en foto\'s te exporteren.';
  877877$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Het centrum van belangstelling is het belangrijkste gedeelte van de foto.';
  878 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Er is geen groep in deze gallerie';
   878$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Er is geen groep in deze galerie';
  879879$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Om foto\'s van digiKam naar Piwigo te exporteren, installeer de digiKam en Kipi-plugins.';
  880880$lang['X Position'] = 'X positie';
   
  888888$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam is een gratis geavanceerde digitale foto beheersoftware voor Linux, Windows en MacOSX.  ';
  889889$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digKam is voor fotografen die foto\'s willen bekijken, behren, bewerken en delen. ';
  890 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto is de standaard foto manager onder MacOSX. De Piwigo export plugin makt het aanmaken van albums en het exporteren van foto\'s mogelijk, van iPhoto naar de Piwigo gallerie';
   890$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto is de standaard foto manager onder MacOSX. De Piwigo export plugin maakt het aanmaken van albums en het exporteren van foto\'s mogelijk, van iPhoto naar de Piwigo galerie';
  891891$lang['include photos with lower privacy level'] = 'Inclusief foto\'s met een lager rechten niveau ';
  892892$lang['middle'] = 'midden';
   
  929929$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Label "%s" is nu een duplicaat van "%s"';
  930930$lang['Manage photos'] = 'Afbeeldingen beheren';
  931 $lang['View in gallery'] = 'Bekijk in galerij';
   931$lang['View in gallery'] = 'Bekijk in galerie';
  932932$lang['Format'] = 'Formaat';
  933933$lang['Ratio'] = 'Verhouding';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.