Changeset 20031


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2013, 9:58:40 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[psli_bingmaps] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Psli_BingMaps/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r20021 r20031  
  2525$lang['Associated map'] = 'İlişkilendirilmiş harita';
  2626$lang['Added pictures'] = 'Eklenen resimler';
   27$lang['fifth step : check association with your maps'] = 'Beşinci adım: Haritalarınızla ilişkilendirmeyi kontrol edin';
   28$lang['fourth step : make modification to pin associated to your pictures'] = 'Dördüncü adım: Resimlerinizle ilişkili raptiyelenen değişiklikleri yapın';
   29$lang['third step : create new zone and new pin'] = 'Üçüncü adım: Yeni alan ve yeni raptiye oluşturun';
   30$lang['second step : import exif data from your pictures'] = 'İkinci adım: Resimlerinizden Exif verilerini alın';
   31$lang['first step : create map'] = 'İlk adım: Harita oluştur';
   32$lang['last step : Enjoy !'] = 'Son adım: Tadını çıkar!';
   33$lang['pictures'] = 'resim';
   34$lang['Zoom level 8'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 8';
   35$lang['Zoom level 9'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 9';
   36$lang['Zoom minimum'] = 'Yakınlaştırma - En az';
   37$lang['Zoom maximum'] = 'Yakınlaştırma - En fazla';
   38$lang['Zone mode'] = 'Alan modu';
   39$lang['Zoom'] = 'Yakınlaştır';
   40$lang['Zoom level 1'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 1';
   41$lang['Zoom level 10'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 10';
   42$lang['Zoom level 11'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 11';
   43$lang['Zoom level 12'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 12';
   44$lang['Zoom level 13'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 13';
   45$lang['Zoom level 14'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 14';
   46$lang['Zoom level 15'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 15';
   47$lang['Zoom level 16'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 16';
   48$lang['Zoom level 17'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 17';
   49$lang['Zoom level 18'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 18';
   50$lang['Zoom level 19'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 19';
   51$lang['Zoom level 2'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 2';
   52$lang['Zoom level 20'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 10';
   53$lang['Zoom level 3'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 3';
   54$lang['Zoom level 4'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 4';
   55$lang['Zoom level 5'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 5';
   56$lang['Zoom level 6'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 6';
   57$lang['Zoom level 7'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 7';
   58$lang['You need to select a category'] = 'Bir kategori seçmelisiniz';
   59$lang['You need to select a map'] = 'Bir harita seçmelisiniz';
   60$lang['You need to select a picture'] = 'Bir resim seçmelisiniz';
   61$lang['You need to select a pin'] = 'Bir raptiye seçmelisiniz';
   62$lang['You need to select a zone'] = 'Bir alan seçmelisiniz';
   63$lang['User manual'] = 'Kullanıcı kılavuzu';
   64$lang['Show map center'] = 'Harita merkezini göster';
   65$lang['Show guest view'] = 'Misafir görünümünü göster';
   66$lang['Set'] = 'Ayarla';
   67$lang['Exif import'] = 'Exif al';
   68$lang['No exif in pictures for this category'] = 'Bu kategorideki resimlerde Exif yok';
   69$lang['No selected entity'] = 'Seçilen varlık yok';
   70$lang['No selected map'] = 'Seçilen harita yok';
   71$lang['Not assign to a category'] = 'Bir kategoriye bağlanmadı';
   72$lang['Select a Map'] = 'Bir Harita Seçin';
   73$lang['Select a picture'] = 'Bir resim seçin';
   74$lang['Select a pin'] = 'Bir raptiye seçin';
   75$lang['Select a zone'] = 'Bir alan seçin';
   76$lang['Zone'] = 'Alan';
   77$lang['Zone Title'] = 'Alan Başlığı';
   78$lang['Open Category'] = 'Kategori Aç';
   79$lang['Open Picture'] = 'Resim Aç';
   80$lang['Open this category'] = 'Bu kategoriyi aç';
   81$lang['Open this map'] = 'Bu haritayı aç';
   82$lang['Open this picture'] = 'Bu resmi aç';
   83$lang['Open this pin'] = 'Bu raptiyeyi aç';
   84$lang['Open this zone'] = 'Bu alanı aç';
   85$lang['Picture'] = 'Resim';
   86$lang['Picture Title'] = 'Resim Başlığı';
   87$lang['Picture mode'] = 'Resim modu';
   88$lang['Pin'] = 'Raptiye';
   89$lang['Pin Title'] = 'Raptiye Başlığı';
   90$lang['Pin mode'] = 'Raptiye Modu';
   91$lang['Reload saved zone'] = 'Kaydedilen alanı geri çağır';
   92$lang['Select a Category'] = 'Bir Kategori Seçin';
   93$lang['Click to zoom on'] = 'Yakınlaştırmak için klikle';
   94$lang['Configuration'] = 'Yapılandırma';
   95$lang['Configuration mode'] = 'Yapılandırma modu';
   96$lang['Entity field'] = 'Varlık alanı';
   97$lang['Latitude'] = 'Enlem';
   98$lang['Longitude'] = 'Boylam';
   99$lang['Map Title'] = 'Harita Başlığı';
   100$lang['Map mode'] = 'Harita modu';
   101$lang['Modified pictures'] = 'Değiştirilen resimler';
   102$lang['New Entity'] = 'Yeni Varlık';
   103$lang['New Map'] = 'Yeni Harita';
   104$lang['New Picture'] = 'Yeni Resim';
   105$lang['New Pin'] = 'Yeni Raptiye';
   106$lang['New Zone'] = 'Yeni Alan';
   107$lang['Create a map'] = 'Bir harita oluştur';
   108$lang['Create a pin'] = 'Bir raptiye oluştur';
   109$lang['Create a zone'] = 'Bir alan oluştur';
   110$lang['Delete all points'] = 'Tüm noktaları sil';
   111$lang['Delete last point'] = 'Son noktayı sil';
   112$lang['Delete this map'] = 'Bu haritayı sil';
   113$lang['Delete this picture'] = 'Bu resmi sil';
   114$lang['Delete this pin'] = 'Bu raptiyeyi sil';
   115$lang['Delete this zone'] = 'Bu alanı sil';
   116$lang['Action'] = 'Aksiyon';
   117$lang['Action Album'] = 'Aksiyon Albümü';
   118$lang['Action Picture'] = 'Aksiyon Resmi';
   119$lang['Action Zoom'] = 'Aksiyon Yakınlaştırma';
   120$lang['Batch association'] = 'Toplu bağlantı';
   121$lang['Category not selected'] = 'Kategori seçilmedi';
   122$lang['Center Latittude'] = 'Merkez Enlem';
   123$lang['Center Longitude'] = 'Merkez Boylam';
   124$lang['Change Zoom Level'] = 'Yakınlaştırma Seviyesini Değiştir';
   125$lang['Click to show picture'] = 'Resmi görüntülemek için klikle';
   126$lang['Click to show pictures of'] = 'Bu resmi görüntülemek için klikle:';
  27127?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.