Changeset 20183 for trunk


Ignore:
Timestamp:
Jan 16, 2013, 6:41:14 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ro_RO, thanks to : strotti

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ro_RO/admin.lang.php

  r20113 r20183  
  576576$lang['Main'] = 'Principal';
  577577$lang['%s in the future'] = '%s în viitor';
   578$lang['Manage the members'] = 'Gestionați membrii';
   579$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Informațiile fotografiilor sincronizate cu metadatele fișierelor';
   580$lang['singly represented'] = 'miniatura fixă pentru album';
   581$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sincronizați fotografiile din baza de date cu metadatele fișierelor';
   582$lang['unit mode'] = 'mono-mod';
   583$lang['unset'] = 'nesetat';
   584$lang['update the database from files'] = 'actualizarea bazei de date cu fișiere';
   585$lang['pending validation'] = 'în așteptarea validării';
   586$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografii posibile pentru sincronizarea metadatelor';
   587$lang['photos updated in the database'] = 'fotografii actualizate în baza de date';
   588$lang['randomly represented'] = 'miniatura aleatorie a albumului ';
   589$lang['ranks'] = 'locuri';
   590$lang['remove creation date'] = 'eliminați data creării';
   591$lang['set to'] = 'setat la';
   592$lang['status'] = 'statut';
   593$lang['sub-albums'] = 'sub-albume';
   594$lang['target'] = 'țintă';
   595$lang['test this remote site'] = 'testează acest site îndepărtat';
   596$lang['the wiki'] = 'wiki-ul';
   597$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
   598$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'vizitatorii trebuie să se autentifice și să aibă permisiunile corespunzătoare pentru a vedea acest album';
   599$lang['Local'] = 'Local';
   600$lang['Locked'] = 'Blocat';
   601$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Adresa de mail e obligatorie pentru toți utilizatorii';
   602$lang['Mail content'] = 'Conținutul mailului';
   603$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Utilizatorul principal "oaspete" nu există';
   604$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Statutul utilizatorului principal "oaspete" nu este corect';
   605$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Utilizatorul principal "webmaster" nu există';
   606$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Statutul utilizatorului principal "webmaster" nu este corect';
   607$lang['Make this language available to users'] = 'Puneți această limbă la dispoziția utilizatorilor';
   608$lang['Make this theme available to users'] = 'Puneți această temă la dispoziția utilizatorilor';
   609$lang['Manage photos'] = 'Gestionați fotografiile';
   610$lang['Landscape'] = 'Peisaj';
   611$lang['Install on your computer,'] = 'Instalați pe calculatorul dvs.,';
   612$lang['Information data registered in database'] = 'Datele sunt înregistrate în baza de date ';
   613$lang['Images manual order was saved'] = 'Ordinea manuala a imaginilor salvată';
   614$lang['I decide to update anyway'] = 'Decid să actualizez oricum';
   615$lang['High definition enabled'] = 'Înaltă definiție activată';
   616$lang['High definition'] = 'De înaltă definiție';
   617$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Oaspeții nu pot fi șterși';
   618$lang['Guest Settings'] = 'Setările oaspeților';
   619$lang['Groups and users'] = 'Grupuri și utilizatori';
   620$lang['Generate multiple size images'] = 'Generați imagini de diferite dimensiuni ';
   621$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie deblocată';
   622$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funcționalitățile sale includ navigarea prin galerie, crearea de albume foto și transferul de poze.';
   623$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplică etichetele selecționate';
   624$lang['Center of interest'] = 'Centrul de interes';
   625$lang['Duplicate'] = 'Duplică';
   626$lang['Delete multiple size images'] = 'Șterge imagini de dimensiuni diferite';
   627$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'În mod implicit, centrul de interes este plasat în mijlocul fotografiei.';
   628$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture este proiectat pentru fotografi profesioniști cu simplitatea iPhoto-ului.';
   629$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture este un instrument puternic proiectat pentru redefinirea imaginilor și pentru gestiunea de biblioteci mari pe un sistem Mac.';
   630$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom este un program pentru fotografii proiectat pentru a gestiona și a prelucra mari cantități de imagini digitale.';
   631$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pentru iOS</em> programul vă permite să vă conectați iPhone-ul, iPad-ul sau iPad-ul Touch la galeria dvs. Piwigo, să creați unele albume și să transmiteți mai multe fotografii în același timp.';
   632$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pentru Android</em> programul vă permite să vă conectați telefonul sau tableta dvs. Android  la galeria dvs. Piwigo, să creați unele albume și să transmiteți mai multe fotografii în același timp.';
   633$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = 'u% de utilizatori  au permisiunea automată, deoarece aceștia aparțin unui grup cu permisii.';
  578634?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.