Changeset 20303


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2013, 10:35:28 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwecard] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Piwecard/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r20092 r20303  
  3636$lang['selected_cats'] = 'Seçili kategoriler';
  3737$lang['non_selected_cats'] = 'Seçili kategori yok';
  38 $lang['piwecard_validity_label'] = 'Geçerlilik';
   38$lang['piwecard_validity_label'] = 'Geçerlilik süresi';
  3939$lang['piwecard_to'] = 'Kime';
  4040$lang['piwecard_subject_link'] = 'Posta konusu';
   
  9090$lang['piwecard_admin_manage'] = 'Seçim';
  9191$lang['piwecard'] = 'Piwpiwecard';
   92$lang['piwecard_permissions_user_cat'] = 'Eğer kategori veya bileşenlerinden biri kullanıcıdan sonra adlandırılmışsa veya kullanıcı resmin sahibi ise e-Kart gönderme yetkisi vardır.';
   93$lang['piwecard_permissions_selected_cats'] = 'Seçili kategorilerde ve eğer seçili kategorilere kullanıcı erişebiliyorsa e-Kart gönderme yetkisi vardır.';
   94$lang['piwecard_permissions_all_cats'] = 'Kullanıcının erişebildiği tüm kategorilerde e-Kart gönderme yetkisi vardır.';
   95$lang['piwecard_default_email_message_text'] = 'Merhaba %recipientname%!
   96%yourname% size %website% sitesinden bir e-Kart gönderdi.
   97e-Kartınızı buraya tıklayarak görebilirsiniz: %ecardurl%.
   98%website% (%websiteurl%) \'de görüşmek dileğiyle!
   99Site Yöneticisi';
   100$lang['piwecard_default_email_message_html'] = '<p>Merhaba %recipientname%!</p>
   101<p><b>%yourname%</b> size <a href="%websiteurl%">%website%</a> sitesinden bir e-Kart gönderdi:</p>
   102<p><b>%ecardtitle%</b></p>
   103<p><a href="%ecardurl%"><img class="theImage" src="%pictureurl%" /></a><p>
   104<p>%pictureinfos%</p><br />
   105<p>%ecardmessage%</p>
   106<p>e-Kartınızı aynı zamanda buraya tıklayarak da görebilirsiniz: <a href="%ecardurl%"></a></p>
   107<p><a href="%websiteurl%">%website%</a> \'de görüşmek dileğiyle!</p>
   108<p>Site Yöneticisi</p>';
   109$lang['piwecard_authorized_groups_users_denied'] = '%u kullanıcı otomatik olarak red edildi çünkü yasaklı grubundalar.';
   110$lang['piwecard_sender_email_change'] = 'Kullanıcıların e-Posta adreslerini değiştirebilmelerine izin ver (varsayılan adres yapılandırılmadıysa ziyaretçiler için geçerli olmaz)';
   111$lang['piwecard_show_image_infos'] = 'Başlığı ve resmin yazarını resmin altında göster';
   112$lang['piwecard_permissions_cat'] = 'İzinler kategorilere bağlıdır';
   113$lang['piwecard_permissions_all_groups_users'] = 'Tüm kullanıcılar e-Kart gönderebilir';
   114$lang['piwecard_permissions_groups_users'] = 'İzinler grup veya kullanıcılara bağlıdır';
   115$lang['piwecard_permissions_granted_groups_users'] = 'Seçili grup ve kullanıcılara izin ver';
   116$lang['piwecard_permissions_denied_groups_users'] = 'Seçili grup ve kullanıcıları yasakla';
   117$lang['piwecard_user_cats_case_sensitive'] = 'Büyük-küçük harf duyarlı (kategori veya temellerinden biri kullanıcıdan sonra adlandırılır)';
   118$lang['piwicard_email_reset'] = 'Kendi dilinizdeki * alanları varsayılanlara sıfırla';
   119$lang['piwecard_validity_list'] = 'Gün olarak geçerlilik süresi listesi (0:limitsiz)';
   120$lang['piwecard_validity_choice'] = 'Kullanıcıların e-Kart geçerliliğini seçmelerine izin ver';
   121$lang['piwecard_validity_default'] = 'e-Kart için varsayılan geçerlilik';
   122$lang['piwecard_website_url'] = 'Galeri URL';
   123$lang['piwecard_sender'] = 'Gönderen';
   124$lang['piwecard_sender_copy'] = 'e-Kartın bir kopyasını gönderene ilet';
   125$lang['piwecard_sender_email'] = 'Gönderenin e-Posta adresi';
   126$lang['piwecard_sender_name'] = 'Gönderenin adı';
   127$lang['piwecard_valid'] = 'Geçerli';
   128$lang['piwecard_validity'] = 'Geçerlilik tarihi';
   129$lang['piwecard_publish_footer'] = 'Bu e-Kart bu kişi tarafından gönderildi:';
   130$lang['piwecard_send_link'] = 'Buraya tıklayarak bir e-Kart gönderin';
   131$lang['piwecard_selected_cats'] = 'Seçilen kategoriler';
   132$lang['piwecard_recipient_name'] = 'Alıcı adı';
   133$lang['piwecard_recipient_names'] = 'Alıcı ad(lar)ı';
   134$lang['piwecard_recipient_email'] = 'Alıcı e-Posta adresi';
   135$lang['piwecard_recipient'] = 'Alıcı';
   136$lang['piwecard_preview'] = 'Ön görünüm';
   137$lang['piwecard_plugin'] = 'Piwecard Eklentisi';
   138$lang['piwecard_non_selected_cats'] = 'Seçilmemiş kategoriler';
   139$lang['piwecard_no_ecard'] = 'Veri tabanında e-Kart bulunmuyor';
   140$lang['piwecard_nb_sender_recipient_total'] = '%d gönderici ve %d alıcı';
   141$lang['piwecard_nb_max_recipients'] = 'e-Kart için en fazla alıcı sayısı';
   142$lang['piwecard_nb_ecard_valid_total'] = '%d adet geçerli e-Kart / %d e-Kart içinde';
   143$lang['piwecard_nb_ecard_page'] = 'Sayfa başına e-Kart sayısı';
   144$lang['piwecard_invalid_deleted'] = 'Süresi dolan tüm e-Kartlar silindi.';
   145$lang['piwecard_ecard_derivative'] = 'e-Karttaki resim büyüklüğünü seçin:';
   146$lang['piwecard_default_guest_email'] = 'Ziyaretçiler için varsayılan e-Posta adresi';
   147$lang['piwecard_invalid'] = 'Süresi dolmuş';
   148$lang['piwecard_deleted'] = 'Seçilen e-Kartlar silindi.';
   149$lang['piwecard_delete_selected'] = 'Seçilen e-Kartları sil';
   150$lang['piwecard_delete_all_invalid'] = 'Süresi dolmuş tüm e-Kartları sil';
   151$lang['piwecard_ecard_image_infos'] = 'Resim bilgisi (başlık ve yazar)';
   152$lang['piwecard_message'] = 'Mesaj';
   153$lang['piwecard_invalid_ecard'] = 'Geçersiz veya e-Kart süresi dolmuş';
   154$lang['piwecard_image_border_dashed'] = 'Kesik Çizgili';
   155$lang['piwecard_image_border_dotted'] = 'Noktalı';
   156$lang['piwecard_image_border_double'] = 'Çift';
   157$lang['piwecard_image_border_solid'] = 'Katı';
   158$lang['piwecard_image_border_style'] = 'Stil:';
   159$lang['piwecard_image_border_width'] = 'Genişlik:';
   160$lang['piwecard_image_border'] = 'e-Kart resmine bir çerçeve ekle:';
   161$lang['piwecard_ecard_image_url'] = 'Resim URL';
   162$lang['piwecard_email_format_default_error'] = 'Varsayılan e-Posta biçimi, seçilen e-Posta biçimlerinden biri olmalıdır';
   163$lang['piwecard_email_message_text'] = 'e-Posta biçimi metin olduğundaki mesaj';
   164$lang['piwecard_email_format_text'] = 'Metin';
   165$lang['piwecard_email_message_html'] = 'e-Posta biçimi HTML olduğundaki mesaj';
   166$lang['piwecard_email_subject'] = 'e-Posta konusu';
   167$lang['piwecard_error_integer'] = 'Lütfen geçerli bir numara giriniz.';
   168$lang['piwecard_error_validity_list'] = 'Liste boş olamaz ve süreler mutlaka sayı olmalıdır.';
   169$lang['piwecard_errors'] = 'Aşağıdaki hata detaylarına bakınız';
   170$lang['piwecard_image_border_color'] = 'Renk:';
   171$lang['piwecard_email_format_html'] = 'HTML';
   172$lang['piwecard_email_format_default'] = 'Varsayılan e-posta biçimi';
   173$lang['piwecard_ecard_message'] = 'Mesaj';
   174$lang['piwecard_ecard_subject'] = 'e-Kart başlığı';
   175$lang['piwecard_ecard_url'] = 'e-Kart URL';
   176$lang['piwecard_email_configuration'] = 'e-posta yapılandırması';
   177$lang['piwecard_email_format'] = 'e-posta biçimi';
   178$lang['piwecard_default_email_subject'] = '%yourname% size bir e-kart gönderdi';
   179$lang['piwecard_configuration'] = 'Standart yapılandırma';
   180$lang['piwecard_add_recipient'] = 'Bir alıcı ekle';
   181$lang['piwecard_admin_configuration'] = 'Yapılandırma';
   182$lang['piwecard_admin_management'] = 'Yönetim';
   183$lang['piwecard_admin_permissions'] = 'İzinler';
  92184?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.