Changeset 20319


Ignore:
Timestamp:
Jan 21, 2013, 10:09:41 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update et_EE, thanks to : kersta

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/help/configuration.html

  r20218 r20319  
  3737  class="pwgScreen">picture.php</span> salvestatakse <code>history</code> tabelis.</p>
  3838 
  39   <p>Visits will be shown in <span  class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; History</span>.</p>
   39  <p>Külastusi näidatakse:<span  class="pwgScreen">Administratsioon &raquo; Tööriistad &raquo; Ajalugu</span>.</p>
  4040
  4141<ul>
  42   <li><strong>Save page visits by guests</strong>: page visits by guests will be recorded.</li>
   42  <li><strong>Salvesta lehe külastuste arv külaliste põhiselt</strong>: külaliste külastused lehele salvestatakse .</li>
  4343
  44   <li><strong>Save page visits by users</strong>: visits by registrered users will be recorded.</li>
   44  <li><strong>Salvesta lehe külastuste arv kasutajate põhiselt</strong>: registreeritud kasutajate külastused salvestatakse.</li>
  4545
  46   <li><strong>Save page visits by administrators</strong>: page visits by administrators will be recorded.</li>
   46  <li><strong>Salvesta lehe külastuste arv administraatorite põhiselt</strong>: administraatorite külastused salvestatakse.</li>
  4747
  4848</ul>
  4949
  50 <h3>Comments</h3>
   50<h3>Kommentaarid</h3>
  5151<ul>
  5252
  53   <li><strong>Comments for all</strong>: Even unregistered guest can post comments.</li>
   53  <li><strong>Kommentaarid kõigile</strong>: Ka mitteregistreeritud kasutajad võivad kommenteerida.</li>
  5454
  55   <li><strong>Number of comments per page</strong>.</li>
   55  <li><strong>Kommentaaride arv lehel</strong>.</li>
  5656
  57   <li><strong>Validation</strong>: an administrator must validate users comments before they become visible on the site. User comments validation
  58   takes place in screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>
   57  <li><strong>Kinnitamine</strong>: administraator peab kinnitama kommentaarid, enne kui need lehel nähtavaks saavad. Kommentaaride kinnitamine toimub: <span class="pwgScreen">Administreerimine &raquo; Tööriistad &raquo; Ootel kommentaarid</span>.</li>
  5958
  60   <li><strong>Email admins when a valid comment is entered</strong>: Sends an email to the administrators when a user enters a comment and this comment is validated.</li>
   59  <li><strong>Teavita admine kui kinnitatud kommentaar on sisestatud</strong>: Saadab emaili administraatoreile kui kasutaja sisestab kommentaari mis on kinnitatud.</li>
  6160
  62   <li><strong>Email admins when a comment requires validation</strong>:
  63 Sends an email to the administrators when a user enters a comment that requires validation by the admin.
  64 User comments validation takes place in the screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>
   61  <li><strong>Teavita admine kui kommentaar vajab kinnitamist</strong>:
   62Saadab emaili administraatoreile kui kasutaja sisestab kommentaari mis vajab kinnitamist admini poolt.
   63Kasutajate kommentaaride lubamine toimub lehel: <span class="pwgScreen">Administreerimine &raquo; Tööriistad &raquo; Ootel kommentaarid</span>.</li>
  6564
  6665</ul>
  6766
  68 <h3>Default display</h3>
   67<h3>Kuva seadistamine</h3>
  6968
  70 <p>Here you can change display options used by guest, the default user that is not connected. Once connected, these options are overridden by the user's own options
  71 (modifiable in <span class="pwgScreen">profile</span>).</p>
   69<p>Siin saad muuta millisena näevad kuva külastajad, suvalised kasutajad, kes pole sisse logitud. Pärast sisselogimist, näeb iga kasutaja oma valikute järgi kujundust
   70(muudetav <span class="pwgScreen">profiilis</span>).</p>
  7271
  73 <p>It is possible to change the display options for all existing users on the <span class="pwgScreen">Administration &raquo;
  74 Users &raquo; Manage</span> screen where you can select a list of users.</p>
   72<p>On võimalik muuta kuva valikuid kõigi kasutajate jaoks: <span class="pwgScreen">Administreerimine &raquo;
   73Kasutajad &raquo; Halda</span> lehel, kus saad valida kasutajate nimekirja.</p>
  7574
  7675<ul>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.