Changeset 20773


Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2013, 7:57:34 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[lmt] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/lmt/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r20729 r20773  
  8989$lang['lmt_author_nb_images_updated'] = 'obrazy przydzielone do tego autora zostały zaktualizowane';
  9090$lang['lmt_author_one_image_updated'] = 'Obraz przydzielony do tego autora został zaktualizowany';
   91$lang['lmt_cfg_list_maxitems'] = 'Maksymalna ilość pozycji do wyświetlenia';
   92$lang['lmt_cfg_warning_link'] = 'Włącz przekierowania';
   93$lang['lmt_cfg_warning_target'] = 'Wymuś otwieranie stron w nowym oknie';
   94$lang['lmt_clear_caddie_ko'] = 'Koszyk nie mógł zostać wyczyszczony';
   95$lang['lmt_clear_caddie_ok'] = 'Koszyk został wyczyszczony';
   96$lang['lmt_replace_caddie'] = 'Wyczyść koszyk i dodaj elementy';
   97$lang['lmt_search_by_licence'] = 'Wyszukaj zdjęcia na licencji';
   98$lang['lmt_search_pictures_with_licence_1'] = 'Wyszukaj zdjęcia na licencji:';
   99$lang['lmt_search_pictures_with_licence_n'] = 'Wyszukaj zdjęcia na jednej z tych licencji:';
   100$lang['lmt_select_all'] = 'Wszystko';
   101$lang['lmt_select_none'] = 'Nic';
   102$lang['lmt_title'] = 'Narzędzie do zarządzania licencją';
   103$lang['lmt_choose_select'] = '<Wybierz>';
   104$lang['lmt_add_licence_ok'] = 'Licencja została przypisana do wybranych pozycji';
   105$lang['lmt_add_to_caddie'] = 'Dodaj pozycje do koszyka';
   106$lang['lmt_caddie_items'] = 'Pozycje w koszyku';
   107$lang['lmt_caddie_updated'] = 'Koszyk został zaktualizowany';
  91108?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.