Changeset 20776


Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2013, 5:44:08 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[colorstat] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ColorStat/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r20774 r20776  
  2929$lang['cstat_install'] = 'Instalacja';
  3030$lang['cstat_color_size'] = 'Wymiary';
  31 $lang['cstat_large_colortable'] = 'Rozszerzony zasięg';
   31$lang['cstat_large_colortable'] = 'Rozszerzony zakres';
  3232$lang['cstat_loading'] = 'Wczytywanie...';
  3333$lang['cstat_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d obrazów zostało zanalizowanych';
   
  7676$lang['cstat_number_of_colors_used'] = 'Liczba użytych kolorów:';
  7777$lang['cstat_colors_on_image'] = 'Kolory powiązane z obrazem';
   78$lang['cstat_step_1_help'] = 'Analiza przeprowadzana przez wtyczkę polega na porównaniu każdego koloru należącego do obrazu z kolorem w zdefiniowanym zakresie barw. Zanim będzie można używać tej wtyczki, należy wybrać zakres barw brany pod uwagę.
   79
   80Do wyboru są dwa zakresy:';
   81$lang['cstat_sample_color_associated'] = 'Kolory z wybranego zakresu';
   82$lang['cstat_small_colortable'] = 'Ograniczony zakres';
  7883?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.