Changeset 20780


Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2013, 5:45:09 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[lmt] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/lmt/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r20773 r20780  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['lmt_help_config_9'] = 'Ta opcja pozwala wybrać ilość pozycji wyświetlanych na każdej stronie.';
   23$lang['lmt_help_config_9'] = 'Ta opcja pozwala określić ilość pozycji wyświetlanych na każdej stronie.';
  2424$lang['lmt_icon_80x15'] = 'Ikona 80x15';
  2525$lang['lmt_icon_88x31'] = 'Ikona 88x31';
   
  7272$lang['lmt_authoradd_title'] = 'Dodaj autora';
  7373$lang['lmt_authormodify_title'] = 'Edytuj autora';
  74 $lang['lmt_bydefault'] = 'Zastosuj domyślną licencję';
   74$lang['lmt_bydefault'] = 'Przypisz domyślną licencję';
  7575$lang['lmt_cancel'] = 'Anuluj';
  7676$lang['lmt_cannot_add_author'] = 'Autor nie może być dodany';
  7777$lang['lmt_cannot_delete_author'] = 'Autor nie może być usunięty';
  7878$lang['To install this plugin, you need to install Grum Plugin Classes %s before'] = 'Do instalacji tej wtyczki wymagana jest wtyczka Grum Plugin Classes %s';
  79 $lang['example'] = 'Wyświetl próbkę';
   79$lang['example'] = 'Podgląd';
  8080$lang['lmt_action'] = 'Akcje';
  8181$lang['lmt_add'] = 'Dodaj';
   
  106106$lang['lmt_caddie_items'] = 'Pozycje w koszyku';
  107107$lang['lmt_caddie_updated'] = 'Koszyk został zaktualizowany';
   108$lang['lmt_lbl_under-cright'] = ' ';
   109$lang['lmt_lbl_under-default'] = ' ';
   110$lang['lmt_lbl_under-pd'] = ' ';
   111$lang['lmt_warning_texts_help'] = ' ';
   112$lang['lmt_manage'] = 'Zarządzanie przypisanymi licencjami';
   113$lang['lmt_help_config_1'] = 'W zależności od liczby elementów z licencją lub liczby pozycji w koszyku, zmienia się rozmiar obszaru wyświetlania. Zbyt duży rozmiar może obniżyć komfort przeglądania strony.<br />Ten parametr pozwala ograniczyć maksymalną wysokość obszaru wyświetlania.';
   114$lang['lmt_caddie_is_empty_please_fill_it'] = 'Licencja jest przypisywana do zawartości koszyka. Niestety jest on pusty...';
   115$lang['lmt_general_text'] = '[logo=80x15]Treści na tej stronie są chronione prawem autorskim i, o ile nie wskazano inaczej, rozpowszechniane są na licencji Creative Commons
   116[text=logo]';
   117$lang['lmt_no_text'] = 'Tekst nie został wpisany!';
   118$lang['lmt_cfg_list_maxheight'] = 'Maksymalna wysokość list';
   119$lang['lmt_cfg_warning_visible'] = 'Wyświetl domyślną licencję na dole strony';
   120$lang['lmt_lbl_cc_s-cright'] = '© Copyright';
   121$lang['lmt_lbl_cc-cright'] = 'Prawo autorskie';
   122$lang['lmt_list'] = 'Zdjęcia licencjonowane';
   123$lang['lmt_release'] = 'w';
   124$lang['lmt_lbl_cc-default'] = 'Licencja domyślna';
   125$lang['lmt_lbl_cc_s-default'] = '-';
   126$lang['lmt_nb_authors'] = 'zestawy autorów';
   127$lang['lmt_nb_author_one'] = '1 zestaw autorów';
   128$lang['lmt_nb_author_zero'] = 'Brak zestawów autorów';
   129$lang['lmt_author_nfo'] = 'Można określić kto jest właścicielem praw autorskich, gdy na wyświetlonej stronie jest umieszczone logo licencji.';
   130$lang['lmt_help_config_10'] = 'Jeśli włączone, strona wskazywana przez łącze zostanie otwarta w nowym oknie.';
   131$lang['lmt_help_config_6'] = 'Jeśli włączone to logo licencji jest łączem kierującym użytkownika do strony wyjaśniającej jej szczegóły.';
   132$lang['lmt_lst_special_licence'] = 'Następujące zdjęcia są opublikowane na licencji';
   133$lang['lmt_whatisit_def1'] = 'Creative Common jest organizacją non profit, oferującą elastyczne umowy, wolne od praw autorskich do dystrybucji Twoich dzieł. Dodawane do Twoich zdjęć (lub innych multimediów umieszczonych online) umożliwiają każdemu ich użycie bez konieczności systematycznego ubiegania się o zezwolenie.';
   134$lang['lmt_select_invert'] = 'Odwrotne';
   135$lang['lmt_help_config_8'] = 'Ta opcja pozwala określić autora, który będzie automatycznie przypisywany do domyślnej licencji.';
   136$lang['lmt_cfg_licence_default_author'] = 'Wybór autora dla licencji domyślnej';
   137$lang['lmt_help_config_3'] = 'Ta opcja pozwala zdecydować, czy licencja ma być zawsze wyświetlana, nawet gdy została przypisana domyślna<br />
   138Jeżeli ta opcja będzie nieaktywna to licencja będzie wyświetla tylko, gdy została osobno określona.';
   139$lang['lmt_help_config_2'] = 'Efekt jest porównywalny do całkowitego wyłączenia wtyczki, z tą różnicą, że zarządzanie zostanie wyłączone wyłącznie na publicznej części witryny, a pozostanie aktywne w części administracyjnej.';
   140$lang['lmt_cfg_licence_activated'] = 'Uaktywnij zarządzanie licencjami';
   141$lang['lmt_cfg_licence_default'] = 'Wybór domyślnej licencji';
   142$lang['lmt_cfg_licence_visible'] = 'Licencja jest zawsze wyświetlana, nawet domyślna';
   143$lang['lmt_cfg_licence_logo'] = 'Rodzaj wyświetlanego logotypu';
   144$lang['lmt_lbl_cc-cc0'] = 'Zrzeczenie się praw';
   145$lang['lmt_add_licence_ko'] = 'Do wybranych elementów nie można zastosować licencji';
   146$lang['lmt_help_config_7'] = 'Tekst licencji wyświetlany na dole strony jest zmieniany w zależności od potrzeb.<br />
   147Można automatycznie wyświetlić następujące elementy:<br />
   148<b>[logo=80x15]</b> Wstawia logo 80x15 domyślnej licencji<br />
   149<b>[logo=88x31]</b> Wstawia logo 88x31 domyślnej licencji<br />
   150<b>[logo=text]</b> Wstawia tekst domyślnej licencji';
   151$lang['lmt_redirect_urls'] = 'Przekierowania adresów';
   152$lang['lmt_def_--'] = 'Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.';
   153$lang['lmt_def_nc'] = 'Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.';
   154$lang['lmt_def_nd'] = 'Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych.';
   155$lang['lmt_def_sa'] = 'Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.';
   156$lang['lmt_cc_url'] = 'http://creativecommons.org/international/';
   157$lang['lmt_help_config_4'] = 'Ta opcja pozwala zdecydować która licencja będzie domyślnie przypisywana do elementów, dla których nie wybrano żadnej licencji.';
   158$lang['lmt_help_config_5'] = 'Ta opcja pozwala zdecydować, czy licencja ma być domyślnie wyświetlana na wszystkich stronach (będzie widoczna w stopce).';
   159$lang['lmt_lbl_cc-cleft'] = 'Copyleft';
   160$lang['lmt_lbl_cc_s-cleft'] = 'Copyleft';
   161$lang['lmt_lbl_cc_s-cc0'] = 'Creative Commons 0';
   162$lang['lmt_no_element_selected'] = 'Nie wybrano żadnych elementów!';
   163$lang['lmt_lst_nb_photos'] = 'zdjęcia';
   164$lang['lmt_licence_config'] = 'Zarządzanie licencjami';
   165$lang['lmt_licence_to_apply'] = 'Wybór licencji';
   166$lang['lmt_lst_default_licence'] = 'Zdjęcia domyślnie są publikowane na następującej licencji';
   167$lang['lmt_four_way'] = '4 zasady';
   168$lang['lmt_lbl_cc-pd'] = 'Domena Publiczna';
   169$lang['lmt_lbl_cc_s-by'] = 'Creative Commons BY';
   170$lang['lmt_lbl_cc_s-by-nc'] = 'Creative Commons BY-NC';
   171$lang['lmt_lbl_cc_s-by-nc-nd'] = 'Creative Commons BY-NC-ND';
   172$lang['lmt_lbl_cc_s-by-nc-sa'] = 'Creative Commons BY-NC-SA';
   173$lang['lmt_lbl_cc_s-by-nd'] = 'Creative Commons BY-ND';
   174$lang['lmt_lbl_cc_s-by-sa'] = 'Creative Commons BY-SA';
   175$lang['lmt_official_website'] = 'Oficjalna strona Creative Commons';
   176$lang['lmt_lbl_cc_s-pd'] = 'Domena Publiczna';
   177$lang['lmt_warning_config'] = 'Zarządzanie tekstem w stopce';
   178$lang['lmt_whatisit_def2'] = 'Istnieje 6 licencji opartych na 4 zasadach określających warunki użycia.';
   179$lang['lmt_way_--'] = 'Uznanie autorstwa';
   180$lang['lmt_way_nd'] = 'Bez utworów zależnych';
   181$lang['lmt_way_sa'] = 'Na tych samych warunkach';
   182$lang['lmt_caddie_not_updated'] = 'Koszyk nie może zostać zaktualizowany';
   183$lang['lmt_clear_si_caddie_ko'] = 'Wybrane elementy nie mogły zostać usunięte z koszyka';
   184$lang['lmt_clear_si_caddie_ok'] = 'Wybrane elementy zostały usunięte z koszyka';
   185$lang['lmt_dontapply_do_clear_selected'] = 'Usuń wybrane elementy z koszyka bez przypisywania licencji';
   186$lang['lmt_error_on_image_author'] = 'Wystąpił problem podczas aktualizowania elementów powiązanych z usuniętym autorem';
   187$lang['lmt_lbl_cc-by'] = 'Uznanie autorstwa';
   188$lang['lmt_lbl_cc-by-nc'] = 'Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne';
   189$lang['lmt_lbl_cc-by-nc-nd'] = 'Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych';
   190$lang['lmt_lbl_cc-by-nc-sa'] = 'Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Na tych samych warunkach';
   191$lang['lmt_lbl_cc-by-nd'] = 'Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych';
   192$lang['lmt_lbl_cc-by-sa'] = 'Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach';
   193$lang['lmt_apply_do_clear'] = 'Przypisz licencję i opróżnij koszyk';
   194$lang['lmt_apply_do_clear_selected'] = 'Przypisz licencję i wyczyść zaznaczone elementy w koszyku';
   195$lang['lmt_apply_do_nothing'] = 'Przypisz licencję bez modyfikowania koszyka';
  108196?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.