Changeset 20782


Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2013, 5:45:43 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[file_uploader] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/File_Uploader/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r20731 r20782  
  6464$lang[': Check to open files in a new tab or download them depending on the extension.'] = ': Zaznacz, aby otwierać pliki w nowej zakładce lub pobierać je w zależności od rozszerzenia.';
  6565$lang[': Check to overwrite files during upload if a file with the same name already exists.'] = ': Zaznacz, aby nadpisywać pliki podczas wgrywania, jeżeli plik o takiej samej już istnieje.';
   66$lang['You can use a personnal image or convert your file to an image using a desktop program or a web service such as'] = 'Możesz wykorzystać swój wizerunek lub przekonwertować plik do obrazu za pomocą programu na komputerze stacjonarnym lub usługi internetowej, takiej jak';
  6667?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.