Changeset 20831


Ignore:
Timestamp:
Feb 19, 2013, 7:53:04 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[gvideo] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gvideo/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r19263 r20831  
  5050$lang['In safe-mode, the plugin does\'t try to contact the video host, usefull on some websites where remote connections are blocked.'] = 'Drošajā režīmā, spraudnis nemēģina sazināties ar video hostu, noderīgs dažās vietnēs, kur attālinātie savienojumi tiek bloķēti.';
  5151$lang['Video properties'] = 'Video rekvizīti';
   52$lang['No privacy option.'] = 'Nav privātuma (konfidencialitātes) opcijas';
   53$lang['Videos can be private if you use the private permalink.'] = 'Video var būt privāti, ja lietojat privātuma permalinku.';
   54$lang['Videos can be unlisted and private if the gallery website is within the authorized domains (PRO).'] = 'Video var būt neiekļauti sarakstā un privāti, ja web galerija atrodas uz autorizēta domēna (PRO).';
   55$lang['Videos can be unlisted but not private.'] = 'Video var būt neiekļauti sarakstā, bet ne privāti.';
   56$lang['Show privacy details'] = 'Rādīt privātuma detaļas';
  5257?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.