Changeset 20857 for branches


Ignore:
Timestamp:
Feb 19, 2013, 8:44:40 PM (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[2.4] - language update for 2.4.7

Location:
branches/2.4/language
Files:
14 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.4/language/bg_BG/admin.lang.php

  r19466 r20857  
  33// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
  44// +-----------------------------------------------------------------------+
  5 // | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
   5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
  66// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
  77// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
   
  642642$lang['Dissociate from album'] = 'Разграничаване от албум';
  643643$lang['Dissociated'] = 'Разграничаване';
   644$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Времето за изпълнение изтече,обработването трябва да продължи [Приблизително време: %d секунди].';
   645$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Времето за изпълнение е просрочено,обработването трябва да продължи [Приблизително време: %d секунди].';
   646$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Сайтът предлага разглеждане на галерии,създаване на албуми и качване на снимки.';
   647$lang['File/directory read error'] = 'Файлът/директорията не може да бъде прочетен.';
   648$lang['Find a new representant by random'] = 'Изберете на случаен принцип нова икона за албума си.';
   649$lang['Follow Orientation'] = 'Следвай ориентацията';
   650$lang['Forbid this language to users'] = 'Забранете този език за потребителите';
   651$lang['Forbid this theme to users'] = 'Забранете тази тема за потребителите';
   652$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Получете помощ от форума Piwigo ';
   653$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте права (chmod 777)на инсталационната директория "%s" на Piwigo';
   654$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Отидете %s или %s за повече информация';
   655$lang['Dump Database'] = 'Изхвърляне на базата данни';
   656$lang['Extensions Update'] = 'Extensions Актуализация';
   657$lang['Failed to write file to disk'] = 'Записът на файла е неуспешен!';
   658$lang['I decide to update anyway'] = 'Искам да ъпдейтна въпреки всичко';
   659$lang['Inactive Languages'] = 'Неактивни езици';
   660$lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивни плъини';
   661$lang['Inactive Themes'] = 'Активни плъгини';
   662$lang['Installed Themes'] = 'Инсталирани теми';
   663$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Инструкций за ползване на Piwigo';
   664$lang['Landscape'] = 'Пейзажи';
   665$lang['Language has been successfully installed'] = 'Език е инсталиран успешно';
   666$lang['Languages which need upgrade'] = 'Езици, които се нуждаят от ъпгрейд';
   667$lang['Extend for templates'] = 'Разширяване на шаблони';
   668$lang['File upload stopped by extension'] = 'Качване на файлове спряни от разширение';
   669$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Плъгините може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:';
   670$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следните теми не може да бъде съвместими с новата версия на Piwigo:';
   671$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'За размери на снимки, като "Квадрат", Piwigo ще направи всичко възможно да се включи центъра на интереса.';
   672$lang['Grant selected groups'] = 'Избрани големи групи';
   673$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Искате ли да активирате така или иначе?';
   674$lang['Does not represent'] = 'Не е ли картинка за';
   675$lang['Drag to re-order'] = 'Щракнете и плъзнете, за да пренаредите';
   676$lang['Duplicate'] = 'Дубликат';
   677$lang['Duplicate selected tags'] = 'Дублиране на избраните тагове';
   678$lang['Duplicates'] = 'Дублиране';
   679$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ГРЕШКА: Този плъгин липсва, но е инсталиран!Деинсталирайте сега.';
   680$lang['Element type'] = 'Тип елемент';
   681$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Имейл на администраторите, когато коментарът е изтрит';
   682$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Имейл на администраторите, когато е променен коментар';
   683$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Имейл на администраторите когато коментар изисква одобрение';
   684$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Имейл на администраторите, когато нов потребител се регистрира';
   685$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Имейл администраторите, когато се вписва валиден коментар';
   686$lang['Environment'] = 'Околна среда';
   687$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Грешка на файла "%s" : %s';
   688$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на електронна поща %s [%s].';
   689$lang['Errors caption'] = 'Грешки легенди';
   690$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа%d снимки, добавен между%sand%s.';
   691$lang['There is no other language available.'] = 'Няма друг език.';
   692$lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друг плъгин.';
   693$lang['There is no other theme available.'] = 'TherНяма друга тема.';
   694$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не трябва да са празни';
   695$lang['Representative'] = 'Албум малки снимки';
   696$lang['Representation of albums'] = 'Албум малки снимки';
   697$lang['Representant'] = 'Албум Малки снимки';
   698$lang['Please select at least two groups'] = 'Моля,селектирайте последните две групи';
   699$lang['Portrait'] = 'Портрет';
   700$lang['Other private albums'] = 'Други частни албуми';
   701$lang['Panorama'] = 'Панорама';
   702$lang['Manage the members'] = 'Управление на регистрираните потребители';
   703$lang['Manage tags'] = 'Управление на тагавете';
   704$lang['Manage photos'] = 'Управление на снимките';
   705$lang['Manage photo ranks'] = 'Управление на рейтинга на снимките';
   706$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление правата на потребителите "%s"';
   707$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление на правата на групите "%s"';
   708$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление на разрешения за избрани албуми';
   709$lang['Manage'] = 'Управление';
   710$lang['Make this theme available to users'] = 'Направи тази тема достъпна за потребителите';
   711$lang['Make this language available to users'] = 'Направи този език достъпен за потребителите';
   712$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включване на данни от историята (Внимание:паметта на сървъра,може да бъде надвишена)';
   713$lang['Last send'] = 'Последно изпратено';
   714$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Емейла е изпратен към %s [%s].';
   715$lang['Maintenance'] = 'Поддръжка';
   716$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = '
   717Включва показване на последните снимки, групирани по дати';
   718$lang['Information data registered in database'] = 'Информацията е записана в базата данни';
   719$lang['Last hit'] = 'Последни посещения';
   720$lang['Last import'] = 'Последно внесено';
   721$lang['Last revisions'] = 'Последно посещение';
   722$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Тази тема не може да бъде изтрита, защото други теми зависят от нея:% S';
   723$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Невъзможно е да деактивирате тази тема, трябва има най-малко една тема.';
   724$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език, трябва има най-малко един език.';
   725$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език,преди това изберете език по подразбиране.';
   726$lang['Impossible automatic correction'] = 'Автоматичната корекция е невъзможна';
   727$lang['Hit'] = 'Показвания';
   728$lang['Group management'] = 'Управление на групите';
   729$lang['Grant selected users'] = 'Избрани потребители';
   730$lang['No members to manage'] = 'Няма членове за управление';
   731$lang['No order field selected'] = 'Не е за избраното поле';
   732$lang['No photo can be deleted'] = 'Не може да бъде изтрита снимка';
   733$lang['No photo in the current set.'] = 'Няма снимка в сегашния набор.';
   734$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Връзка всички албуми снимки на някои съществуващи албуми';
   735$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Мейл адрес е задължителна за всички потребители';
   736$lang['Minimum height'] = 'Минимална височина';
   737$lang['Minimum privacy level'] = 'Минимална поверителност ниво';
   738$lang['Minimum width'] = 'Минимална ширина';
   739$lang['Miscellaneous'] = 'Разни';
   740$lang['Missing Plugins'] = 'Липсващи Plugins';
   741$lang['Missing a temporary folder'] = 'Липсва временна папка';
   742$lang['Modify information'] = 'Промяна на информация';
   743$lang['Name of the duplicate'] = 'Име на дубликата';
   744$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Връзка всички албум снимки на новия си албум';
   745$lang['Linked albums'] = 'Свързаните албуми';
   746$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Управление на този набор от%d снимки';
   747$lang['Merge selected groups'] = 'Обединяване на избраните групи';
   748$lang['Merge selected tags'] = 'Обединяване на избрани тагове';
   749$lang['Merge tags'] = 'Обединяване тагове';
   750$lang['Metadata synchronization results'] = 'Резултатите от метаданни за синхронизация';
   751$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Метаданните синхронизирани от файл';
   752$lang['Hoverbox display'] = 'hoverbox дисплей';
   753$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Тази тема не може да бъде активиран, тъй като основната тема липсва:%s';
   754$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Не е посочен потребител,който да бъде уведомен с имейл';
   755$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Не е избрана снимка,не мове да бъде предприето действие';
   756$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Не е избрана снимка, %d снимки в настоящият сет.';
   757$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Не е избрана група,не може да бъде предприето действие';
   758$lang['Images manual order was saved'] = 'Снимките са запазени в ръчно избран ред.';
   759$lang['New parent album'] = 'Нов главен албум';
   760$lang['No destination tag selected'] = 'Не е избрана дестинация';
   761$lang['No display'] = 'Няма дисплей';
   762$lang['No file was uploaded'] = 'Не е качен файл';
   763$lang['No mail to send.'] = 'Няма имейл за изпращане.';
   764$lang['No photo in this album'] = 'Няма снимка в този албум';
   765$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Статусът на основния потребител "уебмастер" е неточен.';
   766$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Основният потребител "уебмастер" не съществува';
   767$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Статусът на основния потребител "гост" е неточен.';
   768$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Основният потребител "гост" не съществува';
   769$lang['Mail content'] = 'Съдържание на имейла.';
   770$lang['Level 0'] = '–––';
   771$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Дръжте връзка с проектът Piwigo, абонирайте се за рекламният Newsletter на Piwigo. Ще ви бъдат изпращани имейли за новости (понякога включващи насоки за "security bug fix",които е важно да знаете и да обновявате),както и когато се случват същестшени промени с проекта. Само няколко имейла годишно.';
   772$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Във вашият php.ini файл, файлът "upload_max_filesize(%sB)  е по-голям от "post_max_size (%sB)"", трябва да промените тази настройка.';
   773$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Ако няма налично HD и,ако настоящият уеб размер е по-голям от параметрите на новия мащаб, Piwigo  ще го премести като HD формат и ще създаде по-малка по размер снимка,копие на оригинала.';
   774$lang['Number of albums per page'] = 'Брой албуми на страница';
   775$lang['Number of comments per page'] = 'Брой коментари на страница';
   776$lang['Number of downloads'] = 'Брой на свалянията';
   777$lang['Number of rates'] = 'Брой на ставките';
   778$lang['Only private albums are listed'] = 'Само частни албуми са изброени';
   779$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Оптимизацията завършена с някои грешки.';
   780$lang['Pages seen'] = 'Посетени страници';
   781$lang['Pending Comments'] = 'Очакващи одобрение коментари';
   782$lang['User comments validation'] = 'Потвърждаване на потребителски коментари';
   783$lang['View in gallery'] = 'Преглед в галерия';
   784$lang['Used metadata'] = 'Метадата използвана';
   785$lang['Update photos information'] = 'Обновяване на информацията на снимки';
   786$lang['Unknown upload error'] = 'Нейзвестна грешка при качване';
   787$lang['Synchronize metadata'] = 'Синхронизиране на метаданни';
   788$lang['Summary'] = 'Общо';
   789$lang['Rename'] = 'Прейменуване';
   790$lang['Ratio'] = 'Съотношение';
   791$lang['Privacy level'] = 'Ниво на достъп';
   792$lang['Photo informations updated'] = 'Имформацияна за снимката ъпдейтвана';
   793$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Липсва парола. Моля въведете.';
   794$lang['Permalink'] = 'Персонализиран линков';
   795$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Пермалинкае %s се използва вече от друг албум %s';
   796$lang['Permalink history'] = 'История на пермалинковете';
   797$lang['Permalinks'] = 'Персонализирани линкове';
  644798?>
 • branches/2.4/language/es_ES/help/cat_modify.html

  r5078 r20857  
  1919<ul>
  2020
  21   <li><strong>Tipo de acceso</strong>: gestión de los permisos. Si usted cambie una categoría a particular, todas sus categorías niños se vuelven particulares. Si usted cambie una categoría a pública, todas sus categorías madres se vuelven públicas.</li>
   21  <li><strong>Tipo de acceso</strong>: gestión de los permisos. Si usted cambia una categoría a particular, todas sus categorías niños se vuelven particulares. Si usted cambia una categoría a pública, todas sus categorías madres se vuelven públicas.</li>
  2222
  2323  <li><strong>Bloquear</strong>: la categoría y todas sus categorías chicas se vuelven temporalmente inaccesibles para mantenimiento.</li>
   
  3939<h3>Orden de selección</h3>
  4040
  41 <p>Utilizar la orden de selección de las imágenes por defecto.</p>
   41<p>Utilizar el orden de selección de las imágenes por defecto.</p>
  4242
  43 <p>Indicar si la selección también se aplica las subcategorías.</p>
   43<p>Indicar si la selección también se aplica a las subcategorías.</p>
  4444
  4545<p>Seleccionar las columnas de la selección que hay que utilizar para esta categoría.</p>
   
  4848<li><strong>Fecha de añadido</strong>: Fecha de la sincronización</li>
  4949<li><strong>Nota media (*)</strong>: la cual podría ser modificada por el visitante</li>
  50 <li><strong>Más vistas (*)</strong>: La vista actual puede cambiar la orden de las más vistas</li>
   50<li><strong>Más vistas (*)</strong>: La vista actual puede cambiar el orden de las más vistas</li>
  5151<li><strong>Nombre del fichero</strong>: Nombre del fichero dado en los campos de informaciones más arriba</li>
  5252<li><strong>Id</strong>: Id Interna (las categorías recientes tienen la "Id" mayor que las precedentes).</li>
  5353
  5454</ul>
  55 <p><strong>(*)</strong>Atención: Testee usted mismo estas selecciones que podian dar resultados imprevisibles.</p>
   55<p><strong>(*)</strong>Atención: Pruebe usted mismo estas selecciones que podrian dar resultados imprevisibles.</p>
  5656
  5757
   
  5959
  6060<p>El representante de una categoría es la miniatura visualizada para representar la categoría en la página principal (<span
  61 class="pwgScreen">category.php</span>) Cuando una categoría contiene únicamente  subcategorías y ningun elementos directos (como a la raíz)</p>
   61class="pwgScreen">category.php</span>) Cuando una categoría contiene únicamente  subcategorías y ningun elemento directo (como a la raíz)</p>
  6262
  6363<p>Existen 4 medios de escoger al representante de una categoría:</p>
 • branches/2.4/language/es_ES/help/cat_move.html

  r5078 r20857  
  55<h3>Categorías virtuales que hay que desplazar</h3>
  66
  7 <p>Seleccione una o varias categorías virtual a desplazar. Si la lista está vacía, es porque usted todavía no la a  creada.</p>
   7<p>Seleccione una o varias categorías virtuales a desplazar. Si la lista está vacía, es porque usted todavía no la ha creado.</p>
  88
  99<h3>Nueva categoría padre</h3>
 • branches/2.4/language/es_ES/help/cat_options.html

  r5078 r20857  
  2020  <dt>Pública / Particular</dt>
  2121
  22   <dd>Gestión del estatuto de las categorías. Los permisos son posibles sólo para las categorías particulares. En cuanto una categoría es privada, usted explícitamente debe autorizar a los usuarios o los grupos a acceder a eso. Cuando una categoría se vuelve particular, todas las categorías niño se vuelven particulares. Cuando una categoría se vuelve pública, todas las categorías padres se vuelven públicas.</dd>
   22  <dd>Gestión del estatuto de las categorías. Los permisos son posibles sólo para las categorías particulares. En cuanto una categoría es privada, usted explícitamente debe autorizar a los usuarios o los grupos a acceder a ella. Cuando una categoría se vuelve particular, todas las categorías niño se vuelven particulares. Cuando una categoría se vuelve pública, todas las categorías padres se vuelven públicas.</dd>
  2323
  2424  <dt>Representante</dt>
 • branches/2.4/language/fi_FI/admin.lang.php

  r19434 r20857  
  33// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
  44// +-----------------------------------------------------------------------+
  5 // | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
   5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
  66// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
  77// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
   
  4343$lang['%d group'] = '%d ryhmä';
  4444$lang['%d day'] = '%d päivä';
   45$lang['%d albums moved'] = '%d albumia siirretty';
   46$lang['%d guests'] = '%d vierasta';
   47$lang['%d guest'] = '%d vieras';
   48$lang['Description'] = 'Kuvaus';
   49$lang['Database'] = 'Tietokanta';
   50$lang['Check for updates'] = 'Tarkista päivitykset';
   51$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Väliaikaistiedostoa ei voida luoda.';
   52$lang['Week starts on'] = 'Viikon ensimmäinen päivä on';
   53$lang['Watermark'] = 'Vesileima';
   54$lang['Version'] = 'Versio';
   55$lang['Tools'] = 'Työkalut';
   56$lang['Summary'] = 'Yhteenveto';
   57$lang['Send'] = 'Lähetä';
   58$lang['See you soon.'] = 'Näkemiin.';
   59$lang['Path'] = 'Polku';
   60$lang['Panorama'] = 'Panorama';
   61$lang['Operating system'] = 'Käyttöjärjestelmä';
   62$lang['Opacity'] = 'Läpinäkyvyys';
   63$lang['No results'] = 'Ei tuloksia';
   64$lang['Move'] = 'Siirrä';
   65$lang['File'] = 'Tiedosto';
   66$lang['ERROR'] = 'VIRHE';
   67$lang['Drop into album'] = 'Valitse albumi';
   68$lang['Documentation'] = 'Dokumentaatio';
   69$lang['Directory'] = 'Hakemisto';
   70$lang['Crop'] = 'Rajaa';
   71$lang['Cancel'] = 'Peruuta';
   72$lang['Allow rating'] = 'Salli arvosanat';
   73$lang['Album name'] = 'Albumin nimi';
   74$lang['Add a user'] = 'Lisää käyttäjä';
   75$lang['Add'] = 'Lisää';
   76$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Uusi versio Piwigosta on saatavilla.';
   77$lang['ACCESS_0'] = 'Vapaa pääsy';
   78$lang['%d user deleted'] = '%d käyttäjä poistettu';
   79$lang['%d hour'] = '%d tunti';
   80$lang['%d hours'] = '%d tuntia';
   81$lang['%d member'] = '%d jäsen';
   82$lang['%d members'] = '%d jäsentä';
   83$lang['Allow user customization'] = 'Salli kustomointi käyttäjille';
   84$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Salli käyttäjien muokata kommenttejaan';
   85$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Salli käyttäjien poistaa kommenttejaan';
   86$lang['Allow user registration'] = 'Salli käyttäjien rekisteröityminen';
   87$lang['All themes are up to date.'] = 'Kaikki teemat ovat ajan tasalla.';
   88$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametriä päivitetty.';
   89$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametri päivitetty.';
   90$lang['%d mails were sent.'] = '%d sähköpostiviestiä lähetetty.';
   91$lang['%d mail was sent.'] = '%d sähköpostiviesti lähetetty.';
   92$lang['%d mail was not sent.'] = '%d sähköpostiviesti lähettämättä.';
   93$lang['%d mails were not sent.'] = '%d sähköpostiviestiä lähettämättä.';
   94$lang['%d albums including'] = '%d albumia sisältäen';
   95$lang['%d album including'] = '%d albumi sisältäen';
   96$lang['Choose an action'] = 'Valitse toiminto';
   97$lang['%d user was updated.'] = '%d käyttäjä päivitetty.';
   98$lang['%d users were not updated.'] = '%d käyttäjää ei päivitetty.';
   99$lang['%d users were updated.'] = '%d käyttäjää päivitetty.';
   100$lang['%d album moved'] = '%d albumi siirretty';
   101$lang['Level 0'] = '---';
   102$lang['Level 4'] = 'Perhe';
   103$lang['Level 2'] = 'Kaverit';
   104$lang['Level 1'] = 'Kontaktit';
   105$lang['Main Page'] = 'Pääsivu';
   106$lang['IP'] = 'IP';
   107$lang['I decide to update anyway'] = 'Haluan päivittää silti';
   108$lang['Form'] = 'Lomake';
   109$lang['Groups'] = 'Ryhmät';
   110$lang['Groups and users'] = 'Ryhmät ja käyttäjät';
   111$lang['Guest Settings'] = 'Vieraiden asetukset';
   112$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Vierasta ei voi poistaa';
   113$lang['Guests'] = 'Vieraat';
   114$lang['Height'] = 'Korkeus';
   115$lang['Hello'] = 'Hei';
   116$lang['Hello,'] = 'Hei,';
   117$lang['Group name'] = 'Ryhmän nimi';
   118$lang['Group management'] = 'Ryhmien hallinta';
   119$lang['Group'] = 'Ryhmä';
   120$lang['Go to'] = 'Siirry';
   121$lang['General statistics'] = 'Yleiset tilastot';
   122$lang['Deleted on'] = 'Poistettu';
   123$lang['Correction applied with success'] = 'Korjaus onnistuneesti lisätty';
   124$lang['Correction'] = 'Korjaus';
   125$lang['Check integrity'] = 'Eheyden tarkistus';
   126$lang['Check all'] = 'Valitse kaikki';
   127$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s päivitettiin onnistuneesti.';
   128$lang['%d waiting for validation'] = '%d odottaa hyväksyntää';
   129$lang['%d user was not updated.'] = '%d käyttäjää ei päivitetty';
   130$lang[' and %d virtuals'] = 'ja %d virtuaalista';
   131$lang[' and %d virtual'] = 'ja %d virtuaalinen';
  45132?>
 • branches/2.4/language/pt_BR/help/cat_modify.html

  r19434 r20857  
  1 
  21<h2>Editar álbum</h2>
  32
   
  65<ul>
  76
  8   <li><strong>nome</strong>: renomear o álbum (a virtual rename in case
  9   of a physical album).</li>
   7  <li><strong>nome</strong>: renomear o álbum (Renomear virtualmente no caso de álbum físico.).</li>
  108
  11   <li><strong>descrição</strong>: short text giving a general idea of the content,
  12   this text will be displayed at the bottom of the thumbnails page.</li>
   9  <li><strong>descrição</strong>: um pequeno texto dando a ideia do conteúdo,
   10  este texto será mostrado no rodapé da página de thumbnails.</li>
  1311
  1412</ul>
  1513
  16 <h3>Move</h3>
   14<h3>Mover</h3>
  1715
  18 <p>If the album is virtual, you can move it. Moving a album means
  19 changing its parent album.</p>
   16<p>Se o álbum for virtual, você pode movê-lo. Mover um álbum significa mudar seu álbum pai.</p>
  2017
  21 <h3>Options</h3>
   18<h3>Opções</h3>
  2219
  2320<ul>
  2421
  25   <li><strong>Access type</strong>: Permissions management. If you make a
  26   album private, all its child albums becomes private. If you make a
  27   album public, all its parent albums becomes public.</li>
   22  <li><strong>Tipos de acessos</strong>: Gerenciamento de permissoes. Se você fizer um álbum privado, todos os seus álbun filhos tornam-se privados. Se você faz um álbum público, todos os seus álbuns pais tornam-se públicos.
   23 
   24  <li><strong>Trancar</strong>: Os álbuns e seus sub-álbuns ficarao temporariamente desabilitados para manutençao.</li>
  2825
  29   <li><strong>Lock</strong>: The album and its sub-albums will
  30   be temporary disabled for maintenance.</li>
  31 
  32   <li><strong>Comments</strong>: Authorize users to comment photos of this
  33   album.</li>
   26  <li><strong>Comentários</strong>: Autoriza usuários a comentar fotos desse álbum.</li>
  3427
  3528</ul>
   
  3831management screen (screens <span
  3932class="pwgScreen">Comments</span>, <span class="pwgScreen">Lock</span>,
  40 <span class="pwgScreen">Public/Private</span>, <span
   33<span class="pwgScreen">Públic/Privado</span>, <span
  4134class="pwgScreen">Representative</span> available from <span
  4235class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties</span>).</p>
   
  10497is the <strong>Delete representant</strong> button.</p>
  10598
  106 <h3>Link all album photos to a new album</h3>
   99<h3>Vincular todas as fotos do álbum para um novo álbum</h3>
  107100
  108101<ul>
  109102
  110 <li><strong>Virtual album name</strong>: Name of the new album to be created,
  111 all photos of the current category will be linked to the new one.</li>
   103<li><strong>Nome do álbum virtual</strong>: Nome do novo álbum a ser criado,
   104todas as fotos da categoria corrente serão ligadas ao novo álbum.</li>
  112105
  113 <li><strong>Parent album</strong>: Where the new album will be,
  114 leave empty to create it at root.</li>
   106<li><strong>Album pai</strong>: Onde o novo álbum vai ser,
   107deixe em branco para criá-lo na raiz.</li>
  115108
  116109</ul>
  117110
  118 <h3>Link all album photos to existing albums</h3>
   111<h3>Vincular todas as fotos do álbum para álbuns existentes</h3>
  119112
  120113<ul>
  121114
  122 <li><strong>Albums</strong>: Choose the destination album.</li>
   115<li><strong>Albuns</strong>: Escolha o álbum de destino.</li>
  123116
  124117</ul>
  125118
  126 <h3>Send an information email to group members</h3>
   119<h3>Enviar um e-mail de informações para membros do grupo</h3>
  127120
  128121<ul>
  129122
  130 <li><strong>Group</strong>: recipients group</li>
   123<li><strong>Grupo</strong>: grupo de destinatários</li>
  131124
  132 <li><strong>Mail content</strong>: Free text to send to them.</li>
   125<li><strong>Conteúdo do email</strong>: Texto livre para enviar a eles.</li>
  133126
  134127</ul> 
 • branches/2.4/language/pt_BR/help/synchronize.html

  r19434 r20857  
  1 sincronizar.html
   1<h2>Sincronize</h2>
   2
   3<p>Existem dois tipos diferentes de sincronização:</p>
   4<ul>
   5        <li>diretórios/arquivos</li>
   6        <li>arquivo de  metadados</li>
   7</ul>
   8
   9<p>Sincronizar diretórios e arquivos é atualizar sua árvore de diretórios com a árvore de diretórios no banco de dados.
   10Sincronizar arquivos de metadados é atualizar informações de fotos, tais como tamanho do arquivo, dimensões em pixels, informações de EXIF ou IPTC no banco de dados.</p>
   11
   12<p>Quando sincronizar seus envios com sua galeria, você deve primeiro sincronizar diretórios e arquivos.</p>
   13
   14<p>O processo de sincronização pode tomar muito tempo (dependendo do servidor e do número de elementos para gerenciar) assim é possível fazê-lo álbum por álbum.</p>
 • branches/2.4/language/ro_RO/admin.lang.php

  r18820 r20857  
  33// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
  44// +-----------------------------------------------------------------------+
  5 // | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
   5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
  66// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
  77// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
   
  2828$lang['%d albums including'] = '%d albums inclusiv';
  2929$lang['%d physical'] = ' %d fizic';
  30 $lang[' and %d virtual'] = ' si %d virtual';
   30$lang[' and %d virtual'] = 'şi %d virtual';
  3131$lang['%d album moved'] = '%d album mutata';
  3232$lang['%d albums moved'] = '%d albums mutate';
   
  573573$lang['width must be a number superior to'] = 'lățimea trebuie să fie mai mare de';
  574574$lang['wrong filename'] = 'nume de fișier greșit';
   575$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail trimis la %s [%s].';
   576$lang['Main'] = 'Principal';
   577$lang['%s in the future'] = '%s în viitor';
   578$lang['Manage the members'] = 'Gestionați membrii';
   579$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Informațiile fotografiilor sincronizate cu metadatele fișierelor';
   580$lang['singly represented'] = 'miniatura fixă pentru album';
   581$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sincronizați fotografiile din baza de date cu metadatele fișierelor';
   582$lang['unit mode'] = 'mono-mod';
   583$lang['unset'] = 'nesetat';
   584$lang['update the database from files'] = 'actualizarea bazei de date cu fișiere';
   585$lang['pending validation'] = 'în așteptarea validării';
   586$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografii posibile pentru sincronizarea metadatelor';
   587$lang['photos updated in the database'] = 'fotografii actualizate în baza de date';
   588$lang['randomly represented'] = 'miniatura aleatorie a albumului ';
   589$lang['ranks'] = 'locuri';
   590$lang['remove creation date'] = 'eliminați data creării';
   591$lang['set to'] = 'setat la';
   592$lang['status'] = 'statut';
   593$lang['sub-albums'] = 'sub-albume';
   594$lang['target'] = 'țintă';
   595$lang['test this remote site'] = 'testează acest site îndepărtat';
   596$lang['the wiki'] = 'wiki-ul';
   597$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
   598$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'vizitatorii trebuie să se autentifice și să aibă permisiunile corespunzătoare pentru a vedea acest album';
   599$lang['Local'] = 'Local';
   600$lang['Locked'] = 'Blocat';
   601$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Adresa de mail e obligatorie pentru toți utilizatorii';
   602$lang['Mail content'] = 'Conținutul mailului';
   603$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Utilizatorul principal "oaspete" nu există';
   604$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Statutul utilizatorului principal "oaspete" nu este corect';
   605$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Utilizatorul principal "webmaster" nu există';
   606$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Statutul utilizatorului principal "webmaster" nu este corect';
   607$lang['Make this language available to users'] = 'Puneți această limbă la dispoziția utilizatorilor';
   608$lang['Make this theme available to users'] = 'Puneți această temă la dispoziția utilizatorilor';
   609$lang['Manage photos'] = 'Gestionați fotografiile';
   610$lang['Landscape'] = 'Peisaj';
   611$lang['Install on your computer,'] = 'Instalați pe calculatorul dvs.,';
   612$lang['Information data registered in database'] = 'Datele sunt înregistrate în baza de date ';
   613$lang['Images manual order was saved'] = 'Ordinea manuala a imaginilor salvată';
   614$lang['I decide to update anyway'] = 'Decid să actualizez oricum';
   615$lang['High definition enabled'] = 'Înaltă definiție activată';
   616$lang['High definition'] = 'De înaltă definiție';
   617$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Oaspeții nu pot fi șterși';
   618$lang['Guest Settings'] = 'Setările oaspeților';
   619$lang['Groups and users'] = 'Grupuri și utilizatori';
   620$lang['Generate multiple size images'] = 'Generați imagini de diferite dimensiuni ';
   621$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie deblocată';
   622$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funcționalitățile sale includ navigarea prin galerie, crearea de albume foto și transferul de poze.';
   623$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplică etichetele selecționate';
   624$lang['Center of interest'] = 'Centrul de interes';
   625$lang['Duplicate'] = 'Duplică';
   626$lang['Delete multiple size images'] = 'Șterge imagini de dimensiuni diferite';
   627$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'În mod implicit, centrul de interes este plasat în mijlocul fotografiei.';
   628$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture este proiectat pentru fotografi profesioniști cu simplitatea iPhoto-ului.';
   629$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture este un instrument puternic proiectat pentru redefinirea imaginilor și pentru gestiunea de biblioteci mari pe un sistem Mac.';
   630$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom este un program pentru fotografii proiectat pentru a gestiona și a prelucra mari cantități de imagini digitale.';
   631$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pentru iOS</em> programul vă permite să vă conectați iPhone-ul, iPad-ul sau iPad-ul Touch la galeria dvs. Piwigo, să creați unele albume și să transmiteți mai multe fotografii în același timp.';
   632$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pentru Android</em> programul vă permite să vă conectați telefonul sau tableta dvs. Android  la galeria dvs. Piwigo, să creați unele albume și să transmiteți mai multe fotografii în același timp.';
   633$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = 'u% de utilizatori  au permisiunea automată, deoarece aceștia aparțin unui grup cu permisii.';
   634$lang['View in gallery'] = 'Vezi în galerie';
   635$lang['Used metadata'] = 'Metadate utilizate';
   636$lang['User'] = 'Utilizator';
   637$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Utilizator "%s" creat cu parola "%s" ';
   638$lang['User %s [%s] added.'] = 'Utilizator %s [%s] adăugat.';
   639$lang['User list'] = 'Listă de utilizatori';
   640$lang['There is no other language available.'] = 'Nicio altă limbă nu este disponibilă.';
   641$lang['There is no other theme available.'] = 'Nicio altă temă nu este disponibilă.';
   642$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Acest album conţine %d imagini, adăugate între %s şi %s.';
   643$lang['Uncheck all'] = 'Debifează tot';
   644$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Eticheta "%s" este acum un duplicat al lui "%s"';
   645$lang['Source tag'] = 'Etichetă sursă';
   646$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrare Piwigo';
   647$lang['Portrait'] = 'Portret';
   648$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Această temă nu a putut fi activată, deoarece tema părinte lipseşte: %s.';
   649$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Imposibil de dezactivat această limbă, alege întâi altă limbă ca implicit.';
   650$lang['No file was uploaded'] = 'Niciun fişier nu a fost încărcat';
   651$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Niciunui grup nu îi este permis să vadă acest album';
   652$lang['No photo can be deleted'] = 'Nicio imagine nu poate fi ştearsă';
   653$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Fişierele încărcate depăşesc directiva post_max_size directive din php.ini: %sB';
   654$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Versiunea instalată a %s [%s] nu este compatibilă cu versiunea cerută [%s]';
   655$lang['Resize after upload'] = 'Redimensionează după încărcare';
   656$lang['See you soon,'] = 'Ne vedem în curând,';
   657$lang['See you soon.'] = 'ne vedem în curând.';
   658$lang['Select a file'] = 'Alege un fişier';
   659$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Alege cel puţin două etichete pentru îmbinare';
   660$lang['Select files'] = 'Alege fişiere';
   661$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Inversează proprietatea \'grup implicit\'';
   662$lang['Tools'] = 'Unelte';
   663$lang['Type here the author name'] = 'Scrie aici numele autorului';
   664$lang['Type here the name of the new group'] = 'Scrie aici numele noului grup';
   665$lang['Type here the title'] = 'Scrie aici titlul';
   666$lang['Type in a search term'] = 'Scrie un termen de căutare';
   667$lang['Synchronize'] = 'Sincronizează';
   668$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Etichetele <em>%s</em> îmbinate în eticheta <em>%s</em:';
   669$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Fişierul sau dosarul nu pot fi accesate (nu există sau accesul nu este permis)';
   670$lang['The following tag was deleted'] = 'Următoarele etichete au fost şterse';
   671$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL-ul galeriei nu este valid.';
   672$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Fişierul încărcat depăşeşte directiva MAX_FILE_SIZE care a fost specificată în formularul HTML';
   673$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Fişierul încărcat depăşeşte directiva upload_max_filesize din php.ini: %sB';
   674$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Fişierul încărcat a fost încărcat doar paţial';
   675$lang['Select groups...'] = 'Alege grupuri...';
   676$lang['Select the destination tag'] = 'Alege eticheta de destinaţie';
   677$lang['Select users...'] = 'Alege utilizatori...';
   678$lang['Select:'] = 'Alege:';
   679$lang['Send'] = 'Trimite';
   680$lang['Send an information email to group members'] = 'Trimite mesaj electronic de informare la toţi membrii grupului';
   681$lang['Send mail on HTML format'] = 'Trimite mesaj electronic în format HTML';
   682$lang['Privacy level'] = 'Nivel de confidenţialitate';
   683$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivelul de confidenţialitate a fost setat la "%s"';
   684$lang['Purge history detail'] = 'Epurează detaliile istoricului';
   685$lang['Purge history summary'] = 'Epurează sumarul istoricului';
   686$lang['Purge search history'] = 'Epurează istoricul de căutări';
   687$lang['Purge sessions'] = 'Epurează sesiunile';
   688$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronizare Locală Rapidă';
   689$lang['Ratio'] = 'Raţie';
   690$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Citeşte Documentaţia Piwigo';
   691$lang['Remove all filters'] = 'Înlătură toate filtrele';
   692$lang['Piwigo configuration'] = 'Configurare Piwigo';
   693$lang['Piwigo version'] = 'Versiune Piwigo';
   694$lang['Please select at least two groups'] = 'Te rog alege cel puţin două grupuri';
   695$lang['Permission granted for users'] = 'Permisiuni acordate pentru utilizator';
   696$lang['Permission management'] = 'Management de permisiuni';
   697$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo pentru Android';
   698$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo pentru iOS (iPhone, iPad, iPod Touch=';
   699$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Numele unui grup trebuie să nu conţină " sau \' sau sa fie gol.';
   700$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Numele unui album trebuie să nu fie gol';
   701$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Numele dosarelor şi fişierelor trebuie să conţină numai litere, cifre, "-", "_" sau ".".';
   702$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Numărul comentariilor de pe o pagină trebuie să fie între 5 şi 50, inclusiv.';
   703$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Calitatea imaginii originale trebuie să fie un număr între %d si %d';
   704$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Înălţimea maximă a originalului trebuie să fie un număr între %d şi %d';
   705$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Lăţimea maximă a originalului trebuie să fie un număr între %d şi %d';
   706$lang['The whole page'] = 'Întreaga pagină';
   707$lang['The whole set'] = 'Întregul set';
   708$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema a fost instalată cu succes';
   709$lang['Themes'] = 'Teme';
   710$lang['This album contains no photo.'] = 'Acest album nu conţine nicio imagine.';
   711$lang['This group will be set to default'] = 'Acest grup va fi folosit implicit';
   712$lang['This group will be unset to default'] = 'Acest grup nu va mai fi folosit implicit';
   713$lang['This name is already used by another group.'] = 'Acest nume este deja folosit de un alt grup.';
   714$lang['This site already exists'] = 'Această pagină există deja.';
   715$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Această temă nu a fost proiectată pentru a fi activată direct';
   716$lang['Time'] = 'Timp';
   717$lang['Title'] = 'Titlu';
   718$lang['Virtual Links'] = 'Legături virtuale';
   719$lang['Virtual album'] = 'Album virtual';
   720$lang['Visit Gallery'] = 'Vizitează galeria';
   721$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Vizitează pagina proiectului Piwigo';
   722$lang['Visit language site'] = 'Vizitează pagina de traduceri';
   723$lang['Visit theme site'] = 'Vizitează pagina de teme';
   724$lang['Visited %d times'] = 'Vizitat de % ori';
   725$lang['Week starts on'] = 'Săptămâna incepe';
   726$lang['Who can see these photos?'] = 'Cine poate vedea aceste imagini?';
   727$lang['Who can see this photo?'] = 'Cine poate vedea această imagine?';
   728$lang['Width'] = 'Lăţime';
   729$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Dacă este gol, va fi fi folosit titlul galeriei';
   730$lang['With no album'] = 'Fără niciun album';
   731$lang['With no tag'] = 'Fără nicio etichetă';
   732$lang['apply automatic sort order'] = 'aplică ordinea automata de sortare';
   733$lang['between %d and %d pixels'] = 'între %d şi %d pixeli';
   734$lang['cancel manual order'] = 'anulează ordinea manuală';
   735$lang['include photos with lower privacy level'] = 'include imagini cu nivel de confidenţialitate mic';
   736$lang['manual order'] = 'ordine manuală';
   737$lang['modified'] = 'modificat';
   738$lang['no write access'] = 'fără drept de scriere';
   739$lang['on'] = 'pe';
   740$lang['on the %d selected photos'] = 'pe cele %d imagini alese';
   741$lang['other'] = 'alte';
   742$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'suprascrie valorile existente cu unele goale';
   743$lang['Summary'] = 'Sumar';
   744$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronizează metadate';
   745$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomalia aceasta va fi ignorată până la versiunea următoare a aplicaţiei';
   746$lang['Selection'] = 'Selecţie';
   747$lang['Send mail as'] = 'Trimite mesaj electronic ca';
   748$lang['Send mail to users'] = 'Trimite mesaj electronic la utilizatorii';
   749$lang['Show menubar'] = 'Arată bara de meniu';
   750$lang['Simulation'] = 'Simulare';
   751$lang['Refresh'] = 'Reîmprospătează';
   752$lang['Refresh photo set'] = 'Reîmprospătează setul de imagini';
   753$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reiniţializează verificarea de integritate';
   754$lang['Rename'] = 'Renumeşte';
   755$lang['Repair and optimize database'] = 'Repară şi optimizează baza de date';
   756$lang['Resize'] = 'Redimensionează';
   757$lang['Restore'] = 'Restaurează';
   758$lang['Save manual order'] = 'Salvează ordinea manuală';
   759$lang['Save visits in history for'] = 'Salvează vizitele în istoric pentru';
   760$lang['Search for new images in the directories'] = 'Caută imagini noi în dosarele';
   761$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Niciun grup ales, nicio acţiune posibilă.';
   762$lang['No mail to send.'] = 'Niciun mesaj electronic de trimis.';
   763$lang['No members to manage'] = 'Niciun membru de administrat';
   764$lang['Merge selected groups'] = 'Îmbină grupurile alese';
   765$lang['Merge selected tags'] = 'Îmbină etichetele alese';
   766$lang['Merge tags'] = 'Îmbină etichete';
   767$lang['Missing a temporary folder'] = 'Lipseşte un dosar temporar';
   768$lang['Modify information'] = 'Modifică informaţie';
   769$lang['Move to album'] = 'Mută în album';
   770$lang['Name of the duplicate'] = 'Numele duplicatului';
   771$lang['Manual order'] = 'Ordine manuală';
   772$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Dimensiunea maximă a fişierului: %sB.';
   773$lang['Menu Management'] = 'Meniuri';
   774$lang['Metadata synchronization results'] = 'Rezultatele sincronizării metadatelor';
   775$lang['Minimum height'] = 'Înălţime minimă';
   776$lang['Minimum privacy level'] = 'Nivel minim de confidenţialitate';
   777$lang['Minimum width'] = 'Lăţime minimă';
   778$lang['Operation in progress'] = 'Tratament în progres.';
   779$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizările au fost terminate cu unele erori.';
   780$lang['Optional URL keyword'] = 'Cuvinte cheie optionale pentru URL';
   781$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Ordinea elemenetelor din bara de meniu a fost adusă la zi cu succes.';
   782$lang['Original Size'] = 'Mărime Originală';
   783$lang['Original file : %s'] = 'Fişier original: %s.';
   784$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etichete orfane şterse.';
   785$lang['Page end'] = 'Sfărşitul paginii';
   786$lang['Panorama'] = 'Panoramă';
   787$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Lipseşte confirmarea parolei. Te rog să confirmi parola aleasă.';
   788$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Parola lipseşte. Te rog sa introduci parola-';
   789$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Alege o zonă cu mouseul pentru a defini un nou centru de interes.';
   790$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Nu există niciun grup în această galerie.';
   791$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Foloseşte ordinea implicită de sortare a imaginilor (definită în fişierul de configurare)';
   792$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Rulezi ultima versiune a Piwigo.';
   793$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Poţi activa numai o temă pentru mobile odată.';
   794$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nu poţi muta un album în popriul său sub-album';
   795$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Ai %d etichete orfane:%s.';
   796$lang['between %.2f and %.2f'] = 'între %.2f şi %.2f';
   797$lang['With no virtual album'] = 'Fără album virtual';
   798$lang['Year'] = 'An';
   799$lang['Zoom'] = 'Marește';
  575800?>
 • branches/2.4/language/vi_VN/admin.lang.php

  r14977 r20857  
  842842$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Phiên bản Piwigo cho  Android</em> ứng dụng cho phép bạn kết nối Piwigo của mình từ điện thoại chạy Android hoặc máy tính bảng, tạo albums ảnh và tải lên máy chủ lưu trữ ảnh ngay lập tức.';
  843843$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Plugin Publish của Piwigo cho Lightroom';
  844 
   844$lang['%d day'] = '%d ngày';
   845$lang['%d days'] = '%d ngày';
   846$lang['%d hour'] = '%d giờ';
   847$lang['%d hours'] = '%d giờ';
   848$lang['%d minute'] = '%d phút';
   849$lang['%d minutes'] = '%d phút';
   850$lang['%d month'] = '%d tháng';
   851$lang['%d months'] = '%d tháng';
   852$lang['%d physical'] = ' %d vật lý';
   853$lang['%d physicals'] = ' %d vật lý';
   854$lang['%d second'] = '%d giây';
   855$lang['%d seconds'] = '%d giây';
   856$lang['%d week'] = '%d tuần';
   857$lang['%d weeks'] = '%d tuần';
   858$lang['%d year'] = '%d năm';
   859$lang['%d years'] = '%d năm';
   860$lang['%s ago'] = 'cách đây %s';
   861$lang['%s in the future'] = '%s trong tương lai';
   862$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = 'có %u người dùng được tự động cấp quyền bởi vì họ nằm trong nhóm đã được xác nhận.';
   863$lang['add a new watermark'] = 'thêm vào một hình mờ';
   864$lang['Added by %s'] = 'Được thêm bởi %s';
   865$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom là một phần mềm nhiếp ảnh được thiết kế để quản lý ảnh kỹ thuật số với số lượng lớn thực hiện các chế tác về sản xuất.';
   866$lang['any visitor can see this album'] = 'bất kỳ người nào cũng có thể xem được album này';
   867$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture là một công cụ  mạnh dùng để làm mịn ảnh và quản lý thư viện ảnh lớn trên nền Mac.';
   868$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture được thiết kế cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với ứng dụng iPhoto đơn giản.';
   869$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Gắn hình mờ nếu chiều cao ảnh lớn hơn';
   870$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Gắn hình mờ nếu chiều rộng ảnh lớn hơn';
   871$lang['between %d and %d pixels'] = 'giữa khoảng %d và %d pixels';
   872$lang['between %.2f and %.2f'] = 'giữa khoảng %.2f và %.2f';
   873$lang['bottom left corner'] = 'góc trái phía dưới';
   874$lang['bottom right corner'] = 'góc phải phía dưới';
   875$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Theo mặc định, trung tâm của sự chú ý được đặt vào giữa bức ảnh.';
   876$lang['create a new site'] = 'tạo ra một site mới';
   877$lang['custom'] = 'Tùy chỉnh';
  845878?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.