Changeset 20878


Ignore:
Timestamp:
Feb 21, 2013, 12:30:26 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_upgrade] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/upgrade.lang.php

  r19703 r20878  
  2929$lang['SQL queries'] = 'zapytań SQL';
  3030$lang['Upgrade informations'] = 'Informacje o aktualizacji';
  31 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Jeżeli napotkasz jakiś problem wykonaj weryfikację przez [Administracja>Narzędzia>Maintenance].';
   31$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Jeżeli napotkasz jakiś problem wykonaj weryfikację przez [Administracja>Narzędzia>Konserwacja].';
  3232$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Tylko administrator może wykonać aktualizację: zaloguj się poniżej.';
  3333$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Nie masz uprawnień do wykonania aktualizacji';
  3434$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Wszystkie pod-albumy prywatnych albumów będą prywatne';
  3535$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte';
  36 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefiksy miniatur oraz adres email administratora.';
   36$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefiks miniatur oraz adres e-mail administratora.';
  3737$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Ta strona proponuje aktualizację Twojej bazy danych Piwigo do nowej wersji. Asystent aktualizacji myśli, że aktualnie używasz <strong>wersji %s</strong> (lub równoważnej).';
  38 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako zabezpieczenie, następujące wtyczki zostały zdezaktywowane. Przed ich aktywacją musisz sprawdzić czy nie ma nowszych wersji:';
   38$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Na wszelki wypadek następujące wtyczki zostały zdezaktywowane. Przed ich aktywacją, należy sprawdzić, czy nie ma nowszych wersji';
  3939$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'W <i>%s</i>, przed <b>?></b>, wstaw:';
  40 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Zapobiegawczo, zostały dezayktywowane następujące tematy. Przed ich ponownym aktywowaniem, należy sprawdzić ich aktualizacje:';
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Na wszelki wypadek następujące motywy zostały dezaktywowane. Przed ich aktywacją, należy sprawdzić, czy nie ma nowszych wersji';
  4141
  4242?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.