Changeset 20882


Ignore:
Timestamp:
Feb 21, 2013, 12:31:27 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[localfileseditor] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r19703 r20882  
  2828$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Wtyczki własne';
  2929$lang['locfiledit_cant_save'] = 'W pliku nie można zapisywać zmian. Sprawdź czy katalog "local/" jest zapisywalny (chmod).';
  30 $lang['locfiledit_newfile'] = 'Plik nie istnieje i zostanie utworzony przez Edytora Plików Lokalnych';
   30$lang['locfiledit_newfile'] = 'Plik nie powstanie dopóki niżej nie zostanie coś wpisane.Po uzupełnieniu wymaganych informacji plik zostanie utworzony.';
  3131$lang['locfiledit_save_config'] = 'Plik został zapisany pomyślnie.';
  3232$lang['locfiledit_show_default'] = 'Pokaż plik referencyjny: ';
   
  4747$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Pusta strona';
  4848$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Katalog nadrzędny';
  49 $lang['locfiledit_filename_error'] = 'Plik zawiera niedozwolone znaki.';
   49$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Nazwa pliku zawiera niedozwolone znaki.';
  5050$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Plik już istnieje.';
  5151$lang['locfiledit_model_error'] = 'Musisz wybrać model.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.