Changeset 20974


Ignore:
Timestamp:
Feb 23, 2013, 8:02:51 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_install] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/install.lang.php

  r19703 r20974  
  2828$lang['Default gallery language'] = 'Varsayılan galeri dili';
  2929$lang['Database configuration'] = 'Veritabanı yapılandırması';
  30 $lang['Admin configuration'] = 'Admin yapılandırması';
  31 $lang['Start Install'] = 'Yüklemeye Başla';
  32 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-Posta adresiniz böyle olmalı: xxx@yyy.eee (örnek : erkan@test.org)';
  33 $lang['Webmaster login'] = 'Site yöneticisi giriş';
   30$lang['Admin configuration'] = 'Yönetici yapılandırması';
   31$lang['Start Install'] = 'Yüklemeyi başlat';
   32$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-Posta adresiniz xxx@yyy.eee (örnek : erkan@test.org) şeklinde olmalıdır.';
   33$lang['Webmaster login'] = 'Site yöneticisi girişi';
  3434$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bu ziyaretçilere gösterilecek. Bu web sitesi yönetimi için gereklidir';
  35 $lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucuya bağlantı başarılı, ama veritabanına bağlantı kurulamadı';
   35$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucuya bağlantı başarılı ancak veritabanı bağlantısı kurulamadı.';
  3636$lang['Can\'t connect to server'] = 'Sunucuya bağlanamadı';
  37 $lang['Host'] = 'Host';
   37$lang['Host'] = 'Sunucu';
  3838$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
  3939$lang['User'] = 'Kullanıcı';
  40 $lang['user login given by your host provider'] = 'host sağlağıcı tarafından size verilen kullanıcı girişi';
   40$lang['user login given by your host provider'] = 'barındırma sağlağıcı tarafından size verilen kullanıcı adı';
  4141$lang['Password'] = 'Şifre';
  42 $lang['user password given by your host provider'] = 'host sağlağıcı tarafından size verilen şifre';
   42$lang['user password given by your host provider'] = 'barındırma sağlağıcı tarafından size verilen şifre';
  4343$lang['Database name'] = 'Veritabanı adı';
  44 $lang['also given by your host provider'] = 'host sağlağıcı tarafından verildi';
   44$lang['also given by your host provider'] = 'ayrıca barındırma sağlayıcınız tarafından verilen';
  4545$lang['Database table prefix'] = 'Veritabanı tabloları öneki';
  46 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'veritabanı tablolarını isimlerini onunla öneki eklenecektir (daha iyi tablolar yönetmenize olanak sağlar)';
  47 $lang['enter a login for webmaster'] = 'Site Yöneticisi için bir giriş';
  48 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi \' veya " karakterlerini içeremez';
  49 $lang['please enter your password again'] = 'şifrenizi tekrar giriniz';
   46$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'veritabanı tablo isimlerinin önüne bu öntakı eklenecektir (tablolarınızı daha iyi yönetmenizi sağlar)';
   47$lang['enter a login for webmaster'] = 'Site yöneticisi için bir kullanıcı adı girin';
   48$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi adı \' veya " karakterlerini içeremez';
   49$lang['please enter your password again'] = 'lütfen şifrenizi tekrar giriniz';
  5050$lang['Webmaster password'] = 'Site yöneticisi şifresi';
  51 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'gizli tutun, yönetim paneline ulaşmanızı sağlar';
   51$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Gizli tutun, yönetim paneline ulaşmanızı sağlar';
  5252$lang['Password [confirm]'] = 'Şifre [kabul]';
  5353$lang['verification'] = 'doğrulama';
  5454$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Yardım ihtiyacınız var? Sorularınızı <a href="%s">Piwigo forumda sorabilirsiniz</a>.';
  5555$lang['Webmaster mail address'] = 'Site yöneticisi e-posta adresi';
  56 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Ziyaretçilerin site yöneticisi ile bağlantıya geçmesi için bu postayı kullanmaları mümkün olacak';
  57 $lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 gerekli';
  58 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Web hostunuz şu anda PHP %s çalışıyor görünüyor.';
  59 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo .htaccess dosyası yaparak veya değiştirerek ayarlarınızı PHP 5 için düzenlemeyi deneyebilir.';
  60 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Eğer kendi başınıza yapılandırmasını değiştirirseniz bundan sonra Piwigo yeniden başlatınız.';
  61 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5 yapılandırmak için çalışın';
   56$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Ziyaretçilerin site yöneticisi ile bağlantıya geçmesi için bu e-posta adresini kullanabileceklerdir.';
   57$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 gereklidir';
   58$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Web sunucunuz şu anda PHP %s çalıştırıyor görünüyor.';
   59$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo .htaccess dosyası oluşturarak veya değiştirerek ayarlarınızı PHP 5 \'e geçirmeyi deneyebilir.';
   60$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Not: Yapılandırmayı kendiniz değiştirip sonrasında Piwigo\'yu tekrar başlatabilirsiniz.';
   61$lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5 yapılandırmasını dene';
  6262$lang['Sorry!'] = 'Üzgünüm!';
  63 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo PHP 5 yapılandırması mümkün değildi.';
  64 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Host sağlayıcınız ile PHP 5\'e geçebilmek için konuşun.';
  65 $lang['Hope to see you back soon.'] = 'Sizi tekrar görmeyi umut ederiz.';
  66 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tebrikler, Piwigo kurulum tamamlandı.';
   63$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo, PHP 5 yapılandırmasını başaramadı.';
   64$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Barındırma sağlayıcınızın desteğini alarak, kendinizin PHP 5\'e nasıl geçebileceğinizi öğrenin.';
   65$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Yakında tekrar görüşmek dileğiyle.';
   66$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tebrikler, Piwigo kurulumu tamamlandı.';
  6767$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Diğer çözüm aşağıdaki kutudaki yazıyı kopyalayın ve "local/config/database.inc.php" dosyası içine pasteleyin.(Uyarı : database.inc.php sadece yazı içermeli hiçbir ifade veya boşluk karakteri içermemelidir)';
  68 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Yapılandırmada dosyası local/config/database.inc.php oluşturma başarısız oldu.';
   68$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'ocal/config/database.inc.php konfigürasyon dosyasının oluşturulması başarısız oldu.';
  6969$lang['Download the config file'] = 'Yapılandırma dosyasını indir';
  70 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indirip düzenleyebilir ve kurulum dizininde local/config bölümüne yükleyebilirsiniz.';
   70$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indirip kurulum dizininde local/config bölümüne yükleyebilirsiniz.';
  7171$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Bir başka Piwigo galerisi';
  72 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Resim galerime hoş geldiniz';
  73 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Herhangi bir yardım konusu için, forumlarımıza başvurmaktan çekinmeyin: %s. ';
   72$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Fotoğraf galerime hoş geldiniz';
   73$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Herhangi bir sebeple yardım gerektiğinde, forumlarımıza danışmakta tereddüt etmeyin: %s';
  7474$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Piwigo\'nunuzun yeni kurulumuna hoşgeldiniz!';
   75$lang['Password ']['confirm'] = 'Şifre [doğrula]';
  7576?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.