Changeset 20990


Ignore:
Timestamp:
Feb 24, 2013, 7:24:04 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r20877 r20990  
  528528$lang['Released on'] = 'Opublikowano';
  529529$lang['Number of downloads'] = 'Liczba pobrań';
  530 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Newsletter Piwigo';
  531 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Zapisz się, aby otrzymywać Newsletter Piwigo, jeśli chcesz mieć bieżące informacje o projekcie Piwigo. Kiedy nowa wersja Piwigo zostanie opublikowana (czasami zawierająca konieczne do zainstalowania poprawki bezpieczeństwa) oraz gdy zajdą ważne zdarzenia dotyczące projektu - wtedy otrzymasz wiadomość e-mail z Newsletterem Piwigo. Powinno to być kilka wiadomości w ciągu roku.';
   530$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Biuletyn Piwigo';
   531$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Zapisz się, aby otrzymywać biuletyn Piwigo, jeśli chcesz mieć bieżące informacje o projekcie Piwigo. Kiedy nowa wersja Piwigo zostanie opublikowana (czasami zawierająca konieczne do zainstalowania poprawki bezpieczeństwa) oraz gdy zajdą ważne zdarzenia dotyczące projektu - wtedy otrzymasz wiadomość e-mail z biuletynem Piwigo. Powinno to być kilka wiadomości w ciągu roku.';
  532532$lang['Subscribe %s'] = 'Zapisz %s';
  533 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Zapisz %s do angielskiej wersji Newsletter Piwigo';
   533$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Zapisz %s do angielskiej wersji biuletynu Piwigo';
  534534$lang['Purge search history'] = 'Usuń historię przeszukiwań';
  535535$lang['Hide'] = 'Ukryj';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.