Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2013, 1:40:38 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : elpresidento

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r20893 r21044  
  5858$lang['Add'] = 'Přidat';
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
  60 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba';
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na pod-alba';
  6161$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
  6262$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
   
  174174$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
  175175$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
  176 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba';
   176$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního pod-alba';
  177177$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
  178178$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k albu';
   
  221221$lang['Locked'] = 'Uzamknuto';
  222222$lang['manage album photos'] = 'Spravuj fotky alba';
  223 $lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb';
   223$lang['manage sub-albums'] = 'Správa pod-alb';
  224224$lang['Manage'] = 'Správa';
  225225$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
   
  320320$lang['status'] = 'Stav';
  321321$lang['Directory'] = 'Adresář';
  322 $lang['sub-albums'] = 'sub-alba';
   322$lang['sub-albums'] = 'pod-alba';
  323323$lang['Synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
  324324$lang['target'] = 'Cíl';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.