Changeset 21063


Ignore:
Timestamp:
Feb 28, 2013, 10:10:04 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/admin.lang.php

  r21010 r21063  
  7171$lang['%d users were updated.'] = '%d kullanıcı güncellendi.';
  7272$lang['%d users'] = '%d kullanıcı';
  73 $lang['%d waiting for validation'] = '%d doğrulama için bekliyor';
   73$lang['%d waiting for validation'] = '%d onay için bekliyor';
  7474$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s başarıyla güncellendi.';
  7575$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '/config/config.inc.php dosyası içindeki %s false olarak ayarlanmalı';
   
  123123$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albüm "%s" şimdi %d fotoğraf içeriyor';
  124124$lang['Album list management'] = 'Albüm listesi yönetimi';
  125 $lang['Album manual order was saved'] = 'Albümlerin sıralaması kayıt edildi';
   125$lang['Album manual order was saved'] = 'Albümlerin elle sıralaması kaydedildi';
  126126$lang['Album name'] = 'Albüm ismi';
  127 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albüm fotoğrafları aşağıdaki albümlerle ilişkilendirildi: %s';
  128 $lang['Album updated successfully'] = 'Albüm bilgileri güncellendi.';
   127$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albüm fotoğrafları takip eden albümlerle ilişkilendirildi: %s';
   128$lang['Album updated successfully'] = 'Albüm bilgileri güncellendi';
  129129$lang['albums added in the database'] = 'veri tabanına eklenen albümler';
  130 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albümler grup sayesinde yetkili';
   130$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albümler grup ilişkilendirmeleriyle yetkilendirildi';
  131131$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albümler otomatik olarak sıralandı';
  132132$lang['albums deleted in the database'] = 'veri tabanından silinen albümler';
  133 $lang['All %d photos are selected'] = 'Bütün %d resimler seçildi';
  134 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Tüm eklentiler günceldir.';
   133$lang['All %d photos are selected'] = 'Bütün %d fotoğraf seçildi';
   134$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tüm uzantılar güncel.';
  135135$lang['All languages are up to date.'] = 'Bütün diller güncel.';
  136 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Tüm optimizasyonları başarıyla tamamlanmıştır.';
   136$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Tüm iyileştirmeler başarıyla tamamlandı.';
  137137$lang['All plugins are up to date.'] = 'Bütün eklentiler güncel.';
  138138$lang['All themes are up to date.'] = 'Bütün temalar güncel.';
  139139$lang['all'] = 'tüm';
  140140$lang['Allow rating'] = 'Puanlamaya izin ver';
  141 $lang['Allow user customization'] = 'Kullanıcı özelleştirme izin ver';
   141$lang['Allow user customization'] = 'Kullanıcı özelleştirmesine izin ver';
  142142$lang['Allow user registration'] = 'Kullanıcı kaydına izin ver';
  143143$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Kullanıcıların kendi yorumlarını silmesine izin ver';
   
  147147$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Çıkarma sırasında bir hata oluştu. Lütfen Piwigo kurulum dosya izinlerini kontrol ediniz.<br><a href="%s">Hataları göstermek için buraya tıklayın</a>.';
  148148$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Yükseltme sırasında bir hata oluştu.';
  149 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = '(%s) dosyaları ayıklanırken hata oluştu.';
   149$lang['An error occured during extraction (%s).'] = '(%s) dosyası çıkarılırken hata oluştu.';
  150150$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Bilgi e-postası "%s" grubuna gönderildi';
  151151$lang['and'] = 've';
  152 $lang['Anomaly'] = 'Aykırılık';
  153 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Bu sekmeyi sadece site yöneticisi görebilir diger yöneticiler degil göremez. ';
  154 $lang['Apply action'] = 'Eylemi onayla';
   152$lang['Anomaly'] = 'Anormallik';
   153$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Bu sekmeyi sadece site yöneticisi görebilir, diğer yöneticiler göremez.';
   154$lang['Apply action'] = 'Eylemi uygula';
  155155$lang['Apply selected corrections'] = 'Seçilen düzeltmeleri uygula';
  156 $lang['Apply to sub-albums'] = 'altalbümlere uygula';
   156$lang['Apply to sub-albums'] = 'Alt albümlere uygula';
  157157$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Yaklaşık maksimum çözünürlük: %dM pixel (%dx%d pixel).';
  158 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Bu yükseltmeyi yüklemek istediğinizden emin misiniz?Bu sürüm öncesinde kaldırma ihtiyacı olmadığını doğrulamalısınız';
  159 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Bu eklentiyi sileceğinizden emin misiniz?';
  160 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Bu eklentiyi kuracağınızdan emin misiniz?';
  161 $lang['Associate to album'] = 'bağla albüme';
   158$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Bu yükseltmeyi yüklemek istediğinizden emin misiniz? Bu sürüm öncesinde kaldırma ihtiyacı olup olmadığını doğrulamalısınız.';
   159$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Bu eklentiyi silmek istediğinize emin misiniz?';
   160$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Bu eklentiyi kurmak istediğinize emin misiniz?';
   161$lang['Associate to album'] = 'Albüme bağla';
  162162$lang['associate to group'] = 'Gruba iliskilendirmek';
  163 $lang['Associated'] = 'baglantili';
   163$lang['Associated'] = 'Bağlantılı';
  164164$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Kullanıcıları seçilen albümler için yorum yapmaya yetkilendir';
  165165$lang['Authorized'] = 'Yetkili';
   
  169169$lang['Average rate'] = 'Ortalama derecelendirme';
  170170$lang['average time'] = 'ortalama süre';
  171 $lang['Batch Manager'] = 'Küme Yöneticisi';
   171$lang['Batch Manager'] = 'Toplu İşlem Yöneticisi';
  172172$lang['between'] = 'arasinda';
  173173$lang['Bound Theme'] = 'Yükümlü tema';
   
  808808$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture iPhoto basitliği ile profesyonel fotoğrafcılar için tasarlanmış.';
  809809$lang['Applications'] = 'Uygulamalar';
  810 $lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Filigran uygulama koşulu: Yükseklik daha büyük ise';
  811 $lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Filigran uygulama koşulu: Genişlik daha büyük ise';
   810$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Filigran uygulama koşulu: Yükseklik bundan daha büyük ise:';
   811$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Filigran uygulama koşulu: Genişlik bundan daha büyük ise:';
  812812$lang['Automatic sort order'] = 'Otomatik sıralama';
  813813$lang['Available on'] = 'Mevcut platform';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.