Changeset 21089


Ignore:
Timestamp:
Mar 2, 2013, 2:02:03 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/admin.lang.php

  r21063 r21089  
  166166$lang['Automatic correction'] = 'Otomatik düzeltme';
  167167$lang['automatic order'] = 'otomatik sıralama';
  168 $lang['Available only with HTML format'] = 'Sadece HTML formatinda kullanilabilir';
   168$lang['Available only with HTML format'] = 'Sadece HTML biçiminde mevcuttur';
  169169$lang['Average rate'] = 'Ortalama derecelendirme';
  170170$lang['average time'] = 'ortalama süre';
   
  173173$lang['Bound Theme'] = 'Yükümlü tema';
  174174$lang['By %s'] = 'Tarafından %s';
  175 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Varsayılan olarak, Piwiho HD (yüksek çözünürlük) resimleri için yeni bir web boyutu oluşturacak.';
   175$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Varsayılan olarak, Piwigo HD (yüksek çözünürlüklü) fotoğraflarınızdan yeni bir web boyutu oluşturacak.';
  176176$lang['By rank'] = 'Rütbece';
  177 $lang['Caddie management'] = 'yardımcı yönetimi';
   177$lang['Caddie management'] = 'Yardımcı yönetimi';
  178178$lang['Caddie'] = 'Yardımcı';
  179 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Sunucuya bağlantı imkansız.';
   179$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Sunucuya bağlantı kurulamıyor.';
  180180$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Geçici dosya oluşturulamadı.';
  181 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Arşiv yüklenemedi.';
  182 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arşiv okunamadı veya ayıklanamadı.';
  183 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Eski Kalıcı Bağlantı silinemez!';
  184 $lang['Change Admin Colors'] = 'Yönetim sayfa renk değişimi';
   181$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arşiv indirilemedi.';
   182$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arşiv okunamadı veya açılamadı.';
   183$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Eski kalıcı bağlantı silinemez!';
   184$lang['Change Admin Colors'] = 'Yönetim sayfa renk değişimi';
  185185$lang['Check all'] = 'Hepsini işaretle';
  186 $lang['Check automatic corrections'] = 'Otomatik düzeltme kontrol et';
  187 $lang['Check for updates'] = 'Güncellemeyi dene';
  188 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Güncelleme denetimi sonuçlanamıyor, Yaptığınız işlem basarısız oldu..';
  189 $lang['Check for upgrade'] = 'Güncellemelere bak';
  190 $lang['Check integrity'] = 'Bütünlüğünü kontrol';
   186$lang['Check automatic corrections'] = 'Otomatik düzeltmeleri kontrol et';
   187$lang['Check for updates'] = 'Güncellemeleri kontrol et';
   188$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Yükseltme kontrolü bilinmeyen bir sebepten dolayı başarısız oldu';
   189$lang['Check for upgrade'] = 'Yükseltmeleri kontrol et';
   190$lang['Check integrity'] = 'Bütünlük kontrolü';
  191191$lang['Choose an action'] = 'Eylem seçiniz';
  192 $lang['Choose an option'] = 'Bir seçenek seç';
   192$lang['Choose an option'] = 'Bir seçenek seçiniz';
  193193$lang['Classic display'] = 'Klasik ekran';
  194194$lang['clean'] = 'Temizle';
  195195$lang['Comments for all'] = 'Hepsine yorum yap';
  196 $lang['Complementary mail content'] = 'Tamamlayici posta içerigini';
   196$lang['Complementary mail content'] = 'Tamamlayıcı posta içeriği';
  197197$lang['Configuration'] = 'Yapılandırma';
  198 $lang['Confirm merge'] = 'birleştirmeyi onaylayın';
   198$lang['Confirm merge'] = 'Birleştirmeyi onaylayın';
  199199$lang['confirm'] = 'Onayla';
  200 $lang['Continue processing treatment'] = 'Isleme devam ediniz';
   200$lang['Continue processing treatment'] = 'Sürmekte olan işleme devam';
  201201$lang['Correction applied with error'] = 'Düzeltme hata ile uygulandı';
  202202$lang['Correction applied with success'] = 'Düzeltme başarıyla uygulandı';
  203 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Düzeltilmiş anormallik artık yok sayılır';
   203$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Düzeltilmiş anomali artık göz ardı edilecektir';
  204204$lang['Correction'] = 'Düzeltme';
  205205$lang['create a new album'] = 'yeni bir albüm oluştur';
  206 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Bir "%s" dizini açınız Piwigo kurduğunuz yerde.';
  207 $lang['Create this site'] = 'Siteyi olustur';
   206$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Piwigo\'nun kurulduğu kök dizin altında "%s" dizinini oluşturun';
   207$lang['Create this site'] = 'Bu siteyi oluştur';
  208208$lang['Create'] = 'Oluştur';
  209209$lang['created'] = 'yaratildi';
  210210$lang['Crop'] = 'Kes';
  211211$lang['Current name'] = 'Geçerli isim';
  212 $lang['Database synchronization with files'] = 'Dosya ile veritabani senkronize';
   212$lang['Database synchronization with files'] = 'Dosyalar ile veritabanı senkronizasyonu';
  213213$lang['Database'] = 'Veritabanı';
  214214$lang['Date'] = 'Tarih';
  215215$lang['Day'] = 'Gün';
  216 $lang['Deactivate all'] = 'Hepsini etkinsizleştir';
  217 $lang['Deactivate'] = 'Devre dışı bırak';
  218 $lang['Default display'] = 'Varsayilan görüntü';
  219 $lang['Default photos order'] = 'Varsayılan resim düzeni';
   216$lang['Deactivate all'] = 'Tümünü etkinsizleştir';
   217$lang['Deactivate'] = 'Etkisizleştir';
   218$lang['Default display'] = 'Varsayılan görüntü';
   219$lang['Default photos order'] = 'Varsayılan fotoğraf sıralaması';
  220220$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Varsayılan kullanıcı silinemez';
  221221$lang['Default user does not exist'] = 'Varsayılan kullanıcı yok';
   
  223223$lang['default'] = 'Varsayılan';
  224224$lang['delete album'] = 'albümüsil';
  225 $lang['Delete orphan tags'] = 'etkisiz etiketleri sil';
   225$lang['Delete orphan tags'] = 'Sahipsiz etiketleri sil';
  226226$lang['delete photo'] = 'resimi sil';
  227 $lang['Delete Representant'] = 'Temsilciyi Sil';
   227$lang['Delete Representant'] = 'Albüm pul resmini sil';
  228228$lang['Delete selected photos'] = 'Seçili fotoğrafları sil';
  229229$lang['Delete selected tags'] = 'Seçilen etiketleri sil';
   
  236236$lang['deleted'] = 'silindi';
  237237$lang['Deletions'] = 'Silinenler';
  238 $lang['Deny selected groups'] = 'seçilen grubu reddet';
  239 $lang['Deny selected users'] = 'seçilen kullanıcılari reddet.';
  240 $lang['Description'] = 'Tanım / açıklama';
   238$lang['Deny selected groups'] = 'Seçilen grubu reddet';
   239$lang['Deny selected users'] = 'Seçilen kullanıcıları reddet';
   240$lang['Description'] = 'Tanım/Açıklama';
  241241$lang['Detailed informations'] = 'Detaylı bilgi';
  242242$lang['directories + files'] = 'dizinler + resimler';
  243 $lang['Directory does not exist'] = 'Dizin yok';
   243$lang['Directory does not exist'] = 'Dizin mevcut değil';
  244244$lang['Directory'] = 'Dizin';
  245 $lang['Discover album:'] = 'Albümü tanı:';
   245$lang['Discover album:'] = 'Albümü keşfet:';
  246246$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'En fazla bilgileri göster (eklenen albümler resimler, silinen albümler resimler)';
  247247$lang['Display options'] = 'Görüntü özellikleri';
  248248$lang['display'] = 'göster';
  249 $lang['Dissociate from album'] = 'albümden ayır';
   249$lang['Dissociate from album'] = 'Albümden ayır';
  250250$lang['dissociate from group'] = 'Gruptan ayirmak';
  251 $lang['Dissociated'] = 'Ayrismis';
   251$lang['Dissociated'] = 'Ayrılmış';
  252252$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Yine de etkinleştirmek istiyor musunuz?';
  253253$lang['Documentation'] = 'Belgeler';
  254254$lang['Does not represent'] = 'Temsil edilmiyor / Karsiligi yok';
  255 $lang['Download,'] = 'indir,';
  256 $lang['Downloads'] = 'İndirilecekler';
  257 $lang['Drag to re-order'] = 'Tıkla ve sürükle yeniden yapılandır';
  258 $lang['Drop into album'] = 'albüm içine bırak';
  259 $lang['Dump Database'] = 'Vertitabanını sil';
  260 $lang['Duplicates'] = 'kopyalar';
  261 $lang['Edit album permissions'] = 'albüm yetkilerini düzenle';
   255$lang['Download,'] = 'İndir,';
   256$lang['Downloads'] = 'İndirmeler';
   257$lang['Drag to re-order'] = 'Yeniden sıralamak için tıkla ve sürükle';
   258$lang['Drop into album'] = 'Bir albüm seç';
   259$lang['Dump Database'] = 'Vertitabanı Dökümü';
   260$lang['Duplicates'] = 'Kopyalar';
   261$lang['Edit album permissions'] = 'Albüm yetkilerini düzenle';
  262262$lang['Edit album'] = 'Albüm düzenle';
  263 $lang['Edit photo information'] = 'Resim bilgilerini düzenle';
   263$lang['Edit photo information'] = 'Fotoğraf bilgilerini düzenle';
  264264$lang['Edit ranks'] = 'Rütbeleri yönet';
  265 $lang['Edit selected tags'] = 'Seçilen etiketleri degiştir';
  266 $lang['Edit tags'] = 'etiketleri degiştir';
   265$lang['Edit selected tags'] = 'Seçilen etiketleri düzenle';
   266$lang['Edit tags'] = 'Etiketleri düzenle';
  267267$lang['Element type'] = 'Eleman türü';
  268268$lang['Element'] = 'Eleman';
  269 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Yöneticilere yorum silindiği zaman e-posta yolla.';
  270 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Yöneticilere yorum düzenlendiği zaman e-posta yolla.';
  271 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Yorum onayı oldugunda yöneticiye e-posta gönder';
  272 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Yeni kullanıcı kaydı oldugunda yöneticiye e-posta gönder';
  273 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Yeni yorum eklendiginde yöneticiye e-posta gönder';
   269$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Yorum silindiğinde yöneticilere e-posta gönder';
   270$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Yorum değiştirildiğinde yöneticilere e-posta gönder';
   271$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Yorum onayı gerektiğinde yöneticilere e-posta gönder';
   272$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Yeni kullanıcı kayıt olduğunda yöneticilere e-posta gönder';
   273$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Geçerli bir yorum girildiğinde yöneticilere e-posta gönder';
  274274$lang['email'] = 'E-Posta';
  275275$lang['Environment'] = 'Sistem Bileşenleri';
  276 $lang['Error list'] = 'Hataların Listesi';
   276$lang['Error list'] = 'Hata listesi';
  277277$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Hata dosyada "%s" : %s';
  278278$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'E-Posta gönderirken hata %s [%s].';
  279279$lang['ERROR'] = 'HATA';
  280 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'Hata: Bu eklenti eksik, ama yüklenmiş. Lütfen siliniz.';
  281 $lang['Errors caption'] = 'Hataların başlıkları';
   280$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'HATA: BU EKLENTİ EKSİK ANCAK YÜKLENMİŞ. ŞİMDİ KALDIRIN.';
   281$lang['Errors caption'] = 'Hata başlıkları';
  282282$lang['errors during synchronization'] = 'Senkronizasyon sırasında hatalar';
  283283$lang['even already synchronized photos'] = 'hatta elemanlar senkronize edildi';
   
  288288$lang['existing album'] = 'olan albüm';
  289289$lang['Extend for templates'] = 'Şablonları genişlet';
  290 $lang['Extensions Update'] = 'Eklentiler Güncellemesi';
   290$lang['Extensions Update'] = 'Eklentilerin Güncellenmesi';
  291291$lang['Failed to write file to disk'] = 'Dosya diske yazılamadı';
  292 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Dosya yükleme Ek tarafından durduruldu';
   292$lang['File upload stopped by extension'] = 'Dosya yükleme uzantı tarafından durduruldu';
  293293$lang['File'] = 'Dosya';
  294 $lang['File/directory read error'] = 'Dosya / dizin okuma hatası';
  295 $lang['Find a new representant by random'] = 'Rasgele yeni bir temsilci bul';
   294$lang['File/directory read error'] = 'Dosya/dizin okuma hatası';
   295$lang['Find a new representant by random'] = 'Rastgele yeni bir pul resmi bul';
  296296$lang['first photo added on %s'] = 'Ilk içerigin eklenme zamani %s';
  297 $lang['Follow Orientation'] = 'Oryantasyonu takip edin';
  298 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Aşağıdaki eklentiler Piwigo yeni sürümü ile uyumlu olmayabilir:';
   297$lang['Follow Orientation'] = 'Yönlendirmeyi İzleyin';
   298$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Aşağıdaki eklentiler Piwigo\'nun yeni sürümü ile uyumlu olmayabilir:';
  299299$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Aşağıdaki temalar Piwigo\'nun yeni sürümü ile uyumlu olmayabilir:';
  300300$lang['for the file format'] = 'dosya biçimi için';
  301301$lang['for this file format'] = 'Bu dosya biçimi için';
  302 $lang['Forbid this language to users'] = 'Kullanıcılar için bu dili yasakla';
  303 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Bu temayı kullanıcılara yasakla';
  304 $lang['Forbidden'] = 'Yasaklanmis';
  305 $lang['Form'] = 'Biçim';
  306 $lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Senkronizasyon';
  307 $lang['Gallery title'] = 'Galleri Başlığı';
  308 $lang['GD library is missing'] = 'GD arşivi eksik';
   302$lang['Forbid this language to users'] = 'Kullanıcılara bu dili yasakla';
   303$lang['Forbid this theme to users'] = 'Kullanıcılara bu temayı yasakla';
   304$lang['Forbidden'] = 'Yasaklanmış';
   305$lang['Form'] = 'Kalıp';
   306$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Eşitleme';
   307$lang['Gallery title'] = 'Galeri Başlığı';
   308$lang['GD library is missing'] = 'GD kütüphanesi eksik';
  309309$lang['GD version'] = 'GD sürümü';
  310 $lang['General statistics'] = 'Genel istatistik';
  311 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Piwigo forum destek alın';
  312 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Yetki veriniz (chmod 777) "%s" dizinine chmod 777 yapınız Piwigo kurduğunuz yerde';
   310$lang['General statistics'] = 'Genel istatistikler';
   311$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Piwigo forumundan destek alın';
   312$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Piwigo\'nun kurulduğu kök dizindeki "%s" dizinine yazma yetkisi verin (chmod 777)';
  313313$lang['global mode'] = 'Küresel mod';
  314 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Daha fazla bilgi için %s veya %s';
   314$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Daha fazla bilgi için %s veya %s \'ye gidin';
  315315$lang['Go to'] = 'Git';
  316 $lang['Grant selected groups'] = 'Seçilen grupların kabulu';
  317 $lang['Grant selected users'] = 'Seçilen kullanıcıların kabulu';
  318 $lang['Graphics Library'] = 'Grafik Arşivi';
   316$lang['Grant selected groups'] = 'Seçilen gruplara izin ver';
   317$lang['Grant selected users'] = 'Seçilen kullanıcılara izin ver';
   318$lang['Graphics Library'] = 'Grafik Kütüphanesi';
  319319$lang['group "%s" added'] = 'Grup "%s" eklendi';
  320320$lang['group "%s" deleted'] = 'Grup "%s" silindi';
   
  327327$lang['Guest Settings'] = 'Misafir ayarları';
  328328$lang['guest'] = 'Misafir';
  329 $lang['Guests'] = 'Ziyaretçiler';
   329$lang['Guests'] = 'Misafirler';
  330330$lang['height must be a number superior to'] = 'yüksekligi bir sayi olmali';
  331331$lang['Height'] = 'Yükseklik';
   
  335335$lang['hide details'] = 'ayrıntıları gizle';
  336336$lang['Hide'] = 'Gizle';
  337 $lang['High definition enabled'] = 'Yüksek çözünürlük etkin';
   337$lang['High definition enabled'] = 'Yüksek çözünürlük etkin';
  338338$lang['High definition'] = 'Yüksek çözünürlüklü';
  339339$lang['high'] = 'Yüksek';
   
  341341$lang['Hit'] = 'Tıklanma';
  342342$lang['Hour'] = 'Saat';
  343 $lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox ekran';
  344 $lang['I decide to update anyway'] = 'Güncellemeye karar verdim';
   343$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox görüntüle';
   344$lang['I decide to update anyway'] = 'Her şekilde güncellemeye karar verdim';
  345345$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Eğer HD yoksa ve geçerli web boyutu yeniden boyutlandırma ölçülerinden büyük ise, Piwigo bu resmi HD olarak algılayacak ve yeni bir web boyutu oluşturacaktır.';
  346 $lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Eger sorun yasarsaniz ya da herhangi bir soruniz var ise, bir mesaj gönderiniz';
   346$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Eger sorun yaşarsanız yada herhangi bir sorunuz varsa, lütfen buraya bir mesaj gönderin:';
  347347$lang['Ignore All'] = 'Tümünü Yoksay';
  348348$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Seçilen anormallikleri yoksay';
  349 $lang['Ignore this update'] = 'Bu güncellemeyi görmezden gel';
  350 $lang['Image id'] = 'Resim id';
   349$lang['Ignore this update'] = 'Bu güncellemeyi yoksay';
   350$lang['Image id'] = 'Resim kimliği';
  351351$lang['Image Quality'] = 'Resim kalitesi';
  352 $lang['Images manual order was saved'] = 'Resimlerin elle sırlandırılması kayıt edildi';
   352$lang['Images manual order was saved'] = 'Resimlerin elle sıralandırılması kaydedildi';
  353353$lang['Impossible automatic correction'] = 'Otomatik düzeltme imkansız';
  354 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ana tema eksik olduğundan bu tema, aktif olamazdı: %s';
   354$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ana tema eksik olduğundan bu tema aktifleştirilemiyor: %s';
  355355$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Bu dili devre dışı bırakmak imkansız, önce varsayılan olarak başka bir dil ayarla.';
  356 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'İmkansız bu dili devre dışı bırakmak için, en az bir dil gerekir.';
  357 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Bu tema devreden çıkarmak imkansız, en az bir tema gerekir.';
  358 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Bu tema, silinemez çünkü diğer temalar buna bağlı %s';
  359 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'php.ini dosyasındaki upload_max_filesize (%sB),  post_max_size (%sB) den daha büyük bu ayarı değiştirmelisin.';
  360 $lang['Inactive Languages'] = 'Aktif olmayan diller';
   356$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Bu dili devre dışı bırakmak imkansız, en az bir dil olması gerekir.';
   357$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Bu temayı devreden çıkarmak imkansız, en az bir tema olması gerekir.';
   358$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Bu tema silinemez çünkü diğer temalar buna bağımlı: %s';
   359$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'php.ini dosyasındaki upload_max_filesize (%sB),  post_max_size (%sB) den daha büyük, bu ayarı değiştirmelisiniz';
   360$lang['Inactive Languages'] = 'Aktif olmayan Diller';
  361361$lang['Inactive Plugins'] = 'Aktif olmayan Eklentiler';
  362 $lang['Inactive Themes'] = 'Aktif olmayan temalar';
   362$lang['Inactive Themes'] = 'Aktif olmayan Temalar';
  363363$lang['include child albums'] = 'alt albümler dahil';
  364 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Son resimleri tarihlerine göre gruplandirilmis görüntülenecek';
   364$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Tarihe göre gruplandırılmış son fotoğrafları dahil et';
  365365$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Geçmiş verileri dahil et (UYARI: sunucu belleği sınırı aşılabilir)';
  366 $lang['Information data registered in database'] = 'Bilgilerin veritabaninda kayitli';
   366$lang['Information data registered in database'] = 'Veritabanına kayıtlı bilgiler';
  367367$lang['Informations'] = 'Bilgiler';
  368368$lang['Install on your computer,'] = 'Bilgisayarınızda yükleyin,';
  369369$lang['Install'] = 'Kur';
  370370$lang['Installed Languages'] = 'Yüklü Diller';
  371 $lang['Installed Themes'] = 'Yüklenen temalar';
   371$lang['Installed Themes'] = 'Yüklü Temalar';
  372372$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo kullanma talimatları';
  373373$lang['Invert'] = 'Ters çevir';
  374 $lang['IP'] = 'İp';
   374$lang['IP'] = 'IP';
  375375$lang['jump to album'] = 'albüme geç';
  376376$lang['jump to photo'] = 'Resime geç';
  377 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Piwigo proje ile temas halinde olun.Piwigo Duyuru Haber Bülteni\'ne abone olun.Ne zaman yeni bir sürüm (bazen bir güvenlik veya hata çözümü dahil) ve önemli olaylar, projeye ne olduğunu anlatan e-postalar alacaksınız, önemli olan bilmek ve yükseltmek.Sadece yılda bir kaç e-posta.';
   377$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Piwigo projesi ile bağlantınızı sürdürmek için Piwigo Duyuru Bültenine üye olun. Yeni bir sürüm mevcut olduğunda ve projede oluşan önemli olaylar hakkında (bazen bilinmesi önemli olan bir güvenlik açığı düzeltmesi ve terfileri içerebilir) e-Posta alacaksınız. Sadece yılda bir kaç e-Posta.';
  378378$lang['Language has been successfully installed'] = 'Dil başarıyla yüklendi';
  379379$lang['Languages which need upgrade'] = 'Güncellenmesi gereken diller';
   
  390390$lang['Level 4'] = 'Aile';
  391391$lang['Level 8'] = 'Yöneticiler';
  392 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Bütün albüm resimlerini yeni albümü bağla';
  393 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Bütün albüm resimlerini olan albümlere bağla';
  394 $lang['Linked albums'] = 'bağlanan albümler';
   392$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Bütün albüm fotoğraflarını yeni bir albüme bağla';
   393$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Bütün albüm fotoğraflarını bulunan albümlere bağla';
   394$lang['Linked albums'] = 'Bağlanan albümler';
  395395$lang['Local'] = 'Yerel';
  396 $lang['Lock albums'] = 'albümlerikilitle';
  397 $lang['Lock gallery'] = 'galeriyi kilitle';
  398 $lang['Lock'] = 'Kilit';
   396$lang['Lock albums'] = 'Albümleri kilitle';
   397$lang['Lock gallery'] = 'Galeriyi kilitle';
   398$lang['Lock'] = 'Kilitle';
  399399$lang['Locked'] = 'Kilitlendi';
  400 $lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Posta adresi tüm kullanıcılar için zorunludur';
   400$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'e-Posta adresi tüm kullanıcılar için zorunludur';
  401401$lang['Mail content'] = 'Posta içeriği';
  402 $lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Posta gönderildi %s [%s].';
  403 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Ana "Misafir" kullanıcı yok';
  404 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Ana "Misafir" kullanıcı durumu yanlış';
  405 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Ana "Site Yöneticisi" kullanıcı yok';
  406 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Ana "Site Yöneticisi" kullanıcı durumu yanlış';
   402$lang['Mail sent to %s [%s].'] = '%s [%s] \'a e-Posta gönderildi.';
   403$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Ana "Misafir" kullanıcı yok';
   404$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Ana "Misafir" kullanıcı durumu yanlış';
   405$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Ana "Site Yöneticisi" kullanıcı yok';
   406$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Ana "Site Yöneticisi" kullanıcı durumu yanlış';
  407407$lang['Main Page'] = 'Ana Sayfa';
  408408$lang['Main'] = 'Ana';
  409 $lang['Maintenance'] = 'Bakim';
  410 $lang['Make this language available to users'] = 'Bu dil kullanıcılara açık olsun';
  411 $lang['Make this theme available to users'] = 'Bu temayı kullanıcılara açık yapın';
   409$lang['Maintenance'] = 'Bakım';
   410$lang['Make this language available to users'] = 'Bu dili kullanıcılara aç';
   411$lang['Make this theme available to users'] = 'Bu temayı kullanıcılara aç';
  412412$lang['manage album photos'] = 'albüm resimlerini yönet';
  413 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Seçilen albümler için yetkileri yönetimi';
  414 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Grup izinlerini düzenle"%s"';
  415 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'kullanıcı izinlerini düzenle "%s"';
  416 $lang['Manage Permissions'] = 'İzinlerini Yönet';
  417 $lang['Manage photo ranks'] = 'Resim rütbesini yönet';
   413$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Seçilen albüm yetkilerinin yönetimi';
   414$lang['Manage permissions for group "%s"'] = '"%s" gubu izinlerini yönet';
   415$lang['Manage permissions for user "%s"'] = '"%s% kullanıcısı izinlerini yönet';
   416$lang['Manage Permissions'] = 'İzinleri Yönet';
   417$lang['Manage photo ranks'] = 'Fotoğrfa rütbesini yönet';
  418418$lang['manage sub-albums'] = 'yönet alt-albümler';
  419 $lang['Manage tags'] = 'Etiketleri düzenle';
  420 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Düzenle bu dizi %d resimleri';
   419$lang['Manage tags'] = 'Etiketleri yönet';
   420$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Bu %d fotoğraf setini yönet';
  421421$lang['Manage'] = 'Yönet';
  422422$lang['manual order'] = 'el ile düzen';
  423 $lang['Manual order'] = 'Eller yapılandırma';
  424 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'En büyük dosya boyutu: %sB.';
  425 $lang['Maximum height'] = 'En fazla yükseklik';
  426 $lang['Maximum width'] = 'En fazla genişlik';
   423$lang['Manual order'] = 'Elle sıralama';
   424$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Azami dosya boyutu: %sB.';
   425$lang['Maximum height'] = 'Azami yükseklik';
   426$lang['Maximum width'] = 'Azami genişlik';
  427427$lang['Members'] = 'Üyeler';
  428 $lang['Menu Management'] = 'Menü Yönetimi';
   428$lang['Menu Management'] = 'Menüler';
  429429$lang['Merge selected tags'] = 'Seçilen etiketleri birleştir';
  430 $lang['Merge tags'] = 'etiketleri birleştir';
  431 $lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata senkronizasyon sonuçları';
  432 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata dosyadan senkronize edildi';
  433 $lang['Minimum privacy level'] = 'En az gizlilik seviyesi';
  434 $lang['Miscellaneous'] = 'Karışık';
  435 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Geçici bir klasöre eksik';
   430$lang['Merge tags'] = 'Etiketleri birleştir';
   431$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata eşitleme sonuçları';
   432$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata dosyadan eşitlendi';
   433$lang['Minimum privacy level'] = 'Asgari gizlilik seviyesi';
   434$lang['Miscellaneous'] = 'Çeşitli';
   435$lang['Missing a temporary folder'] = 'Geçici dizin eksik';
  436436$lang['Missing Plugins'] = 'Eksik Eklentiler';
  437 $lang['Modify information'] = 'Bilgi değiştirme';
  438 $lang['Month'] = 'Sıra';
  439 $lang['Move albums'] = 'albümleri taşı';
   437$lang['Modify information'] = 'Bilgiyi değiştir';
   438$lang['Month'] = 'Ay';
   439$lang['Move albums'] = 'Albümleri taşı';
  440440$lang['Move'] = 'Taşı';
  441 $lang['Name'] = 'Isim';
   441$lang['Name'] = 'İsim';
  442442$lang['New name'] = 'Yeni isim';
  443 $lang['New parent album'] = 'yeni ana albüm';
  444 $lang['New photos added'] = 'Yeni içerik eklendi';
  445 $lang['New photos were added'] = 'Yeni içerikler eklendi';
   443$lang['New parent album'] = 'Yeni ana albüm';
   444$lang['New photos added'] = 'Yeni fotoğraflar eklendi';
   445$lang['New photos were added'] = 'Yeni fotoğraflar eklendi';
  446446$lang['New tag'] = 'Yeni etiket';
  447447$lang['New Version'] = 'Yeni Sürüm';
   
  449449$lang['No destination tag selected'] = 'Hedef etiket seçilmedi';
  450450$lang['No display'] = 'Görüntü yok';
  451 $lang['No file was uploaded'] = 'dosya yüklenmedi';
   451$lang['No file was uploaded'] = 'Dosya yüklenmedi';
  452452$lang['No mail to send.'] = 'Gönderilecek posta yok';
  453 $lang['No photo can be deleted'] = 'Silinebilecek resim yok';
  454 $lang['No photo in the current set.'] = 'bu sette resim yok.';
  455 $lang['No photo in this album'] = 'albümde eleman yok';
  456 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Resim seçilmedi, %d bu setteki resimler';
  457 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Resim seçilmedi, eylem imkansız.';
   453$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotoğraf silinemez';
   454$lang['No photo in the current set.'] = 'Bu sette fotoğraf yok';
   455$lang['No photo in this album'] = 'Bu albümde fotoğraf yok';
   456$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Bu setteki %d fotoğraftan hiçbiri seçilmedi';
   457$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Fotoğraf seçilmedi, eylem imkansız.';
  458458$lang['No results'] = 'Sonuç yok';
  459 $lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Posta ile ildiri gördermek için hiç kullanıcı yok';
   459$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'e-Posta yoluyla bilgilendirilecek hiç kullanıcı bulunmuyor.';
  460460$lang['no write access'] = 'Yazma yetkisi yok';
  461461$lang['none'] = 'Hiç';
  462462$lang['None'] = 'Hiçbiri';
  463463$lang['nothing'] = 'hiçbir şey';
  464 $lang['Notification'] = 'Duyuru';
  465 $lang['Number of comments per page'] = 'Her sayfadaki yorum sayisi';
   464$lang['Notification'] = 'Bilgilendirme';
   465$lang['Number of comments per page'] = 'Her sayfadaki yorum sayısı';
  466466$lang['Number of downloads'] = 'İndirme sayısı';
  467467$lang['number of miniaturized photos'] = 'oluşturulan küçük resim sayısı';
  468 $lang['Number of rates'] = 'Reyting sayisi';
  469 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Yaratilacak thumbnail sayisi';
   468$lang['Number of rates'] = 'Derecelendirme sayısı';
   469$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Yaratilacak pul resmi sayısı';
  470470$lang['Obsolete Plugins'] = 'Eski Eklentiler';
  471471$lang['on the %d selected photos'] = '%d resimler seçildi';
   
  473473$lang['only directories'] = 'sadece dizinler';
  474474$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'sadece veritabanında değişecektir) bir simülasyon (hiçbir şey yapılmayacak)';
  475 $lang['Only private albums are listed'] = 'sadecee özel albümler listelendi';
  476 $lang['Operating system'] = 'Isletim sistemi';
  477 $lang['Operation in progress'] = 'Islem yapiliyor.';
  478 $lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'ptimizasyonları bazı hatalar ile tamamlanmıştır.';
  479 $lang['Optional URL keyword'] = 'İsteğe bağlı URL anahtar kelime';
   475$lang['Only private albums are listed'] = 'Sadecee özel albümler listelendi';
   476$lang['Operating system'] = 'İşletim sistemi';
   477$lang['Operation in progress'] = 'İşlem devam ediyor.';
   478$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizasyonlar bazı hatalar ile tamamlanmıştır.';
   479$lang['Optional URL keyword'] = 'İsteğe bağlı URL anahtar kelimesi';
  480480$lang['Options'] = 'Seçenekler';
  481 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Menü öğeleri sıralaması başarıyla güncellendi.';
  482 $lang['Original templates'] = 'Orjinal Şablonlar';
  483 $lang['Orphan tags deleted'] = 'etkisiz etiketler silindi';
  484 $lang['Other plugins'] = 'Diğer eklentiler';
  485 $lang['Other private albums'] = 'diğer özel albümler';
   481$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Menü çubuğu öğe sıralaması başarıyla güncellendi.';
   482$lang['Original templates'] = 'Orjinal şablonlar';
   483$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etkisiz etiketler silindi';
   484$lang['Other plugins'] = 'Mevcut diğer eklentiler';
   485$lang['Other private albums'] = 'Diğer özel albümler';
  486486$lang['other'] = 'Diğer';
  487487$lang['Overall'] = 'Genel bakış';
  488488$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'boş olan değerleri geçersiz kılar';
  489 $lang['Page banner'] = 'Sayfa banneri';
   489$lang['Page banner'] = 'Sayfa afişi';
  490490$lang['Page end'] = 'Sayfa sonu';
  491 $lang['Pages seen'] = 'Görülen Sayfalar';
   491$lang['Pages seen'] = 'Görülen sayfalar';
  492492$lang['Parameter'] = 'Ayarlar';
  493493$lang['Parameters'] = 'Parametreler';
  494494$lang['Parent album'] = 'Ana albüm';
  495 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Şifre doğrulama eksik. Lütfen seçtiğiniz şifreyi onaylayın.';
   495$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Şifre doğrulama eksik. Lütfen seçtiğiniz şifreyi doğrulayın.';
  496496$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Şifre eksik. Lütfen şifrenizi girin.';
  497497$lang['Path'] = 'Yol';
  498498$lang['Pending Comments'] = 'Bekleyen Yorumlar';
  499 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Kalıcı Bağlantı %s albüm tarafından kullanıldı %s. Önce onu Kalıcı Bağlantı geçmişinden siliniz';
  500 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Kalıcı Bağlantı %s albüm tarafından kullanıldı%s';
  501 $lang['Permalink history'] = 'Kalıcı Bağlantı geçmisi';
  502 $lang['Permalink'] = 'Kalıcı Bağlantı';
  503 $lang['Permalinks'] = 'Kalıcı Bağlantı';
   499$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = '%s kalıcı bağlantısı %s albümü tarafından kullanıldı. Kalıcı bağlantı geçmişinden önce onu silin.';
   500$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = '%s kalıcı bağlantısı zaten %s albümü tarafından kullanıldı';
   501$lang['Permalink history'] = 'Kalıcı bağlantı geçmisi';
   502$lang['Permalink'] = 'Kalıcı bağlantı';
   503$lang['Permalinks'] = 'Kalıcı bağlantılar';
  504504$lang['Permission denied'] = 'İzin verilmedi';
  505 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Gruba tesekkür izni verildi';
   505$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Gruba izin verilmiştir';
  506506$lang['Permission granted'] = 'İzin verildi';
  507 $lang['Permissions'] = 'Izinler';
  508 $lang['Photo %s of %s'] = 'Photo %s of %s';
  509 $lang['Photo informations updated'] = 'Resim bilgileri güncellendi';
  510 $lang['Photo Page'] = 'Resim Sayfası';
  511 $lang['Photo Properties'] = 'Resim özellikleri';
  512 $lang['Photo name'] = 'Resim adı';
  513 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Resim erisilemiyor veya desteklenmeyen format';
   507$lang['Permissions'] = 'İzinler';
   508$lang['Photo %s of %s'] = 'Fotoğraf %s / %s';
   509$lang['Photo informations updated'] = 'Fotoğraf bilgileri güncellendi';
   510$lang['Photo Page'] = 'Fotoğraf sayfası';
   511$lang['Photo Properties'] = 'Fotoğraf özellikleri';
   512$lang['Photo name'] = 'Fotoğraf adı';
   513$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotoğrafa erişilemiyor yada desteklenmeyen biçimde';
  514514$lang['photos added in the database'] = 'elemanlar veritabanında ekledi';
  515515$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'metadata senkronizasyon için görüntüleri adayları';
  516516$lang['photos deleted from the database'] = 'elemanlar veritabanında silindi';
  517 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Resimler oluşturulmaya devam ediyor...';
   517$lang['Photos generation in progress...'] = 'Fotoğrafların oluşturulmasına devam ediliyor...';
  518518$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'elemanları bilgiler dosyaları ile metadata senkronize edildi';
  519519$lang['photos per page'] = 'Safya basina içerikler';
  520520$lang['photos updated in the database'] = 'elemanlar veritabanında güncellendi';
  521521$lang['Photos'] = 'Fotoğraflar';
  522 $lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Yönetim';
   522$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Yönetimi';
  523523$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Duyuru Bülteni';
  524524$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo sunucudan yükseltme dosyasını alamıyor';
   
  531531$lang['Please wait...'] = 'Lütfen bekleyiniz...';
  532532$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader <em>Piwigo Yükleyiciyi temsil eder</em>. Bilgisayarınızdan, pLoader fotoğraflarınızı hazırlar ve Piwigo fotoğraf galerisi aktarabilirsiniz.';
  533 $lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Eklenti başarıyla kopyalanmış oldu';
   533$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Eklenti başarıyla kopyalan';
  534534$lang['Plugin list'] = 'Eklenti listesi';
  535535$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Yükseltilecek eklentiler';
  536536$lang['Plugins'] = 'Eklentiler';
  537537$lang['Position'] = 'Pozisyon';
  538 $lang['Predefined filter'] = 'önceden tanımlanmış filtre';
   538$lang['Predefined filter'] = 'Önceden tanımlanmış filtre';
  539539$lang['Preferences'] = 'Tercihler';
  540 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Zamanli posta gönderilecek kullanıcılar listesi. Diger kullanıcılar listelenmez.';
  541 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Gizlilik seviyesi "%s" için';
   540$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'e-Posta gönderecek kullanıcılar listesinin hazırlığı için süre sınırlıdır. Diğer kullanıcılar listelenmez.';
   541$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Gizlilik seviyesini "%s" \'ye ayarla';
  542542$lang['Privacy level'] = 'Gizlilik seviyesi';
  543 $lang['Private'] = 'Özel albüm';
   543$lang['Private'] = 'Özel';
  544544$lang['private'] = 'Özel';
  545545$lang['Properties'] = 'Özellikler';
  546 $lang['Public / Private'] = 'Genel / Özel';
  547 $lang['Public'] = 'Genel albüm';
   546$lang['Public / Private'] = 'Herkese açık / Özel';
   547$lang['Public'] = 'Herkese açık';
  548548$lang['public'] = 'Genel';
  549549$lang['Purge compiled templates'] = 'Derlenmiş şablonları temizle';
  550550$lang['Purge history detail'] = 'Tarih detaylarını temizle';
  551551$lang['Purge history summary'] = 'Tarih özetini temizle';
  552 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Kullanilmamis beslemeleri temizle';
   552$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Hiç kullanılmamış beslemeleri temizle';
  553553$lang['Purge search history'] = 'Arama geçmişini temizle';
  554554$lang['Purge sessions'] = 'Temizleme oturumlari';
  555 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hızlı Yerel Senkronizasyon';
  556 $lang['Random photo'] = 'Karisik resim';
   555$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hızlı Yerel Eşitleme';
   556$lang['Random photo'] = 'Rastgele fotoğraf';
  557557$lang['randomly represented'] = 'Karisik temsici';
  558558$lang['ranks'] = 'rütbeler';
  559 $lang['Rate date'] = 'Reyting tarihi';
   559$lang['Rate date'] = 'Oylama tarihi';
  560560$lang['Rate'] = 'Oyla';
  561 $lang['Rating by guests'] = 'Misafir Puanları';
  562 $lang['Rating'] = 'Puan';
  563 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Piwigo Belgeleri Oku';
   561$lang['Rating by guests'] = 'Misafir oyları';
   562$lang['Rating'] = 'Oylama';
   563$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Piwigo Belgelerini Oku';
  564564$lang['reduce to single existing albums'] = 'mevcut albümleri küçült';
  565 $lang['Refresh photo set'] = 'Resim setini yenile';
   565$lang['Refresh photo set'] = 'Fotoğraf setini yenile';
  566566$lang['Refresh'] = 'Yenile';
  567567$lang['registration date'] = 'Kayit tarihi';
  568 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Bütünlüğünü kontrolü yeniden başlat';
   568$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Bütünlük kontrolünü yeniden başlat';
  569569$lang['Reject'] = 'Reddet';
  570 $lang['Released on'] = 'Eklenme zamanı';
   570$lang['Released on'] = 'Yayınlama';
  571571$lang['Remote'] = 'Uzak';
  572572$lang['Remove all filters'] = 'Tüm filtreleri sil';
   
  812812$lang['Automatic sort order'] = 'Otomatik sıralama';
  813813$lang['Available on'] = 'Mevcut platform';
  814 $lang['Available versions for'] = 'Mevcut sürümler';
  815 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Genelde, fotoğrafın odak noktası, fotoğrafın ortasında yer almaktadır.';
   814$lang['Available versions for'] = 'Bunun için mevcut sürümler';
   815$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Genelde ilgi odak noktası, fotoğrafın ortasında yer almaktadır.';
  816816$lang['Cancel'] = 'İptal';
  817 $lang['Center of interest'] = 'Odak noktası';
  818 $lang['Default comments order'] = 'Varsayılan yorum sırası';
  819 $lang['Delete multiple size images'] = 'Çoklu ebat görüntüleri sil';
  820 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'İçerdiği özellikler, galeri göz atmak, albüm yaratmak ve fotoğraf karşıya yüklemek.';
  821 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Fotoğraf kırpmayla boyutlandırılır seçeneği için, örneğin "Kare", Piwigo odak noktasını içerebilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır.';
   817$lang['Center of interest'] = 'İlgi odağı';
   818$lang['Default comments order'] = 'Varsayılan yorum sıralaması';
   819$lang['Delete multiple size images'] = 'Çoklu boyut görüntüleri sil';
   820$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Galeride gezinme, albüm yaratma ve fotoğraf yükleme gibi özellikleri içerir.';
   821$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Fotoğraf kırpmayla boyutlandırılır seçeneği için, örneğin "Kare", Piwigo ilgi odağını içerebilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır.';
  822822$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeri kilidi açık';
  823823$lang['Generate multiple size images'] = 'Çoklu ebat görüntüleri üret';
   
  827827$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Bu özel albüme görebilmek için hiçbir gruba izin verilmedi';
  828828$lang['Not cropped correctly?'] = 'Doğru kırpılmadı mı?';
  829 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Yöneticileri uyarı durumu: yorum';
   829$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Bu yorum olduğunda yöneticileri bilgilendir:';
  830830$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Linux sürümünüzde kullanmış olduğunuz paket yöneticisi ile sadece Shotwell\'i kurun ve Piwigo publish eklentisini aktif hale getirin.';
  831 $lang['Opacity'] = 'opaklık';
  832 $lang['Original Size'] = 'Orjinal ebat';
  833 $lang['Permission granted for groups'] = 'Gruplar için izin verilmiştir';
  834 $lang['Permission granted for users'] = 'Kullanıcılar için izin verilmiştir';
  835 $lang['Permission management'] = 'İzinler yönetimi';
  836 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotoğraf kırpmayla boyutlandırılır';
   831$lang['Opacity'] = 'Opaklık';
   832$lang['Original Size'] = 'Orjinal Boyut';
   833$lang['Permission granted for groups'] = 'Gruplara izin verilmiştir';
   834$lang['Permission granted for users'] = 'Kullanıcılara izin verilmiştir';
   835$lang['Permission management'] = 'İzin yönetimi';
   836$lang['Photo sizes with crop'] = 'Kırparak fotoğrafı boyutlandır';
  837837$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Lightroom için Piwigo Publish eklentisi ';
  838838$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Aperture için Piwigo aktarım eklentisi';
   
  842842$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Shotwell için Piwigo publish eklentisi';
  843843$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'digiKam için Piwigo publish eklentisi';
  844 $lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) Android platformu için yazılmış açık kaynak kodlu (GPL v3) bir Piwigo istemcidir.';
   844$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (Android için RemoteGallery istemcisi) Android platformu için yazılmış açık kaynak kodlu (GPL v3) bir Piwigo istemcisidir.';
  845845$lang['Resize after upload'] = 'Karşıya gönderdikten sonra yeniden boyutlandır';
  846846$lang['Save manual order'] = 'Manüel sıralamayı kayıt et';
   
  889889$lang['top right corner'] = 'üst sağ köşe';
  890890$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'ziyaretçilerin bu albümü görebilmeleri için oturum açmaları ve uygun izinlere sahip olmaları gereklidir';
  891 $lang['Multiple Size'] = 'Çoklu boyut';
   891$lang['Multiple Size'] = 'Çoklu Boyut';
  892892$lang['%d days'] = '%d gün';
  893893$lang['%d day'] = '%d gün';
   
  905905$lang['%d year'] = '%d yıl';
  906906$lang['%s ago'] = '%s önce';
  907 $lang['Edit photo'] = 'Resmi düzenle';
   907$lang['Edit photo'] = 'Fotoğraf düzenle';
  908908$lang[' and %d virtuals'] = 've %d sanal';
  909909$lang['%d physicals'] = '%d fiziksel';
  910910$lang['Added by %s'] = '%s tarafından eklendi';
  911 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Sayısal tanımlayıcı';
  912 $lang['Original file : %s'] = 'Orjinal dosya';
   911$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Sayısal tanımlayıcı: %d';
   912$lang['Original file : %s'] = 'Orjinal dosya: %s';
  913913$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = '%d kez oylandı, skor: %.2f';
  914914$lang['Sharpen'] = 'Keskinleştirmek';
   
  916916$lang['Watermark'] = 'watermark';
  917917$lang['%s in the future'] = '%s gelecekte';
  918 $lang['Posted %s on %s'] = '%s tarihinde %s yazmıştır';
   918$lang['Posted %s on %s'] = '%s tarafından %d tarihinde %s gönderildi';
  919919$lang['create a new site'] = 'yeni bir site oluştur';
  920 $lang['No order field selected'] = 'Emir alanı seçilmedi';
   920$lang['No order field selected'] = 'Sıralandırma alanı seçilmedi';
  921921$lang['Duplicate selected tags'] = 'Seçili etiketleri kopyala';
  922922$lang['Name of the duplicate'] = 'Kopya ismi';
   
  931931$lang['Portrait'] = 'Portre';
  932932$lang['Manage photos'] = 'Fotoğrafları yönet';
  933 $lang['Number of albums per page'] = 'Sayfa başına albüm sayısı';
   933$lang['Number of albums per page'] = 'Her sayfadaki albüm sayısı';
  934934$lang['View in gallery'] = 'Galeride göster';
  935935$lang['Maximum'] = 'En çok';
   
  943943$lang['Duplicate'] = 'Kopyasını al';
  944944$lang['Manage the members'] = 'Üyeleri yönet';
  945 $lang['Merge selected groups'] = 'Seçili grupları birleştir';
   945$lang['Merge selected groups'] = 'Seçilen grupları birleştir';
  946946$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Hiç bir grup seçili değil, herhangi bir eylem yapılamaz';
  947947$lang['No members to manage'] = 'Yönetecek üye yok';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.