Changeset 21301


Ignore:
Timestamp:
Mar 6, 2013, 11:56:42 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwecard] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Piwecard/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r20772 r21301  
  125125$lang['piwecard_valid'] = 'Aktualna';
  126126$lang['piwecard_validity'] = 'Data ważności';
   127$lang['piwecard_user_cats_case_sensitive'] = 'Rozróżniana wielkość znaków (kategoria lub jedna z jej rodziców nosi nazwę użytkownika)';
   128$lang['piwecard_permissions_user_cat'] = 'Wysyłanie e-kartek jest dozwolone jedynie wtedy, jeśli kategoria lub jeden z jej rodziców nosi nazwę użytkownika lub gdy użytkownik jest autorem zdjęcia';
   129$lang['piwicard_email_reset'] = 'Zresetuj pola * wartościami domyślnymi dla twojego języka';
   130$lang['piwecard_nb_ecard_valid_total'] = '%d z %d prawidłowych e-kartek';
  127131?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.