Changeset 21402


Ignore:
Timestamp:
Mar 9, 2013, 11:38:37 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[back2front] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

Location:
extensions/Back2Front/language/tr_TR
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Back2Front/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r21228 r21402  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['Toolbar'] = 'Toolbar';
   23$lang['Toolbar'] = 'Araç çubuğu';
  2424$lang['Top'] = 'Üst';
  2525$lang['Transition'] = 'Geçiş';
   
  2929$lang['Link position'] = 'Buton yeri';
  3030$lang['Mouseover'] = 'Mouse üzerinde';
  31 $lang['See back'] = 'Geri';
  32 $lang['See front'] = 'İleri';
   31$lang['See back'] = 'Arka kısma bak';
   32$lang['See front'] = 'Ön tarafına bak';
   33$lang['This picture is no longer a backside'] = 'Bu fotoğraf artık arka kısım değil';
   34$lang['This picture is now the backside of the picture n°%s'] = 'Bu fotoğraf şimdi n°%s fotoğrafının arka kısmıdır';
   35$lang['Unknown id %d for frontside picture'] = 'Ön kısım fotoğrafı için bilinmeyen tanım %d';
   36$lang['Seperate the two labels with the | symbol. Leave blank to use default translation.'] = 'İki etiketi | sembolü ile ayırın. Varsayılan çeviriyi kullanmak için boş bırakın.';
   37$lang['Backside and frontside can\'t be the same picture'] = 'Ön ve arka kısımlar aynı fotoğraftan oluşamaz';
   38$lang['...of the picture n°'] = '...fotoğraf n° \'nin';
   39$lang['Display a mark on thumbnails list'] = 'Pul resmi listesinde bir işaret göster';
   40$lang['The picture n°%d has already a backside : %s'] = 'n°%d fotoğrafı zaten bir arka kısma sahip: %s';
   41$lang['The picture n°%s is already a backside'] = 'n°%s fotoğrafı zaten bir arka kısımdır';
   42$lang['This picture is a backside...'] = 'Bu fotoğraf bir arka kısımdır...';
   43$lang['This picture has a backside :'] = 'Bu fotoğraf bir arka kısma sahip:';
   44$lang['Switch mode'] = 'Tarzı değiştir';
   45$lang['Move backside to private album'] = 'Arka kısmı özel albüme taşı';
   46$lang['Modify backside information'] = 'Arka kısım bilgisini değiştir';
   47$lang['Fade'] = 'Karart';
   48$lang['Backside management'] = 'Arka kısım yönetimi';
  3349?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.