Changeset 21446


Ignore:
Timestamp:
Mar 10, 2013, 7:16:15 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[hotlink_compatibility] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

Location:
extensions/hotlink_compatibility/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/hotlink_compatibility/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r18880 r21446  
  2828$lang['Upgrade already applied, please remove this plugin'] = 'S\'ha aplicat l\'actualització, podeu eliminar aquest connector';
  2929$lang['Upgrade successfully applied, please remove this plugin'] = 'L\'actualització s\'ha aplicat amb èxit, podeu eliminar aquest connector';
   30$lang['Your gallery is hosted by a service known to have issues with URL Rewriting, you apply this upgrade at your own risk.'] = 'La vostra galeria està hostatjada per un servei conegut de tenir problemes amb la reescriptura d\'URLs, apliqueu l\'actualització assumit el vostre risc.';
   31$lang['You already have a .htaccess file but it blocks the rewrite engine (line <i>RewriteEngine off</i>), please remove this line to allow Piwigo to apply the upgrade.'] = 'Ja teniu el fitxer .htaccess però aquest està bloquejat pel mecanisme rewrite (línia  <i>RewriteEngine off </i>), si us plau, elimineu aquesta línia per permetre que Piwigo pugui aplicar l\'actualització.';
   32$lang['Your host may be incompatible with URL rewriting'] = 'El vostre servidor podria ser incompatible amb la reescriptura d\'URLs.';
  3033?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.