Changeset 21831


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2013, 10:21:00 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[header_manager] Update nb_NO, thanks to : kiho

Location:
extensions/header_manager/language/nb_NO
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/header_manager/language/nb_NO/description.txt

  r17369 r21831  
  1 Header Manager muliggjør å bytte galleriets logo. Du kan laste opp et bilde fra din datamaskin, eller bruke et du allerede har i galleriet.
   1Header Manager muliggjør å bytte galleriets logo/banner. Du kan laste opp et bilde fra din datamaskin, eller bruke et du allerede har i galleriet.
 • extensions/header_manager/language/nb_NO/plugin.lang.php

  r16821 r21831  
  4545$lang['You can upload a custom header image or select one from your gallery. On the next screen you will be able to crop the image.'] = 'Du kan laste opp et eget toppbilde, eller velge ett fra galleriet ditt. På neste side kan du også beskjære bilde.';
  4646$lang['or choose a picture from the gallery'] = 'eller velg et bilde fra galleriet';
   47$lang['In order to add a specific banner, go to the admin page of the desired album.'] = 'For å legge til valgte banner, gå til administratorsiden for gjeldende album.';
   48$lang['Non recursive'] = 'Ikke rekursiv';
   49$lang['Display banner on photo page'] = 'Vis banner på bildesider';
   50$lang['Default banner'] = 'Standard banner';
  4751?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.