Changeset 22026


Ignore:
Timestamp:
Apr 6, 2013, 12:30:24 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/common.lang.php

  r20876 r22026  
  3838$lang['%d album updated'] = '%d albumas atnaujintas';
  3939$lang['%d albums updated'] = '%d albumai atnaujinti';
  40 $lang['%d comment to validate'] = '%d patvirtinti komentarà ';
   40$lang['%d comment to validate'] = '%d patvirtinti komentarą';
  4141$lang['%d comment'] = '%d komentuoti';
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d patvirtinti komentarus';
   
  5656$lang['%d photos'] = '%d nuotraukos(-ų)';
  5757$lang['%d rates'] = '%d reitingai';
  58 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Šiam komentarui reikia patvirtinimo';
  59 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieŠkoti tuŠčios galerijos';
  60 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba prašome išjungti ššį pranešimą, aš rasiu pats';
   58$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) šiam komentarui reikia patvirtinimo';
   59$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieškoti tuščios galerijos';
   60$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba prašome išjungti šį pranešimą, aš rasiu pats';
  6161$lang['A comment on your site'] = 'Komenentaras svetainėje';
  6262$lang['About Piwigo'] = 'Apie Piwigo';
   
  6464$lang['All tags'] = 'Visos žymos';
  6565$lang['Any tag'] = 'Betkokia žyma';
  66 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Bent vienas iŠ iŠvardytų kriterijų, turi būti patenkintas.';
   66$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Bent vienas iš išvardytų kriterijų, turi būti patenkintas.';
  6767$lang['At least one tag must match'] = "Turi atitikti bent vienĄ žymę";
  6868$lang['Author'] = "Autorius";
   
  7070$lang['Categories'] = "Kategorijos";
  7171$lang['Category'] = "Kategorija";
  72 $lang['Close this window'] = 'Uždaryti ŠitĄ langĄ';
   72$lang['Close this window'] = 'Uždaryti šitą langą';
  7373$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = "Baigta RSS feed (nuotraukos, komentarai)";
  7474$lang['Confirm Password'] = 'Pakartokite slaptažodį';
   
  8282$lang['Dimensions'] = "Matmenys";
  8383$lang['Display'] = "Parodyti";
  84 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = "Kiekvienas pateiktas kriterijus turi būti patenkintas.";
   84$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Kiekvienas pateiktas kriterijus turi būti patenkintas.';
  8585$lang['Email address'] = 'Elektroninio pašto adresas';
  8686$lang['Enter your personnal informations'] = 'Įveskite savo asmeninius duomenis';
   
  108108$lang['Number of items'] = 'Vienetų skaičius';
  109109$lang['Original dimensions'] = 'Orginalūs matmenys';
  110 $lang['Password forgotten'] = 'PamirŠote slaptažodį';
   110$lang['Password forgotten'] = 'Pamiršote slaptažodį';
  111111$lang['Password'] = 'Slaptažodis';
  112112$lang['Post date'] = "Publikavimo data";
   
  114114$lang['Profile'] = "Prifilis";
  115115$lang['Quick connect'] = "Greitas prisijungimas";
  116 $lang['RSS feed'] = "RSS feed";
   116$lang['RSS feed'] = 'RSS srautas';
  117117$lang['Rate'] = "įvertinti";
  118118$lang['Register'] = "Registruotis";
   
  139139$lang['Week %d'] = 'Savaičių %d';
  140140$lang['About Piwigo'] = "Apie Piwigo";
  141 $lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Jūs neturite leidomo pasiekti norimĄ puslapį';
   141$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Jūs neturite leidomo pasiekti norimą puslapį';
  142142$lang['add to caddie'] = "Dėti į krepŠelį";
  143143$lang['add this image to your favorites'] = "įtraukti ŠiĄ nuotraukĄ į mėgstamiausias";
   
  149149$lang['Expand all categories'] = "IŠplėsti visas kategorijas";
  150150$lang['posted after %s (%s)'] = "paskelbta po %s (%s)";
  151 $lang['posted before %s (%s)'] = 'paskelbta prieŠ %s (%s)';
   151$lang['posted before %s (%s)'] = 'paskelbta prieš %s (%s)';
  152152$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = "paskelbta tarp %s (%s) ir %s (%s)";
  153153$lang['posted on %s'] = "paskelbta %s";
   
  160160$lang['View'] = "Rodyti";
  161161$lang['chronology_monthly_calendar'] = "Menesio kalendorius";
  162 $lang['chronology_monthly_list'] = 'Mėnesio sĄraŠas';
  163 $lang['chronology_weekly_list'] = 'Savaitės sĄraŠas';
  164 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Spauskite čia, jei jūsų narŠyklė neužkrovė automatiŠkai';
   162$lang['chronology_monthly_list'] = 'Mėnesio sąrašas';
   163$lang['chronology_weekly_list'] = 'Savaitės sąrašas';
   164$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Spauskite čia, jei jūsų naršyklė neužkrovė automatiškai';
  165165$lang['comment date'] = "pakomentavo";
  166166$lang['Comment'] = "Komentuoti";
  167167$lang['Your comment has been registered'] = 'Tavo komentaras užregistruotas';
  168 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood sistema: praŠome šŠiek tiek palaukti prieŠ bandant raŠyti kitĄ komentarĄ';
   168$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood sistema: prašome šiek tiek palaukti prieš bandant rašyti kitą komentarą';
  169169$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Jūsų komentaras nebuvo užregistruotas, nes neatitiko komentavimo taisyklių';
  170 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Administratorius privalo patvirtinti tavo komentarĄ, kol jis tampa matomas.';
   170$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Administratorius privalo patvirtinti tavo komentarą, kol jis tampa matomas.';
  171171$lang['This login is already used by another user'] = 'Šis prisijungimo vardas jau naudojamas';
  172172$lang['Comments'] = "Komentarai";
   
  198198$lang['Favorites'] = 'Mėgstamiausios';
  199199$lang['First'] = "Pirmas";
  200 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galerija yra uždaryta profilaktikai. PraŠome pabandyti vėliau.';
   200$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galerija yra uždaryta profilaktikai. Prašome pabandyti vėliau.';
  201201$lang['Page generated in'] = "Puslapis atidarytas per";
  202202$lang['guest'] = 'svečias';
   
  205205$lang['shows images at the root of this category'] = "Rodyti nuotraukas virŠuje";
  206206$lang['See last users comments'] = "Rodyti paskutinius komentarus";
  207 $lang['customize the appareance of the gallery'] = 'redaguoti galerijos iŠvaizdą';
  208 $lang['search'] = 'ieŠkoti';
   207$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'redaguoti galerijos išvaizdą';
   208$lang['search'] = 'ieškoti';
  209209$lang['Home'] = "Namai";
  210210$lang['Identification'] = "Identifikacija";
   
  227227$lang['display all elements in all sub-categories'] = "rodyti visas nuotraukas iŠ visų kategorijų";
  228228$lang['return to normal view mode'] = 'grįžti į normalų peržiūros režimą';
  229 $lang['display a calendar by posted date'] = 'rodyti kalendorių patalpinimo datą';
   229$lang['display a calendar by posted date'] = 'rodyti kalendorių pagal patalpinimo datą';
  230230$lang['month'][10] = "Spalis";
  231231$lang['month'][11] = "Lapkritis";
   
  269269$lang['display most recent pictures'] = "rodyti naujausias nuotraukas";
  270270$lang['Redirection...'] = "Nukreipiama...";
  271 $lang['Please, enter a login'] = 'įraŠykite prisijungimo vardą';
   271$lang['Please, enter a login'] = 'įrašykite prisijungimo vardą';
  272272$lang['login mustn\'t end with a space character'] = "Prisijungimo vardas negali baigtis tarpu";
  273273$lang['login mustn\'t start with a space character'] = "Prisijungimo vardas negali prasideti tarpu";
  274274$lang['this login is already used'] = 'Šis prisijungimo vardas jau naudojamas';
  275 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'Elektroninio paŠto adresas turi būti toks: xxx@yyy.eee (pavyzdys : jack@altern.org)';
   275$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'Elektroninio pašto adresas turi būti toks: xxx@yyy.eee (pavyzdys : jack@altern.org)';
  276276$lang['please enter your password again'] = 'Pakartokite savo slaptažodį';
  277277$lang['Auto login'] = "Automatinis prisijungimas";
  278 $lang['remove this tag from the list'] = 'iŠtrinti Šią žymą iŠ Šio sąraŠo';
   278$lang['remove this tag from the list'] = 'ištrinti šią žymą iš šio sąrašo';
  279279$lang['representative'] = "atstovauti";
  280280$lang['return to homepage'] = "Grižti į pradinį puslapį";
  281 $lang['Search for Author'] = 'IeŠkoti pagal autorių';
   281$lang['Search for Author'] = 'Ieškoti pagal autorių';
  282282$lang['Search in Categories'] = "IeŠkoti kategorijose";
  283283$lang['Search by Date'] = "IeŠkoti pagal data";
  284284$lang['Date'] = "Data";
  285285$lang['End-Date'] = "Pabaigos data";
  286 $lang['Kind of date'] = 'RuŠies data';
  287 $lang['Search for words'] = 'IeŠkoti žodžių';
  288 $lang['Search for all terms'] = 'IeŠkoti visu žodžių';
   286$lang['Kind of date'] = 'Rušies data';
   287$lang['Search for words'] = 'Ieškoti žodžių';
   288$lang['Search for all terms'] = 'Ieškoti visu žodžių';
  289289$lang['Search for any terms'] = "IeŠkoti betkokių žodžių";
  290290$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tušcia užklausa. Nėra kriterijų';
  291291$lang['Search Options'] = "PaieŠkos nustatymai";
  292 $lang['Search results'] = 'PaieŠkos rezultatai';
   292$lang['Search results'] = 'Paieškos rezultatai';
  293293$lang['Search in subcategories'] = "IeŠkoti sub-ketegorijose";
  294 $lang['searched words : %s'] = 'ieŠkoti žodžiai : %s';
   294$lang['searched words : %s'] = 'ieškoti žodžiai : %s';
  295295$lang['Contact'] = "Kontaktai";
  296296$lang['set as category representative'] = "nustatyti kategoriją";
   
  324324$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = "Nuotrauka įkelta sėkmingai, administratorius kuo greiciau ją patvirtins.";
  325325$lang['Upload a picture'] = "įkelti nuotrauka";
  326 $lang['useful when password forgotten'] = 'naudinga tuo atveju, jei slaptažodi pamirŠote';
   326$lang['useful when password forgotten'] = 'naudinga tuo atveju, jei slaptažodi pamiršote';
  327327$lang['Quick search'] = "Greita paieska";
  328328$lang['Connected user: %s'] = 'Prisijungę vartotojai: %s';
  329329$lang['IP: %s'] = "IP: %s";
  330 $lang['Browser: %s'] = 'NarŠyklė: %s';
   330$lang['Browser: %s'] = 'Naršyklė: %s';
  331331$lang['Author: %s'] = "Autorius: %s";
  332332$lang['Comment: %s'] = "Komentaras: %s";
   
  341341$lang['Waiting page: %s'] = "Laukia puslapio: %s";
  342342$lang['Picture uploaded by %s'] = "Nuotrauką ikėlė %s";
  343 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Blogas vartotojo statusas "guest", numatytoji busena bus naudojama. PraŠome praneŠti apie tai administratoriui.';
   343$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Blogas vartotojo statusas "guest", numatytoji busena bus naudojama. Prašome pranešti apie tai administratoriui.';
  344344$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = "Tik administratorius, moderatorius ir specialus vartotojai gali naudoti Šį metodą";
  345345$lang['a user use already this mail address'] = "Kitas narys jau vartoja Šį elektroninį paŠto adresą";
   
  365365$lang['Piwigo Help'] = "Piwigo pagalba";
  366366$lang['Rank'] = 'įvertinimas';
  367 $lang['group by letters'] = 'grupuoti pagal abecelę';
   367$lang['group by letters'] = 'grupuoti pagal abėcėlę';
  368368$lang['letters'] = 'raidės';
  369369$lang['show tag cloud'] = 'rodyti žymų debesį';
   
  371371$lang['Reset to default values'] = "Nustatyti numatytuosius nustatymus";
  372372$lang['delete all images from your favorites'] = "iŠtrinti visas nuotraukas iŠ mėgstamiausių";
  373 $lang['Sent by'] = 'IŠsiūsta';
  374 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Slapukai yra blokuojami arba nepalaikomi jūsų narŠyklėje. Jūs turite įgalinti slapukus prisijungdami';
   373$lang['Sent by'] = 'Išsiųsta';
   374$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Slapukai yra blokuojami arba nepalaikomi jūsų naršyklėje. Jūs turite įgalinti slapukus prisijungdami';
  375375
  376376$lang['Some info about this picture'] = "Informacija apie Šią nuotrauką";
   
  384384$lang['... or browse your empty gallery'] = '... arba ieŠkoti tuŠčios galerijos';
  385385$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... arba prašome išjungti ššį pranešimą, aš rasiu pats';
  386 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Sveika(-as) %s, Tavo Piwigo galerija yra tuŠčia!';
   386$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Sveika(-as) %s, Tavo Piwigo galerija yra tuščia!';
  387387$lang['I want to add photos'] = 'Patalpinti nuotraukas';
  388 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Redaguoti Šio žmogaus komentarą: %s';
  389 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'NeįraŠytas elekroninio paŠto adresas. PraŠome jį nurodyti.';
  390 $lang['This author modified following comment:'] = 'Autorius pakeitė Šį komentarą:';
  391 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'šis autorius ištrinė komentarą, kurio id yra %d';
   388$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Redaguoti šio žmogaus komentarą: %s';
   389$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Neįrašytas elekroninio pašto adresas. Prašome jį nurodyti.';
   390$lang['This author modified following comment:'] = 'Autorius pakeitė šį komentarą:';
   391$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Šis autorius ištrynė komentarą, kurio id yra %d';
  392392$lang['delete this comment'] = "ištrinti komentarą";
  393393$lang['validate this comment'] = 'patvirtinti komentarą';
   
  398398$lang['day']['3'] = 'Trečiadienis';
  399399$lang['day']['6'] = 'Šeštadienis';
   400$lang['set as album representative'] = 'nustatyti kaip albumo viršelį';
   401$lang['in %d sub-album'] = '%d sub-albume';
   402$lang['in %d sub-albums'] = '%d sub-albumuose';
   403$lang['in this album'] = 'šiame albume';
   404$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS srautas informuoja apie naujus įvykius šiame puslapyje: naujas nuotraukas, atnaujintus albumus, naujus komentarus. Naudojama su RSS srauto skaitykle.';
   405$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Tik nuotrukos, paskelbtos per paskutinę %d dieną.';
   406$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Tik nuotrukos, paskelbtos per paskutines %d dienas.';
   407$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo susidūrė su didele klaida.';
   408$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Skaitine tvarka, 1 → 9';
   409$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Skaitine tvarka, 9 → 1';
   410$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metaduomenys';
   411$lang['Forbidden'] = 'Priėjimas draudžiamas';
   412$lang['return to the display of all photos'] = 'grįžti į visų nuotraukų peržiūrą';
   413$lang['photos posted during the last %d days'] = 'nuotraukos, paskelbtos per paskutines %d dienas(-ų)';
   414$lang['mandatory'] = 'privalomas';
   415$lang['display available tags'] = 'rodyti galimas žymas';
   416$lang['display best rated photos'] = 'rodyti geriausiai vertinamas nuotraukas';
   417$lang['display last user comments'] = 'rodyti paskutinius lankytojų komentarus';
   418$lang['display most recent photos'] = 'rodyti naujausias nuotraukas';
   419$lang['display most visited photos'] = 'rodyti žiūrimiausias nuotraukas';
   420$lang['display only recently posted photos'] = 'rodyti tik nesenai patalpintas nuotraukas';
   421$lang['display photos linked to this tag'] = 'rodyti nuotraukas, susijusias su šia žyma';
   422$lang['display recently updated albums'] = 'rodyti nesenai atnaujintus albumus';
   423$lang['display this album'] = 'rodyti šį albumą';
   424$lang['display your favorites photos'] = 'rodyti jums patinkančias nuotraukas';
   425$lang['html tags are not allowed in login'] = 'prisijungimo varde HTML žymos neleidžiamos';
   426$lang['Invalid key'] = 'Neteisingas raktas';
   427$lang['Manual sort order'] = 'Rankinė rūšiavimo tvarka';
   428$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metaduomenys';
   429$lang['2small'] = 'XXS - Miniatiūrinė';
   430$lang['Here are your connection settings'] = 'Jūsų prisijungimo duomenys';
   431$lang['Password Reset'] = 'Slaptažodžio perkrovimas';
   432$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Šiam vartotojui negalima perkrauti slaptažodžio';
   433$lang['Password: %s'] = 'Slaptažodis: %s';
   434$lang['Photos only RSS feed'] = 'Tik nuotrakų RSS srautas';
   435$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prašome įvesti vartotojo vardą arba el-pašto adresą.';
   436$lang['Rating score'] = 'Įvertinimo rezultatas';
   437$lang['large'] = 'L - didelė';
   438$lang['medium'] = 'M - Vidutinė';
   439$lang['photo'] = 'nuotrauka';
   440$lang['small'] = 'S - maža';
   441$lang['square'] = 'Kvadratas';
   442$lang['this email address is already in use'] = 'šis el-pašto adresas užimtas';
   443$lang['thumb'] = 'Miniatiūra';
   444$lang['xlarge'] = 'XL - labai didelė';
   445$lang['xsmall'] = 'XS - labai maža';
   446$lang['xxlarge'] = 'XXL - milžiniška';
   447$lang['Search for any term'] = 'Ieškoti betkokio termino';
   448$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Vartotojas "%s" galerijoje %s';
   449$lang['Username is mandatory'] = 'Vartotojo vardas privalomas';
   450$lang['Username modification'] = 'Vartotojo vardo keitimas';
   451$lang['Username or email'] = 'Vartotojo vardas arba el-paštas';
   452$lang['Username: %s'] = 'Vartotojo vardas: %s';
   453$lang['Visits, high → low'] = 'Peržiūros, daugiausia → mažiausia';
   454$lang['Visits, low → high'] = 'Peržiūros, mažiausia → daugiausia';
   455$lang['Website'] = 'Puslapis';
   456$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Jūs gausite nuorodą, kurioje galėsite pasikeisti slaptažodį, el-paštu.';
   457$lang['Your favorites'] = 'Jums patinkančios';
   458$lang['Your password has been reset'] = 'Jūsų slaptažodis perkrautas';
   459$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Jūsų vartotojo vardas sėkmingai pakeistas į: %s';
   460$lang['Your website URL is invalid'] = 'Jūsų web puslapio adresas neteisingas';
   461$lang['add this photo to your favorites'] = 'pridėti šią nuotrauką prie jums patinkančių';
   462$lang['delete all photos from your favorites'] = 'pašalinti visas nuotraukas iš jums patinkančių';
   463$lang['delete this photo from your favorites'] = 'pašalinti šią nuotrauką iš jums patinkančių';
   464$lang['display a set of random photos'] = 'rodyti atsitiktinių nuotraukų rinkinį';
   465$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'rodyti visas nuotraukas iš visų sub-albumų';
   466$lang['Recent albums'] = 'Naujausi albumai';
   467$lang['Recent photos'] = 'Naujausios nuotraukos';
   468$lang['Requested album does not exist'] = 'Toks albumas neegzistuoja';
   469$lang['Requested tag does not exist'] = 'Tokia žyma neegzistuoja';
   470$lang['Search in albums'] = 'Ieškoti albumuose';
   471$lang['Search in sub-albums'] = 'Ieškoti subalbumuose';
   472$lang['Send my connection settings by email'] = 'Atsiųsti mano prisijungimo duomenis el-paštu';
   473$lang['Show latest comments first'] = 'Pirma naujausi komentarai';
   474$lang['Show oldest comments first'] = 'Pirma seniausi komentarai';
   475$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Kažkas paprašė perkrauti slaptažodį šiam vartotojui:';
   476$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Sėkmingai užregistruota. Prisijungimo duomenis jums greitu metu atsiųsime el-paštu.';
   477$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Ačiū, kad prisiregistravote %s';
   478$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Nuotraukų skaičius puslapiui turi būti sveikas teigiamas skaičius';
   479$lang['The passwords do not match'] = 'Slaptažodžiai nesutampa';
   480$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Norėdami perkrauti slaptažodi apsilankykite šiuo adresu:';
   481$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Vartotojas "%s" neįvedęs elektroninio pašto adreso - neįmanoma perkrauti slaptažodžio';
   482$lang['Rating score, low → high'] = 'Įvertinimas, žemas → aukštas';
   483$lang['Rating score, high → low'] = 'Įvertinimas, aukštas → žemas';
   484$lang['Photo title, Z → A'] = 'Nuotraukos pavadinimas, Z → A';
   485$lang['Photo title, A → Z'] = 'Nuotraukos pavadinimas, A → Z';
   486$lang['Number of photos per page'] = 'Nuotraukų skaičius puslapiui';
   487$lang['File name, Z → A'] = 'Failo vardas, Z → A';
   488$lang['File name, A → Z'] = 'Failo vardas, A → Z';
   489$lang['Date posted, old → new'] = 'Paskelbimo data, seniausi → naujausi';
   490$lang['Date posted, new → old'] = 'Paskelbimo data, naujausi → seniausi';
   491$lang['Date created, old → new'] = 'Sukūrimo data, seniausi → naujausi';
   492$lang['Date created, new → old'] = 'Sukūrimo data, naujausi → seniausi';
   493$lang['Photo sizes'] = 'Nuotraukų dydžai';
   494$lang['Random photos'] = 'Atsitiktinės nuotraukos';
   495$lang['Rate this photo'] = 'Įvertinti šią nuotrauką';
   496$lang['Return to home page'] = 'Grįžti į pagrindinį puslapį';
   497$lang['Search by date'] = 'Ieškoti pagal datą';
   498$lang['Page not found'] = 'Puslapis nerastas';
   499$lang['Original'] = 'Originalas';
   500$lang['Album: %s'] = 'Albumas: %s';
   501$lang['Invalid username or email'] = 'Neteisingas vartotojo vardas arba el-paštas';
   502$lang['Mobile'] = 'Mobilus';
   503$lang['Desktop'] = 'Darbastalis';
   504$lang['Email address is mandatory'] = 'Elektroninio pašto adresas būtinas';
   505$lang['Enter your new password below.'] = 'Įveskite savo naują slaptažodį.';
   506$lang['Expand all albums'] = 'Išskleisti visus albumus';
   507$lang['Hello %s,'] = 'Sveiki, %s,';
   508$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Jei manote, kad gavote šį laišką per klaidą - tiesiog ignoruokite jį';
   509$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Jei manote, kad gavote šį laišką per klaida - susisiekite su mumis adresu %s';
   510$lang['Album'] = 'Albumas';
   511$lang['Album results for'] = 'Paieškos rezultatai';
   512$lang['Albums'] = 'Albumai';
   513$lang['Bad request'] = 'Bloga užklausa';
   514$lang['Change my password'] = 'Keisti mano slaptažodį';
   515$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Jums į elektroninį paštą išsiųsta patvirtinimo nuoroda';
   516$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Paspauskite ant nuotraukos, jei norite pamatyti ją didelės raiškos';
   517$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Pilnas RSS srautas (nuotraukos, komentarai)';
   518$lang['Download'] = 'atsisiųsti';
   519$lang['Download this file'] = 'Atsisiųsti šį failą';
   520$lang['Edit'] = 'Redaguoti';
  400521?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.