Changeset 22379


Ignore:
Timestamp:
Apr 27, 2013, 6:00:49 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/admin.lang.php

  r22059 r22379  
  8989$lang['%d group'] = '%d grupė';
  9090$lang['%d groups'] = '%d grupės';
   91$lang['Check all'] = 'Patikrinti viską';
   92$lang['Check for updates'] = 'Ieškoti atnaujinimų';
   93$lang['Check for upgrade'] = 'Ieškoti patobulinimų';
   94$lang['Batch Manager'] = 'Paketinis menedžeris';
   95$lang['Bound Theme'] = 'susieta tema';
   96$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Pagal nutylėjima kompozicijos centru laikomas geometrinis fotografijos centras.';
   97$lang['Center of interest'] = 'Intereso centras';
   98$lang['Available on'] = 'Prieinama';
   99$lang['Available only with HTML format'] = 'Prieinama tik HTML formatu';
   100$lang['Available versions for'] = 'Prieinamos versijos';
   101$lang['Average rate'] = 'Vidutinis įvertinimas';
   102$lang['By %s'] = 'Pagal %s';
   103$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Pagal nutylėjimą Piwigo sukurs nauja web dydį iš HD (didelės raiškos) jūsų nuotraukų versijų.';
   104$lang['By rank'] = 'Pagal įvertinimą';
   105$lang['Caddie'] = 'Krepšelis';
   106$lang['Caddie management'] = 'Krepšelio tvarkymas';
   107$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Neįmanoma prisijungti prie serverio.';
   108$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Laikinas failas negali būti sukurtas.';
   109$lang['Can\'t download archive.'] = 'Neišeina atsisiųsti archyvo.';
   110$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Neišeina perskaityti ar išskleisti archyvo.';
   111$lang['Cancel'] = 'Atšaukti';
   112$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Neįmanoma ištrinti senu fikstuotų nuorodų!';
   113$lang['Change Admin Colors'] = 'Keisti administracijos spalvas';
   114$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture yra galingas įrankis, leidžiantis tvarkyti masyvias bibliotekas Mac\'u';
   115$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture sukurtas profesionaliems fotografams su iPhoto paprastumu.';
   116$lang['Apply action'] = 'Taikyti veiksmą';
   117$lang['Apply selected corrections'] = 'Vykdyti pasirinktus pakeitimus';
   118$lang['Apply to sub-albums'] = 'Taikyti subalbumams';
   119$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Uždėti vandens ženklą, jei aukštis didesnis nei';
   120$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Uždėti vandens ženklą, jei plotis didesnis nei';
   121$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Apytiksliai maksimali rezoliucija: %dM pikseliu (tai %dx%d pikselių).';
   122$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ar esate tikras, kad norite instaliuoti šį atnaujinimą ? Jūs turite patikrinti, ar ši versija nereikalauja prieš tai išinstaliuoti senosios.';
   123$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esate tikras, kad norite ištrinti šį priedą ?';
   124$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esate tikras, kad norite instaliuoti šį priedą ?';
   125$lang['Associate to album'] = 'Asociuoti su albumu';
   126$lang['Associated'] = 'Asociuota';
   127$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Leisti vartotojams komentuoti pasiriniktus albumus';
   128$lang['Authorized'] = 'Leista';
   129$lang['Automatic correction'] = 'Automatinė korekcija';
   130$lang['Automatic sort order'] = 'Automatinė rūšiavimo tvarka';
   131$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u vartotojai turi automatinius leidimus, kurias suteikia grupės, kurioms jie priklauso.';
   132$lang['Add detailed content'] = 'Pridėti papildomą turinį';
   133$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom yra forografijos programa, sukurta tvarkyti dideliems kiekiams skaitmeniniu nuotraukų ir atlikti post produkcini darbą.';
   134$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Išskleidžiant įvyko klaida. Prašome pasitikrinti piwigo instaliacijos failų leidimus.<br><a href="%s">Klaidų logas čia</a>.';
   135$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Instaliuojant atnaujinimus įvyko klaida.';
   136$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Išskleidžiant failus (%s) įvyko klaida.';
   137$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informacinins pranešimas nusiųstas į "%s" grupę';
   138$lang['Anomaly'] = 'Anomalija';
   139$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tik webmasteriai gali matyti šį tab\'ą, o ne administratoriai.';
   140$lang['Applications'] = 'Programos';
   141$lang['Allow user customization'] = 'Leisti vartotojams pasikeisti galerijos išvaizdą';
   142$lang['All extensions are up to date.'] = 'Visų išplėtimų versijos naujausios.';
   143$lang['All languages are up to date.'] = 'Visų kalbų versijos naujausios.';
   144$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Visos optimizacijos buvo sėkmingai užbaigtos.';
   145$lang['All plugins are up to date.'] = 'Visų priedų versijos naujausios.';
   146$lang['All themes are up to date.'] = 'Visų temų versijos naujausios.';
   147$lang['Allow rating'] = 'Leisti reitingavimą';
   148$lang['Allow user registration'] = 'Leisti vartotojų registraciją';
   149$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Leisti vartotojams trinti savo komentarus';
   150$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Leisti vartotojams redaguoti savo komentarus';
   151$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Leidžiami failų tipai: %s.';
   152$lang['Add to caddie'] = 'Pridėti į krepšelį';
   153$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pridėti leidimą rašyti į "%s" katalogą';
   154$lang['Add/delete a permalink'] = 'Pridėti/pašalinti fiksuotą nuorodą';
   155$lang['Added by %s'] = 'Įdėjo ';
   156$lang['Administration Home'] = 'Administracijos namai';
   157$lang['Advanced features'] = 'Papildomos funkcijos';
   158$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albumas "%s" pridėtas';
   159$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'albumas "%s" dabar turi %d nuotraukas(-ų)';
   160$lang['Album list management'] = 'Albumų sąrašo valdymas';
   161$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumų rankinis išrūšiavimas išsaugotas';
   162$lang['Album name'] = 'Albumo pavadinimas';
   163$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumo nuotraukos asocijuotos su šiais albumais: %s';
   164$lang['Album updated successfully'] = 'Albumas sėkmingai atnaujintas';
   165$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumai autorizuoti dėka grupinių asociacijų';
   166$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumai išrūšiuoti automatiškai';
   167$lang['All %d photos are selected'] = 'Pasirinktos visos %d nuotraukos';
   168$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridėti įkrovos lauką';
   169$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktyvuoti piktogramą "%s"';
   170$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktyvuoti piktogramą "nauja" šalia albumų ir nuotraukų';
   171$lang['Active Languages'] = 'Aktyvuoti kalbas';
   172$lang['Active Plugins'] = 'Aktyvuoti priedus';
   173$lang['Active Themes'] = 'Aktyvuoti temas';
   174$lang['Add'] = 'Pridėti';
   175$lang['Add New Language'] = 'Pridėti naują kalbą';
   176$lang['Add New Theme'] = 'Pridėti naują temą';
   177$lang['Add Photos'] = 'Pridėti nuotraukų';
   178$lang['Add a criteria'] = 'Pridėti kriterijų';
   179$lang['Add a filter'] = 'Pridėti filtrą';
   180$lang['Add a tag'] = 'Pridėti žymą';
   181$lang['Add a user'] = 'Pridėti vartotoją';
   182$lang['Add a virtual album'] = 'Pridėti virtualų albumą';
   183$lang['Add another set of photos'] = 'Pridėti nuotraukų rinkinį';
   184$lang['Add group'] = 'Pridėti grupę';
   185$lang['Add tags'] = 'Pridėti žymas';
   186$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s turi būti nustatyta į false local/config/config.inc.php faile';
   187$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s nuotraukos(-ų) negali būti regeneruotos';
   188$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s nuotraukos(-ų) regeneruota';
   189$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s reikšmė neteisinga, nes exif nepalaikomas';
   190$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ši žyma bus ištrinta)';
   191$lang[', click on'] = ', paspausk ant';
   192$lang['... or '] = '... arba';
   193$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo Android\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų Android telefoną ar planšetę su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.';
   194$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo iOS\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų iPhone, iPad ar iPod Touch su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.';
   195$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Užrakinta galerija prieinama tik administratoriams';
   196$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Yra nauja Piwigo versija.';
   197$lang['ACCESS_2'] = 'Prieinama registruotiems vartotojams';
   198$lang['Action'] = 'Veiksmas';
   199$lang['Actions'] = 'Veiksmai';
   200$lang['Activate'] = 'Aktyvuoti';
   201$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktyvuoti navigacijos juostą';
   202$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktyvuoti navigacijos piktogramas';
   203$lang['Activate comments'] = 'Aktyvuoti komentarus';
   204$lang['ACCESS_0'] = 'Laisva prieiga';
   205$lang['ACCESS_1'] = 'Prieinama visiems';
   206$lang['ACCESS_3'] = 'Prieinama administratoriams';
   207$lang['ACCESS_4'] = 'Prieinama webmasteriams';
   208$lang['ACCESS_5'] = 'Neprieinama';
   209$lang['Access type'] = 'Prieigos tipas';
  91210?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.