Changeset 22429


Ignore:
Timestamp:
Apr 30, 2013, 5:35:08 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/admin.lang.php

  r22379 r22429  
  208208$lang['ACCESS_5'] = 'Neprieinama';
  209209$lang['Access type'] = 'Prieigos tipas';
   210$lang['Invert'] = 'Invertuoti';
   211$lang['Languages'] = 'Kalbos';
   212$lang['Languages which need upgrade'] = 'Kalbos, kurioms reikia atnaujinimo';
   213$lang['Last hit'] = 'Paskutinis paspaudimas';
   214$lang['Grant selected groups'] = 'Leisti prieigą pasirinktoms grupėms';
   215$lang['Grant selected users'] = 'Leisti prieigą pasirinktiems vartotojams';
   216$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Neįmanoma išjungti šios kalbos - jums reikalinga bent viena kalba.';
   217$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Neįmanoma išjungti šios temos - jums reikalinga bent viena tema.';
   218$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ši tema negali būti išjungta, nes ji reikalinga kitoms temoms: %s';
   219$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktyvios kalbos';
   220$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktyvūs priedai';
   221$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktyvios temos';
   222$lang['Informations'] = 'Informacija';
   223$lang['Install'] = 'Instaliuoti';
   224$lang['Installed Languages'] = 'Instaliuotos kalbos';
   225$lang['Installed Themes'] = 'Instaliuotos temos';
   226$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcijos, kaip naudoti Piwigo';
   227$lang['High definition enabled'] = 'Didelė raiška įjungta';
   228$lang['History'] = 'Istorija';
   229$lang['Hit'] = 'Paspaudimai';
   230$lang['Hour'] = 'Valanda';
   231$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox rodymas';
   232$lang['I decide to update anyway'] = 'Aš nusprendžiau vistiek atnaujinti';
   233$lang['IP'] = 'IP';
   234$lang['Ignore All'] = 'Ignoruoti viską';
   235$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoruoti pasirinktas anomalijas';
   236$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruoti atnaujinimą';
   237$lang['Image Quality'] = 'Paveiksliuko kokybė';
   238$lang['Image id'] = 'Paveiksliuko ID';
   239$lang['Images manual order was saved'] = 'Paveiksliukų rankinis rūšiavimas išsaugotas';
   240$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatiniai pataisymai neįmanomi';
   241$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ši tema negali būti aktyvuota, trūksta motinines temos: %s';
   242$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Šios kalbos išjungti neįmanoma, pirmiausia nustatykite kitą kalbą, kaip pagrindinę.';
   243$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Suteikite rašymo teises (chmod 777) "%s" katalogui šakniniame jūsų Piwigo instaliacijos kataloge';
   244$lang['Go to'] = 'Eiti į';
   245$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Norėdami gauti daugiau informacijos eikite į %s arba %s';
   246$lang['Graphics Library'] = 'Grafinė biblioteka';
   247$lang['Group'] = 'Grupė';
   248$lang['Group management'] = 'Grupės valdymas';
   249$lang['Group name'] = 'Grupės pavadinimas';
   250$lang['Groups'] = 'Grupės';
   251$lang['Groups and users'] = 'Grupės ir vartotojai';
   252$lang['Guest Settings'] = 'Svečio nustatymai';
   253$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Svečias negali būti ištrintas';
   254$lang['Guests'] = 'Svečiai';
   255$lang['Height'] = 'Aukštis';
   256$lang['Hello'] = 'Labas';
   257$lang['Hello,'] = 'Labas,';
   258$lang['Help Me'] = 'Padėkite man';
   259$lang['Hide'] = 'Paslėpti';
   260$lang['High definition'] = 'Didelė raiška';
   261$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Naujovės leidžia galerijų naršymą, albumų kūrimą ir nuotraukų įkėlimą.';
   262$lang['File'] = 'Failas';
   263$lang['File upload stopped by extension'] = 'Priedas nutraukė failo atsiuntimą';
   264$lang['File/directory read error'] = 'Failo/katalogo skaitymo klaida';
   265$lang['Find a new representant by random'] = 'Sukurti naują atsitiktinė albumo miniatiūrą';
   266$lang['Follow Orientation'] = 'Srauto orientacija';
   267$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardinti priedai gali būti nesuderinami su nauja Piwigo versija:';
   268$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardintos temos gali būti nesuderinamos su nauja Piwigo versija:';
   269$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Piwigo stengsis išsaugot interesų centro vietą nuotraukų dydžiams (pvz. tokiems, kaip "Kvadratas"), kuriems reikalingas apkarpymas.';
   270$lang['Forbid this language to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią kalbą.';
   271$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią temą.';
   272$lang['Forbidden'] = 'Draudžiama';
   273$lang['Form'] = 'Nuo';
   274$lang['GD library is missing'] = 'Trūksta GD bibliotekos';
   275$lang['GD version'] = 'GD versija';
   276$lang['Gallery title'] = 'Galerijos pavadinimas';
   277$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija atrakinta';
   278$lang['General statistics'] = 'Galerijos statistika';
   279$lang['Generate multiple size images'] = 'Sukurti visų dydžių paveiksliukus';
   280$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Gaukite pagalbą Piwigo diskusijų forume';
   281$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykdymo laikas baigėsi, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].';
   282$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykdymo laikas viršytas, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].';
   283$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Nėra EXIF išplėtimo, administratorius turi išjungti EXIF naudojimą';
   284$lang['Extend for templates'] = 'Išplėsti šablonus';
   285$lang['Extensions Update'] = 'Plėtinių atnaujinimas';
   286$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinchronizacija';
   287$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepavyko įrašyti į diską';
   288$lang['Everybody'] = 'Visi';
   289$lang['Deny selected users'] = 'Drausti pasirinktus vartotojus';
   290$lang['Edit album'] = 'Redaguoti albumą';
   291$lang['Edit album permissions'] = 'Redaguoti albumo leidimus';
   292$lang['Edit photo'] = 'Redaguoti nuotrauką';
   293$lang['Edit photo information'] = 'Redaguoti nuotraukos informaciją';
   294$lang['Edit ranks'] = 'Redaguoti reitingus';
   295$lang['Edit selected tags'] = 'Redaguoti pasirinktas žymas';
   296$lang['Edit tags'] = 'Redaguoti žymas';
   297$lang['Element'] = 'Elementas';
   298$lang['Element type'] = 'Elemento tipas';
   299$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai ištrinamas komentaras';
   300$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai pakeičiamas komentaras';
   301$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai komentaras reikalauja patvirtinimo';
   302$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai užsiregistruoja naujas vartotojas';
   303$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai įrašomas tinkamas komentaras';
   304$lang['Environment'] = 'Aplinka';
   305$lang['Error list'] = 'Klaidų sąrašas';
   306$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Failo "%s" klaidos: %s';
   307$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Įvyko klaida siunčiant el-laišką adresu %s [%s]';
   308$lang['Errors caption'] = 'Klaidų legendos';
   309$lang['Discover album:'] = 'Atversti albumą';
   310$lang['Dump Database'] = 'Duomenų bazės dump\'as';
   311$lang['Directory'] = 'Katalogas';
   312$lang['Directory does not exist'] = 'Katalogas neegzistuoja';
   313$lang['Display options'] = 'Rodymo parinktys';
   314$lang['Dissociate from album'] = 'Atskirti nuo albumo';
   315$lang['Dissociated'] = 'Atskirta';
   316$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vistiek aktyvuoti ?';
   317$lang['Documentation'] = 'Dokumentacija';
   318$lang['Does not represent'] = 'Tai nėra miniatiūra';
   319$lang['Download,'] = 'Parsisiųsti,';
   320$lang['Downloads'] = 'Parsisiuntimai';
   321$lang['Drag to re-order'] = 'Norėdami perrūšiuoti - spauskite ir tempkite';
   322$lang['Drop into album'] = 'Pasirinkite albumą';
   323$lang['Duplicate'] = 'Dubliuoti';
   324$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dubliuoti pasirinktas žymas';
   325$lang['Duplicates'] = 'Dublikatai';
   326$lang['ERROR'] = 'KLAIDA';
   327$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KLAIDA: ŠIS PRIEDAS NERASTAS, BET YRA INSTALIUOTAS! IŠINSTALIUOKITE JĮ DABAR.';
   328$lang['Deleted on'] = 'Ištrinta';
   329$lang['Deletions'] = 'Trynimai';
   330$lang['Deactivate all'] = 'Išjungti viską';
   331$lang['Default comments order'] = 'Numatyta komentarų tvarka';
   332$lang['Default display'] = 'Numatytas vaizdas';
   333$lang['Default photos order'] = 'Numatyta nuotraukų tvarka';
   334$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Numatytasis vartotojas negali būti pašalintas';
   335$lang['Default user does not exist'] = 'Numatytasis vartotojas neegzistuoja';
   336$lang['Delete Representant'] = 'Ištrinti albumo miniatiūrą';
   337$lang['Delete multiple size images'] = 'Ištrinti kitų dydžių paveiksliukus';
   338$lang['Delete orphan tags'] = 'Ištrinti nežinomas žymas';
   339$lang['Delete selected photos'] = 'Ištrinti pažymėtas nuotraukas';
   340$lang['Delete selected tags'] = 'Ištrinti pažymėtas žymes';
   341$lang['Delete selected users'] = 'Ištrinti pažymėtus vartotojus';
   342$lang['Delete this language'] = 'Ištrinti šią kalbą';
   343$lang['Delete this theme'] = 'Ištrinti šią temą';
   344$lang['Deny selected groups'] = 'Drausti pažymėtas grupes';
   345$lang['Description'] = 'Aprašymas';
   346$lang['Detailed informations'] = 'Detali informacija';
   347$lang['Database'] = 'Duomenų bazė';
   348$lang['Database synchronization with files'] = 'Duomenų bazės sinchronizavimas su failais';
   349$lang['Date'] = 'Data';
   350$lang['Day'] = 'Diena';
   351$lang['Deactivate'] = 'Išjungti';
   352$lang['Check automatic corrections'] = 'Tikrinti automatines korekcijas';
   353$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Atnaujinimo patikrinimas nepavyko dėl nežinomų priežasčių.';
   354$lang['Check integrity'] = 'Vientisumo tikrinimas';
   355$lang['Choose an action'] = 'Pasirinkite veiksmą';
   356$lang['Choose an option'] = 'Pasirinkite variantą';
   357$lang['Classic display'] = 'Klasikinis vaizdas';
   358$lang['Comments for all'] = 'Komentarai visiems';
   359$lang['Complementary mail content'] = 'Papildomas pašto turinys';
   360$lang['Configuration'] = 'Konfigūracija';
   361$lang['Confirm merge'] = 'Patvirtini sujungimą';
   362$lang['Continue processing treatment'] = 'Tęsti vykdomą gydymą';
   363$lang['Correction'] = 'Koregavimas';
   364$lang['Correction applied with error'] = 'Koregavimas įvykdytas su klaida';
   365$lang['Correction applied with success'] = 'Koregavimas sėkmingai įvykdytas';
   366$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Pataisyta anomalija nebebus ignoruojama';
   367$lang['Create'] = 'Sukurti';
   368$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Sukurkite "%s" katalogą pagrindiniame Piwigo instaliacijos kataloge';
   369$lang['Create this site'] = 'Sukurti šį puslapį';
   370$lang['Crop'] = 'Apkarpyti';
   371$lang['Current name'] = 'Dabartinis pavadinimas';
  210372?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.