Changeset 22633


Ignore:
Timestamp:
May 13, 2013, 5:56:13 PM (7 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - Language - update sl_SI - Slovenia - Slovenšcina - Thanks to MarkoAm

Location:
trunk/language/sl_SI
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/about.html

  r8255 r22633  
  1 <p>Piwigo foto galerija</p>
   1<p>Piwigo foto galerija</p>
  22
  3 <p>Piwigo je foto galerija za splet, zgrajena s pomočjo aktivne skupnosti uporabnikov in razvijalcev.
  4    Preko razširitev je možno piwigo na enostaven način prilagoditi svojim zahtevam.
  5    Piwigo je odprto kodni projekt in je zastonj.</p>
   3<p>Piwigo je spletna foto galerija, zgrajena s pomočjo aktivne skupnosti uporabnikov in razvijalcev.
   4   Piwigo je možno preko razširitev na hiter in enostaven način prilagoditi vašim zahtevam.
   5   Piwigo je odprto kodni projekt in je brezplačen.</p>
  66
  77<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Obiščite Piwigo spletno stran</a></p>
   
  1010<p>Slovenski prevod vzdržujejo (v abecednem vrstnem redu ):
  1111
  12 <ul>
  13 <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=">Klemen</a></li>
  14 </ul>
   12        <ul>
   13                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18864">MarkoAm</a></li>
   14                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18786">obucek</a></li>
   15                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18932">simon.krajnc</a></li>
   16                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=15806">svartur81</a></li>
   17        </ul>
  1518           .... zahvala vsem</p>
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r22605 r22633  
  1 <?php
   1<?php
  22// +-----------------------------------------------------------------------+
  33// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
   
  4444$lang['%d lines filtered'] = '%d vrstic filtriranih';
  4545$lang['ACCESS_0'] = 'Prosti dostop';
  46 $lang['ACCESS_1'] = 'Dostop do vsega';
   46$lang['ACCESS_1'] = 'Polni dostop';
  4747$lang['ACCESS_2'] = 'Dostop za registrirane uporabnike';
  4848$lang['ACCESS_3'] = 'Dostop za administratorje';
   
  5151$lang['Action'] = 'Dejanje';
  5252$lang['Actions'] = 'Dejanja';
  53 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Omogoči ikono "%s"';
  54 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Omogoči navigacijsko vrstico';
  55 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Omogoči navigacijo za predoglede';
  56 $lang['Activate'] = 'Omogoči';
  57 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Omogoči ikono "novo" poleg albumov in slik';
  58 $lang['Active Languages'] = 'Omogočeni jeziki';
  59 $lang['Active Plugins'] = 'Omogočeni vtičniki';
  60 $lang['Active Themes'] = 'Omogočene teme';
   53$lang['Activate icon "%s"'] = 'Omogoči ikono "%s"';
   54$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Omogoči navigacijsko vrstico';
   55$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Omogoči navigacijo za predoglede';
   56$lang['Activate'] = 'Omogoči';
   57$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Omogoči ikono "novo" poleg albumov in slik';
   58$lang['Active Languages'] = 'Omogočeni jeziki';
   59$lang['Active Plugins'] = 'Omogočeni vtičniki';
   60$lang['Active Themes'] = 'Omogočene teme';
  6161$lang['Add a criteria'] = 'Dodaj kriterij';
  6262$lang['Add a filter'] = 'Dodaj filter';
  6363$lang['Add a tag'] = 'Dodaj znacko';
  64 $lang['clean'] = 'pobriši';
   64$lang['clean'] = 'pobriši';
  6565$lang['Comments for all'] = 'Komentarji za vse';
  66 $lang['Complementary mail content'] = 'Komplementarna vsebina pošte';
   66$lang['Complementary mail content'] = 'Komplementarna vsebina pošte';
  6767$lang['Configuration'] = 'Konfiguracija';
  6868$lang['confirm'] = 'potrdi';
  6969$lang['Continue processing treatment'] = 'Nadaljuj z obdelavo';
  70 $lang['Correction applied with error'] = 'Popravek namešcen z napako';
  71 $lang['Correction applied with success'] = 'Popravek uspešno namešcen';
  72 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Odpravljene anomalije ne bodo vec ignorirane.';
   70$lang['Correction applied with error'] = 'Popravek namešcen z napako';
   71$lang['Correction applied with success'] = 'Popravek uspešno namešcen';
   72$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Odpravljene anomalije ne bodo več ignorirane.';
  7373$lang['Correction'] = 'Popravek';
  7474$lang['create a new album'] = 'ustvari nov album';
  75 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Ustvari novo stran : (URL naj kaže na create_listing_file.php)';
  76 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Ustvari imenik "%s" v korenu Piwigo inštalacije.';
   75$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Ustvari imenik "%s" v korenu Piwigo namestitve.';
  7776$lang['Create this site'] = 'Ustvari stran';
  7877$lang['delete album'] = 'odstrani album';
  79 $lang['Delete orphan tags'] = 'Odstrani neuporabljene znacke';
   78$lang['Delete orphan tags'] = 'Odstrani neuporabljene oznake';
  8079$lang['delete photo'] = 'odstrani sliko';
  81 $lang['Delete Representant'] = 'Odstrani Representant';
   80$lang['Delete Representant'] = 'Odstrani Predstavnika';
  8281$lang['Delete selected photos'] = 'Odstrani izbrane slike';
  83 $lang['Delete selected tags'] = 'Odstrani izbrane znacke';
   82$lang['Delete selected tags'] = 'Odstrani izbrane oznake';
  8483$lang['Delete selected users'] = 'Odstrani izbrane uporabnike';
  8584$lang['Delete this language'] = 'Odstrani jezik';
  86 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'odstrani stran in pripadajoce podatke';
   85$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'odstrani stran in pripadajoče podatke';
  8786$lang['Delete this theme'] = 'Odstrani temo';
  8887$lang['delete'] = 'odstrani';
   
  9089$lang['deleted'] = 'odstranjeno';
  9190$lang['Deletions'] = 'Odstrani';
  92 $lang['Deny selected groups'] = 'Prepreci dostop izbranim skupinam';
  93 $lang['Deny selected users'] = 'Prepreci dostop izbranim uporabnikom';
   91$lang['Deny selected groups'] = 'Prepreči dostop izbranim skupinam';
   92$lang['Deny selected users'] = 'Prepreči dostop izbranim uporabnikom';
  9493$lang['Description'] = 'Opis';
  95 $lang['Average rate'] = 'Povprecje';
   94$lang['Average rate'] = 'Povprečje';
  9695$lang['Rate'] = 'Glasuj';
  9796$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album "%s" je bil dodan';
   
  9998$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Slike albuma pripadajo naslednjim albumom: %s';
  10099$lang['Album list management'] = 'Upravljanje seznama albuma';
  101 $lang['Album manual order was saved'] = 'Ročna nastavitev sortiranja albuma, uspeššno shranjena';
   100$lang['Album manual order was saved'] = 'Ročna nastavitev razvrščanja albuma je bila uspešno shranjena';
  102101$lang['Album name'] = 'Ime albuma';
  103 $lang['Album updated successfully'] = 'Album uspeššno popravljen';
   102$lang['Album updated successfully'] = 'Album uspešno popravljen';
  104103$lang['albums added in the database'] = 'albumi dodani v bazo';
  105 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumi so bili avtomaticno sortirani';
   104$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumi so bili samodejno razvrščeni';
  106105$lang['albums deleted in the database'] = 'albumi odstranjeni iz baze';
  107106$lang['Access type'] = 'Vrsta dostopa';
  108107$lang['Add a user'] = 'Dodaj uporabnika';
  109 $lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj virtualni album';
   108$lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj navidezni (virtualni) album';
  110109$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj nov nabor slik';
  111110$lang['Add detailed content'] = 'Dodaj vsebino';
  112111$lang['Add group'] = 'Dodaj skupino';
  113112$lang['Add New Language'] = 'Dodaj nov jezik';
  114 $lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nove slike v koÅ¡arico';
   113$lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nove slike v košarico';
  115114$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj novo temo';
  116115$lang['Add Photos'] = 'Dodaj slike';
  117116$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj pravico pisanja "%s" imeniku';
  118117$lang['Add'] = 'Dodaj';
  119 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Dodaj/odstrani povezavo';
   118$lang['Add/delete a permalink'] = 'Dodaj/odstrani stalno povezavo';
  120119$lang['added'] = 'dodano';
  121120$lang['%d tag'] = '%d oznaka';
   
  133132$lang['%d users were updated.'] = '%d uporabnikov posodobljenih.';
  134133$lang['%d users'] = '%d uporabnikov';
  135 $lang['%d waiting for validation'] = '%d čaka preverjanje';
  136 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s mora biti nastavljeno na false v datoteki local/config/config.inc.php';
   134$lang['%d waiting for validation'] = '%d čaka preverjanje';
   135$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s mora biti nastavljeno na false v datoteki: local/config/config.inc.php';
  137136$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s vrednost je neveljavna, exif ni podprt';
  138137$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj polje nalaganja';
  139138$lang[', click on'] = ', klikni na';
  140139$lang[' and %d virtual'] = ' in %d navidezen';
  141 $lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail ni bil poslan.';
  142 $lang['%d mail was sent.'] = '%d mail poslan.';
  143 $lang['%d mails were not sent.'] = '%d mailov ni bilo poslanih.';
  144 $lang['%d mails were sent.'] = '%d mailov poslanih.';
  145 $lang['%d member'] = '%d član';
  146 $lang['%d members'] = '%d članov';
   140$lang['%d mail was not sent.'] = '%d e-mail ni bil poslan.';
   141$lang['%d mail was sent.'] = '%d e-mail uspešno poslan.';
   142$lang['%d mails were not sent.'] = '%d e-mailov ni bilo poslanih.';
   143$lang['%d mails were sent.'] = '%d e-mailov poslanih.';
   144$lang['%d member'] = '%d član';
   145$lang['%d members'] = '%d članov';
  147146$lang['%d of %d photos selected'] = '%d od %d slik izbranih';
  148147$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter popravljen.';
  149148$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrov popravljenih.';
  150149$lang['%d photo was deleted'] = '%d slika odstranjena';
  151 $lang['%d photos uploaded'] = '%d slik naložžnih';
   150$lang['%d photos uploaded'] = '%d slik naloženih';
  152151$lang['%d photos were deleted'] = '%d slik  odstranjenih';
  153 $lang['%d physical'] = ' %d fizičen';
  154 $lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Na voljo je nova verzija Piwigo.';
  155 $lang['Administration Home'] = 'Administracija - Domov';
  156 $lang['Advanced features'] = 'Napredne možžnosti';
  157 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums authorized thanks to group associations';
   152$lang['%d physical'] = ' %d fizičen';
   153$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Na voljo je nova različica Piwigo.';
   154$lang['Administration Home'] = 'Administracija';
   155$lang['Advanced features'] = 'Napredne možnosti';
   156$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumi omogočeni zahvaljujoč skupini ki ji pripadajo';
  158157$lang['All %d photos are selected'] = 'Vseh %d slik je izbranih';
  159 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.';
   158$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.';
  160159$lang['all'] = 'vsi';
  161160$lang['Allow rating'] = 'Dovoli glasovanje';
  162161$lang['Allow user customization'] = 'Dovoli uporabniku prilagoditev';
  163162$lang['Allow user registration'] = 'Dovoli registracijo uporabnika';
  164 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Dovoli uporabniku brisanje lastnih komentarjev';
   163$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Dovoli uporabnikom brisanje lastnih komentarjev';
  165164$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Dovoli uporabnikom popravljanje lastnih komentarjev';
  166 $lang['an error happened'] = 'prišlo je do napake';
  167 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Prišlo je do napake med ekstrahiranjem (%s).';
  168 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informativni mail je bil poslan skupini "%s"';
   165$lang['an error happened'] = 'prišlo je do napake';
   166$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Med razširjanjem datotek (%s) je prišlo do napake.';
   167$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informativni e-mail je bil poslan skupini "%s"';
  169168$lang['and'] = 'in';
  170169$lang['Anomaly'] = 'Nepravilnost';
  171 $lang['General statistics'] = 'Splošna statistika';
  172 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Za vec pomoci pojdi na Piwigo forum';
  173 $lang['global mode'] = 'globalni nacin';
  174 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Pojdi na %s ali %s za vec informacij';
   170$lang['General statistics'] = 'Splošna statistika';
   171$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Za več pomoči obišči Piwigo forum';
   172$lang['global mode'] = 'globalni način';
   173$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Pojdi na %s ali %s za več informacij';
  175174$lang['Go to'] = 'Pojdi na';
  176175$lang['Grant selected groups'] = 'Odobri izbrane skupine';
   
  187186$lang['guest'] = 'gost';
  188187$lang['Guests'] = 'Gosti';
  189 $lang['height must be a number superior to'] = 'višina mora biti številka, vecja od ';
   188$lang['height must be a number superior to'] = 'višina mora biti številka, večja od ';
  190189$lang['Hello'] = 'Pozdravljen';
  191190$lang['Hello,'] = 'Pozdravljen,';
  192191$lang['Help Me'] = 'Pomagaj mi';
  193192$lang['Hide'] = 'Skrij';
  194 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Samo skrbnik lahko vidi ta jezicek.';
  195 $lang['Apply action'] = 'Potrdi akcijo';
  196 $lang['Apply selected corrections'] = 'Potrdi izbrane popravke';
  197 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Potrdi na vsemi pod-albumi';
  198 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, ce nova verzija ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.';
  199 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ali res želite odstraniti  vticnik?';
  200 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti  vticnik?';
  201 $lang['Associate to album'] = 'Associate to album';
  202 $lang['associate to group'] = 'associate to group';
  203 $lang['Associated'] = 'Associated';
   193$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Kakorkoli, ta zavihek je viden le skrbnikom, administratorjem pa ne.';
   194$lang['Apply action'] = 'Uporabi dejanje';
   195$lang['Apply selected corrections'] = 'Uporabi izbrane popravke';
   196$lang['Apply to sub-albums'] = 'Uporabi na vseh pod-albumih';
   197$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, če nova različica ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.';
   198$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ali res želite odstraniti ta vtičnik?';
   199$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti ta vtičnik?';
   200$lang['Associate to album'] = 'Poveži z albumom';
   201$lang['associate to group'] = 'poveži s skupino';
   202$lang['Associated'] = 'Povezano';
  204203$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Avtoriziraj uporabnike za dodajanje komentarjev na izbranih albumih';
  205204$lang['Authorized'] = 'Avtoriziran';
  206205$lang['Automatic correction'] = 'Avtomatski popravki';
  207 $lang['automatic order'] = 'avtomatsko sortiranje';
   206$lang['automatic order'] = 'avtomatsko razvrščanje';
  208207$lang['Available only with HTML format'] = 'Na voljo le v HTML obliki';
  209 $lang['average time'] = 'povprecen cas';
  210 $lang['Batch Manager'] = 'Paketni upravljalec';
   208$lang['average time'] = 'povprečen čas';
   209$lang['Batch Manager'] = 'Paketni upravljalnik';
  211210$lang['between'] = 'med';
  212211$lang['Bound Theme'] = 'Povezana tema';
  213212$lang['By %s'] = 'Po %s';
  214213$lang['By rank'] = 'Po oceni';
  215 $lang['%s has been successfully updated.'] = '%s je bil uspeÅ¡no posodobljen.';
   214$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s je bil uspešno posodobljen.';
  216215$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s slik se ne da regenerirat';
  217216$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s slike so bile regenerirane';
  218217$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ta oznaka bo odstranjena)';
  219218$lang['... or '] = '... ali ';
  220 $lang['Add tags'] = 'Dodaj znacke';
  221 $lang['Add to caddie'] = 'Dodaj v koÅ¡arico';
  222 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.';
   219$lang['Add tags'] = 'Dodaj oznake';
   220$lang['Add to caddie'] = 'Add to caddie';
   221$lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.';
  223222$lang['All languages are up to date.'] = 'Vsi jeziki so posodobljeni.';
  224223$lang['All plugins are up to date.'] = 'Vsi vticniki so posodobljeni.';
  225224$lang['All themes are up to date.'] = 'Vse teme so posodobljene.';
  226 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni tipi datotek so: %s.';
  227 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Med razÅ¡irjanjem je priÅ¡lo do napake. Prosimo preverite pravice datotek vÅ¡e piwigo namestitve.<br><a href="%s">Prikaz dnevnika napak</a>';
  228 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.';
  229 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).';
  230 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = ' Privzeto bo Piwigo ustvaril nove web slike  iz HD locljivosti vaših slik.';
  231 
  232 
  233 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom.';
  234 $lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ne morem ustvariti začasne datoteke.';
   225$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni vrste datotek so: %s.';
   226$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Med razširjanjem je prišlo do napake. Prosimo preverite pravice datotek vaše piwigo namestitve.<br>Prikaži <a href="%s"> dnevnik napak</a>.';
   227$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.';
   228$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).';
   229$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = ' Privzeto bo Piwigo ustvaril nove spletne slike iz vaših slik visoke ločljivosti.';
   230$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom.';
   231$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ne morem ustvariti začasne datoteke.';
  235232$lang['Check all'] = 'Preveri vse';
  236 $lang['Choose an action'] = 'Izberi akcijo';
   233$lang['Choose an action'] = 'Izberi dejanje';
  237234$lang['Create'] = 'Ustvari';
  238235$lang['created'] = 'ustvarjeno';
   
  259256$lang['directories + files'] = 'imeniki + datoteke';
  260257$lang['display'] = 'prikaz';
  261 $lang['Added by %s'] = 'Dodal %s';
  262 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je fotografski program, ki je namenjen upravljanju velikega Å¡tevila digitalnih fotografij ter za kasnejÅ¡e urejanje.';
  263 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je zmogljivo orodje za izboljÅ¡avo fotografij in za upravljanje velikih knjižnic na Mac sistemih';
   258$lang['Added by %s'] = 'Dodal';
   259$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je program, ki je namenjen upravljanju velikega števila digitalnih fotografij ter za kasnejše urejanje.';
   260$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je zmogljivo orodje za izboljšavo fotografij in za upravljanje velikih knjižnic na Mac sistemih';
  264261$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture je namenjen profesionalnim fotografom hkrati pa vsebuje iPhoto preprostost';
  265262$lang['Applications'] = 'Aplikacije';
  266 $lang['Activate comments'] = 'Omogoči komentarje';
   263$lang['Activate comments'] = 'Omogoči komentarje';
  267264$lang['%d week'] = '%d teden';
  268265$lang['%d weeks'] = '%d tednov';
   
  271268$lang['%s ago'] = '%d nazaj';
  272269$lang['%s in the future'] = '%s naprej';
  273 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u uporabniki imajo samodejna dovoljenje ker pripadajo odobreni skupini';
   270$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u uporabniki imajo samodejno dovoljenje ker pripadajo odobreni skupini';
  274271$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Zaklenjeno galerijo lahko vidijo le Administratorji';
  275 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za iOS</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vaÅ¡o Piwigo galerijo preko iOS naprave (iPhone, iPad ali iPod Touch) . Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.';
  276 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za Android</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vaÅ¡o Piwigo galerijo preko Andriod naprave. Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.';
  277 $lang['%d physicals'] = ' %d fizičen';
   272$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za iOS</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vašo Piwigo galerijo preko iOS naprave (iPhone, iPad ali iPod Touch) . Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.';
   273$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za Android</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vašo Piwigo galerijo preko Andriod naprave. Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.';
   274$lang['%d physicals'] = ' %d fizičen';
  278275$lang['%d month'] = '%d mesec';
  279276$lang['%d months'] = '%d mesecev';
   
  281278$lang[' and %d virtuals'] = ' in %d navidezen';
  282279$lang['ERROR'] = 'NAPAKA';
  283 $lang['Discover album:'] = 'Razišči album:';
   280$lang['Discover album:'] = 'Razišči album:';
  284281$lang['Drag to re-order'] = 'Klikni in spusti za spreminjanje vrstnega reda';
  285 $lang['Downloads'] = 'Nalaganje';
  286 $lang['Download,'] = 'Naloži';
  287 $lang['Crop'] = 'Izreži';
   282$lang['Downloads'] = 'Prenosi';
   283$lang['Download,'] = 'Prenesi';
   284$lang['Crop'] = 'Izreži';
  288285$lang['Current name'] = 'Trenutno ime';
  289286$lang['Database synchronization with files'] = 'Sinhroniziranje podatkovne baze z datotekami';
  290287$lang['Confirm merge'] = 'Potrdi spajanje';
  291 $lang['Classic display'] = 'Klasičen prikaz';
  292 $lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je viÅ¡ina večja kot';
  293 $lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je Å¡irina večja kot';
  294 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'V osnovni nastavitvi je zanimanje umeščeno na sredino fotografije.';
  295 $lang['Choose an option'] = 'Izberi možnost.';
   288$lang['Classic display'] = 'Klasičen prikaz';
   289$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodni žig, če je višina večja kot';
   290$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodni žig, če je širina večja kot';
   291$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Privzeto je središče pozornosti umeščeno na sredino fotografije.';
   292$lang['Choose an option'] = 'Izberi možnost.';
  296293$lang['Check integrity'] = 'Preverjanje integritete.';
  297 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Preverjanje nadgradnje neuspeÅ¡no zaradi neznanega razloga.';
   294$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Preverjanje nadgradnje neuspešno zaradi neznanega razloga.';
  298295$lang['Check for upgrade'] = 'Preveri za nadgradnjo';
  299296$lang['Check for updates'] = 'Preveri za posodobitve';
  300297$lang['Check automatic corrections'] = 'Preveri avtomatske popravke';
  301298$lang['Change Admin Colors'] = 'Spremeni administratorsko barvno paleto';
  302 $lang['Center of interest'] = 'Zanimanje';
  303 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stari permalink ni mogoče izbrisati.';
   299$lang['Center of interest'] = 'Središče pozornosti';
   300$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stari permalink ni mogoče izbrisati.';
  304301$lang['Cancel'] = 'Razveljavi';
  305 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče prebrati ali razÅ¡iriti.';
  306 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče naložiti.';
  307 $lang['Caddie management'] = 'Upravljanje koÅ¡arice';
  308 $lang['Caddie'] = 'KoÅ¡arica';
  309 $lang['Available versions for'] = 'Dosegljive verzije za';
  310 $lang['Available on'] = 'Dosegljivo na';
  311 $lang['Automatic sort order'] = 'Avtomatsko razvrščanje';
   302$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče prebrati ali razširiti.';
   303$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče naložiti.';
   304$lang['Caddie management'] = 'Upravljanje košarice';
   305$lang['Caddie'] = 'Košarica';
   306$lang['Available versions for'] = 'Na voljo različice za';
   307$lang['Available on'] = 'Na voljo na';
   308$lang['Automatic sort order'] = 'Avtomatsko razvrščanje';
  312309$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jeziki, ki potrebujejo posodobitev';
  313 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Teme ni mogoče izbrisati ker se navezuje na drugo temo.';
  314 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, potrebujeÅ¡ vsaj en jezik.';
  315 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, označiti moraÅ¡ nadomestni jezik';
   310$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Teme ni mogoče izbrisati ker se navezuje na drugo temo.';
   311$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, potrebuješ vsaj en jezik.';
   312$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, označiti moraš nadomestni jezik';
  316313$lang['Invert'] = 'Obrni';
  317 $lang['Last import'] = 'Zadnji import';
   314$lang['Last import'] = 'Zadnji uvoz';
  318315$lang['Last revisions'] = 'Zadnja revizija';
  319316$lang['Level 1'] = 'Kontakti';
  320317$lang['Level 0'] = '---';
  321 $lang['Learn more'] = 'Izvedi več';
   318$lang['Learn more'] = 'Več o tem...';
  322319$lang['Last send'] = 'Nazadnje poslano';
  323320$lang['Last hit'] = 'Zadnji zadetek';
  324321$lang['Languages'] = 'Jeziki';
  325 $lang['Language has been successfully installed'] = 'Jezik je bil uspeÅ¡no posodobljen';
  326 $lang['Landscape'] = 'Ozemlje';
  327 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Navodila za uporabo Piwiga';
  328 $lang['Installed Themes'] = 'InÅ¡talirane teme';
   322$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jezik je bil uspešno posodobljen';
   323$lang['Landscape'] = 'Pokrajina';
   324$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Navodila za uporabo Piwigo';
   325$lang['Installed Themes'] = 'Nameščene teme';
  329326$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktivni jeziki.';
  330 $lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktivni vtičniki.';
   327$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktivni vtičniki.';
  331328$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivne teme';
  332 $lang['Install on your computer,'] = 'InÅ¡taliraj na svoj računalnik';
  333 $lang['Installed Languages'] = 'Nameščeni jeziki';
  334 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj Å¡e ena tema.';
  335 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniÅ¡ka pomnilniÅ¡ka omejitev)';
  336 $lang['Information data registered in database'] = 'Informacije o podatkih so registrirane v bazi';
  337 $lang['Informations'] = 'Informacija';
  338 $lang['Install'] = 'InÅ¡taliraj';
  339 $lang['Image Quality'] = 'kvaliteta fotografije';
  340 $lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč';
  341 $lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik posnet';
  342 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema';
   329$lang['Install on your computer,'] = 'Namesti na svoj računalnik';
   330$lang['Installed Languages'] = 'Nameščeni jeziki';
   331$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj še ena tema.';
   332$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniška pomnilniška omejitev)';
   333$lang['Information data registered in database'] = 'Podatki Informacij zabeleženi v podatkovni bazi';
   334$lang['Informations'] = 'Informacije';
   335$lang['Install'] = 'Namesti';
   336$lang['Image Quality'] = 'kakovost slike';
   337$lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč';
   338$lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik shranjen';
   339$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema';
  343340$lang['Image id'] = 'id slike';
  344 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Če HD ni na voljo in je trenutna spletna velikost večja kot pomanjÅ¡ana dimenzija bo Piwigo umaknil sliko kot HD in kreiral pomanjÅ¡ano spletno sliko iz nje.';
  345 $lang['Height'] = 'ViÅ¡ina';
  346 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Dodatki vsebujejo možnosti za brskanje po galeriji, kreiranje albumov in nalaganje fotografij.';
  347 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za formate slik z izrezom, kot npr  "Kvadrat", bo Piwigo naredil najbolje z uporabo centra zanimanja.';
  348 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Čas izvrÅ¡be je prekoračen, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)';
  349 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Čas izvrÅ¡be je potekel, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)';
  350 $lang['Graphics Library'] = 'Grafična knjižnica';
   341$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Če HD ni na voljo in je trenutna spletna velikost večja kot pomanjšana dimenzija bo Piwigo umaknil sliko kot HD in kreiral pomanjšano spletno sliko iz nje.';
   342$lang['Height'] = 'Višina';
   343$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Dodatki vsebujejo možnosti za brskanje po galeriji, kreiranje albumov in nalaganje fotografij.';
   344$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za velikosti slik z izrezom, kot npr.  "Kvadrat", bo Piwigo poskušal kar najbolje vključiti središče pozornosti.';
   345$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Čas izvajanja je prekoračen, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)';
   346$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Čas izvajanja je potekel, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)';
   347$lang['Graphics Library'] = 'Grafična knjižnica';
  351348$lang['Groups and users'] = 'Skupine in uporabniki';
  352 $lang['High definition'] = 'Visoka ločljivost';
  353 $lang['High definition enabled'] = 'Visoka ločljivost omogočena';
   349$lang['High definition'] = 'Visoka ločljivost (HD)';
   350$lang['High definition enabled'] = 'Visoka ločljivost omogočena';
  354351$lang['History'] = 'Zgodovina';
  355352$lang['Hit'] = 'Zadetek';
   
  358355$lang['I decide to update anyway'] = 'Vseeno nadaljuj s posodobitvijo';
  359356$lang['IP'] = 'IP';
  360 $lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Če naletiÅ¡ na težavo ali imaÅ¡ kakrÅ¡nokoli vpraÅ¡anje, prosim poÅ¡lji sporočilo na';
  361 $lang['Ignore All'] = 'Ignoriraj vse';
  362 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoriraj označene nepravilnosti';
  363 $lang['Ignore this update'] = 'Ignoriraj to posodobitev';
  364 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Nalaganje datoteke ustavljeno zaradi končnice';
   357$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Če naletiš na težavo ali imaš kakršnokoli vprašanje, prosim pošlji sporočilo na';
   358$lang['Ignore All'] = 'Prezri vse';
   359$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Prezri označene nepravilnosti';
   360$lang['Ignore this update'] = 'Prezri to posodobitev';
   361$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nalaganje datoteke ustavljeno zaradi končnice';
  365362$lang['File/directory read error'] = 'Napaka pri branju Datoteke/Mape';
  366 $lang['Find a new representant by random'] = 'Poišči naključno sličico za album';
   363$lang['Find a new representant by random'] = 'Poišči naključno sličico za album';
  367364$lang['Follow Orientation'] = 'Sledi orientaciji';
  368 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeči vtičniki morda niso združljivi z novo verzijo Piwigo:';
  369 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeče preobleke morda niso združljive z novo verzijo Piwigo:';
  370 $lang['Forbid this language to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo tega jezika';
  371 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo te preobleke';
   365$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeči vtičniki morda niso združljivi z novo verzijo Piwigo:';
   366$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeče preobleke morda niso združljive z novo verzijo Piwigo:';
   367$lang['Forbid this language to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo tega jezika';
   368$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo te preobleke';
  372369$lang['Forbidden'] = 'Prepovedano';
  373370$lang['Form'] = 'Obrazec';
  374 $lang['GD library is missing'] = 'GD knjižnica ni nameščena';
  375 $lang['GD version'] = 'GD različica';
   371$lang['GD library is missing'] = 'GD knjižnica ni nameščena';
   372$lang['GD version'] = 'GD različica';
  376373$lang['Gallery title'] = 'Naslov galerije';
  377374$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija je odklenjena';
  378 $lang['Generate multiple size images'] = 'Ustvari slike različnih velikosti';
  379 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Omogoči pisanje';
   375$lang['Generate multiple size images'] = 'Ustvari slike različnih velikosti';
   376$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Omogoči dovoljenje za pisanje (chmod 777) na "%s" mapi v korenu vaše Piwigo namestitve';
  380377$lang['File'] = 'Datoteka';
  381 $lang['Extensions Update'] = 'Posodobitev razÅ¡iritev';
   378$lang['Extensions Update'] = 'Posodobitev razširitev';
  382379$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinhronizacija';
  383380$lang['Failed to write file to disk'] = 'Napaka pri zapisu datoteke na disk';
  384 $lang['Edit ranks'] = 'Uredi range';
   381$lang['Edit ranks'] = 'Uredi mesta';
  385382$lang['Edit selected tags'] = 'Uredi izbrane oznake';
  386383$lang['Edit tags'] = 'Uredi oznake';
   
  395392$lang['Error list'] = 'Seznam napak';
  396393$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Napaka v datoteki "%s" : %s ';
  397 $lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Napaka pri poÅ¡iljanju e-poÅ¡te za: %s [%s].';
   394$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Napaka pri pošiljanju e-pošte za: %s [%s].';
  398395$lang['Errors caption'] = 'Legende napak';
  399396$lang['Everybody'] = 'Vsi';
  400 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif dodatek ni na voljo, skrbnik naj ga onemogoči';
  401 $lang['Extend for templates'] = 'RazÅ¡iri predloge';
  402 $lang['Delete multiple size images'] = 'IzbriÅ¡i slike večih velikosti';
  403 $lang['Display options'] = 'Možnosti prikaza';
  404 $lang['Dissociate from album'] = 'Loči od albuma';
  405 $lang['Dissociated'] = 'Loči';
  406 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Želite vseeno aktivirati?';
  407 $lang['Does not represent'] = 'Ni sličica za';
  408 $lang['Dump Database'] = 'Odloži podatkovno bazo';
   397$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif dodatek ni na voljo, skrbnik naj ga onemogoči';
   398$lang['Extend for templates'] = 'Razširi predloge';
   399$lang['Delete multiple size images'] = 'Izbriši slike večih velikosti';
   400$lang['Display options'] = 'Možnosti prikaza';
   401$lang['Dissociate from album'] = 'Loči od albuma';
   402$lang['Dissociated'] = 'Loči';
   403$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Ĺ˝elite vseeno aktivirati?';
   404$lang['Does not represent'] = 'Ni sličica za';
   405$lang['Dump Database'] = 'Odloži podatkovno bazo';
  409406$lang['Duplicate'] = 'Podvoji';
  410407$lang['Duplicate selected tags'] = 'Podvoji izbrane oznake';
  411408$lang['Duplicates'] = 'Podvojeni';
  412 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'NAPAKA: TA VTIČNIK MANJKA VENDAR JE NAMEŠČEN! ODSTRANITE GA ZDAJ.';
   409$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'NAPAKA: TA VTIČNIK MANJKA VENDAR JE NAMEĹ ČEN! ODSTRANITE GA ZDAJ.';
  413410$lang['Edit album permissions'] = 'Uredi dovoljenja albuma';
  414411$lang['Edit photo'] = 'Uredi sliko';
   
  419416$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Privzetega uporabnika se ne da izbrisati';
  420417$lang['Default user does not exist'] = 'Privzeti uporabnik ne obstaja';
  421 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Označene ni nobene fotografije, %d fotografije v trenutnem nizu';
  422 $lang['No photo can be deleted'] = 'Ni fotografij, ki bi jih bilo mogoče izbrisati';
   418$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Označene ni nobene fotografije, %d fotografije v trenutnem nizu';
   419$lang['No photo can be deleted'] = 'Ni fotografij, ki bi jih bilo mogoče izbrisati';
  423420$lang['No photo in the current set.'] = 'V tem nizu ni fotografij';
  424421$lang['No mail to send.'] = 'Ni maila, ki bi ga lahko poslali';
  425 $lang['No group selected, no action possible.'] = 'Označena ni nobena skupina, izvesti ni mogoče nobenega ukaza';
   422$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Označena ni nobena skupina, izvesti ni mogoče nobenega ukaza';
  426423$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Nobena skupina nima dovoljenja za ogled tega privatnega albuma';
  427 $lang['No members to manage'] = 'Ni članov za upravljanje';
  428 $lang['No order field selected'] = 'Ni označenega vrstnega reda polj';
   424$lang['No members to manage'] = 'Ni članov za upravljanje';
   425$lang['No order field selected'] = 'Ni označenega vrstnega reda polj';
  429426$lang['No photo in this album'] = 'V tem albumu ni fotografij';
  430 $lang['New tag'] = 'Nova značka';
  431 $lang['No destination tag selected'] = 'Označena ni bila ustrezna značka';
  432 $lang['No file was uploaded'] = 'Nobena datoteka ni bila naložena';
   427$lang['New tag'] = 'Nova oznaka';
   428$lang['No destination tag selected'] = 'Označena ni bila ustrezna oznaka';
   429$lang['No file was uploaded'] = 'Nobena datoteka ni bila naložena';
  433430$lang['No display'] = 'Ni prikaza';
  434431$lang['New photos were added'] = 'Nove fotografije bodo dodane';
  435 $lang['New parent album'] = 'Nov starÅ¡evski album';
   432$lang['New parent album'] = 'Nov starševski album';
  436433$lang['New photos added'] = 'Dodane so bile nove fotografije';
  437434$lang['New Version'] = 'Nova verzija';
   
  439436$lang['Name of the duplicate'] = 'Ime duplikata';
  440437$lang['Name'] = 'Ime';
  441 $lang['Miscellaneous'] = 'Različno';
  442 $lang['Missing Plugins'] = 'Manjka vtičnik';
   438$lang['Miscellaneous'] = 'Različno';
   439$lang['Missing Plugins'] = 'Manjka vtičnik';
  443440$lang['Modify information'] = 'Spremeni informacije';
  444 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Manjka začasna mapa';
   441$lang['Missing a temporary folder'] = 'Manjka začasna mapa';
  445442$lang['Month'] = 'Mesec';
  446443$lang['Move'] = 'Premakni';
  447444$lang['Move albums'] = 'Premakni albume';
  448445$lang['Move to album'] = 'Premakni v album';
  449 $lang['Multiple Size'] = 'Več strani';
   446$lang['Multiple Size'] = 'Več strani';
  450447$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalni nivo zasebnosti';
  451 $lang['Minimum width'] = 'Minimalna Å¡irina';
  452 $lang['Minimum height'] = 'Minimalna viÅ¡ina';
   448$lang['Minimum width'] = 'Minimalna širina';
   449$lang['Minimum height'] = 'Minimalna višina';
  453450$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metapodatki so bili sinhronizirani z datoteko';
  454 $lang['Merge tags'] = 'Združi značke';
   451$lang['Merge tags'] = 'Združi oznake';
  455452$lang['Metadata synchronization results'] = 'Rezultati sinhronizacije metapodatkov';
  456 $lang['Merge selected tags'] = 'Združi označene značke';
  457 $lang['Merge selected groups'] = 'Združi označene skupine';
   453$lang['Merge selected tags'] = 'Združi označene oznake';
   454$lang['Merge selected groups'] = 'Združi označene skupine';
  458455$lang['Menu Management'] = 'Meni';
  459 $lang['Members'] = 'Člani';
  460 $lang['Maximum width'] = 'Maksimalna Å¡irina';
  461 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Status osnovnega uporabnika "Gost" je napačen';
   456$lang['Members'] = 'Člani';
   457$lang['Maximum width'] = 'Maksimalna širina';
   458$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Status osnovnega uporabnika "Gost" je napačen';
  462459$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Osnoven "webmaster" uporabnik ne obstaja';
  463 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Osnoven "webmaster" uporabniÅ¡ki status je napačen';
   460$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Osnoven "webmaster" uporabniški status je napačen';
  464461$lang['Make this theme available to users'] = 'Potrdi dostopnost te teme uporabnikom';
  465462$lang['Make this language available to users'] = 'Potrdi dostopnost tega jezika vsem uporabnikom';
  466 $lang['Maintenance'] = 'Vzdrževanje';
   463$lang['Maintenance'] = 'Vzdrževanje';
  467464$lang['Main Page'] = 'Glavna stran';
  468465$lang['Manage'] = 'Upravljaj';
   
  471468$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za uporabnika "%s"';
  472469$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za skupino "%s"';
  473 $lang['Manage photo ranks'] = 'Vrstni red fotografij';
   470$lang['Manage photo ranks'] = 'Upravljanje uvrstitve fotografij';
  474471$lang['Manage photos'] = 'Upravljaj fotografije';
  475 $lang['Manage tags'] = 'Upravljal značke';
  476 $lang['Manage the members'] = 'Upravljal člane';
  477 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta ni %d fotografij.';
  478 $lang['Maximum height'] = 'Maksimalna viÅ¡ina';
  479 $lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red';
   472$lang['Manage tags'] = 'Urejanje oznak';
   473$lang['Manage the members'] = 'Urejanje članov';
   474$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta sklop %d fotografij.';
   475$lang['Maximum height'] = 'Maksimalna višina';
   476$lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red';
  480477$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimalna velikost datoteke: %sB.';
  481 $lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail je poslan  %s [%s].';
  482 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Poveži vse fotografije iz albumov v obstoječe albume';
  483 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Poveži vse fotografije iz albuma v nov album';
   478$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'e-mail poslan za  %s [%s].';
   479$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Poveži vse fotografije albuma v nek že obstoječi album';
   480$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Poveži vse fotografije tega albuma v nov album';
  484481$lang['Level 8'] = 'Administratorji';
  485482$lang['Level 2'] = 'Prijatelji';
  486 $lang['Level 4'] = 'Družina';
  487 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V vaÅ¡i php.ini datoteki, je dodeljen upload_max_filsezie (%B) večji kot post_max_size(%B), spremeniti morate nastavitve!';
  488 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Ostani v stiku s projektom Piwigo, naroči se na obvestila o spremembah in novostih. Poslali vam bomo obvestilo z informacijami o novih verzijah programa Piwigo, ki lahko vključujejo tudi pomembne varnostne popravke in ostale pomembnejÅ¡e posodobitve. Obvestila poÅ¡iljamo samo takrat ko je to nujno.';
  489 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Vključi pogled novejÅ¡ih fotografij v datumskem prikazu';
   483$lang['Level 4'] = 'Družina';
   484$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V vaši php.ini datoteki, je dodeljen upload_max_filsezie (%B) večji kot post_max_size(%B), spremeniti morate nastavitve!';
   485$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Ostanite v stiku s projektom Piwigo, naročite se na obvestila o spremembah in novostih. Poslali vam bomo obvestilo z informacijami o novih verzijah programa Piwigo, ki lahko vključujejo tudi pomembne varnostne popravke in ostale pomembnejše posodobitve. Obvestila pošiljamo samo takrat, ko je to nujno potrebno.';
   486$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Vključi pogled novejših fotografij združenih po datumu';
  490487$lang['Linked albums'] = 'Povezani albumi';
  491488$lang['Main'] = 'Osnovno';
  492 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Osnoven uporabnik gost ne obstaja';
  493 $lang['Mail content'] = 'Vsebina maila';
   489$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Osnoven uporabnik "gost" ne obstaja';
   490$lang['Mail content'] = 'Vsebina e-pošte';
  494491$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mail naslov je obvezen za vse uporabnike';
  495492$lang['Locked'] = 'Zaklenjeno';
   
  505502$lang['top left corner'] = 'zgornji levi kot';
  506503$lang['top right corner'] = 'zgornji desni kot';
  507 $lang['total time'] = 'skupen čas';
  508 $lang['unit mode'] = 'enojen način';
   504$lang['total time'] = 'skupen čas';
   505$lang['unit mode'] = 'enojen način';
  509506$lang['unknown'] = 'nepoznan';
  510507$lang['unset'] = 'razveljavi nastavitev';
   
  512509$lang['user "%s" added'] = 'uporabnikr "%s" dodan';
  513510$lang['user_status_admin'] = 'Administrator';
  514 $lang['user_status_generic'] = 'SploÅ¡en';
   511$lang['user_status_generic'] = 'Splošen';
  515512$lang['user_status_guest'] = 'Gost';
  516513$lang['user_status_normal'] = 'Uporabnik';
  517514$lang['user_status_webmaster'] = 'Skrbnik';
  518515$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'obiskovalci se morajo vpisati in imeti ustrezna dovoljenja za ogled tega albuma';
  519 $lang['width must be a number superior to'] = 'Å¡irina mora biti Å¡tevilo večje od';
  520 $lang['wrong filename'] = 'napačno ime datoteke';
  521 $lang['randomly represented'] = 'naključna sličica albuma';
   516$lang['width must be a number superior to'] = 'širina mora biti število večje od';
   517$lang['wrong filename'] = 'napačno ime datoteke';
   518$lang['randomly represented'] = 'naključna sličica albuma';
  522519$lang['ranks'] = 'uvrstitev';
  523 $lang['reduce to single existing albums'] = 'zmanjÅ¡aj na en sam obstoječ album';
   520$lang['reduce to single existing albums'] = 'zmanjšaj na en sam obstoječ album';
  524521$lang['registered users'] = 'registrirani uporabniki';
  525522$lang['registration date'] = 'datum registracije';
   
  531528$lang['selection'] = 'izbor';
  532529$lang['set to'] = 'nastavi na';
  533 $lang['show details'] = 'prikaži podrobnosti';
   530$lang['show details'] = 'prikaži podrobnosti';
  534531$lang['simple visitors'] = 'preprosti obiskovalci';
  535 $lang['singly represented'] = 'stalna sličica albuma';
   532$lang['singly represented'] = 'stalna sličica albuma';
  536533$lang['status'] = 'stanje';
  537534$lang['sub-albums'] = 'pod-albumi';
   
  540537$lang['target'] = 'cilj';
  541538$lang['none'] = 'noben';
  542 $lang['nothing'] = 'nič';
  543 $lang['number of miniaturized photos'] = 'Å¡tevilo ustvarjenih sličic';
   539$lang['nothing'] = 'nič';
   540$lang['number of miniaturized photos'] = 'število ustvarjenih sličic';
  544541$lang['on'] = 'na';
  545542$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d izbranih slikah';
  546543$lang['only directories'] = 'samo direktoriji';
  547 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'izvedi le simulacijo (v podatkovni bazi ne bo priÅ¡lo do sprememb)';
   544$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'izvedi le simulacijo (v podatkovni bazi ne bo prišlo do sprememb)';
  548545$lang['other'] = 'ostalo';
  549 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'prepiÅ¡e obstoječe vrednosti s praznimi';
  550 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je ime za <em>Piwigo prenaÅ¡alnik</em>. Na vaÅ¡em računalniku pLoader pripravi vaÅ¡e slike in jih prenese v vaÅ¡o Piwigo foto galerijo.';
  551 $lang['pending validation'] = 'na čakanju odobritve';
   546$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'prepiše obstoječe vrednosti s praznimi';
   547$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je ime za <em>Piwigo prenašalnik</em>. Na vašem računalniku pLoader pripravi vaše slike in jih prenese v vašo Piwigo foto galerijo.';
   548$lang['pending validation'] = 'na čakanju odobritve';
  552549$lang['photos added in the database'] = 'slike dodate v podatkovno bazo';
  553 $lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'možne slike za sinhronizacijo metapodatkov';
   550$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'možne slike za sinhronizacijo metapodatkov';
  554551$lang['photos deleted from the database'] = 'slike izbrisane iz podatkovne baze';
  555552$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informacije slik sinhronizirane z metapodatki datotek';
   
  559556$lang['private'] = 'zasebno';
  560557$lang['public'] = 'javno';
  561 $lang['even already synchronized photos'] = 'tudi že sinhronizirane slike';
  562 $lang['existing album'] = 'obstoječ album';
   558$lang['even already synchronized photos'] = 'tudi že sinhronizirane slike';
   559$lang['existing album'] = 'obstoječ album';
  563560$lang['first photo added on %s'] = 'prva slika dodana: %s';
  564561$lang['for the file format'] = 'za obliko datoteke';
   
  566563$lang['hide details'] = 'skrij podrobnosti';
  567564$lang['high'] = 'visoko';
  568 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je privzet upravljalec slik na MacOSX. Piwigo izvozni vtičnik vam omogoča da ustvarite nove albume in jih izvozite neposredno iz iPhoto v vaÅ¡o Piwigo foto galerijo.';
  569 $lang['include child albums'] = 'vključi podrejene albume';
  570 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'vključi slike z nižjim nivojem zasebnosti';
   565$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je privzet upravljalec slik na MacOSX. Piwigo izvozni vtičnik vam omogoča da ustvarite nove albume in jih izvozite neposredno iz iPhoto v vašo Piwigo foto galerijo.';
   566$lang['include child albums'] = 'vključi podrejene albume';
   567$lang['include photos with lower privacy level'] = 'vključi slike z nižjim nivojem zasebnosti';
  571568$lang['jump to album'] = 'pojdi v album';
  572569$lang['jump to photo'] = 'pojdi na sliko';
   
  574571$lang['manage album photos'] = 'upravljaj slike albuma';
  575572$lang['manage sub-albums'] = 'upravljaj pod-albume';
  576 $lang['manual order'] = 'raočno razvrstitev';
   573$lang['manual order'] = 'raočno razvrstitev';
  577574$lang['middle'] = 'sredina';
  578575$lang['modified'] = 'spremenjeno';
  579576$lang['new'] = 'novo';
  580577$lang['no write access'] = 'ni dostopa za pisanje';
  581 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'VaÅ¡e nastavitve so shranjene';
  582 $lang['Zoom'] = 'Povečava';
  583 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Obišči album %s';
  584 $lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Težave ali vpraÅ¡anja';
  585 $lang['add a new watermark'] = 'dodaj nov vodni žig';
   578$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavitve so shranjene';
   579$lang['Zoom'] = 'Povečava';
   580$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Obišči album %s';
   581$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Težave ali vprašanja';
   582$lang['add a new watermark'] = 'dodaj nov vodni žig';
  586583$lang['administrators'] = 'skrbniki';
  587584$lang['any visitor can see this album'] = 'vsak obiskovalec lahko vidi ta album';
  588 $lang['apply automatic sort order'] = 'uveljavi samodejno razvrščanje';
   585$lang['apply automatic sort order'] = 'uveljavi samodejno razvrščanje';
  589586$lang['between %.2f and %.2f'] = 'med %.2f in %.2f';
  590587$lang['between %d and %d pixels'] = 'med %d in %d pikslov';
  591588$lang['bottom left corner'] = 'spodnji levi kot';
  592589$lang['bottom right corner'] = 'spodnji desni kot';
  593 $lang['cancel manual order'] = 'prekliči ročno razvrščanje';
   590$lang['cancel manual order'] = 'prekliči ročno razvrščanje';
  594591$lang['create a new site'] = 'Ustvari novo stran';
  595592$lang['custom'] = 'Po meri';
  596 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je napreden, brezplačen program za delo z digitalnimi fotografijami na sistemih Linux, Windows in MacOSX.';
  597 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je namenjen fotografom, ki želijo pregledovati, upravljati, urejati, izboljÅ¡ati, organizirati, označevati in dati svoje fotografije v skupno rabo.';
  598 $lang['dissociate from group'] = 'loči od skupine';
   593$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je napreden, brezplačen program za delo z digitalnimi fotografijami na sistemih Linux, Windows in MacOSX.';
   594$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je namenjen fotografom, ki želijo pregledovati, upravljati, urejati, izboljšati, organizirati, označevati in dati svoje fotografije v skupno rabo.';
   595$lang['dissociate from group'] = 'loči od skupine';
  599596$lang['email'] = 'Email';
  600597$lang['errors during synchronization'] = 'napake med sinhronizacijo';
   
  605602$lang['Year'] = 'Leto';
  606603$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Uporabljate razvojno kodo, preverjanje ni na voljo.';
  607 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Uporabljate zadnjo različico Piwigo';
  608 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate prenaÅ¡alnik brskalnika. Preizkusite <a href="%s">Flash prenaÅ¡alnik</a> če želite.';
  609 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate Flash prenaÅ¡alnik. Če imate težave poizkusite z <a href="%s">Brskalnikovim prenaÅ¡alnikom</a>. ';
   604$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Uporabljate zadnjo različico Piwigo';
   605$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate prenašalnik brskalnika. Preizkusite <a href="%s">Flash prenašalnik</a> če želite.';
   606$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate Flash prenašalnik. Če imate težave poizkusite z <a href="%s">Brskalnikovim prenašalnikom</a>. ';
  610607$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Aktivirate lahko le eno mobilno temo.';
  611 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Posodobitev na Piwigo %s je možna brez nadgradnje na Piwigo %s (priporočeno).';
  612 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Ne morete določiti privzetega razvrščanja slik ker imate v vaÅ¡i lokalni nastavitveni datoteki nastavljeno razvrščanje po vaÅ¡i meri.';
  613 $lang['You cannot delete your account'] = 'VaÅ¡ega računa ne morete izbrisati.';
   608$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Posodobitev na Piwigo %s je možna brez nadgradnje na Piwigo %s (priporočeno).';
   609$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Ne morete določiti privzetega razvrščanja slik ker imate v vaši lokalni nastavitveni datoteki nastavljeno razvrščanje po vaši meri.';
   610$lang['You cannot delete your account'] = 'Vašega računa ne morete izbrisati.';
  614611$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Albuma ne morete premakniti v njegov pod-album';
  615612$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Imate %d osirotelih oznak: %s.';
  616 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Določili ste <i>$conf[\'order_by\']</i> v vaÅ¡i lokalni nastavitveni datoteki. Ta parameter je opuščen zato ga prosimo odstranite ali spremenite v: <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
  617 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Naročili ste se na prejemanje novic na e-poÅ¡to.';
  618 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odjavili ste obveščanje po e-poÅ¡ti.';
   613$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Določili ste <i>$conf[\'order_by\']</i> v vaši lokalni nastavitveni datoteki. Ta parameter je opuščen zato ga prosimo odstranite ali spremenite v: <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
   614$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Naročili ste se na prejemanje novic na e-pošto.';
   615$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odjavili ste obveščanje po e-pošti.';
  619616$lang['You need to confirm deletion'] = 'Izbris morate potrditi';
  620 $lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Razmislite o nadgradnji vaÅ¡ega sistema! Le tako boste lahko uporabljali vse možnosti aplikacije. V nasprotnem primeru aplikacija morda ne bo delovala ali ne bo delovala pravilno.';
  621 $lang['Visit Gallery'] = 'Obišči galerijo';
  622 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Obiščite spletno stan projekta Piwigo';
  623 $lang['Visit language site'] = 'Obiščite stran z jeziki';
  624 $lang['Visit plugin site'] = 'Obiščite stran z vtičniki';
  625 $lang['Visit theme site'] = 'Obiščite stran z temami';
   617$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Razmislite o nadgradnji vašega sistema! Le tako boste lahko uporabljali vse možnosti aplikacije. V nasprotnem primeru aplikacija morda ne bo delovala ali ne bo delovala pravilno.';
   618$lang['Visit Gallery'] = 'Obišči galerijo';
   619$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Obiščite spletno stan projekta Piwigo';
   620$lang['Visit language site'] = 'Obiščite stran z jeziki';
   621$lang['Visit plugin site'] = 'Obiščite stran z vtičniki';
   622$lang['Visit theme site'] = 'Obiščite stran z temami';
  626623$lang['Visited %d times'] = 'Obiskano %d ';
  627 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'OPOZORILO! Kot kaže, ta vtičnik ni v skladu z vaÅ¡o verzijo Piwigo.';
  628 $lang['Waiting'] = 'Čakanje';
  629 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Opozorilo: naročanje ali odjavljanje bo poslalo obvestilo na e-poÅ¡to uporabnikov';
  630 $lang['Watermark'] = 'Vodni žig';
   624$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'OPOZORILO! Kot kaže, ta vtičnik ni v skladu z vašo verzijo Piwigo.';
   625$lang['Waiting'] = 'Čakanje';
   626$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Opozorilo: naročanje ali odjavljanje bo poslalo obvestilo na e-pošto uporabnikov';
   627$lang['Watermark'] = 'Vodni žig';
  631628$lang['Web Form'] = 'Spletni obrazec';
  632629$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Skrbnika ne morete izbrisati';
  633630$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status skrbnika je obvezen.';
  634 $lang['Week starts on'] = 'Teden se začne z';
   631$lang['Week starts on'] = 'Teden se začne z';
  635632$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo lahko vidi te slike?';
  636633$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo lahko vidi to sliko?';
  637 $lang['Width'] = 'Å irina';
  638 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Če je prazno bo uporabljen naslov galerije';
   634$lang['Width'] = 'Širina';
   635$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Če je prazno bo uporabljen naslov galerije';
  639636$lang['With no album'] = 'Brez albuma';
  640637$lang['With no tag'] = 'Brez oznake';
  641638$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uporabnik "%s" ustvarjen z geslom "%s"';
  642639$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan.';
  643 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan na seznam naročnikov.';
  644 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni dodan na seznam naročnikov.';
  645 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni bil odstranjen s seznama naročnikov.';
  646 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] je bil odstranjen s seznama naročnikov.';
   640$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan na seznam naročnikov.';
   641$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni dodan na seznam naročnikov.';
   642$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni bil odstranjen s seznama naročnikov.';
   643$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] je bil odstranjen s seznama naročnikov.';
  647644$lang['User comments validation'] = 'Potrditev komentarjev uporabnikov';
  648645$lang['User list'] = 'Seznam uporabnikov';
   
  651648$lang['Validate'] = 'Potrdi';
  652649$lang['Validation'] = 'Potrditev';
  653 $lang['Version'] = 'Različica';
   650$lang['Version'] = 'Različica';
  654651$lang['View in gallery'] = 'Poglej v galeriji';
  655652$lang['Virtual Links'] = 'Navidezne povezave';
   
  659656$lang['Virtual album name'] = 'Ime navideznega albuma';
  660657$lang['Virtual albums to move'] = 'Navidezni album za premikanje';
  661 $lang['Unable to dump database.'] = 'Ne morem zavreči podatkovne baze';
  662 $lang['Uncheck all'] = 'Odznači vse';
   658$lang['Unable to dump database.'] = 'Ne morem zavreči podatkovne baze';
   659$lang['Uncheck all'] = 'Odznači vse';
  663660$lang['Unknown upload error'] = 'Nepoznana napaka pri nalaganju';
  664661$lang['Unlock gallery'] = 'Odkleni galerijo';
  665662$lang['Unlocked'] = 'Odklenjeno';
  666 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odjavi obvestila na e-poÅ¡to';
   663$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odjavi obvestila na e-pošto';
  667664$lang['Unsubscribed'] = 'Odjavljen';
  668665$lang['Update All'] = 'Posodobi vse';
  669 $lang['Update Complete'] = 'Posodobitev končana';
   666$lang['Update Complete'] = 'Posodobitev končana';
  670667$lang['Update albums informations'] = 'Posodobi informacije albumov';
  671 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Posodabljanje je v teku... Prosimo počakajte.';
   668$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Posodabljanje je v teku... Prosimo počakajte.';
  672669$lang['Update photos information'] = 'Posodobi informacije slik';
  673670$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Posodobi na Piwigo %s';
  674671$lang['Updates'] = 'Posodobitve';
  675 $lang['Upload'] = 'Naloži';
  676 $lang['Upload Photos'] = 'Naloži slike';
  677 $lang['Uploaded Photos'] = 'Naložene slike';
  678 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Uporabi privzeto razvrščanje slik (določeno v konfiguracijski datoteki)';
   672$lang['Upload'] = 'Naloži';
   673$lang['Upload Photos'] = 'Naloži slike';
   674$lang['Uploaded Photos'] = 'Naložene slike';
   675$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Uporabi privzeto razvrščanje slik (določeno v konfiguracijski datoteki)';
  679676$lang['Used metadata'] = 'Metadata uporabljen';
  680677$lang['User'] = 'Uporabnik';
  681 $lang['This site already exists'] = 'Ta stran že obstaja';
   678$lang['This site already exists'] = 'Ta stran že obstaja';
  682679$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Ta tema ni bila narejena tako da bi jo neposredno aktivirali.';
  683 $lang['Thumbnail'] = 'Sličica';
  684 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Ustvarjanje sličic je v teku.....';
  685 $lang['Time'] = 'Čas';
  686 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Čas za poÅ¡iljanje poÅ¡te je omejen. Ostala poÅ¡ta je bila prezrta.';
   680$lang['Thumbnail'] = 'Sličica';
   681$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Ustvarjanje sličic je v teku.....';
   682$lang['Time'] = 'Čas';
   683$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Čas za pošiljanje pošte je omejen. Ostala pošta je bila prezrta.';
  687684$lang['Title'] = 'Naslov';
  688685$lang['To send ?'] = 'Poslati?';
  689 $lang['To subscribe'] = 'Naročiti se';
   686$lang['To subscribe'] = 'Naročiti se';
  690687$lang['To unsubscribe'] = 'Odjaviti se';
  691688$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Preobrni lstnosti "privzete skupine"';
  692689$lang['Tools'] = 'Orodja';
  693690$lang['Two updates are available'] = 'Na voljo stad ve posodobitvi';
  694 $lang['Type here the author name'] = 'Tu vpiÅ¡ite ime avtorja';
  695 $lang['Type here the name of the new group'] = 'Tu vpiÅ¡ite ime nove skupine';
  696 $lang['Type here the title'] = 'Tu vpiÅ¡ite naslov';
  697 $lang['Type in a search term'] = 'VpiÅ¡ite iskalni niz';
   691$lang['Type here the author name'] = 'Tu vpišite ime avtorja';
   692$lang['Type here the name of the new group'] = 'Tu vpišite ime nove skupine';
   693$lang['Type here the title'] = 'Tu vpišite naslov';
   694$lang['Type in a search term'] = 'Vpišite iskalni niz';
  698695$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Ne morem preveriti za nadgradnjo';
  699 $lang['This name is already used by another group.'] = 'To ime že uporablja druga skupina';
  700 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'To je le manjÅ¡a posodobitev s popravki hroščev';
  701 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega upload_max_filesize direktivo v php.ini , ki je: %sB';
  702 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Naložena datoteka je bila preneÅ¡ena le delno';
  703 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega post_max_size direktivo v php.ini , ki je: %sB';
  704 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je dodal med naročnike prejemnikov obvestil na e-poÅ¡to';
  705 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je odjavil s seznama prejemnikov obvestil na e-poÅ¡to';
   696$lang['This name is already used by another group.'] = 'To ime že uporablja druga skupina';
   697$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'To je le manjša posodobitev s popravki hroščev';
   698$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega upload_max_filesize direktivo v php.ini , ki je: %sB';
   699$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Naložena datoteka je bila prenešena le delno';
   700$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega post_max_size direktivo v php.ini , ki je: %sB';
   701$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je dodal med naročnike prejemnikov obvestil na e-pošto';
   702$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je odjavil s seznama prejemnikov obvestil na e-pošto';
  706703$lang['The whole page'] = 'Cela stran';
  707704$lang['The whole set'] = 'Cel nabor';
  708705$lang['Themes'] = 'Teme';
  709706$lang['Themes which need upgrade'] = 'Teme ki potrebujejo nadgradnjo';
  710 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Ni naročnikov ki bi jih obveščali na e-mail.';
   707$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Ni naročnikov ki bi jih obveščali na e-mail.';
  711708$lang['There is no group in this gallery.'] = 'V tej galeriji ni skupine';
  712709$lang['There is no other language available.'] = 'Na voljo ni drugega jezika.';
  713 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Na voljo ni drugih vtičnikov.';
   710$lang['There is no other plugin available.'] = 'Na voljo ni drugih vtičnikov.';
  714711$lang['There is no other theme available.'] = 'Na voljo ni drugih tem.';
  715712$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Ta album vsebuje %d slik, dodanih med %s in %s.';
   
  717714$lang['This album contains no photo.'] = 'Ta album ne vsebuje slik.';
  718715$lang['This group will be set to default'] = 'Ta skupina bo uporabljena kot privzeta.';
  719 $lang['This group will be unset to default'] = 'Ta skupina ne bo več uporabljena kot privzeta.';
   716$lang['This group will be unset to default'] = 'Ta skupina ne bo več uporabljena kot privzeta.';
  720717$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'To je pomembna posodobitev z <a href="%s">novimi, zanimivimi funkcijami</a>.';
  721718$lang['Storage album'] = 'Album za shranjevanje';
  722 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavitev predloge je bila zabeležena';
  723 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Sledeče  %d oznake so bile izbrisane';
  724 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo vtičnik za izvoz vam omogoča da ustvarite albume in izvozite slike.';
  725 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Objavni vtičnik vam omogoča da izvozite in sinhronizirate slike iz programa Lightroom neposredno v Piwigo foto galerijo.';
  726 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Nepravilnost bo spregledana do naslednje različice programa.';
  727 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Središče pozornosti je najbolj pomembno območje na fotografiji';
   719$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavitev predloge je bila zabeležena';
   720$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Sledeče  %d oznake so bile izbrisane';
   721$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo vtičnik za izvoz vam omogoča da ustvarite albume in izvozite slike.';
   722$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Objavni vtičnik vam omogoča da izvozite in sinhronizirate slike iz programa Lightroom neposredno v Piwigo foto galerijo.';
   723$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Nepravilnost bo spregledana do naslednje različice programa.';
   724$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Središče pozornosti je najbolj pomembno območje na fotografiji';
  728725$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Ne morem dostopati do datoteke ali direktorija (ali ne obstaja ali pa ni pravic za dostop)';
  729 $lang['The following tag was deleted'] = 'Sledeča oznaka je bila izbrisana';
   726$lang['The following tag was deleted'] = 'Sledeča oznaka je bila izbrisana';
  730727$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerije ni pravilen';
  731728$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Ime skupine ne sme vsebovati "or" in ne sme biti prazno.';
  732729$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Ime albuma ne sme biti prazno';
  733 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Imena direktorijev in datotek morajo vsebovati le črke, Å¡tevilke, "-", "_" ali "."';
  734 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Å tevilo komentarjev na stran mora biti med 5 in 50.';
  735 $lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna kvaliteta slike mora biti Å¡tevilo med %d in %d';
  736 $lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna viÅ¡ina mora biti Å¡tevilo med %d in %d';
  737 $lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna Å¡irina mora biti Å¡tevilo med %d in %d';
  738 $lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ime stalne povezave (permalink) mora biti sestavljeno iz: a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" ali "/". Ne sme biti numerična in ne sme se začeti s Å¡tevilko ki ji sledi "-"';
  739 $lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Dimenzija slike bo pomanjÅ¡ana na  %dx%d pikslov';
  740 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Naložena datoteka presega direktivo MAX_FILE_SIZE , ki je bila določena v HTML obrazcu';
  741 $lang['Subscribe'] = 'Naroči se';
  742 $lang['Subscribe %s'] = 'Naroči %s';
  743 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Naroči %s se na Piwigo Obvestilne novice';
  744 $lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Naroči se na obvestila na e-poÅ¡to';
  745 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Naroči/odjavi uporabnike';
  746 $lang['Subscribed'] = 'Naročen';
  747 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Prikaz seznama naročnikov je možen le če obstajajo nove vsebine za obvestila.';
   730$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Imena direktorijev in datotek morajo vsebovati le črke, številke, "-", "_" ali "."';
   731$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Število komentarjev na stran mora biti med 5 in 50.';
   732$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna kvaliteta slike mora biti število med %d in %d';
   733$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna višina mora biti število med %d in %d';
   734$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna širina mora biti število med %d in %d';
   735$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ime stalne povezave (permalink) mora biti sestavljeno iz: a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" ali "/". Ne sme biti numerična in ne sme se začeti s številko ki ji sledi "-"';
   736$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Dimenzija slike bo pomanjšana na  %dx%d pikslov';
   737$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Naložena datoteka presega direktivo MAX_FILE_SIZE , ki je bila določena v HTML obrazcu';
   738$lang['Subscribe'] = 'Naroči se';
   739$lang['Subscribe %s'] = 'Naroči %s';
   740$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Naroči %s se na Piwigo Obvestilne novice';
   741$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Naroči se na obvestila na e-pošto';
   742$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Naroči/odjavi uporabnike';
   743$lang['Subscribed'] = 'Naročen';
   744$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Prikaz seznama naročnikov je možen le če obstajajo nove vsebine za obvestila.';
  748745$lang['Sum of rates'] = 'Vsota ocen';
  749746$lang['Summary'] = 'Povzetek';
  750747$lang['Support'] = 'Podpora';
  751 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'S klikom preklopi med čisto ali temnejÅ¡o preobleko za admin panel';
   748$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'S klikom preklopi med čisto ali temnejšo preobleko za admin panel';
  752749$lang['Synchronize'] = 'Sinhroniziraj';
  753750$lang['Synchronize metadata'] = 'Sinhroniziraj metadata';
  754 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Oznaka "%s" že obstaja';
   751$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Oznaka "%s" že obstaja';
  755752$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Oznaka "%s" je sedaj dvojnik od  "%s"';
  756753$lang['Tag "%s" was added'] = 'Oznaka "%s" je bila dodana';
  757754$lang['Tag selection'] = 'Izbira oznak';
  758 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Oznake <em>%s</em> združene v oznako <em>%s</em>';
   755$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Oznake <em>%s</em> združene v oznako <em>%s</em>';
  759756$lang['Templates'] = 'Predloge';
  760 $lang['Send connection settings by email'] = 'PoÅ¡lji mi prijavne informacije na e-poÅ¡to';
  761 $lang['Remove from caddie'] = 'Odstrani iz koÅ¡arice';
   757$lang['Send connection settings by email'] = 'Pošlji mi prijavne informacije na e-pošto';
   758$lang['Remove from caddie'] = 'Odstrani iz košarice';
  762759$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status uporabnika "%s" posodobljen';
  763 $lang['Send mail to users'] = 'PoÅ¡lji poÅ¡to uporabnikom';
   760$lang['Send mail to users'] = 'Pošlji pošto uporabnikom';
  764761$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavi za privzet jezik za neregistrirane in nove uporabnike';
  765762$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavi kot privzeto temo za neregistrirane in nove uporabnike';
   
  770767$lang['Sharpen'] = 'OStrenje';
  771768$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell je odprtokodni program za delo z digitalnimi fotografijami in je privzeti program za organiziranje fotografij v Linux distribuciji Ubuntu in Fedora.';
  772 $lang['Show info'] = 'Prikaži info';
  773 $lang['Show menubar'] = 'Prikaži menijsko vrstico';
   769$lang['Show info'] = 'Prikaži info';
   770$lang['Show menubar'] = 'Prikaži menijsko vrstico';
  774771$lang['Simulation'] = 'Simulacija';
  775772$lang['Site manager'] = 'Upravljalec strani';
  776 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nekatere teme in vtičniki morda Å¡e niso na voljo.';
  777 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Na voljo je nekaj posodobitev za razÅ¡iritve.';
   773$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nekatere teme in vtičniki morda še niso na voljo.';
   774$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Na voljo je nekaj posodobitev za razširitve.';
  778775$lang['Source tag'] = 'Izvorna oznaka';
  779 $lang['Start Upload'] = 'Začni prenos';
  780 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Zaženi pLoader in dodaj svoje fotografije.';
   776$lang['Start Upload'] = 'Začni prenos';
   777$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Zaženi pLoader in dodaj svoje fotografije.';
  781778$lang['Statistics'] = 'Statistika';
  782779$lang['Status'] = 'Stanje';
  783780$lang['Select a file'] = 'Izberi datoteko';
  784 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Z miÅ¡ko izberite področje, da določite novo polje zanimivosti slike';
   781$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Z miško izberite področje, da določite novo polje zanimivosti slike';
  785782$lang['Select an album'] = 'Izberite album';
  786783$lang['Select at least one album'] = 'Izberite vsaj en album';
   
  788785$lang['Select at least one photo'] = 'Izberite vsaj eno sliko';
  789786$lang['Select at least one user'] = 'Izberite vsaj enega uporabnika';
  790 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Izberite vsaj dve oznaki za združitev';
   787$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Izberite vsaj dve oznaki za združitev';
  791788$lang['Select files'] = 'Izberite datoteke';
  792789$lang['Select groups...'] = 'Izberite skupine';
   
  796793$lang['Select:'] = 'Izberite:';
  797794$lang['Selection'] = 'Izbor';
  798 $lang['Send'] = 'PoÅ¡lji';
  799 $lang['Send an information email to group members'] = 'PoÅ¡lji obvestilni email članom skupine';
  800 $lang['Send mail as'] = 'PoÅ¡lji poÅ¡to kot';
  801 $lang['Send mail on HTML format'] = 'PoÅ¡lji poÅ¡to v HTML obliki';
  802 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Predloga je bila uspeÅ¡no nameščena.';
  803 $lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Različica %s [%s] ki je nameščena ni v skladu z zahtevano različico [%s]';
  804 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TA VTIČNIK JE SEDAJ ŽE DEL PIVIGO PROGRAMA. ODSTRANITE VTIČNIK!';
  805 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Da bi vaÅ¡e slike prenesli iz digiKam v Piwigo preprosto namestite digiKam in Kipi-vtičnike.';
   795$lang['Send'] = 'Pošlji';
   796$lang['Send an information email to group members'] = 'Pošlji obvestilni email članom skupine';
   797$lang['Send mail as'] = 'Pošlji pošto kot';
   798$lang['Send mail on HTML format'] = 'Pošlji pošto v HTML obliki';
   799$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Predloga je bila uspešno nameščena.';
   800$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Različica %s [%s] ki je nameščena ni v skladu z zahtevano različico [%s]';
   801$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TA VTIČNIK JE SEDAJ ŽE DEL PIVIGO PROGRAMA. ODSTRANITE VTIČNIK!';
   802$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Da bi vaše slike prenesli iz digiKam v Piwigo preprosto namestite digiKam in Kipi-vtičnike.';
  806803$lang['Uninstall'] = 'Odstrani';
  807 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenameščeni vtičniki';
  808 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Za namestitev in aktiviranje pojdi na seznam vtičnikov';
  809 $lang['Representant'] = 'Sličica albuma';
  810 $lang['Representation of albums'] = 'Sličica albuma';
  811 $lang['Representative'] = 'Sličica albuma';
  812 $lang['Represents'] = 'je sličica za';
   804$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenameščeni vtičniki';
   805$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Za namestitev in aktiviranje pojdi na seznam vtičnikov';
   806$lang['Representant'] = 'Sličica albuma';
   807$lang['Representation of albums'] = 'Sličica albuma';
   808$lang['Representative'] = 'Sličica albuma';
   809$lang['Represents'] = 'je sličica za';
  813810$lang['Reset ignored updates'] = 'Ponastaviti prezrte posodobitve';
  814811$lang['Resize'] = 'Spremeni velikost';
  815812$lang['Resize after upload'] = 'Spremeni velikost po nalaganju';
  816813$lang['Restore'] = 'Obnovi';
  817 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovi privzete nastavitve. Nastavitve vtičnikov bodo izgubljene.';
   814$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovi privzete nastavitve. Nastavitve vtičnikov bodo izgubljene.';
  818815$lang['Save Settings'] = 'Shrani nastavitve';
  819816$lang['Save Template Directory'] = 'Shrani imenik predlog';
  820 $lang['Save manual order'] = 'Shrani ročno razvrstitev';
   817$lang['Save manual order'] = 'Shrani ročno razvrstitev';
  821818$lang['Save order'] = 'Shrani razvrstitev';
  822819$lang['Save to permalink history'] = 'Shrani v zgodovino stalnih povezav (permalinks-ov)';
  823820$lang['Save visits in history for'] = 'Shrani obiske v zgodovino za';
  824 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Išči nove slike v direktorijih';
   821$lang['Search for new images in the directories'] = 'Išči nove slike v direktorijih';
  825822$lang['Searching...'] = 'Iskanje poteka...';
  826823$lang['Section'] = 'Razdelek';
  827824$lang['See you soon,'] = 'Se vidimo kmalu,';
  828825$lang['See you soon.'] = 'Se vidimo kmalu.';
  829 $lang['Random photo'] = 'Naključna slika';
   826$lang['Random photo'] = 'Naključna slika';
  830827$lang['Rate date'] = 'Datum ocene';
  831 $lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Å tevilo ocen: %d , skupna ocena : %.2f';
   828$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Število ocen: %d , skupna ocena : %.2f';
  832829$lang['Rating'] = 'Ocena';
  833830$lang['Rating by guests'] = 'Ocene gostov';
   
  835832$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) je odprtokodni (GPL v3) Piwigo odjemalec za Android platformo';
  836833$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Preberi Piwigo dokumentacijo';
  837 $lang['Refresh'] = 'Osveži';
  838 $lang['Refresh photo set'] = 'Osveži komplet slik';
   834$lang['Refresh'] = 'Osveži';
   835$lang['Refresh photo set'] = 'Osveži komplet slik';
  839836$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Ponovi preverjanje celovitosti';
  840837$lang['Reject'] = 'Zavrni';
   
  846843$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Zamenjava izvirne predloge s prirejeno predlogo iz direktorija template-extension';
  847844$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nadomestki (prirejene predloge)';
  848 $lang['Portrait'] = 'Pokončno';
  849 $lang['Position'] = 'Položaj';
   845$lang['Portrait'] = 'Pokončno';
   846$lang['Position'] = 'Položaj';
  850847$lang['Posted %s on %s'] = 'Objavljeno %s na %s';
  851848$lang['Predefined filter'] = 'Prednastavljeni filter';
  852849$lang['Preferences'] = 'Izbire';
  853 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Čas za pripravo seznama uporabnikov katerim bo poslan e-mail je omejen. OStalih uporabnikov ni na seznamu.';
   850$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Čas za pripravo seznama uporabnikov katerim bo poslan e-mail je omejen. OStalih uporabnikov ni na seznamu.';
  854851$lang['Privacy level'] = 'Nivo zasebnosti';
  855852$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivo zasebnosti nastavljen na "%s"';
   
  858855$lang['Public'] = 'Javno';
  859856$lang['Public / Private'] = 'Javno / Zasebno';
  860 $lang['Purge compiled templates'] = 'IzbriÅ¡i sestavljene predloge';
  861 $lang['Purge history detail'] = 'IzbriÅ¡i podrobnosti zgodovine';
  862 $lang['Purge history summary'] = 'IzbriÅ¡i povzetek zgodovine';
  863 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'IzbriÅ¡i nikoli uporabljene vire obvestil';
  864 $lang['Purge search history'] = 'IzbriÅ¡i zgodovino iskanja';
  865 $lang['Purge sessions'] = 'IzbriÅ¡i seje';
  866 $lang['Purge user cache'] = 'IzbriÅ¡i predpomnilnik (cache) uporabnika';
   857$lang['Purge compiled templates'] = 'Izbriši sestavljene predloge';
   858$lang['Purge history detail'] = 'Izbriši podrobnosti zgodovine';
   859$lang['Purge history summary'] = 'Izbriši povzetek zgodovine';
   860$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Izbriši nikoli uporabljene vire obvestil';
   861$lang['Purge search history'] = 'Izbriši zgodovino iskanja';
   862$lang['Purge sessions'] = 'Izbriši seje';
   863$lang['Purge user cache'] = 'Izbriši predpomnilnik (cache) uporabnika';
  867864$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hitra lokalna sinhronizacija';
  868865$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo obvestila';
  869 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Objavni vtičnik za Lightroom';
   866$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Objavni vtičnik za Lightroom';
  870867$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo posodobitev';
  871 $lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo prenaÅ¡alnik';
  872 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo ne more prenesti nadgradnje s strežnika';
   868$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo prenašalnik';
   869$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo ne more prenesti nadgradnje s strežnika';
  873870$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo nastavitve';
  874 $lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za Aperture';
  875 $lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za iPhoto';
   871$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za Aperture';
   872$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za iPhoto';
  876873$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo za Android';
  877874$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Pivigo za iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  878 $lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo objavni vtičnik za Shotwell';
  879 $lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo objavni vtičnik za digiKam';
  880 $lang['Piwigo version'] = 'Piwigo različica';
   875$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo objavni vtičnik za Shotwell';
   876$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo objavni vtičnik za digiKam';
   877$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo različica';
  881878$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosimo preverite doveljenja za "plugins" direktorij in poddirektorije (chmod)';
  882879$lang['Please select at least two groups'] = 'Prosimo iberite vsaj dve skupini';
  883 $lang['Please wait...'] = 'Prosimo počakajte...';
  884 $lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Ta vtičnik je bil uspeÅ¡no kopiran.';
  885 $lang['Plugin list'] = 'Seznam Vtičnikov';
  886 $lang['Plugins'] = 'Vtičniki';
  887 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Vtičniki, ki jih je potrebno nadgraditi';
  888 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s je že uporabljen za album %s.';
   880$lang['Please wait...'] = 'Prosimo počakajte...';
   881$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Ta vtičnik je bil uspešno kopiran.';
   882$lang['Plugin list'] = 'Seznam Vtičnikov';
   883$lang['Plugins'] = 'Vtičniki';
   884$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Vtičniki, ki jih je potrebno nadgraditi';
   885$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s je že uporabljen za album %s.';
  889886$lang['Permalink history'] = 'Zgodovina stalnih povezav (Permalinks-ov)';
  890887$lang['Permalinks'] = 'Stalne povezave';
  891888$lang['Permission denied'] = 'Dostop zavrnjen';
  892 $lang['Permission granted'] = 'Dostop omogočen';
  893 $lang['Permission granted for groups'] = 'Dostop omogočen za skupino';
  894 $lang['Permission granted for users'] = 'Dostop omogočen za uporabnike';
  895 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Dostop omogočen na račun (zaradi) skupine';
   889$lang['Permission granted'] = 'Dostop omogočen';
   890$lang['Permission granted for groups'] = 'Dostop omogočen za skupino';
   891$lang['Permission granted for users'] = 'Dostop omogočen za uporabnike';
   892$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Dostop omogočen na račun (zaradi) skupine';
  896893$lang['Permission management'] = 'Upravljanje dovoljenj';
  897894$lang['Permissions'] = 'Dovoljenja';
   
  906903$lang['Photos generation in progress...'] = 'Izdelava slik v teku...';
  907904$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Administracija';
  908 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'prikaži največ informacij (dodani albumi in slike, izbrisani albumi in slike)';
   905$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'prikaži največ informacij (dodani albumi in slike, izbrisani albumi in slike)';
  909906$lang['Original Size'] = 'Originalna velikost';
  910907$lang['Original file : %s'] = 'Izvirna datoteka : %s';
  911908$lang['Original templates'] = 'Izvirna preobleka';
  912909$lang['Orphan tags deleted'] = 'OSirotele oznake izbrisane';
  913 $lang['Other plugins'] = 'Na voljo so drugi vtičniki';
   910$lang['Other plugins'] = 'Na voljo so drugi vtičniki';
  914911$lang['Other private albums'] = 'Drugi zasebni albumi';
  915912$lang['Overall'] = 'Pregled';
   
  922919$lang['Parent album'] = 'Nadrejeni album';
  923920$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Manjka potrditev gesla. Prosimo potrdite izbrano geslo.';
  924 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Manjka geslo. Prosimo vpiÅ¡ite geslo.';
   921$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Manjka geslo. Prosimo vpišite geslo.';
  925922$lang['Path'] = 'Pot';
  926 $lang['Pending Comments'] = 'Komentarji na čakanju';
   923$lang['Pending Comments'] = 'Komentarji na čakanju';
  927924$lang['Permalink'] = 'Permalink (stalna povezava)';
  928 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s je bil prej uporabljen za album %s. Najprej ga izbriÅ¡ite iz zgodovine stalnih povezav ';
   925$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s je bil prej uporabljen za album %s. Najprej ga izbrišite iz zgodovine stalnih povezav ';
  929926$lang['None'] = 'Noben';
  930927$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ni pravilno obrezano?';
  931928$lang['Notification'] = 'Obvestilo';
  932929$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Obvestilo administratorju ko je komentar';
  933 $lang['Number of albums per page'] = 'Å tevilo albumov na stran';
  934 $lang['Number of comments per page'] = 'Å tevilo komentarjev na stran';
  935 $lang['Number of downloads'] = 'Å tevilo prenosov';
  936 $lang['Number of rates'] = 'Å tevilo ocen';
  937 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Å tevilo sličic za kreiranje';
  938 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Å tevilčna oznaka: %d';
  939 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastareli vtičniki';
  940 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'V Linuxu namestite Shotwell in nato aktivirajte možnost Piwigo objavljanje.';
   930$lang['Number of albums per page'] = 'Število albumov na stran';
   931$lang['Number of comments per page'] = 'Število komentarjev na stran';
   932$lang['Number of downloads'] = 'Število prenosov';
   933$lang['Number of rates'] = 'Število ocen';
   934$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Število sličic za kreiranje';
   935$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Številčna oznaka: %d';
   936$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastareli vtičniki';
   937$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'V Linuxu namestite Shotwell in nato aktivirajte možnost Piwigo objavljanje.';
  941938$lang['Only private albums are listed'] = 'Navedeni so le zasebni albumi';
  942939$lang['Opacity'] = 'Prosojnost';
  943940$lang['Operating system'] = 'Operacijski sistem';
  944941$lang['Operation in progress'] = 'Obdelava v teku';
  945 $lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacija se je zaključila z nekaj napakami';
  946 $lang['Optional URL keyword'] = 'Opcijska URL ključna beseda';
  947 $lang['Options'] = 'Možnosti';
  948 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Razvrstitev elementov menijske vrstice je bila uspeÅ¡no posodobljena';
  949 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ker ni izbrana nobena slika, ni možno nobeno dejanje.';
   942$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacija se je zaključila z nekaj napakami';
   943$lang['Optional URL keyword'] = 'Opcijska URL ključna beseda';
   944$lang['Options'] = 'Možnosti';
   945$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Razvrstitev elementov menijske vrstice je bila uspešno posodobljena';
   946$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ker ni izbrana nobena slika, ni možno nobeno dejanje.';
  950947$lang['No results'] = 'Ni rezultatov';
  951 $lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Noben uporabnik ne bo obveščen preko e-poÅ¡te.';
   948$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Noben uporabnik ne bo obveščen preko e-pošte.';
  952949?>
 • trunk/language/sl_SI/common.lang.php

  r22616 r22633  
  1 <?php
   1<?php
  22// +-----------------------------------------------------------------------+
  33// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
   
  3636
  3737$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  38 $lang['%d album updated'] = '%d kategorija popravljena';
  39 $lang['%d albums updated'] = '%d kategorij popravljenih';
   38$lang['%d album updated'] = '%d album popravljena';
   39$lang['%d albums updated'] = '%d albumov popravljenih';
  4040$lang['%d comment to validate'] = '%d komentar za preveriti';
  4141$lang['%d comments to validate'] = '%d komentarjev za preveriti';
   
  4646$lang['%d hit'] = '%d zadetek';
  4747$lang['%d hits'] = '%d zadetkov';
  48 $lang['%d new user'] = '%d novi uporabnik';
   48$lang['%d new user'] = '%d nov uporabnik';
  4949$lang['%d new users'] = '%d novih uporabnikov';
  5050$lang['About'] = 'Vizitka';
   
  5353$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Vsaj eno pravilo mora biti izpolnjeno.';
  5454$lang['Author'] = 'Avtor';
  55 $lang['Albums'] = 'Kategorije';
  56 $lang['Album'] = 'Kategorija';
   55$lang['Albums'] = 'Albumi';
   56$lang['Album'] = 'Album';
  5757$lang['Close this window'] = 'Zapri okno';
  5858$lang['Confirm Password'] = 'Potrdi geslo';
   
  6464$lang['Current password is wrong'] = 'Napačno geslo';
  6565$lang['Dimensions'] = 'Dimenzije';
  66 $lang['Display'] = 'Zaslon';
   66$lang['Display'] = 'Prikaz';
  6767$lang['%d new photo'] = '%d nova slika';
  6868$lang['%d new photos'] = '%d novih slik';
  69 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'RSS vir (slike, komentarji)';
   69$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Poln RSS vir (slike, komentarji)';
  7070$lang['Login'] = 'Prijava';
  7171$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Vsa pravila morajo biti izpolnjena.';
  7272$lang['Email address'] = 'E-pošta';
  7373$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vnesite svoje osebne podatke';
  74 $lang['Error sending email'] = 'Napaka pri pošiljanju pošte';
   74$lang['Error sending email'] = 'Napaka pri pošiljanju e-pošte';
  7575$lang['File name'] = 'Ime datoteke';
  7676$lang['File'] = 'Datoteka';
   
  7878$lang['Filter and display'] = 'Filter in prikaz';
  7979$lang['Filter'] = 'Filter';
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Si pozabil geslo?';
   80$lang['Forgot your password?'] = 'Ste pozabili vaše geslo?';
  8181$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Obišči galerijo kot obiskovalec';
  8282$lang['Help'] = 'Pomoč';
  8383$lang['Identification'] = 'Identifikacija';
  84 $lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS vir (samo slike)';
   84$lang['Photos only RSS feed'] = 'Slikovni RSS vir (samo slike)';
  8585$lang['Keyword'] = 'Ključna beseda';
  8686$lang['Links'] = 'Povezave';
   
  8888$lang['New on %s'] = 'Nov na %s';
  8989$lang['Notification'] = 'Obvestilo';
  90 $lang['Number of items'] = 'Število ';
   90$lang['Number of items'] = 'Število predmetov ';
  9191$lang['Original dimensions'] = 'Originalna velikost';
  9292$lang['Password forgotten'] = 'Pozabljeno geslo';
   
  9797$lang['Quick connect'] = 'Hitra povezava';
  9898$lang['RSS feed'] = 'RSS vir';
  99 $lang['Register'] = 'Registracija';
   99$lang['Register'] = 'Registriraj se';
  100100$lang['Registration'] = 'Registracija';
  101101$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznan identifikator vira';
   
  106106$lang['Week %d'] = 'Teden %d';
  107107$lang['About Piwigo'] = 'O Piwigo';
  108 $lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Niste avtorizirani za dostop do zahtevane strani';
   108$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Za dostop do zahtevane strani nimate pooblastil';
  109109$lang['add this photo to your favorites'] = 'dodaj sliko med svoje priljubljene';
  110110$lang['Administration'] = 'Administracija';
   
  149149$lang['Search'] = 'Išči';
  150150$lang['display available tags'] = 'Prikaži možne oznake';
  151 $lang['Since'] = 'Odkar';
   151$lang['Since'] = 'Od';
  152152$lang['Sort by'] = 'Uredi po';
  153153$lang['Sort order'] = 'Urejeno po';
  154 $lang['Tag'] = 'Označba';
   154$lang['Tag'] = 'Oznaka';
  155155$lang['Tags'] = 'Oznake';
  156 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS viri omogočajo prijavo na dogodke te spletne strani, kot so: nove slike, nove kategorije, novi komentarji. Za uporabo je potreben RSS odjemalec.';
   156$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS viri omogočajo prijavo na novosti te spletne strani, kot so: nove slike, novi albumi, novi komentarji. Za uporabo je potreben RSS odjemalec.';
  157157$lang['Default'] = 'Privzeto';
  158158$lang['delete this photo from your favorites'] = 'odstrani to sliko iz svojih priljubljenih';
  159 $lang['Delete'] = 'Odstrani';
   159$lang['Delete'] = 'Izbriši';
  160160$lang['descending'] = 'padajoče';
  161161$lang['Download'] = 'prenesi';
   
  178178$lang['search'] = 'išči';
  179179$lang['Home'] = 'Domov';
  180 $lang['in this album'] = 'v tej kategoriji';
  181 $lang['in %d sub-album'] = 'v %d pod-kategoriji';
  182 $lang['in %d sub-albums'] = 'v %d pod-kategorijah';
   180$lang['in this album'] = 'v tem albumu';
   181$lang['in %d sub-album'] = 'v %d pod-albumu';
   182$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d pod-albumih';
  183183$lang['included'] = 'vsebuje';
  184184$lang['Invalid password!'] = 'Napačno geslo!';
   
  188188$lang['Logout'] = 'Odjava';
  189189$lang['obligatory'] = 'obvezno';
  190 $lang['Maximum photo height'] = 'Maksimalna velikost slik';
  191 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maksimalna velikost mora biti vecja od 50';
  192 $lang['Maximum photo width'] = 'Maksimalna dolžina slik';
  193 $lang['Most visited'] = 'Najbolj obiskana';
  194 $lang['display most visited photos'] = 'prikaži najbolj obiskane slike';
   190$lang['Most visited'] = 'Največ ogledov';
   191$lang['display most visited photos'] = 'prikaži največkrat ogledane slike';
  195192$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Število slik na stran, mora biti celo število, večje od nič.';
  196193$lang['Number of photos per page'] = 'Število slik na stran';
  197194$lang['Unknown identifier'] = 'Neznan';
  198195$lang['New password'] = 'Novo geslo';
  199 $lang['Rate this photo'] = 'Glasuj';
   196$lang['Rate this photo'] = 'Oceni to sliko';
  200197$lang['Next'] = 'Naprej';
  201198$lang['no rate'] = 'brez ocene';
   
  203200$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Elementi naloženi znotraj zadnjih %d  dni.';
  204201$lang['password updated'] = 'geslo spremenjeno';
  205 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Novo obdobje more biti pozitivno celo število';
   202$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Novo obdobje mora biti pozitivno celo število';
  206203$lang['photo'] = 'slika';
  207204$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Za ogled  v originalni velikosti, kliknite na sliko';
   
  212209$lang['Random photos'] = 'Naključne slike';
  213210$lang['display a set of random photos'] = 'prikaži množico naključno izbranih slik';
  214 $lang['Recent albums'] = 'Nove kategorije';
  215 $lang['display recently updated albums'] = 'prikaži na novo posodobljene kategorije';
  216 $lang['Recent period'] = 'Novo obdobje';
  217 $lang['Recent photos'] = 'Nove slike';
   211$lang['Recent albums'] = 'Novi albumi';
   212$lang['display recently updated albums'] = 'prikaži nedavno posodobljene albume';
   213$lang['Recent period'] = 'Nedavno';
   214$lang['Recent photos'] = 'Novejše slike';
  218215$lang['display most recent photos'] = 'prikaži najnovejše slike';
  219216$lang['Redirection...'] = 'Preusmeritev...';
   
  222219$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'prijava se ne sme začeti s presledkom';
  223220$lang['this login is already used'] = 'ta uporabnik je že prijavljen';
  224 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mail mora biti oblike xxx@yyy.eee (primer : jack@altern.org)';
   221$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mail mora biti oblike xxx@yyy.eee (primer : nekdo@domena.org)';
  225222$lang['please enter your password again'] = 'prosimo ponovno vpišite svoje geslo';
  226 $lang['Auto login'] = 'Avtomatska prijava';
   223$lang['Auto login'] = 'Samodejna prijava';
  227224$lang['remove this tag from the list'] = 'odstrani oznako s seznama';
  228225$lang['representative'] = 'sličica albuma';
  229 $lang['Search for Author'] = 'Iskanje po avtorju';
  230 $lang['Search in albums'] = 'Iskanje po kategorijah';
   226$lang['Search for Author'] = 'Iskanje avtorja';
   227$lang['Search in albums'] = 'Iskanje v albumih';
  231228$lang['Search by date'] = 'Iskanje po datumu';
  232229$lang['Date'] = 'Datum';
   
  238235$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Prazen niz. Vnesen ni bil niti en kriterij.';
  239236$lang['Search results'] = 'Rezultat iskanja';
  240 $lang['Search in sub-albums'] = 'Iskanje po podkategorijah';
  241 $lang['searched words : %s'] = 'iskalne besede : %s';
   237$lang['Search in sub-albums'] = 'Iskanje po pod-albumih';
   238$lang['searched words : %s'] = 'iskane besede : %s';
  242239$lang['Contact'] = 'Kontakt';
  243240$lang['set as album representative'] = 'nastavi kot sličico albuma';
  244 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksimalna dolžina mora biti večje od 50';
  245 $lang['display a calendar by creation date'] = 'prikaži kolendar po datumu nastanka';
  246 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'prikaži vse elemente v kategorijah in pod-kategorijah';
   241$lang['display a calendar by creation date'] = 'prikaži koledar po datumu nastanka';
   242$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'prikaži vse slike v vseh pod-albumih';
  247243$lang['return to normal view mode'] = 'vrni se v normalni način';
  248 $lang['display a calendar by posted date'] = 'prikaži kolendar po datumu odpošiljanja';
   244$lang['display a calendar by posted date'] = 'prikaži kolendar po datumu objave';
  249245$lang['Show number of comments'] = 'Prikaži število komentarjev';
  250246$lang['Show number of hits'] = 'Prikaži število zadetkov';
   
  253249$lang['Specials'] = 'Posebno';
  254250$lang['SQL queries in'] = 'SQL povpraševanje v';
  255 $lang['display only recently posted photos'] = 'prikaži samo zadnje odposlane slike';
   251$lang['display only recently posted photos'] = 'prikaži samo nedavno objavljene slike';
  256252$lang['return to the display of all photos'] = 'vrni se v prikaz vseh slik';
  257253$lang['the beginning'] = 'začetek';
  258 $lang['Interface theme'] = 'Tema';
  259 $lang['Thumbnails'] = 'Predogled';
   254$lang['Interface theme'] = 'Tema vmesnika';
   255$lang['Thumbnails'] = 'Sličice';
  260256$lang['Menu'] = 'Meni';
  261257$lang['A comment on your site'] = 'Komentar na vaši strani';
  262258$lang['today'] = 'danes';
  263259$lang['Update your rating'] = 'Popravi svojo oceno';
  264 $lang['the username must be given'] = 'potrebno je uporabniško ime';
   260$lang['the username must be given'] = 'zahtevano je uporabniško ime';
  265261$lang['useful when password forgotten'] = 'uporabno, v primeru izgubljenega gesla';
  266262$lang['Quick search'] = 'Hitro iskanje';
   
  270266$lang['Author: %s'] = 'Avtor: %s';
  271267$lang['Comment: %s'] = 'Komentar: %s';
  272 $lang['Comment by %s'] = 'Komentar za %s';
   268$lang['Comment by %s'] = 'Komentiral %s';
  273269$lang['User: %s'] = 'Uporabnik: %s';
  274270$lang['Email: %s'] = 'E-pošta: %s';
  275271$lang['Admin: %s'] = 'Administrator: %s';
  276272$lang['Registration of %s'] = 'Prijavljenih %s';
  277 $lang['Album: %s'] = 'Kategorija: %s';
   273$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  278274$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Nepravilen status uporabnika "guest", uporabljen bo privzeti status. Prosim obvestite skrbnika.';
  279275$lang['this email address is already in use'] = 'ta e-poštni naslov že uporablja drug uporabnik';
  280 $lang['Album results for'] = 'Category results for';
  281 $lang['Tag results for'] = 'Rezultat za značke';
   276$lang['Album results for'] = 'Rezultat albumov za';
   277$lang['Tag results for'] = 'Rezultat oznak za';
  282278$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s';
  283279$lang['Play of slideshow'] = 'Začni diaprojekcijo';
   
  303299$lang['month'][8] = "avgust";
  304300$lang['month'][9] = "september";
  305 $lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ne ponovi prezentacije';
   301$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ne ponavljaj diaprojekcije';
  306302$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Zmanjšaj hitrost predvajanja';
  307303$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Povečaj hitrost predvajanja';
   
  311307$lang['%d photo'] = '%d slika';
  312308$lang['%d photos'] = '%d slik';
  313 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d slika je pravtako povezana s trenutno značko';
   309$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d slika je prav tako povezana s trenutno oznako';
  314310$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d slike so prav tako povezane s trenutnimi oznakami';
  315 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Pokaži slike povezane le s to oznako';
  316 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'slike naložene zadnjih %d dni';
   311$lang['display photos linked to this tag'] = 'Pokaži slike povezane s to oznako';
   312$lang['photos posted during the last %d days'] = 'slike objavljene zadnjih %d dni';
  317313$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo pomoč';
  318 $lang['Rank'] = 'Rang';
   314$lang['Rank'] = 'Uvrstitev';
  319315$lang['group by letters'] = 'razvrsti po abecedi';
  320316$lang['letters'] = 'črke';
  321 $lang['show tag cloud'] = 'prikaži oblak oznake';
   317$lang['show tag cloud'] = 'prikaži oznake v oblaku';
  322318$lang['cloud'] = 'oblak';
  323319$lang['Reset to default values'] = 'Ponastavi na privzete vrednosti';
  324320$lang['delete all photos from your favorites'] = 'odstrani vse slike iz svojih priljubljenih';
  325321$lang['Sent by'] = 'Poslano od';
  326 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Piškotki so blokirani ali niso podprti s strani vašega brskalnika. Za prijavo je potrebno omogočiti piškotke.';
   322$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Piškotki so blokirani ali pa jih vaš brskalnik ne podpira. Za prijavo je potrebno omogočiti piškotke.';
  327323$lang['Edit a comment'] = 'Uredi komentar';
  328324$lang['Are you sure?'] = 'Ali ste prepričani?';
  329325$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Komentar potrebuje potrditev';
  330326$lang['Welcome'] = 'Dobrodošli';
  331 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Dobrodošli v svoji Piwigo galeriji!';
   327$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Dobrodošli v vaši novi Piwigo galeriji!';
  332328$lang['... or browse your empty gallery'] = '... ali prebrskaj svojo prazno galerijo';
  333 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ali prosim deaktivirajte to sporočilo , I will find my way by myself';
   329$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ali prosim onemogočite to sporočilo , znašel se bom sam';
  334330$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Zdravo %s, tvoja Piwigo galerija je prazna!';
  335331$lang['I want to add photos'] = 'Želim dodati slike';
  336332$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Uredi komentar uporabnika: %s';
  337 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Manjka e-pošta. Prosim navedite svojo e-pošto.';
   333$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Manjkajoči e-poštni naslov. Prosim navedite svojo e-poštni naslov.';
  338334$lang['This author modified following comment:'] = 'Ta uporabnik je uredil naslednji komentar:';
  339335$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Ta uporabnik je odstranil komentar z id-jem %d';
   
  345341$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Uporabnik "%s" nima e-pošte, zato ponastavitev gesla ni možna';
  346342$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nekdo je zahteval ponastavite gesla za uporabniški račun:';
  347 $lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uporabnik "%s" za album %s';
   343$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uporabnik "%s" galerije %s';
  348344$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Za ponastavitev gesla, obiščite naslednji spletni naslov:';
  349345$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Če je bila to napaka, preprosto prezrite to sporočilo in nič se ne bo zgodilo.';
   
  354350$lang['Your password has been reset'] = 'Vaše geslo je bilo ponastavljeno';
  355351$lang['Return to home page'] = 'Vrnite se na domačo stran';
  356 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosim vnesite svoje uporabniško ime ali e-pošto.';
  357 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Po e-pošti boste prejeli povezavo za kreiranje novega gesla.';
   352$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosim vnesite svoje uporabniško ime ali e-poštni naslov.';
   353$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Na vaš e-pošti naslov boste prejeli povezavo za kreiranje novega gesla.';
  358354$lang['Username or email'] = 'Uporabniško ime ali e-pošta';
  359355$lang['Change my password'] = 'Spremeni geslo';
   
  366362$lang['Username: %s'] = 'Uporabnik: %s';
  367363$lang['Here are your connection settings'] = 'To so vaši prijavni podatki';
  368 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Če mislite, da ste prejeli to e-pošto po pomoti, se obrnite na nas na %s';
   364$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Če mislite, da ste prejeli to e-pošto po pomoti, se lahko obrnete na nas na: %s';
  369365$lang['large'] = 'velika';
  370366$lang['medium'] = 'srednja';
  371 $lang['Original'] = 'Original';
  372 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Pošlji prijavne podatke po e-pošti';
   367$lang['Original'] = 'Izvirna';
   368$lang['Send my connection settings by email'] = 'Pošlji mi prijavne podatke na moj e-poštni naslov';
  373369$lang['small'] = 'majhna';
  374370$lang['square'] = 'kvadratno';
  375 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Uspešna registracija. Po e-pošti boste kmalu prejeli vaše prijavne podatke. Dobrodošli !';
   371$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Uspešno ste se registrirali. Na vaš e-mail naslov boste prejeli vaše prijavne podatke. Dobrodošli v naši fotogaleriji!!';
  376372$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Hvala za registracijo na %s!';
  377373$lang['thumb'] = 'sličica';
  378374$lang['Username modification'] = 'Sprememba uporabniškega imena';
  379375$lang['xlarge'] = 'večja';
  380 $lang['xxlarge'] = 'XXL-zelo velika';
   376$lang['xxlarge'] = 'XXL - zelo velika';
  381377$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Vaše uporabniško ime je bilo uspešno sprememenjeno na: %s';
  382378$lang['%d rate'] = '%d stopnja';
  383 $lang['2small'] = 'XXS-zelo mala';
  384 $lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Datum kreiranja,nove &rarr; stare';
  385 $lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Datum kreiranja,stare &rarr; nove';
  386 $lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Datum objave,nove &rarr; stare';
  387 $lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Datum objave,stare &rarr; nove';
   379$lang['2small'] = 'XXS - zelo mala';
   380$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Datum kreiranja, nove &rarr; stare';
   381$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Datum kreiranja, stare &rarr; nove';
   382$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Datum objave, nove &rarr; stare';
   383$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Datum objave, stare &rarr; nove';
  388384$lang['Desktop'] = 'Namizje';
  389 $lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Ime datoteke,A &rarr; Z';
  390 $lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Ime datoteke,Z &rarr; A';
  391 $lang['Manual sort order'] = 'Ročni način sortiranja';
   385$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Ime datoteke, A &rarr; Z';
   386$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Ime datoteke, Z &rarr; A';
   387$lang['Manual sort order'] = 'Ročni način razvrščanja';
  392388$lang['Mobile'] = 'Mobilen';
  393 $lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Numerični identifikator, 1 &rarr; 9';
  394 $lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Numerični identifikator, 9 &rarr; 1';
   389$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Številčna oznaka, 1 &rarr; 9';
   390$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Številčna oznaka, 9 &rarr; 1';
  395391$lang['Photo sizes'] = 'Velikosti slike';
  396 $lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Naslov slike,A &rarr; Z';
  397 $lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Naslov slike,Z &rarr; A';
   392$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Ime slike, A &rarr; Z';
   393$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Ime slike, Z &rarr; A';
  398394$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Ocene, visoke &rarr; nizke';
  399395$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Ocene, nizke &rarr; visoke';
  400396$lang['Show latest comments first'] = 'Najnovejši komentarji najprej';
  401397$lang['Show oldest comments first'] = 'Najstarejši komentarji najprej';
  402 $lang['View in'] = 'Pogled v';
  403 $lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Obiski, veliko &rarr; malo';
  404 $lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Obiski, malo &rarr; veliko';
  405 $lang['xsmall'] = 'XS-manjša';
   398$lang['View in'] = 'Poglej v';
   399$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Obiskov, veliko &rarr; malo';
   400$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Obiskov, malo &rarr; veliko';
   401$lang['xsmall'] = 'XS - manjša';
  406402$lang['Forbidden'] = 'Prepovedan dostop';
  407403$lang['Page not found'] = 'Stran ne obstaja';
   
  409405$lang['Requested tag does not exist'] = 'Zahtevana oznaka ne obstaja';
  410406$lang['Bad request'] = 'Nepravilna zahteva';
  411 $lang['Permalink for album not found'] = 'Stalne povezave za album ni bilo mogoče najti';
   407$lang['Permalink for album not found'] = 'Stalne povezave (permalink) za album ni bilo mogoče najti';
  412408$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Prišlo je do napake v Piwigo';
  413 $lang['Email address is mandatory'] = 'E-pošta je obvezna';
   409$lang['Email address is mandatory'] = 'E-poštni naslov je obvezn';
  414410$lang['Username is mandatory'] = 'Uporabniško ime je obvezno';
  415411$lang['mandatory'] = 'obvezno';
 • trunk/language/sl_SI/install.lang.php

  r22104 r22633  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['PHP 5 is required'] = 'Zahtevan PHP 5';
   23$lang['PHP 5 is required'] = 'Zahtevan je PHP 5';
  2424$lang['Password'] = 'Geslo';
  25 $lang['Password ']['confirm'] = 'Geslo [potrdi]';
   25$lang['Password [confirm]'] = 'Geslo [potrdi]';
  2626$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo bo poskušal preklopiti vaše nastavitve na PHP 5 z ustvarjanjem ali urejanjem .htacceess datoteke';
  2727$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ni mogel nastaviti PHP 5.';
  2828$lang['Sorry!'] = 'Oprostite!';
  29 $lang['Start Install'] = 'Začetek namestitve';
   29$lang['Start Install'] = 'Začni namestitev';
  3030$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Poskušam nastaviti PHP 5';
  3131$lang['User'] = 'Uporabnik';
  32 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Uporabniki bodo ta elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani ';
   32$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Obiskovalci bodo lahko ta elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani ';
  3333$lang['Webmaster login'] = 'Prijava za spletne skrbnike';
  3434$lang['Webmaster mail address'] = 'Elektronski naslov skrbnika';
  3535$lang['Webmaster password'] = 'Skrbniško geslo';
  36 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Dobrodošli v mojo galerijo';
  37 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Dobrodošli na vaši novi namestitvi Piwiga!';
   36$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Dobrodošli v moji foto galeriji';
   37$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Dobrodošli v vaši novi namestitvi Piwigo!';
  3838$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Lahko prenesete namestitveno datoteko ter jo naložite v local/config imenik vaše namestitve.';
  3939$lang['Admin configuration'] = 'Admin nastavitve';
   
  5353$lang['Installation'] = 'Namestitev';
  5454$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Zdi se, da  je na spletnem strežniku trenutno nameščen PHP %s';
  55 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Pokazano bo obiskovalcem. To je potrebno za upravljanje spletne strani';
  56 $lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Samo še ena Piwigo galerija';
   55$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Vidno bo obiskovalcem. To je potrebno za upravljanje spletne strani';
   56$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'To je zgolj še ena Piwigo galerija';
  5757$lang['enter a login for webmaster'] = 'vnesite prijavno ime skrbnika';
  58 $lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
  59 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-poštni naslov mora imeti obliko xxx@yyyy.zzz (primer:jack@altern.org)';
   58$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.domena.com, nekaj.domena.si';
   59$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-poštni naslov mora imeti obliko xxx@yyyy.zzz (primer:nekdo@domena.com)';
  6060$lang['please enter your password again'] = 'prosimo ponovno vnesite vaše geslo';
  6161$lang['user login given by your host provider'] = 'prijavno ime uporabnika pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja';
   
  6666$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Posvetujte se z vašim ponudnikom gostovanja kako bi lahko sami prešli na zahtevano PHP 5 različico.';
  6767$lang['also given by your host provider'] = 'tudi pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja';
  68 $lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Rabite pomoč? Zastavite vprašanje na <a href="%s">Piwigo message board</a>.';
   68$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Potrebujete dodatno pomoč? Zastavite vprašanje na <a href="%s">Piwigo oglasni deski</a>.';
  6969$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Upoštevajte da lahko sami spremenite nastavitve in nato ponovno zaženete Piwigo.';
  7070$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Druga rešitev je, da kopirate besedilo v polje zgoraj in ga prilepite v datoteko "local/config/database.inc.php" (Opozorilo: database.inc.php mora vsebovati le to kar je v besedilnem polju, brez znakov prehoda v novo vrstico(line return)ali znakov za presledke)';
 • trunk/language/sl_SI/upgrade.lang.php

  r21687 r22633  
  2828$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Ta stran predlaga, da nadgradite podatkovno bazo vaše Piwigo različice na novejšo različico. Čarovnik nadgradnje je zaznal, da trenutno uporabljate <strong>različico %s</strong> (ali enakovredno).';
  2929$lang['Upgrade'] = 'Nadgradi';
  30 $lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Nadgradi iz različice %s na %s';
   30$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Nadgradi iz različice %s na različico %s';
  3131$lang['Upgrade informations'] = 'Informacije nadgradnje';
  3232$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Dovoljenja uporabnikov in skupin so bila izbrisana';
   
  3535$lang['total upgrade time'] = 'skupen čas nadgradnje';
  3636$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, pred <b>?></b>, vstavi:';
  37 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nadgradnjo lahko opravi le Administrator.Prosimo prijavite se spodaj:';
   37$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nadgradnjo lahko opravi le Administrator. Prosimo prijavite se spodaj:';
  3838$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Kot previdnostni ukrep so sledeče preobleke onemogočene. Preveriti morate posodobitve za te preobleke in jih nato ponovno omogočiti:';
  3939$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Vsi pod-albumi zasebnega albuma postanejo zasebni';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.