Changeset 22642


Ignore:
Timestamp:
May 13, 2013, 6:41:13 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r22633 r22642  
  289289$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodni žig, če je višina večja kot';
  290290$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodni žig, če je širina večja kot';
  291 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Privzeto je središče pozornosti umeščeno na sredino fotografije.';
   291$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Privzeto je središče pozornosti umeščena na sredino fotografije.';
  292292$lang['Choose an option'] = 'Izberi možnost.';
  293293$lang['Check integrity'] = 'Preverjanje integritete.';
   
  342342$lang['Height'] = 'Višina';
  343343$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Dodatki vsebujejo možnosti za brskanje po galeriji, kreiranje albumov in nalaganje fotografij.';
  344 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za velikosti slik z izrezom, kot npr.  "Kvadrat", bo Piwigo poskušal kar najbolje vključiti središče pozornosti.';
   344$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za velikosti slik z izrezom, kot npr.  "Kvadrat", bo Piwigo poskušal kar najbolje vključiti središče pozornosti';
  345345$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Čas izvajanja je prekoračen, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)';
  346346$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Čas izvajanja je potekel, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)';
   
  379379$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinhronizacija';
  380380$lang['Failed to write file to disk'] = 'Napaka pri zapisu datoteke na disk';
  381 $lang['Edit ranks'] = 'Uredi mesta';
   381$lang['Edit ranks'] = 'Urejanje uvrstitvenih nivojev';
  382382$lang['Edit selected tags'] = 'Uredi izbrane oznake';
  383383$lang['Edit tags'] = 'Uredi oznake';
   
  517517$lang['wrong filename'] = 'napačno ime datoteke';
  518518$lang['randomly represented'] = 'naključna sličica albuma';
  519 $lang['ranks'] = 'uvrstitev';
   519$lang['ranks'] = 'uvrstitve';
  520520$lang['reduce to single existing albums'] = 'zmanjšaj na en sam obstoječ album';
  521521$lang['registered users'] = 'registrirani uporabniki';
   
  730730$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Imena direktorijev in datotek morajo vsebovati le črke, številke, "-", "_" ali "."';
  731731$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Število komentarjev na stran mora biti med 5 in 50.';
  732 $lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna kvaliteta slike mora biti število med %d in %d';
   732$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna kakovost slike mora biti število med %d in %d';
  733733$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna višina mora biti število med %d in %d';
  734734$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna širina mora biti število med %d in %d';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.