Changeset 23094


Ignore:
Timestamp:
Jun 7, 2013, 4:55:58 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : elpresidento

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r21044 r23094  
  3939$lang['%d member'] = '%d účastník';
  4040$lang['%d members'] = '%d účastníků';
  41 $lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo';
  42 $lang['%d tags'] = '%d klíčových slov';
   41$lang['%d tag'] = '%d štítek';
   42$lang['%d tags'] = '%d štítků';
  4343$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut';
  4444$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto';
   
  5353$lang['Activate'] = 'Aktivovat';
  5454$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz';
  55 $lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo';
   55$lang['Add a tag'] = 'Přidat štítek';
  5656$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele';
  5757$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu';
   
  7171$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
  7272$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
  73 $lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova';
   73$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybrané štítky';
  7474$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
  7575$lang['Deletions'] = 'Smazání';
   
  8080$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena';
  8181$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
  82 $lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova';
  83 $lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova';
   82$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybrané štítky';
   83$lang['Edit tags'] = 'Upravit štítky';
  8484$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
  8585$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
   
  104104$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
  105105$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
  106 $lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov';
   106$lang['Manage tags'] = 'Správa štítků';
  107107$lang['Members'] = 'Členové';
  108108$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
   
  112112$lang['New name'] = 'Nové jméno';
  113113$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album';
  114 $lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo';
   114$lang['New tag'] = 'Nový štítek';
  115115$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
  116116$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
   
  157157$lang['Storage album'] = 'Uložené album';
  158158$lang['Sum of rates'] = 'Součet hodnot';
  159 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
  160 $lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno';
  161 $lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov';
  162 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno';
   159$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Štítek "%" už existuje';
   160$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" štítků bylo přidáno';
   161$lang['Tag selection'] = 'Výběr štítků';
   162$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d štítků bylo odstraněno';
  163163$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.';
  164164$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat';
   
  304304$lang['test'] = 'Test';
  305305$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku';
  306 $lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova';
   306$lang['remove tags'] = 'Odebrat štítky';
  307307$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi';
  308308$lang['selection'] = 'Výběr';
   
  646646$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
  647647$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
  648 $lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
   648$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující štítek byl odstraněn';
  649649$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
  650650$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
   
  689689$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno';
  690690$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr';
  691 $lang['Duplicates'] = 'duplikáty';
   691$lang['Duplicates'] = 'Duplikáty';
  692692$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
  693693$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
   
  704704$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
  705705$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s';
  706 $lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat tagy';
   706$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat štítky';
  707707$lang['delete photo'] = 'smazat fotky';
  708 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Tagy odstraněny';
   708$lang['Orphan tags deleted'] = 'Štítky odstraněny';
  709709$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z košíku';
  710710$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v';
  711 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d tagů: %s.';
   711$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d štítků: %s.';
  712712$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat';
  713713$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat';
   
  786786$lang['show details'] = 'zobrazit detaily';
  787787$lang['hide details'] = 'skrýt detaily';
  788 $lang['Merge tags'] = 'Sloučit tagy';
  789 $lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový tag';
  790 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento tag bude vymazán)';
   788$lang['Merge tags'] = 'Sloučit štítky';
   789$lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový štítek';
   790$lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento štítek bude vymazán)';
  791791$lang['Confirm merge'] = 'Potvrdit sloučení';
  792 $lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané tagy';
  793 $lang['No destination tag selected'] = 'Cílový tag nebyl vybrán';
  794 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tagy <em>%s</em> sloučeny do tagu <em>%s</em>';
  795 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 tagy pro sloučení';
   792$lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané štítky';
   793$lang['No destination tag selected'] = 'Cílový štítek nebyl vybrán';
   794$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Štítky <em>%s</em> sloučeny do štítku <em>%s</em>';
   795$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 štítky pro sloučení';
  796796$lang['Select an album'] = 'Vyberte album';
  797797$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Během aktualizace došlo k chybě.';
   
  803803$lang['Add to caddie'] = 'Přidat do košíku';
  804804$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s: úspěšně aktualizováno.';
  805 $lang['Add tags'] = 'Přidat tagy';
   805$lang['Add tags'] = 'Přidat štítky';
  806806$lang['Last import'] = 'Poslední import';
  807807$lang['Photo name'] = 'Název fotografie';
  808808$lang['Predefined filter'] = 'Předdefinovaný filtr';
  809809$lang['With no album'] = 'Bez alba';
  810 $lang['With no tag'] = 'Bez tagu';
   810$lang['With no tag'] = 'Bez štítku';
  811811$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuálního alba';
  812812$lang['Activate comments'] = 'Aktivovat komentáře';
   
  929929$lang['create a new site'] = 'vytvoř nové místo';
  930930$lang['No order field selected'] = 'Není vybráno pole řazení';
  931 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané tagy';
   931$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané štítky';
  932932$lang['Name of the duplicate'] = 'Název duplikátu';
  933 $lang['Source tag'] = 'Zdrojový tag';
  934 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" je nyní duplikátem "%s"';
   933$lang['Source tag'] = 'Zdrojový štítek';
   934$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Štítek "%s" je nyní duplikátem "%s"';
  935935$lang['Format'] = 'Formát';
  936936$lang['Invalid dimension'] = 'Neplatný rozměr';
   
  957957$lang['Type here the name of the new group'] = 'Napište sem jméno nové skupiny';
  958958$lang['Purge user cache'] = 'Provést údržbu uživatelské mezipaměťi';
   959$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Rozměry obrázku budou zmenšeny na %dx%d pixelů.';
  959960?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.