Changeset 23444


Ignore:
Timestamp:
Jun 22, 2013, 12:24:31 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[back2front] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

Location:
extensions/Back2Front/language/nl_NL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Back2Front/language/nl_NL/description.txt

  r21925 r23444  
  1 
  2 Voeg een link toe op de pagina van het beeld, om een andere versie van het plaatje te tonen (Voor briefkaarten bv)
   1Voeg een link toe op de pagina van de afbeelding, om een andere versie van het plaatje te kunnen tonen (bv voor briefkaarten)
 • extensions/Back2Front/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r21925 r23444  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['This picture is no longer a backside'] = 'Deze foto is geen achterkant meer';
   23$lang['This picture is no longer a backside'] = 'Deze afbeelding is geen achterkant meer';
  2424$lang['Top'] = 'Bovenzijde';
  25 $lang['...of the picture n°'] = '.... van foto nr.';
   25$lang['...of the picture n°'] = '...van afbeelding n°';
  2626$lang['Backside and frontside can\'t be the same picture'] = 'De achterkant en de voorkant kunnen niet hetzelfde zijn.';
  2727$lang['Backside management'] = 'Beheer van de achterkant';
   
  3131$lang['Link name'] = 'Naam van de knop';
  3232$lang['Link position'] = 'Positie van de knop';
  33 $lang['Modify backside information'] = 'Verander de achterkant informatie ';
   33$lang['Modify backside information'] = 'Verander de achterkant-informatie ';
  3434$lang['Move backside to private album'] = 'Verplaats de achterkant naar een privé album';
  3535$lang['See back'] = 'Zie achterkant';
  3636$lang['See front'] = 'Zie voorkant';
  37 $lang['The picture n°%d has already a backside : %s'] = 'Foto nr. %d heeft al een achterkant: %s';
  38 $lang['The picture n°%s is already a backside'] = 'Foto nr. %s is al een achterkant';
  39 $lang['This picture has a backside :'] = 'Deze foto heeft een achterkant:';
  40 $lang['This picture is a backside...'] = 'Deze foto is een achterkant....';
   37$lang['The picture n°%d has already a backside : %s'] = 'Afbeelding n°%d heeft al een achterkant: %s';
   38$lang['The picture n°%s is already a backside'] = 'Afbeelding nr. %s is al een achterkant';
   39$lang['This picture has a backside :'] = 'Deze afbeelding heeft een achterkant:';
   40$lang['This picture is a backside...'] = 'Deze afbeelding is een achterkant....';
  4141$lang['Display a mark on thumbnails list'] = 'Toon een markering op de miniaturenlijst';
  42 $lang['Seperate the two labels with the | symbol. Leave blank to use default translation.'] = 'Scheid de twee labels met het | symboo. Laat leeg om standaard vertaling te gebruiken';
  43 $lang['This picture is now the backside of the picture n°%s'] = 'Dit plaatje is nu de achterzijde van plaatje n°%s';
   42$lang['Seperate the two labels with the | symbol. Leave blank to use default translation.'] = 'Scheid de twee labels met het | symbool. Laat leeg om standaard vertaling te gebruiken';
   43$lang['This picture is now the backside of the picture n°%s'] = 'Deze afbeelding is nu de achterzijde van afbeelding n°%s';
  4444$lang['Toolbar'] = 'Knoppenbalk';
  4545$lang['Transition'] = 'Overgang';
  46 $lang['Unknown id %d for frontside picture'] = 'Onbekend ID %d voor het voorzijde beeld';
   46$lang['Unknown id %d for frontside picture'] = 'Onbekend id %d voor het voorzijde beeld';
  4747$lang['Mouseover'] = 'Muis-over';
  4848$lang['Switch mode'] = 'Schakel modus';
   49$lang['Hide backside from albums'] = 'De achterkant niet in het album laten zien';
  4950?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.