Ignore:
Timestamp:
Jul 19, 2013, 1:45:16 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[rv_autocomplete] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/rv_autocomplete/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r22923 r23999  
  2525$lang['URL'] = 'URL';
  2626$lang['Url:'] = 'Url:';
   27$lang['No data available in table'] = 'Geen gegevens in de tabel';
   28$lang['(Auto completions are automatically invalidated on uploads, permission changes ...).'] = '("Automatische aanvullen" wordt automatisch geschoond bij uploads, wijzigingen in toestemmingen ...)';
   29$lang['Create a new suggestion'] = 'Maak een nieuwe suggestie';
   30$lang['Invalidate auto completion index cache'] = 'de index cache van het "automatisch aanvullen" te legen';
   31$lang['Leave empty for automatic gallery search <br>OR enter an url ($r/ at the start of url means this gallery)<br>OR enter q=Term to search for a specific term'] = 'Leeg laten voor een automatische galerie <br>OF geef een url ($r/ aan het begin van de url betekent deze galerie)<br>OF geef q=Term om te zoeken naar een specifieke term';
   32$lang['If you change album/tag names or permalink you might want to'] = 'Indien u album-/label-namen of permalinks heeft gewijzigd is het wellicht aan te raden om';
   33$lang['Look for matches in other languages if the number of matches in main language is less than'] = 'Zoek naar overeenkomsten in andere talen als het aantal overeenkomsten in de hoofdtaal minder is als';
   34$lang['Use <b>\</b> to break search (e.g. Central Park\, NY will not match NY but it will display it)'] = 'Gebruik <b>\</b> om het zoeken te onderbreken (bv Central Park\, NY komt niet overeen met NY maar zal het wel weergeven)';
   35$lang['Custom'] = 'Aangepast';
   36$lang['Exclude'] = 'Uitsluiten';
   37$lang['Query:'] = 'Vraag';
   38$lang['Stop accumulating matches after'] = 'Stop het toevoegen van overeenkomsten na';
   39$lang['Weight'] = 'Gewicht';
   40$lang['Weight:'] = 'Gewicht:';
   41$lang['positive matches'] = 'Positieve overeenkomsten';
   42$lang['Actions'] = 'Acties';
   43$lang['Ideal number of suggestions'] = 'Ideaal aantal suggesties';
   44$lang['Maximum number of suggestions'] = 'Maximum aantal suggesties';
  2745?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.