Changeset 24322


Ignore:
Timestamp:
Sep 2, 2013, 8:50:55 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[easy_captcha] Update sk_SK, thanks to : dodo

Location:
extensions/EasyCaptcha/language/sk_SK
Files:
3 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/EasyCaptcha/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r24215 r24322  
  99$lang['Preview'] = 'Náhľad';
  1010$lang['Register form'] = 'Registračný formulár';
   11$lang['We detected that Crypto Captcha plugin is available on your gallery. Both plugins can be used at the same time, but you should not under any circumstances activate both of them on the same page.'] = 'Zistili sme, že Crypto Captcha plugin je k dispozícii v galérii. Oba moduly je možné použiť súčasne, ale musia byť za každých okolností aktivované na rovnakej strane.';
   12$lang['You must activate JavaScript in your browser in order to be able to add a comment, sorry for the inconvenience.'] = 'Musíte aktivovať JavaScript vo vašom prehliadači, aby ste mohli pridať komentár. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.';
   13$lang['You are player X, click on the right case to complete the line.'] = 'Ste hráč X, kliknite na pravý znak pre dokončenie.';
   14$lang['To verify you are a human, please place the <b>%s</b> in the most right box bellow.'] = 'Pre overenie, že ste človek, prosím vložte <b>%s</b> do pravého krajného poľa nižšie.';
   15$lang['Tic-tac-toe minigame'] = 'Tic-tac-toe minihra';
   16$lang['Tic-tac-toe options'] = 'Tic-tac-toe možnosti';
   17$lang['This challenge requires that JavaScript is enabled on the visitor browser. About 1% of Internet users have Javascript disabled.'] = 'Táto úloha vyžaduje JavaScript v prehliadači návštevníka. Asi 1% užívateľov internetu má JavaScript z bezpečnostných dôvodov zakázené.';
   18$lang['Marks'] = 'Značky';
   19$lang['Number of images'] = 'Počet fotiek';
   20$lang['Pleaser answer'] = 'Prosím odpoveď';
   21$lang['Random'] = 'Náhodne';
   22$lang['Text'] = 'Text';
   23$lang['Theme'] = 'Téma';
   24$lang['Background'] = 'Pozadie';
   25$lang['Border'] = 'Okraj';
   26$lang['Challenge'] = 'Výzva';
   27$lang['Colors'] = 'Farby';
   28$lang['Drag & drop options'] = 'Drag & drop možnosti';
   29$lang['Drop'] = 'Drop';
   30$lang['Drop border'] = 'Drop okraj';
   31$lang['Image'] = 'Fotka';
   32$lang['Image border'] = 'Okraj fotky';
   33$lang['Image drag & drop'] = 'Fotka drag & drop';
   34$lang['Image size'] = 'Veľkosť fotky';
   35$lang['Invalid answer'] = 'Nesprávna odpoveď';
   36$lang['Invalid color code <i>%s</i>'] = 'Nesprávny kód farby <i>%s</i>';
  1137?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.