Changeset 24511


Ignore:
Timestamp:
Sep 18, 2013, 6:39:31 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r24375 r24511  
  7575$lang['Preparation'] = 'Příprava';
  7676$lang['Unknown'] = 'Neznámý';
   77$lang['Sorry, there is nothing to download. Some files may have been excluded because of <i title="Authorized types are : %s">filetype restrictions</i>.'] = 'Omlouvám se, ale není co stahovat. Některé soubory mohly být vyloučeny díky <i title="Povolené typy jsou : %s">omezení druhu souboru</i>.';
   78$lang['Only check if your host complains about high PHP usage.'] = 'Zaškrtněte pouze v případě, že si váš host stěžuje na vysokou zátěž PHP.';
   79$lang['It saves space on the server but doesn\'t allow to restart failed downloads.'] = 'Toto ušetří místo na serveru, ale neumožní zrestartovat chybná stahovaní.';
   80$lang['Only check if you are experiencing corrupted archives with ZipArchive.'] = 'Zaškrtněte pouze v případě, že máte problémy s archivními soubory vytvořené pomocí ZipArchive.';
   81$lang['Force the usage of PclZip instead of ZipArchive as ZIP library'] = 'Donutí použití PclZip místo ZipArchive jako knihovna ZIP.';
   82$lang['Please wait, your download is being prepared. This page will automatically refresh when it is ready.'] = 'Vyčkejte prosím, připravuje se pro vás stahovaní. Tato stránka se automaticky obnoví jakmile bude stahování připraveno.';
   83$lang['Delete previous archive when starting to download another one'] = 'Předešlý archivní soubor se smaže na začátku stahování nového. ';
   84$lang['Don\'t download archives through PHP'] = 'Nestahuej archivní soubory skrz PHP';
  7785?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.