Changeset 24786


Ignore:
Timestamp:
Oct 6, 2013, 8:21:54 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[user_collections] Update sv_SE, thanks to : kabo

Location:
extensions/UserCollections/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserCollections/language/sv_SE/description.txt

  r22512 r24786  
  1 Registrerade användare kan välja bilder från galleriet och spara dem som sammlingar, likt avancerade favoriter.
   1Registrerade användare kan välja bilder från galleriet och spara dem som samlingar, likt avancerade favoriter.
 • extensions/UserCollections/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r23579 r24786  
  8282$lang['Photos number, high → low'] = 'Bilder nummer, hög → låg';
  8383$lang['Photos number, low → high'] = 'Bilder nummer, låg → hög';
   84$lang['New share added: <a href="%s">%s</a>'] = 'Ny delning tillagd: <a href="%s">%s</a>';
   85$lang['Share deleted'] = 'Delning borttagen';
   86$lang['Share key'] = 'Delningsnyckel';
   87$lang['Collection not found'] = 'Samlingen kunde inte hittas';
   88$lang['Expiration date'] = 'Utgångsdatum';
   89$lang['Restricted access'] = 'Begränsad tillgång';
   90$lang['Share'] = 'Dela';
   91$lang['Share this collection'] = 'Dela denna samling';
   92$lang['The key must be at least 8 characters long'] = 'Nyckeln måste vara minst 8 tecken lång';
   93$lang['This key is already used'] = 'Nyckeln används redan';
   94$lang['This link expired'] = 'Länken är inte längre giltig';
  8495?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.