Changeset 24805


Ignore:
Timestamp:
Oct 8, 2013, 6:17:27 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[social_buttons] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SocialButtons/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r22006 r24805  
  1515$lang['on photo and album'] = 'Na fotce a albu';
  1616$lang['only on photo'] = 'Jen na fotce';
   17$lang['Community'] = 'Komunita';
   18$lang['Light mode'] = 'Snadný režim';
   19$lang['When light mode is activated no external script is loaded, it <b>speeds up the load of the page and disables user tracking</b> but also disables annotations and in-page popups.'] = 'Když je aktivován Snadný režim, nenahraje se žádný externí skript,  <b>tato funkce zrychlý nahrávání stránky a zakáže sledování uživatelů</b> zároveň však zakáže poznámky a na stránkách vyskakování dalších oken.';
  1720?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.