Changeset 24900


Ignore:
Timestamp:
Oct 14, 2013, 10:25:51 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[file_uploader] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/File_Uploader/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r24589 r24900  
  3535$lang['Choose a file'] = 'Vybrat soubor';
  3636$lang['... or '] = '... nebo';
   37$lang['Specify a thumbnail for your file'] = 'Zvolte náhled pro Váš soubor';
   38$lang['Specify a file to upload'] = 'Zvolte soubor pro nahrání';
   39$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
   40$lang['Overwrite files without notice'] = 'Přepiš soubory bez upozornění';
   41$lang['File was only partially uploaded'] = 'Soubor byl nahrán jen částečně';
   42$lang['File uploaded and synchronized'] = 'Soubor nahrán a synchronizován';
   43$lang[': Check to open files in a new tab or download them depending on the extension.'] = ': zaškrtni, pokud chcete otevřít soubory v nové záložce nebo je stáhnout v závislosti na nainstalovaném rozšíření.';
   44$lang['file_uploader_pdf2tab_tooltip'] = 'Otevři soubor v novém panelu';
   45$lang['File exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini'] = 'Soubor překročil hranici upload_max_filesize v php.ini';
   46$lang['Choose a thumbnail'] = 'Zvol náhled';
   47$lang['Can\'t upload file to galleries directory'] = 'Nelze nahrát soubor do adresáře galerií';
  3748?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.