Changeset 24979


Ignore:
Timestamp:
Oct 18, 2013, 7:53:27 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update sv_SE, thanks to : kabo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r24325 r24979  
  4848$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (t.ex. till forum)';
  4949$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (till hemsida)';
   50$lang['admin_default_sheet'] = 'Standardformat';
   51$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Extra stilmall: anpassningsbara koder';
   52$lang['admin_codes_help'] = 'Tips: varje nummer definierar sorteringsordningen som används för visning. "o" kan användas om du inte vill visa ett mönster.';
   53$lang['admin_custom_code'] = 'Special-kod #';
   54$lang['admin_custom_help'] = 'Tips: du kan använda följande variabler i dina mönster:<br />
   55 <label><span class="pattern">##i</span></label>: URL till bilden -
   56 <label><span class="pattern">##t</span></label>: URL till tumnageln -
   57 <label><span class="pattern">##g</span></label>: URL till galleri-sidan -
   58 <label><span class="pattern">##n</span></label>: bildnamnet<br />
   59 Se mönster i föregående fält för exempel.';
   60$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'special';
   61$lang['admin_fieldset_codes'] = 'PiwiShack kod-val';
   62$lang['custom_code'] = 'Special-kod #';
   63$lang['admin_fieldset_main'] = 'Huvudparametrar';
   64$lang['admin_img_name'] = 'Visas bildnamnen före koden?';
   65$lang['admin_title'] = 'PiwiShack konfiguration';
   66$lang['admin_used_by'] = 'PiwiShack kommer att vara användbart av';
   67$lang['close_window_piwishack'] = 'Stäng fönster PiwiShack';
   68$lang['open_window_piwishack'] = 'Öppna fönstret PiwiShack';
   69$lang['post_code_Image'] = 'Tittar på normalvyn (utan länk)';
   70$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Tittar på normalvyn (klickbar, länk till galleri)';
   71$lang['sheet_bbcode'] = 'Kärn-BBCode';
   72$lang['sheet_custom'] = 'Andra koder';
   73$lang['sheet_html'] = 'Kärn-HTML';
  5074?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.