Changeset 25112


Ignore:
Timestamp:
Oct 24, 2013, 6:15:11 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[password_policy] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Password_Policy/language/da_DK/plugin.lang.php

  r25051 r25112  
  2626$lang['PP_save_config'] = 'Opsætning er gemt.';
  2727$lang['PP_Disable'] = ' Deaktiver (standard)';
  28 $lang['PP_Enable'] = 'Aktiver';
   28$lang['PP_Enable'] = ' Aktiver';
  2929$lang['PP_Support_txt'] = 'Officiel support af denne plugin er kun tilgængelig i disse Piwigo-forumemner:<br>
  3030<a href="http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=" onclick="window.open(this.href);return false;">Engelsk forum - http://piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=</a>';
   
  6868Funktionen gælder ikke webmaster, generiske og gæstekonti.<br>
  6969Disse brugere vil automatisk blive omdirigeret til deres opsætningsside, hver gang de logger på, indtil adgangskoden er blevet ændret, og der vil eksplicit blive givet besked om det på den side.';
   70$lang['PP_Unlock'] = 'Lås op';
   71$lang['PP_User_Account_Locked_Txt'] = 'Beklager, af sikkerhedsårsager er din adgang til galleriet blevet låst, på grund af for mange mislykkede logonforsøg. Det kan skyldes et forsøg på at bryde ind i din konto. Kontakt galleriets administrator for at bede om at få kontoen låst op.';
   72$lang['PP_Webmaster is not unlockable'] = 'Webmaster-brugere kan ikke låses og kan ikke låses op';
   73$lang['PP_You cannot unlock your account'] = 'Du kan ikke låse din egen konto op';
   74$lang['PP_You need to confirm unlock'] = 'Du skal bekræfte oplåsningen (checkboks)!';
   75$lang['PP_Unlock selected users'] = 'Lås valgte brugerkonti op';
   76$lang['PP_User Locked'] = 'Bruger låst';
   77$lang['PP_User Not Locked'] = 'Bruger ikke låst';
   78$lang['PP_UserLocked_Custom_Txt'] = 'Skræddersy den informative besked til den låste bruger';
   79$lang['PP_UserLocked_Custom_Txt_d'] = 'Her kan man ændre teksten på den besked, som vises for brugere, hvis konto er blevet låst. For at benytte flere sprog, kan man tags fra plugin\'en Extended Description, hvis denne er aktiv.';
   80$lang['PP_Admins is not unlockable'] = 'Administrative brugere kan ikke låses og kan ikke låsesop';
   81$lang['PP_Default user is not unlockable'] = 'Standardbrugeren kan ikke låses og kan ikke låses op';
   82$lang['PP_Generic is not unlockable'] = 'Generiske brugere kan ikke låses og kan ikke låses op';
   83$lang['PP_Guest is not unlockable'] = 'Gæstebrugere kan ikke låses og kan ikke låses op';
   84$lang['PP_LockedUsers'] = 'Låsningstilstand';
   85$lang['PP_LoginAttempts'] = 'Håndtering af mislykkede logonforsøg';
   86$lang['PP_LoginAttempts_d'] = 'Valgmuligheden aktiverer registrering af mislykkede logonforsøg til galleriet på grund af forkert adgangskode, og låser automatisk den pågældende brugers konto. Det har til formål at misvirke mulige hackingforsøg ved hjælp af adgangskodelister.<br/><br/>
   87<b style=&quot;color: red;&quot;>Webmaster, generiske og gæstekonti er ikke medtaget i funktionen.</b><br/><br/>
   88Ved aktivering af funktionen, får man mulighed for at angive det maksimalt tilladte antal mislykkede forsøg, før låsning, samt man kan definere en skræddersyet besked til brugeren, hvis konto er blevet låst. Beskeden vises hvis det lykkes brugeren at angive de korrekte oplysninger efter en låsning.<br/><br/>
   89For at låse konto op, går man til sit galleris brugerhåndteringsgrænseflade.  Dér er der en ny kolonne, som angiver kontostatus markeret med et rødt symbol (for låste konti) og et grønt (for ulåste konti). Vælg en eller flere konti, der skal låses op, og benyt oplåsningsknappen beregnet dertil.';
   90$lang['PP_Max number of failed attempts'] = 'Maksimalt antal mislykkede logonforsøg:';
   91$lang['PP_Max number of failed attempts_d'] = 'Tallet 0 deaktiverer optælling af logonforsøg.';
  7092?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.